Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 42+43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Như Khuyên

Câu 1: Phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản có chức năng gì giống nhau ?

A. Xóa cả đoạn

B. Xóa kí tự

C. Xóa kí tự bên trái

D. Xóa kí tự bên phải

Câu 2: Khi thực hiện một thao tác (xoá, sao chép, di chuyển ) phần văn bản nào đó, trước hết cần phải làm gì ?

A. Nháy Undo

B. Chọn phần văn bản

C. Nháy Delete.

D. Nháy Backspace

Câu 3: Hãy chọn phát biểu sai. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, ta có thể thực hiện:

A. Xoá nội dung sai một cách dễ dàng.

B. Lưu văn bản lại để sau này sử dụng.

C. Mất nhiều thời gian, công sức chỉnh sửa văn bản nếu như gõ sai một từ nào đó.

D. Chèn nội dung mới vào văn bản một cách dễ dàng.

Câu 4: Muốn sao chép văn bản ta dùng nút lệnh nào?

A. Copy B. Undo C. Paste D. Cut

Câu 5: Muốn di chuyển văn bản ta dùng nút lệnh nào?

A. Copy B. Undo C. Paste D. Cut

Câu 6: Để chỉnh sửa nhanh ta dùng lệnh gì?

A. Replace B. Copy C. Cut D. Paste

 

docx3 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 15/12/2021 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 42+43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Như Khuyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23	 Ngày soạn: 19/04/2020
Tiết 42+43 	 Ngày giảng: / /2020
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức
- Biết cách sửa, xóa hoặc chèn thêm nội dung vào văn bản.
- Biết cách chọn phần văn bản hoặc đối tượng trong văn bản.
- Biết cách sao chép nội dung trong văn bản.
2. Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá, chèn và chọn và sao chép nội dung.
3. Thái Độ
- Học tập nghiêm túc, tập trung cao độ.
4. Năng lực hướng tới: Hình thành năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực giải quyết vấn đề dựa trên tin học, năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo.
II. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
- Tìm hiểu các ví dụ trong SGK để biết cách xóa và chèn thêm nội dung, chọn phần văn bản, sao chép và di chuyển văn bản, chỉnh sửa nhanh bằng tìm kiếm và thay thế.
- Quan sát SGK để hiểu các thao tác xóa và chèn văn bản, chọn phần văn bản, sao chép và di chuyển văn bản, tìm kiếm và thay thế.
III. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
1. Xoá và chèn thêm văn bản
- Để xoá kí tự ta sử dụng các phím:
+ Backspace: xoá kí tự bên trái con trỏ soạn thảo.
+ Delete: Xoá kí tự bên phải con trỏ soạn thảo.
Ví dụ: Trời n│ắng
- > Với Backspace được: Trời │ắng
- > Với Delete được: Trời n│ng
- Để xoá nhanh nhiều phần văn bản thì chọn phần văn bản trước khi sử dụng phím xoá.
2. Chọn phần văn bản:
* Nguyên tắc:
- Để thực hiện một thao tác như: xoá, chèn, di chuyển, sao chép, ta phải tác động lên phần văn bản đó.
* Thao tác chọn:
 - Nháy chuột tại vị trí bắt đầu ® kéo thả chuột đến cuối phần văn bản cần chọn.
*Huỷ chọn:
Nháy chuột ra khỏi vùng chọn
* Khôi phục hiện trạng (phục hồi):
C1: Crt + Z
C2: Edit ® Undo
3. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản
a. sao chép
Bước 1: chọn phần văn bản muốn sao chép và chọn lệnh Copy trên dải lệnh Home.
Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và chọn lệnh Paste.
b. Di chuyển
Cách thực hiện:
Bước 1: Chọn phần văn bản cần di chuyển, nháy nút lệnh Cut trên dải lệnh Home.
Bước 2: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí mới và nháy nút lệnh Paste trên dải lệnh Home.
4. chỉnh sửa nhanh - tìm và thay thế.
a. Tìm phần văn bản
 Để tìm nhanh 1 từ hay 1 dãy các kí tự, ta thực hiện như sau:
- Nháy chuột vào lệnh Replace ® xuất hiện hộp thoại Find and Replace ® chọn trang Find
- Nhập từ cần tìm vào hộp Find What.
- Nhấn chọn nút Find Next trên hộp thoại để thực hiện tìm.
Lúc này, từ hoặc cụm từ tìm được sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng bị bôi đen.
b. Thay thế:
B1) C1: Chọn Replace nằm bên phải dải lệnh Home ® Replace 
 C2: Ctrl +H ® xuất hiện hộp thoại Find and Replace.
B2) Thực hiện công việc
 - Find what: Gõ nội dung cần thay thế
 - Replace With: Gõ nội dung thay thế
B3) - Nháy nút Replace là thay thế từng từ
- Nháy nút Replace All là thay thế tất cả
- Find Next : Tiếp tục tìm kiếm.
IV. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
Câu 1: Phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản có chức năng gì giống nhau ?
A. Xóa cả đoạn
B. Xóa kí tự
C. Xóa kí tự bên trái
D. Xóa kí tự bên phải
Câu 2: Khi thực hiện một thao tác (xoá, sao chép, di chuyển) phần văn bản nào đó, trước hết cần phải làm gì ?
A. Nháy Undo
B. Chọn phần văn bản
C. Nháy Delete.
D. Nháy Backspace
Câu 3: Hãy chọn phát biểu sai. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, ta có thể thực hiện:
A. Xoá nội dung sai một cách dễ dàng.
B. Lưu văn bản lại để sau này sử dụng.
C. Mất nhiều thời gian, công sức chỉnh sửa văn bản nếu như gõ sai một từ nào đó.
D. Chèn nội dung mới vào văn bản một cách dễ dàng.
Câu 4: Muốn sao chép văn bản ta dùng nút lệnh nào?
A. Copy	B. Undo	C. Paste	D. Cut
Câu 5: Muốn di chuyển văn bản ta dùng nút lệnh nào?
A. Copy	B. Undo	C. Paste	D. Cut
Câu 6: Để chỉnh sửa nhanh ta dùng lệnh gì?
A. Replace	B. Copy	C. Cut	D. Paste
V. YÊU CẦU:
- Các em ghi chép bài và học bài đầy đủ.
- Phần bài tập các em làm trực tiếp vào giấy kiểm tra. Cô sẽ ghi điểm khi trở lại lớp.
- Những bạn nào có máy tính hay điện thoại thông minh có thể thực hiện lại các thao tác đã học trong bài.
Mẫu giấy kiểm tra:
Họ và tên: Kiểm tra:
Lớp: Môn: Tin học
Bài: (Tên bài học)
Phần trả lời: ( Nhớ ghi lại đề rồi trả lời)
Câu 1: 
..

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_4243_bai_15_chinh_sua_van_ban_nam.docx