Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 27: Bài tập - Năm học 2019-2020- Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

1. Lí thuyết

Thấy được vai trò to lớn của hệ điều hành trong các hoạt động

+ Máy tính cần có một hệ điều hành.

+ Hệ điều hành là một chương trình

+ Trong máy tính hệ điều hành có nhiệm vụ:

- Điều khiển phần cứng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình.

- Tạo giao diện làm việc.

- Tổ chức và quan lí thông tin trong máy tính.

+ Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm tệp và thư mục.

2. Bài tập

Bai 1: bài 5 (tr41)

Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là hệ điều hành không? Vì sao?

Bài 2: Bai 4 (tr47)

Trong một ổ đĩa hoặc một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục con có tên giống nhau được không? Vì sao?

Bài 3: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền:

A)Nằm trên thanh công việc

B)Nằm tại một góc của màn hình

C)Nằm trong cửa sổ My Computer

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bài 4: Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.

Bài 5: Khi khởi động Windows thì nhấn nút Power nhưng đến khi thoát khỏi Windows thì cũng nhấn nút Power phải không? Tại sao?

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 15/12/2021 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 27: Bài tập - Năm học 2019-2020- Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 27
Ngày dạy: 7/12/2019
BÀI TẬP
Mục tiêu. Sau khi học xong tiết này học sinh có khả năng:
 + Hệ thống lại kiến thức lí thuyết.
 + Làm được các bài tập liên quan đến hệ điều hành.
 + Khích thích được tính cẩn thận, cần cù.
Chuẩn bị
GV: Giáo án, sgk, máy tính, máy chiếu.
 HS: Sgk, vở.
Phương pháp
Gv: Thuyết trình hướng dẫn, tổ chức nhóm.
Hs: Quan sát và nhận biết, thao luận nhóm.
Các bước lên lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Bài cũ
Gv: Ở chương 3 ta tìm hiểu về điều gì?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Gv: Cho hs hệ thống lại phần lí thuyết của chương 3 qua việc chương 3.
?: Ở 2 bài này cho chung ta biết điều gì?
Hs: Trả lời
?: Máy tính có cần hệ điều hành? 
?: Hệ điều hành là gì?
?: Hệ điều hành làm nhiệm vụ gì?
Hs: Trả lời
?: Thông tin trong máy tính được tổ chức như thế nào?
Hs: Trả lời
?: Trên màn hình làm việc của hệ điều hành Windows có những đặc điểm gì?
Gv: mở màn hình làm việc cho hs quan sát
Hs: quan sát và trình bày.
Gv: Cho hs làm một số bài tập
Gv: Nêu các bài tập trên máy chiếu hoặc sử dụng bảng phụ.
Gv: Hướng dẫn 
Bài 1: Định nghĩa hệ điều hành là gì?
Bài 2: Khi 2 tệp tin hoặc thư mục trùng tên sẽ có hiện tượng gì xãy ra?
Bài 3: Quan sát màn hình nền của hệ điều hành Windows.
Bài 4: Ý nghĩa của thanh công việc là gì?
Bài 5: Xem lại bài thực hành 1.
Gv: Yêu cầu làm các bài tập theo nhóm
Hs: Thao luận theo nhóm và đưa ra kết quả. Sau đó lên bảng trình bày
Gv: Nhận xét, đánh giá kết quả.
Lưu ý: Tuyệt đối không được nhấn nút Power trên thân máy tính vì như vậy máy tính sẽ bị lỗi và dễ bị hỏng.
1. Lí thuyết
Thấy được vai trò to lớn của hệ điều hành trong các hoạt động
+ Máy tính cần có một hệ điều hành.
+ Hệ điều hành là một chương trình
+ Trong máy tính hệ điều hành có nhiệm vụ:
- Điều khiển phần cứng.
- Tổ chức thực hiện các chương trình.
- Tạo giao diện làm việc.
- Tổ chức và quan lí thông tin trong máy tính.
+ Thông tin trong máy tính được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm tệp và thư mục.
2. Bài tập
Bai 1: bài 5 (tr41)
Phần mềm học gõ bàn phím bằng 10 ngón có phải là hệ điều hành không? Vì sao?
Bài 2: Bai 4 (tr47)
Trong một ổ đĩa hoặc một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục con có tên giống nhau được không? Vì sao?
Bài 3: Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền:
A)Nằm trên thanh công việc
B)Nằm tại một góc của màn hình
C)Nằm trong cửa sổ My Computer
Hãy chọn câu trả lời đúng.
Bài 4: Có cách nào để biết rằng hiện tại em đang mở bao nhiêu cửa sổ trong Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết.
Bài 5: Khi khởi động Windows thì nhấn nút Power nhưng đến khi thoát khỏi Windows thì cũng nhấn nút Power phải không? Tại sao?
IV. Hệ thống cũng cố bài.
+ Cần nhớ được nội dung chính của chương 3.
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà
+ Xem nội dung lại các bài tập và lí thuyết. 
+ Xem bài thực hành 3 tiết sau ta học.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_27_bai_tap_nam_hoc_2019_2020_nguy.doc