Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 24 đến 35 - Năm học 2010-2011 - Đoàn Trung Đức

 I. Mục tiêu

 *Kiến thức: -Nắm đ­ợc quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu.

 *Kỹ năng: -Bón đư­ợc phân thúc cho cây ăn quả đúng các yrru cầu kỹ thuật.

 *Thái độ: -Có ý thức hứng thú đối với nghề trồng cây ăn quả.

 -Cú ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau

 khi thực hành

 II. Chuẩn bị

HS: 2 Cuốc, 2 xẻng, bình tưới

-Phân hữu cơ đó ủ hoai 30kg

-Phân hóa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K

 III. Tiến trình bài giảng

1. ổn định lớp : .

2. Kiểm tra bài cũ

1. Nêu quy trình thực hành trồng cây ăn quả (Đào hố đất- bón phân- trồng cây)?

2. Hãy phân tích các bước quy trình trồng cây ăn quả?

- kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS.

3. Bài mới:

Hoạt động 1 Giới thiệu bài thực hành

 

doc25 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 09/12/2021 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 24 đến 35 - Năm học 2010-2011 - Đoàn Trung Đức, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ật.
Gv nhận xét về ý thức thái độ làm việc của học sinh và kết quả bài thực hành.
Học sinh thu dọn dụng cụ thực hành, vệ sinh vị trí thực hành.
5-Hướng dẫn về nhà.
Chuẩn bị bài 14: Chuẩn bị cành chiết cho giờ thực hành sau tiến hành trồng cõy
Cõy giống (cam, bưởi, chanh, nhãn, vải) cây chiết.
Ngày soạn thỏng năm 2010
Ngày soạn thỏng năm 2010
Tiết 24 +25 + 26 : Thực hành :TRỒNG CÂY ĂN QUẢ	
 I. Mục tiờu:
 *Kiến thức: - Nắm được quy trình trồng cây ăn quả đúng yêu cầu. 
 *Kỹ năng: -Trồng được cõy ăn qủa theo đỳng cỏc yờu cầu kỹ thuật.
 *Thái độ: -Có ý thức hứng thú đối với nghề trồng cây ăn quả.
 -Cú ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau 
 khi thực hành
II. Chuẩn bị:
 HS: 1 Cuốc, xẻng, bỡnh tưới
 Phõn bún hữu cơ 30 kg, lõn 0,5 kg, kali 0,5 kg.
 1 Cõy giống (cam, bưởi, chanh, nhãn, vải) cây chiết.
 III. Tiến trỡnh bài giảng
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ.
Bài mới
Hoạt động 4: Trồng cõy
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Trỡnh bày qui trỡnh trồng cõy ?
Khi bóc vỏ bầu lưu ý điều gì?
Yờu cầu cỏc nhúm tiến hành trồng cõy đó chuẩn bị vào hố đẫ ủ sẵn phõn lút
Gv theo dừi uốn nắn cỏc nhúm
Lưu ý:
- cỏch búc vỏ bầu
- cỏch đặt bầu vào hố ( giữa hố )
- Cỏch lấp đất ( ấn chặt, đất cao hơn miệng bầu 3-5 cm )
- cỏch tưới nước ( dựng curoa, ko tưới quỏ nhiếu, tưới đề khắp hố )
Gv yờu cầu cỏc nhúm khỏc nhận xột chộo kết quả của nhau
Gv nghiệm thu kết quả, sửa sai khi kích thước hố chưa đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
Hs nhắc lại kiến thức
Đào hố trồng ->bóc vỏ bầu->đặt bầu cây vào giữa hố -> lấp đất -> tưới nước
Hs: trỏnh làm vở bầu, trỏnh làm rễ bị tổn thương
học sinh tiờn hành đào hố trồng cõy theo cỏc nhúm
Cỏc nhúm nhận xột kết quả nhúm bạn
4-Củng cố.
Gv nhận xét qui trình tiến hành của từng nhóm, thông báo kết quả nghiệm thu -> nhận xét cho điểm
Gv nhận xét về ý thức thái độ làm việc của các nhóm
Học sinh thu dọn dụng cụ thực hành, vệ sinh vị trí thực hành.
5-Hướng dẫn về nhà.
Chuẩn bị bài 14: chuẩn bị thực hành “bún thỳc cho cõy ăn quả”
Chuẩn bị : Cuốc, xẻng, bỡnh tưới, Phõn bún hữu cơ 30 kg, lõn 0,5 kg, kali 0,5 kg.
 Ngày soạn 2 tháng 2 năm 2010
 Ngày dạy 9 tháng 2 năm 2010
Tiết 27: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả
 I. Mục tiêu 
 *Kiến thức: -Nắm được quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu. 
 *Kỹ năng: -Bón được phân thúc cho cây ăn quả đỳng cỏc yờu cầu kỹ thuật.
 *Thái độ: -Có ý thức hứng thú đối với nghề trồng cây ăn quả.
 -Cú ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau 
 khi thực hành
 II. Chuẩn bị
HS: 2 Cuốc, 2 xẻng, bỡnh tưới
-Phõn hữu cơ đó ủ hoai 30kg
-Phõn húa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
 III. Tiến trình bài giảng
1. ổn định lớp : ..
2. Kiểm tra bài cũ
1. Nờu quy trỡnh thực hành trồng cõy ăn quả (Đào hố đất- bún phõn- trồng cõy)?
2. Hóy phõn tớch cỏc bước quy trỡnh trồng cõy ăn quả?
- kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS.
3. Bài mới:
Hoạt động 1 Giới thiệu bài thực hành
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
GV: nờu mục tiờu của bài học và yờu cầu cần đạt: làm được cỏc thao tỏc trong quy trỡnh bún phõn thỳc cho cõy ăn quả đỳng yờu cầu kỹ thuật theo hỡnh chiếu của tỏn cõy.
- Học sinh chỳ ý lắng nghe
Hoạt động 2: Tổ chức thực hành
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
-GV kiểm tra tổ chức nhúm
- Giao sự chuẩn bị cho cỏc nhúm
Hs nghe ghi nhớ
Dụng cụ và vật liệu
-2Cuốc, 2xẻng
-Phõn hữu cơ đó ủ hoai 30kg
-Phõn húa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
-Bỡnh tưới nước
Hoạt động 2:Quy trỡnh thực hành
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Gv kiểm tra kiến thức cũ
Yêu cầu HS nêu mục đích của việc bón phân thúc, thời kỳ bón phân thúc và vị trí bón?
-Khi đào hố, cuốc rãnh bón phân lưu ý điều gì?
GV: giới thiệu và làm mẫu từng bước của quy trỡnh bon 1 phõn thỳc cho cõy ăn quả, nờu rừ cỏc yờu cầu kỹ thuật cần đạt: bún theo hỡnh chiếu của tỏn cõy
Gv gọi 1-2 Hs nhắc lại quy trỡnh thực hành
ở gia đỡnh và địa phương em qui trỡnh thực hành được thực hiện như thế nào ?
Hs trả lời cõu hỏi
*Mục đích: Cung cấp kịp thời lượng chất dinh dưỡng cho cây, để cây sinh trưởng phát triển cho năng suất và phẩm chất tốt.
-Bón vào thời kỳ khi cây ra hoa và sau khi thu hoạch.
-Bón ở các vị trí theo hình chiếu của các tán cây.
(Khi cuốc rãnh và đào hố lưu ý tránh làm chắn rể cây) 
Xỏc định vị trớ bún phõn -> Cuốc rónh hoặc đào hố bún phõn-> bún phõn vào rónh hoặc hố và lắp đất-> tưới nước
* Bước 1: Xỏc định vị trớ bún phõn: chiếu theo hướng thẳng đứng của tỏn cõy xuống đất. Đú là vị trớ thường bún phõn cho cõy ăn quả
* Bước 2: cuốc rónh hoặc đào hố bún phõn
Cuốc thành rónh hoặc hố nhỏ kớch thước tựy theo độ sõu của rễ ở vị trớ bún phõn. Thụng thường rónh rộng 10-20cm sõu 15-30cm
* Bước 3: Bún phõn vào hố hoặc rónh và lắp đất
Rói phõn chuồng trộn lẫn với phõn húa học vào rónh hoặc hố
Củng cố
Yờu cầu học sinh nhắc lại cỏc bước của qui trỡnh thực hành ?
Khi cuốc đất cần chỳ ý những điểm gỡ ?
Cú nờn bún phõn tập trung ở gốc cõy khụng ? tại sao ?
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc qui trỡnh thực hành
Chuẩn bị đầy đủ cỏc dụng cụ đẫ được phõn cụng
 Ngày soạn 9 tháng 2 năm 2010
 Ngày dạy 16 tháng 2 năm 2010
Tiết 28: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả
 I. Mục tiêu 
 *Kiến thức: -Nắm được quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu. 
 *Kỹ năng: -Bón được phân thúc cho cây ăn quả đỳng cỏc yờu cầu kỹ thuật.
 *Thái độ: -Có ý thức hứng thú đối với nghề trồng cây ăn quả.
 -Cú ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau 
 khi thực hành
 II. Chuẩn bị
HS: 2 Cuốc, 2 xẻng, bỡnh tưới
-Phõn hữu cơ đó ủ hoai 30kg
-Phõn húa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
 III. Tiến trình bài giảng
1. ổn định lớp : ..
2. Kiểm tra bài cũ
1. Nờu quy trỡnh thực hành trồng cõy ăn quả (Đào hố đất- bún phõn- trồng cõy)?
2. Hóy phõn tớch cỏc bước quy trỡnh trồng cõy ăn quả?
- kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS.
3. Bài mới:
Hoạt động 3:Thực hành
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Gv gọi HS nhắc lại cỏc bước quy trỡnh thực hành
Gv kiểm tra mỗi nhúm 1 em
Sau khi thấy HS nắm vững được quy trỡnh
Gv tổ chức cho HS thực hành theo nhúm
Gv theo dừi kiểm tra, nhắc nhở HS giữ an toàn lao động, vệ sinh khi tiếp xỳc với phõn bún
Gv lưu ý hs cỏch trộn phõn, cỏch đào rónh...
Sau khi thực hành xong
GV: nhắc nhở HS thu dọn dụng cụ vật tư và vệ sinh sạch sẽ nơi nơi làm việc và thõn thể.
HS nhắc lại cỏc bước quy trỡnh thực hành
* Bước 1: Xỏc địn vị trớ bún phõn: chiếu theo hướng thẳng đứng của tỏn cõy xuống đất. Đú là vị trớ thường bún phõn cho cõy ăn quả
* Bước 2: cuốc rónh hoặc đào hố bún phõn
Cuốc thành rónh hoặc hố nhỏ kớch thước tựy theo độ sõu của rễ ở vị trớ bún phõn. Thụng thường rónh rộng 10-20cm sõu 15-30cm
* Bước 3: Bún phõn vào hố hoặc rónh và lắp đất
- Rói phõn chuồng trộn lẫn với phõn húa học vào rónh hoặc hố
- Lắp đất kớn
Hs nhận nhiệm vụ
Thực hành bún phõn theo đỳng qui trỡnh
Hs thu dọn vật liệu
Củng cố
Gv nhận xột chung về ý thức thực hành của cỏc nhúm
Yờu cầu cỏc nhúm vệ sinh nơi thực hành
Hướng dẫn về nhà
Cỏc nhúm chuẩn bị bảng bỏo cỏo kết quả thực hành
Cỏc nhúm tự đỏnh giỏ kết quả theo tiờu chớ
Ngày soạn 16 tháng 2 năm 2010
 Ngày dạy 23 tháng 2 năm 2010
Tiết 29: Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả
 I. Mục tiêu 
 *Kiến thức: -Nắm được quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu. 
 *Kỹ năng: -Bón được phân thúc cho cây ăn quả đỳng cỏc yờu cầu kỹ thuật.
 *Thái độ: -Có ý thức hứng thú đối với nghề trồng cây ăn quả.
 -Cú ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau 
 khi thực hành
 II. Chuẩn bị
HS: 2 Cuốc, 2 xẻng, bỡnh tưới
-Phõn hữu cơ đó ủ hoai 30kg
-Phõn húa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
 III. Tiến trình bài giảng
1. ổn định lớp : ..
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới:
Hoạt động 4:Đỏnh giỏ kết quả
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Gv đưa ra tiờu chớ đỏng giỏ cho cỏc nhúm tự đỏnh giỏ kết quả cho nhúm mỡnh
Cỏc nhúm tự đỏnh giỏ kết quả theo tiờu chớ:
 + Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
 + Thực hiện quy trỡnh
 + Thời gian hoàn thành
 + Số lượng cõy được bún
 + í thức vệ sinh
Yờu cầu cỏc nhúm tự nhận xột kết quả nhúm mỡnh trước lớp
GV tổ chức cho cỏc nhúm thực hành đỏnh giỏ chộo nhau theo cỏc tiờu chớ trờn:
Yờu cầu cỏc nhúm bỏo cỏo
Gv nhận xột chung về giờ học của cả lớp
Nờu lờn cỏc ưu nhược điểm của từng nhúm thực hành, sau đú cho điểm cỏc nhúm theo cỏc tiờu chớ trờn.
Cỏc nhúm tự đỏnh giỏ kết quả của nhúm mỡnh
Cỏc nhúm bỏo cỏo kết quả đỏnh giỏ
Cỏc nhúm thực hịnh đỏnh giỏ chộo kết quả của nhau
Hướng dẫn về nhà
Tỡm hiểu trước qui trỡnh làm xiro quả
Mỗi nhúm chuẩn bị : -Một số loại quả (tỏo, mận, xoài, sấu....) đó rửa sạch
 -Đường trắng
 -Dao .Lọ thủy tinh sạch
Ngày soạn thỏng năm 2010
Ngày dạy thỏng năm 2010
Tiết 30-31 Thực hành
LÀM XIRễ QUẢ
I. Mục tiờu
* Kiến thức: nắm được qui trỡnh làm xiro quả 
*Kỹ năng: -Làm được xirụ quả theo quy trỡnh kỹ thuật.
-Cú ý thức kỹ thuật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau khi thực hành.
*Thái độ: Có ý thức hoạt động nhóm, cá nhân có kết quả. 
II. Chuẩn bị
 HS: -Một số loại quả (tỏo, mận, xoài, sấu....) đó rửa sạch
-Đường trắng
-Dao .
-Lọ thủy tinh sạch
III. Tiến trỡnh bài giảng
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Nhắc lại cỏc bước bún phõn thỳc cho cõy?
(Bước 1: Xỏc định vị trớ bún phõn
Bước 2: Cuốc rónh hoặc đào hố bún phõn
Bước 3: Bún phõn vào rónh hoặc hố và lấp đất
Bước 4: tưới nước)
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Chế biến cỏc sản phẩm sau thu hoạch là một biện phỏp quan trọng làm tăng thờm giỏ trị của nụng sản
Thụng qua cỏc phương phỏp chế biến thủ cụng và hiện đại, người ta đó cú được những sản phẩm như nước quả, mứt, kẹo,... cú chất lượng cao. Bài học này chỳng ta tiến hành làm xirụ quả. Một loại nước quả rất tốt cho con người
GV: mục tiờu của bài này là chỳng ta làm xirụ quả theo đỳng quy trỡnh.
 Hs nghe ghi nhớ
Hoạt động 2: Hướng dẫn chuẩn bị
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Gv giới thiệu dụng cụ và nguyờn liệu :
Phõn cụng sự chuẩn bị cho cỏc nhúm
-Cỏc loại quả
-Đường trắng
-Lọ thủy tinh
GV: Phõn chia mỗi nhúm mang 1 loại quả khỏc nhau
Hs nghe ghi nhớ sự chuẩn bị
Dụng cụ và vật liệu
- 0,5 – 1 Kg quả (tỏo, mận, dõu, sấu, mơ .) đó rửa sạch
-Đường trắng: 1 Kg
-Lọ thủy tinh: 
 -Dao.
Hoạt động 3: Qui trỡnh thực hành
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
GV làm mẫu từng bước trong quy trỡnh làm xirụ quả. Nờu rừ cỏc yờu cầu kỹ thuật như độ đồng đều của quả và dụng cụ sạch sẽ, tỉ lệ đường và quả
*Chỳ ý: Nếu cú ớt đường, nồng độ chất khụ trong xirụ quả thấp, xirụ dể bị vi sinh vật phỏt triển làm hỏng hoặc làm giảm chất lượng, khụng bảo quản được lõu
GV: gọi HS nhắc lại quy trỡnh thực hành và những đều cần chỳ ý
Gv lưu ý hoc sinh giữ vệ sinh khi làm
Hs lắng nghe, ghi nhớ cỏc bước tiến hành
*Quy trỡnh thực hành
Bước 1: lựa chọn quả đều khụng bị giập nỏt, rồi rửa sạch để rỏo nước
Bước 2: Xếp quả vào lọ, cứ một lớp quả, một lớp đường sao cho lớp đường phủ kớn quả. Tỉ lệ 1kg quả cần 1,5kg đường. Sau đú đậy kớn và để ở nơi quy định.
Bước 3: Sau 20-30 ngày, chắt lấy nước sau đú cho thờm đường ớt hơn, tỉ lệ 1kg quả cần 1kg đường sau 1-2 tuần chắt nước lần thứ 2
Để lẩn nước của 2 lần chắt với nhau sẽ được loại nước xirụ đặc, cú thể bảo quản được trong 6 thỏng.
4. Củng cố
- Nhắc lại qui trỡnh thực hành làm xiro quả ?
- Trong quỏ trỡnh thực hành cần lưu ý những gỡ ?
5. Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc qui trỡnh
- Chuẩn bị tụt dụng cụ và vật liệu cho giờ thực hành sau
Ngày soạn thỏng năm 2010
Ngày dạy thỏng năm 2010
Tiết 30-31 Thực hành
LÀM XIRễ QUẢ
I. Mục tiờu
* Kiến thức: nắm được qui trỡnh làm xiro quả 
*Kỹ năng: -Làm được xirụ quả theo quy trỡnh kỹ thuật.
-Cú ý thức kỹ thuật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau khi thực hành.
*Thái độ: Có ý thức hoạt động nhóm, cá nhân có kết quả. 
II. Chuẩn bị
 HS: -Một số loại quả (tỏo, mận, xoài, sấu....) đó rửa sạch
-Đường trắng
-Dao .
-Lọ thủy tinh sạch
III. Tiến trỡnh bài giảng
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Trỡnh bày sự chuẩn bị và qui trỡnh làm xiro quả ?
3. Bài mới
Hoạt động 4: Kiểm tra chuẩn bị
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Gv kiểm tra dụng cụ và nguyờn liệu cỏc nhúm
-Cỏc loại quả
-Đường trắng
-Lọ thủy tinh
Nhận xột sự chuẩn bị
Hs trỡnh bày sự chuẩn bị của nhúm
Dụng cụ và vật liệu
- 0,5 – 1 Kg quả (tỏo, mận, dõu, sấu, mơ .) đó rửa sạch
-Đường trắng: 1 Kg
-Lọ thủy tinh: 
 -Dao.
Hoạt động 5: Thực hành làm xiro quả
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
gọi 1 hs nhắc lại qui trỡnh
*Sau khi HS đó nắm được quy trỡnh 
GV: tổ chức thực hành theo nhúm
GV theo dừi, sửa chữa sai sút của cỏc nhúm HS. Nhắc nhỡ HS giữ gỡn vệ sinh thực phẩm khi tiếp xỳc với đường, quả,...
Thực hành xong, GV nhắc nhở HS thu dọn dụng cụ, vật liệu và vệ sinh nơi làm việc
Cỏc lọ đựng quả được để vào nơi quy định hoặc cho HS mang về nhà làm tiếp cỏc khõu sau (chiết nước quả) dưới sự hướng dẫn của GV
Hs nhắc lại qui trỡnh thực hành
Hs tiến hành thực hành theo nhúm
Hoạt động 6: Đỏnh giỏ kết quả
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Gv yờu cầu cỏc nhúm HS đỏnh giỏ chộo kết quả theo tiờu chớ:
 + Sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu
+ Thực hiện quy trỡnh
+ Thời gian hoàn thành
Lượng xirụ quả được chế biến
*GV nhận xột chung về giờ học của cả lớp: nờu lờn ưu, khuyết điểm của từng nhúm thực hành, sau đú cho điểm cỏc nhúm theo cỏ tiờu chớ trờn.
Hs thảo luận đành giỏ kết quả của nhúm bạn theo cỏc tiờu chớ đó đề ra
4. Củng cố
Gv nhận xột chung về ý thức và kết quả giờ thực hành. Rỳt kinh nghiệm những việc chưa đạt
- yờu cầu hs thu dọn dụng cụ gọn, đỳng nơi quy định
5. Hướng dẫn về nhà
- Làm tiếp cỏc khõu cũn lại (chiết nước quả)
- ụn tậo nọi dung kiến thức đó học theo sơ đồ SGK trang 69
Tiết: 32	: Kiểm tra thực hành
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: -Kiểm tra đánh giá chất lượng thực hành - Quy trình thực hành của HS
	 -Qua kết quả thực hành HS có ý thức rút ra những kinh nghiệm cho bản thân.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. Thảo luận nhóm
3. Thái độ:Xây dựng ý thức tự giác trong học tập. Giáo dục lòng yêu thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
GV chuẩn bị nội dung câu hỏi kiểm tra thực hành và các sản phẩm thực hành của các nhóm HS ở các tiết học trước.
III. Tiến trỡnh bài giảng
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra 
 Nội dung kiểm tra:
Đề ra : GV ra đề yêu cầu HS bóc thăm trả lời câu hỏi (Điểm kiểm tra là trung bình điểm của 2 bài thực hành tiết trước và trả lời câu hỏi )
Câu 1 : Nêu các loại sâu hại cây ăn quả, triệu chứng của cây bị hại?
Câu 2: Nêu các loại bệnh hại cây ăn quả, triệu chứng của cây bị hại?
Câu 3: Nêu quy trình thực hành trồng cây ăn quả? nêu rõ các bước?
Câu 4: Nêu quy trình thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả, nêu rõ các bước?
Câu 5: Nêu quy trình thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả, nêu rõ các bước?
Câu 6: Nêu quy trình các bước chăm sóc cho cây ăn quả?
HS bóc thăm trúng câu nào thì trả lời câu đó GV có thể hỏi thêm các câu hỏi phụ. 
4. Củng cố
Gv nhận xét chung ý thức và kết quả của học sinh giờ thực hành
Chốt lại một số nội dung kiến thức cơ bản gắn liền thực tế sản xuất ở địa phương
5. Hướng dẫn về nhà
Về nhà các em xem ôn tập lại những nội dung đã học để tiết tới ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ.
Ngày soạn tháng năm 2010
 Ngày dạy tháng năm 2010 
Tiết 33 - 34 ễN TẬP
I. Mục tiờu
Kiến thức: -Giỳp HS củng cố, khắc sõu cỏc kiến thức, kỹ năng đó được học trong chương trỡnh trồng cõy ăn quả
Kỹ năng :-Bước đầu cú khả năng vận dụng cỏc kiến thức, kỹ năng đó học vào thực tế sản xuất
Thỏi độ : -Củng cố ý thức học tập nghề trồng cõy ăn quả
II. Chuẩn bị
Một số cõu hỏi ụn tập
III. Tiến trỡnh bài giảng
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Thảo luận theo nhúm
Gv chia lớp thành 4 nhúm, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhúm
Nhúm1 và 3: nội dung 1,2,3
Nhúm 3 và 4: nội dung 4,5
-GV: theo dừi cỏc nhúm thảo luận giải đỏp cỏc thắc mắc
- GV chỉ định đại diện nhúm trả lời
 1. Hóy nờu một số vấn đề chung về cõy ăn quả
 2. Cú mấy phương phỏp nhõn giống cõy ăn quả
 3. kỹ thuật trồng một số cõy ăn quả gồm những cõy nào? Nờu giỏ trị dinh dưỡng, đặc điểm thực vật và yờu cầu ngoại cảnh kỹ thuật trồng, chăm súc thu hoạch bảo quản của từng laọi cõy đú.
4. Trồng cõy ăn quả mang lại lợi ớch gỡ? Em hóy kể một số loại cõy ăn quả cú giỏ trị cao ở cỏc địa phương trong cả nước mà em biết
5. Hóy nờu tỏc dụng của cõy ăn quả đối với mụi trường và cảnh quan thiờn nhiờn?
Giáo viên nhận xét và chốt kết luận. 
-HS thảo luận cỏc nội dung ụn tập đó được phõn cụng
Đại diện nhúm trỡnh bày kờt quả TL của nhúm
Lớp bổ sung
1/ Một số vấn đề chung về cõy ăn quả
*Giỏ trị của việc trồng cõy ăn quả
*Đặc điểm thực vật và yờu cầu ngoại cảnh
*Kỹ thuật trồng và chăm súc cõy ăn quả
*Thu hoạch, bảo quản, chế biến
2/ Cú hai phương phỏp nhõn giống cõy ăn quả
Nhõn giống hữu tớnh: gieo hạt
Nhõn giống vụ tớnh: Giõm cành, chiết cành, ghộp.
3/ kỹ thuật trồng cõy ăn quả cú mỳi (cam, quýt, bưởi,....)nhón, vải, xoài, chụm chụm
4/ Trồng cõy ăn quả mang lại những lợi ớch, gúp phần phỏt triển kinh tế, nõng cao đời sống nhõn dõn.
Một loại cõy ăn quả cú giỏ trị cao ở đại phương em: xoài, nhón, chụm chụm
5/ Cõy ăn quả cú tỏc dụng lớn đến việc bảo vệ mụi trường sinh thỏi như: làm sạch khụng khớ, giảm tiếng ồn, làm rừng phũng hộ, làm rào chắn giú, làm đẹp cảnh quan... ngoài ra trồng cõy ăn quả cũn cú tỏc dụng chống xúi mũn, bảo vệ đất.
Củng cố:
Gv hệ thống lại cỏc kiến thức trọng tõm
nhận xột sự hoạt động của cỏc nhúm ( về ý thức và kết quả )
5. Hướng dẫn về nhà
Học thuộc cỏc kiến thức đó ụn tập
ễn lại cỏc kiến thức về nhõn giống và trồng cõy ăn quả
Ngày soạn tháng năm 2010
 Ngày dạy tháng năm 2010 
Tiết 33 - 34 ễN TẬP
I. Mục tiờu
Kiến thức: -Giỳp HS củng cố, khắc sõu cỏc kiến thức, kỹ năng đó được học trong chương trỡnh trồng cõy ăn quả
Kỹ năng :-Bước đầu cú khả năng vận dụng cỏc kiến thức, kỹ năng đó học vào thực tế sản xuất
Thỏi độ : -Củng cố ý thức học tập nghề trồng cõy ăn quả
II. Chuẩn bị
Một số cõu hỏi ụn tập
III. Tiến trỡnh bài giảng
1. Tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của Giỏo viờn
Hoạt động của Học sinh
Thảo luận theo nhúm
Gv chia lớp thành 4 nhúm, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhúm
Nhúm1 và 3: nội dung 6,7
Nhúm 3 và 4: nội dung 8,9,10
-GV: theo dừi cỏc nhúm thảo luận giải đỏp cỏc thắc mắc
- GV chỉ định đại diện nhúm trả lời
6/ Em hóy nờu ưu, nhược điểm của cỏc phương phỏp nhõn giống cõy ăn quả?
7/ hóy nờu quy trỡnh trồng cõy ăn quả
8/ Hóy nờu biện phỏp phổ biến trong phũng trư sõu bệnh hại cõy ăn quả
9/ Quy trỡnh thực hành trồng cây ăn quả, bón phân thúc cho cây ăn quả
10/ Quy trỡnh thực hành làm xi rô
GV tổng kết lại những kiến thức kỹ năng cơ bản cần nắm vững.
-HS thảo luận cỏc nội dung ụn tập đó được phõn cụng
Đại diện nhúm trỡnh bày kờt quả TL của nhúm
Lớp bổ sung
6/ 1. Phương phỏp nhõn giống: gieo hạt
* Ưu điểm: đơn giản, dể làm, chi phớ ớt, hệ số nhõn giống cao, cõy sống lõu
* Nhược điểm: khú giữ được đặc tớnh của cõy mẹ, lõu ra hoa, quả
2. Phương phỏp chiết cành
* Ưu điểm: giữ được đặc tớnh của cõy mẹ, ra hoa, quả sớm, mau cho cõy giống
* Nhược điểm: hệ số nhõn giống thấp, cõy chúng còi, tốn cụng
3. Phương phỏp giõm cành
* Ưu điểm: giữ được đặc tớnh của cõy mẹ, ra hoa, quả sớm,hệ số nhõn giống cao, tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh, duy trỡ được nũi giống.
* Nhược điểm: Đũi hỏi kỹ thuật phức tạp trong việc chọn gốc ghộp, cành ghộp và thao tỏc ghộp
7/ Quy trỡnh trồng cõy ăn quả
- Đào hố đất-> Bún phõn lút-> trồng cõy
+ Qui trỡnh trồng cõy
Đào hố trồng ->bóc vỏ bầu->đặt bầu cây vào giữa hố -> lấp đất -> tưới nước
8/ Những biện phỏp phổ biến trong phũng trừ sõu, bệnh hại cõy ăn quả
- Phũng trừ bệnh hại tổng hợp (.) như phũng trừ bằng kỹ thuật canh tỏc (mật độ trồng hợp lớ, bún phõn cõn đối, trồng giống sạch bệnh, tưới nước, đốn tỉa đỳng kỹ thuật,..) sinh học, thủ cụ

File đính kèm:

  • docCN trong cay_12706096.doc