Bài giảng Luyện từ và câu lớp 4 - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:

 Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

 Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Cả một vùng trời bát ngát cờ, đèn và hoa. Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình. Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang. Những cô gái thủ đô hớn hở, áo màu rực rỡ.

Theo Võ Nguyên Giáp

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 27/04/2023 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu lớp 4 - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ TIẾT LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
Kiểm tra bài cũ 
Đặt một câu kể Ai thế nào ? 
Xác định vị ngữ và cho biết vị ngữ trong câu đó chỉ gì ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Tìm các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn sau : 
	 Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
	 Hà Nội tưng bừng màu đỏ . Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình . Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Theo Võ Nguyên Giáp 
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Tìm các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn sau : 
	 Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
	 Hà Nội tưng bừng màu đỏ . Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình . Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Theo Võ Nguyên Giáp 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
Tìm các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn sau : 
	 Ngày 2 tháng 9 năm 1945. 
	 Hà Nội tưng bừng màu đỏ . Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . Những dòng người từ khắp các ngả tuôn về vườn hoa Ba Đình . Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Theo Võ Nguyên Giáp 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ . 
Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . 
Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . 
Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa tìm được . 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ . 
Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . 
Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . 
Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
CN 
CN 
CN 
CN 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
3. Chủ ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì ? Chúng do những từ ngữ nào tạo thành ? 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ . 
Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . 
Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . 
Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
chỉ địa danh 
chỉ địa điểm 
chỉ người 
chỉ người 
Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ . 
Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . 
Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . 
Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . 
Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Các cụ già hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Những cô gái thủ đô vẻ mặt nghiêm trang . 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Câu 1: tưng bừng màu đỏ . 
Câu 2: Cả một bát ngát cờ , đèn và hoa . 
Câu 3: Các vẻ mặt nghiêm trang . 
Câu 4: Những thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
CN 
CN 
CN 
CN 
Hà Nội 
vùng trời 
cụ già 
cô gái 
Câu 1: Hà Nội tưng bừng màu đỏ . 
Câu 2: Cả một vùng trời bát ngát cờ , đèn và hoa . 
Câu 3: Các cụ già vẻ mặt nghiêm trang . 
Câu 4: Những cô gái thủ đô hớn hở , áo màu rực rỡ . 
Danh từ 
Cụm danh từ 
Cụm danh từ 
Cụm danh từ 
Ghi nhớ : 
Chủ ngữ của câu kể Ai thế nào ? chỉ những sự vật 
có đặc điểm , tính chất hoặc trạng thái được nêu ở vị ngữ . 
2. Chủ ngữ thường do danh từ ( hoặc cụm danh từ ) tạo thành . 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào ? Trong đoạn văn dưới đây : 
	 Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh . Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng . Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh . Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu . Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ . Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân . 
Nguyễn Thế Hội 
Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào ? Trong đoạn văn dưới đây : 
	 Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm 
 sao ! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh . Bốn cái cánh 
 mỏng như giấy bóng . Cái đầu tròn và hai con mắt long 
 lanh như thuỷ tinh . Thân chú nhỏ và thon vàng như 
 màu vàng của nắng mùa thu . Chú đậu trên một cành 
 lộc vừng ngả dài trên mặt hồ . Bốn cánh khẽ rung rung 
 như còn đang phân vân . 
Nguyễn Thế Hội 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1. Tìm chủ ngữ trong các câu kể Ai thế nào ? Trong đoạn văn dưới đây : 
	 Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm 
 sao ! 
	 Chú đậu trên một cành 
 lộc vừng ngả dài trên mặt hồ . 
Nguyễn Thế Hội 
 Màu vàng trên lưng chú lấp lánh . 
 Bốn cái cánh 
 mỏng như giấy bóng . 
 Cái đầu tròn và hai con mắt long 
 lanh như thuỷ tinh . 
 Thân chú nhỏ và thon vàng như 
màu vàng của nắng mùa thu . 
 Bốn cánh khẽ rung rung 
như còn đang phân vân . 
- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh . 
- Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng . 
 Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như 
thủy tinh . 
- Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân . 
- Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu . 
PHIẾU BÀI TẬP 
Tìm chủ ngữ của những câu sau : 
- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh . 
- Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng . 
- Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh . 
- Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân . 
- Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu . 
- Màu vàng trên lưng chú lấp lánh . 
- Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng . 
- Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh . 
- Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân . 
Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của 
nắng mùa thu . 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loại 
trái cây mà em thích , trong đoạn văn có dùng một số 
câu kể Ai thế nào ? 
Chñ ng ÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ? 
Thứ ba ngày 27 th¸ng 1 năm 2015 LuyÖn tõ vµ c©u 
Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ! 
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_bai_chu_ngu_trong_cau_ke_ai.ppt
Giáo án liên quan