Đề thi học kỳ II môn Công nghệ Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Yên Phương

Câu 3.Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

 a. Hai động, một tĩnh. b. Hai tĩnh, một động.

 c. Một tĩnh, một động. d. Tất cả đều đúng.

Câu 4.Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước:

 a. 3 bước b. 4 bước c. 5 bước d. 6 bước.

Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:

 a . Đèn huỳnh quang b. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 c . Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn d. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.

Câu 6 . Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:

 a. Để đảm bảo an toàn điện b. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.

 c. Không thuận tiện khi sử dụng d. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.

Câu 2:(2 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.

Câu 3:(2 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm : 1 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt ?

 

doc5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ II môn Công nghệ Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Yên Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Yên Phương
 Họ và tên......................................................
Lớp: 9A
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 9
Thời gian: 45 phút
Điểm :
Lời phê của thầy (cô )giáo
PHẦN TRẮC NGHIỆM :(3 điểm )
 Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1.Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị:
 a . Một cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 2 bóng đèn b . Một cầu chì, 2 công tắc 3 cực, 2 bóng đèn 
 c . Hai cầu chì, 1 công tắc, hai bóng đèn d . Bốn cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn 
Câu 2. Khi lắp nổi đường dây dẫn điện phải đặt song song với vật kiến trúc nhưng phải cao hơn mặt đất bao nhiêu?
 A. 2,5 mét	B. 2 mét	C. 1.5 mét	D. 1,2 mét
Câu 3.Công tắc ba cực gồm có các cực sau:
 a. Hai động, một tĩnh.	b. Hai tĩnh, một động.
 c. Một tĩnh, một động.	 d. Tất cả đều đúng.
Câu 4.Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn được tiến hành theo mấy bước:
 a. 3 bước	 b. 4 bước	 c. 5 bước	 d. 6 bước.
Câu 5. Mạch điện cầu thang là tên gọi của mạch điện:
 a . Đèn huỳnh quang	 b. Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
 c . Hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn d. Một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 
Câu 6 . Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì:
 a. Để đảm bảo an toàn điện b. Không đạt yêu cầu về mỹ thuật.
 c. Không thuận tiện khi sử dụng d. Dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc 
PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1:(2 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.
Câu 2:(2 điểm) Nêu yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.
Câu 3:(2 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện gồm : 1 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt ?
Câu 4 :( 1,0 điểm)
Hãy đánh dấu (X) vào cột “lắp nổi”, “lắp ngầm” để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt điện
Đặc điểm
Lắp nổi
Lắp ngầm
1. Dây dẫn được đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà
2.Lắp dây dẫn thường trước khi đổ bê tông
3.Dây dẫn đặt trực tiếp trên rãnh, trần nhà
4.Dây dẫn được luồn trong các ống nhựa cách điện ngoài tường
HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ II 
MÔN : CÔNG NGHỆ 9.
Năm học : 2012- 2013
Phần trắc nghiệm (3đ) 
Câu
Đáp án
Phần tự luận (7đ)
Câu
Đáp án
Biếu điểm
1
2 đ
Sơ đồ lắp đặt mạch 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
X
 A
O
2đ
2
2đ
Yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.
- Đường dây phải song song với vật kiến trúc cao hơn mặt đất 2.5mm trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm.
- Tổng tiết diện của dây dẫn không vượt quá 40% tiết diện ống.
- Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1.3 đến 1.5 m.
- Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh thì phải tăng thêm kẹp ống.
- Không luồn dây khác cấp điện áp vào cùng một ống.
- Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn qua ống, cách điện, hai đầu ống nhô ra khỏi tường 10mm.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
3
2 đ
4
1đ
Câu 1: 1.0 điểm)
Đặc điểm
Lắp nổi
Lắp ngầm
1. Dây dẫn được đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà
X
2.Lắp dây dẫn thường trước khi đổ bê tông
X
3.Dây dẫn đặt trực tiếp trên rãnh, trần nhà
X
4.Dây dẫn được luồn trong các ống nhựa cách điện
X
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
* Hướng dẫn chấm :
+ Phần I HS đúng 1 ý được 0,5 điểm 
+ HS trả lời sai không cho điểm ‎
+ HS vẽ hình đúng cho điểm tối đa, vẽ sai không cho điểm.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 -2013
Môn: Công nghệ 9 - Thời gian: 45 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
- Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn
- Mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
- Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
- Đảm bảo an toàn điện
- Biết đc các thiết bị của các mạch điện
- Quy trình lắp đặt mạch điện.
- Hiểu được nguyên lí làm việc của các mạch điện
- Phân biệt sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt.
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt các mạch điện
- Lắp được các mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
- Đọc được các kí hiệu của các thiết bị trên sơ đồ mạch điện.
Số câu
2
2
2
6
Số điểm
1
1
5
7
- Lắp đặt dây dẫn, kiểm tra an toàn của mạng điện trong nhà
- Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện nhà.
- Biết được vật liệu lắp đặt dây dẫn điện 
- Hiểu được 1 số yêu cầu của mạng điện lắp đặt kiểu nổi, ngầm.
- Hiểu đc sự cần thiết, cách kiểm tr, phải kiểm tra an toàn điện
- Kiểm tra đc một số yêu cầu về an toàn điện
- Sử dụng hợp lý các vật liệu lắp đặt dây dẫn điện
- Hiểu được tầm quan trọng của kiểm tra mạng điện trong nhà. ( Thay được thiết bị hỏng)
- Kiểm tra an toàn điện đối với thiết bị.
Số câu
3
3
6
Số điểm
1,5
1,5
3
TS câu hỏi
5
5
2
12
TS điểm
2,5
2,5
5
10
ĐỀ SỐ 2
I/ TRẮC NGHIỆM (5điểm): Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng 
Đường Dây dẫn khi xuyên qua tường luồn dây qua ống sứ, hai đầu ống phải nhô ra khỏi tuờng là 
A. 10mm	 	B. 15mm	C. 1mm	D. 5mm 
[] Lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn cần có các thiết bị
A. một cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn B. hai cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn 
C. ba cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn D. bốn cầu chì, hai công tắc, hai bóng đèn 
[] Công tắc hai cực được mắc vào mạch điện như sau:
A. Mắc nối tiếp với cầu chì.	B. Mắc nối tiếp với đèn, không qua cầu chì. 
C. Mắc song song với cầu chì. 	 D. Mắc nối tiếp sau cầu chì.
[] Dây dẫn điện trong nhà không được dùng dây dẫn trần vì
A. để đảm bảo an toàn điện B. không đạt yêu cầu về mỹ thuật.
C. không thuận tiện khi sử dụng D. dây dẫn trần không bền bằng dây dẫn có vỏ bọc 
[] Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn phải cách vật kiến trúc bao nhiêu?
A. 10cm 
B. 10mm
C. 10mm
D. 10cm
[] Khi kiểm tra để đảm bảo an toàn điện cho mạng điện trong nhà cần kiểm tra
A. các đồ dùng điện	B. các thiết bị điện 
C. dây dẫn điện	D. các phần tử của mạch điện
[] Khi lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, tổng tiết diện dây dẫn không được vượt quá bao nhiêu % tiết diện ống?
A. 60%	 	B. 50%	C. 40%	D. 30%
[] Khi ñöa ñieän vaøo caàu chì, ta phaûi noái vaøo 
A. daây trung hoøa (daây nguoäi) B. daây pha (daây noùng)
C. caû daây noùng vaø daây nguoäi D. moät daây khaùc
[] Công tắc 3 cực có
A. 1 vít vặn dây dẫn 	B. 2 vít vặn dây dẫn	
C. 3 vít vặn dây dẫn 	D. 4 vít vặn dây dẫn 
[] Có một mạch điện gồm 1 đèn muốn đóng, ngắt mạch ở 2 nơi ta phải dùng
A. hai công tắc 3 cực.	 B. hai công tắc 2 cực.
C. một công tắc 3 cực, 1 công tắc 2 cực.	 D. một công tắc 3 cực
II/ TỰ LUẬN: (5điểm) Hoàn thành các câu sau
Câu 1 (3đ ): Cho sơ đồ nguyên lí của mạch điện chiếu sáng xâu chuỗi như hình vẽ:
A
Đ1
O
Đ2
C1
C2
C3
Đ3
Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (....) để chỉ ra nguyên lí làm việc của mạch điện:
“Đóng công tắc 2 cực C1, đèn ............ sáng. Sau đó, đảo mạch công tắc 3 cực C2, đèn .......... tắt, đèn ...... sáng. Tiếp tục, đảo mạch công tắc 3 cực ............., đèn Đ3 sáng, đèn .......... tắt.”
Câu 2 (2đ ): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
I/ TRẮC NGHIỆM (6 điểm): mỗi câu đúng 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đ.án
B
A
C
D
B
C
D
B
A
B
II/ TỰ LUẬN: (4điểm) Hoàn thành các câu sau
Câu 1 (2đ ): sai, thiếu 1 y trừ 0,5đ
“Đóng công tắc 2 cực C1, đèn .....Đ1....... sáng. Sau đó, đảo mạch công tắc 3 cực C2, đèn . Đ1; Đ3.... tắt, đèn ...Đ2... sáng. Tiếp tục, đảo mạch công tắc 3 cực ....C3......., đèn Đ3 sáng, đèn .. Đ1; Đ3........ tắt.”
Câu (2đ ): thiếu, sai 1 phần tử trừ 0,5đ

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_9_nam_hoc_2012_2013_truon.doc