Đề thi kiểm tra HKII môn Công nghệ 9 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Nguyễn Văn Bá

Câu 1: So sánh ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà? (3.0đ)

Mạng điện lắp đặt kiểu nổi

- Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà

- Các vật cách điện là: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp.

- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa.

Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm

- Dây dẫn điện được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà

- Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện

- Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật tránh tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện, khó sửa chữa.

Dây dẫn được đi trong rãnh các kết cấu xây dựng của ngôi nhà là đặc điểm của kiểu lắp dặt nào?

Là kiểu : Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm

Câu 2: Nêu cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện hai công tắc kép điều khiển một đèn? 2đ

- Kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn

 + Lắp đặt đúng quy định

 + Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt

 + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp

 + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành

- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có đúng yêu cầu thiết kế .

- Nếu vận hành không đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.

 

doc10 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra HKII môn Công nghệ 9 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Nguyễn Văn Bá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II 
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 MÔN : CÔNG NGHỆ LỚP 9 
 THỜI GIAN : 45 PHÚT
	ĐỀ A
Câu 1 (3.0 điểm): So sánh ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà? Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà là đặc điểm của kiểu lắp đặt nào?
Câu 2 ( 2.0 điểm ): Cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai đèn?
Câu 3 (2.0 điểm): Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ mạch điện hai công tắc kép điều khiển một đèn.
Câu 4(3.0 điểm): Vẽ sơ đồ lý thuyết và sơ đồ thực hành mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc kép điều khiển 1 đèn, 1 ổ cắm luôn có điện?
Hết.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 (2015-2016)
MÔN CÔNG NGHỆ 9
Đề A
Câu 1: So sánh ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà? 3.0đ
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
- Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà
- Các vật cách điện là: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp.
- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa.
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm
- Dây dẫn điện được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà
- Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện
- Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật tránh tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện, khó sửa chữa.
Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà là đặc điểm của kiểu lắp đặt nào?
Là kiểu : Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
Câu 2: Cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai đèn?(2.0đ)
- Kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn
 + Lắp đặt đúng quy định
 + Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt
 + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp
 + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành
- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có đúng yêu cầu thiết kế .
- Nếu vận hành không đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
Câu 3(2.0 điểm): Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ mạch điện hai công tắc kép điều khiển một đèn.
 Vật liệu và thiết bị: (1.0 điểm)
2 bảng điện
1 cầu chì
2 công tắc kép
1 ổ cắm
1 bóng đèn và 1 đui đèn
1 phích cắm điện
ống nhựa
5 m dây điện 2 màu
Băng keo cách điện
 Dụng cụ: (1.0 điểm)
Kìm điện
Kìm tuốt dây
Tua vít
Bút thử điện
Câu 4: Vẽ sơ đồ lý thuyết và sơ đồ thực hành mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 2 công tắc kép điều khiển 1 đèn, 1 ổ cắm luôn có điện ?3đ
Sơ đồ lý thuyết : 1.5điểm
Sơ đồ thực hành : 1,5 điểm
PHÒNG GD&ĐT QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I I
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 MÔN : CÔNG NGHỆ LỚP 9 
 THỜI GIAN : 45 PHÚT
	ĐỀ B
Câu 1 (3.0 điểm): So sánh ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà? Dây dẫn được đi trong rãnh các kết cấu xây dựng của ngôi nhà là đặc điểm của kiểu lắp đặt nào?
Câu 2 ( 2.0 điểm ): Nêu cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện hai công tắc kép điều khiển một đèn ?
Câu 3 (2.0 điểm): Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
Câu 4(3.0 điểm): Vẽ sơ đồ lý thuyết và sơ đồ thực hành mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển 2 đèn, 1 ổ cắm luôn có điện.
Hết.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 (2015-2016)
MÔN CÔNG NGHỆ 9
Đề B
Câu 1: So sánh ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà? (3.0đ)
Mạng điện lắp đặt kiểu nổi
- Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà
- Các vật cách điện là: puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp.
- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa.
Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm
- Dây dẫn điện được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các phần tử kết cấu khác của ngôi nhà
- Việc lựa chọn cách đặt dây phải phù hợp với môi trường yêu cầu sử dụng và đảm bảo an toàn điện
- Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật tránh tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện, khó sửa chữa.
Dây dẫn được đi trong rãnh các kết cấu xây dựng của ngôi nhà là đặc điểm của kiểu lắp dặt nào?
Là kiểu : Mạng điện lắp đặt kiểu ngầm
Câu 2: Nêu cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện hai công tắc kép điều khiển một đèn? 2đ
- Kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn
 + Lắp đặt đúng quy định
 + Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt
 + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp
 + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành
- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có đúng yêu cầu thiết kế .
- Nếu vận hành không đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
Câu 3(2.0 điểm): Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
 Vật liệu và thiết bị: (1.0 điểm)
2 bảng điện
2 cầu chì
2 công tắc đơn
1 ổ cắm
2 bóng đèn và 2 đui đèn
1 phích cắm điện
ống nhựa
5 m dây điện 2 màu
Băng keo cách điện
 Dụng cụ: (1.0 điểm)
Kìm điện
Kìm tuốt dây
Tua vít
Bút thử điện
Câu 4(3.0điểm): Vẽ sơ đồ lý thuyết và sơ đồ thực hành mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển 2 đèn, 1 ổ cắm luôn có điện.
Sơ đồ lý thuyết : 1.5điểm 	Sơ đồ thực hành : 1,5 điểm
Hết.
PHÒNG GD&ĐT QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I I
 NĂM HỌC 2015 - 2016
 MÔN : CÔNG NGHỆ LỚP 9 
 THỜI GIAN : 45 PHÚT
ĐỀ C
Câu 1 (3.0 điểm): Cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang? Một số vấn đề tồn tại khi dùng đèn ống huỳnh quang và biện pháp khắc phục?
Câu 2 ( 2.0 điểm ): Nêu cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện hai công tắc đơn điều khiển hai đèn độc lập ?
Câu 3 (2.0 điểm): Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
Câu 4(3.0 điểm): Vẽ sơ đồ lý thuyết và sơ đồ thực hành mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển 2 đèn, 1 ổ cắm luôn có điện.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK2 (2015-2016)
MÔN CÔNG NGHỆ 9
Đề C
Câu 1: Cấu tạo của bộ đèn huỳnh quang: ( 1,5đ)
- Bóng thuỷ tinh mặt trong của ống phủ một lớp mỏng chất huỳnh quang 
- Điện cực: làm bằng vonfram có tráng một lớp bari-ôxít để phát xạ điện tử 
- Chấn lưu có nhiệm vụ:
 + Mồi ngay nên đèn không nhấp nháy
 + Tự động mồi trong trường hợp bị cắt điện
 + Tăng tuổi thọ của đèn
- Con mồi và tụ điện: đóng vai trò như 1 công tắc tự động mồi nung tim đèn huỳnh quang
- Máng đèn và chân đèn
Một số vấn đề tồn tại khi dùng đèn ống huỳnh quang và biện pháp khắc phục: (1,5đ)
- Hiệu ứng nhấp nháy để khắc phục, người ta mắc bộ hai đèn hoặc bộ ba đèn làm cho hiệu ứng nhấp nháy bù trừ lẫn nhau và giảm xuống đến mức thấp nhất hoặc sử dụng chấn lưu điện tử
- Nhạy cảm với nhiệt độ môi trường
- Tuổi thọ của đèn tuỳ thuộc vào số lần khởi động để kéo dài tuổi thọ ta không nên tuỳ tiện bật tắt công tắc đèn huỳnh quang liên tục.
Câu 2: Nêu cách kiểm tra và vận hành thử mạch điện hai công tắc đơn điều khiển hai đèn độc lập? 2đ
- Kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn
 + Lắp đặt đúng quy định
 + Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt
 + Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp
 + Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành
- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có đúng yêu cầu thiết kế .
- Nếu vận hành không đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
Câu 3(2.0 điểm): Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn.
 Vật liệu và thiết bị: (1.0 điểm)
2 bảng điện
2 cầu chì
2 công tắc đơn
1 ổ cắm
2 bóng đèn và 2 đui đèn
1 phích cắm điện
ống nhựa
5 m dây điện 2 màu
Băng keo cách điện
 Dụng cụ: (1.0 điểm)
Kìm điện, Bút thử điện
Kìm tuốt dây
Tua vít
Câu 4(3.0điểm): Vẽ sơ đồ lý thuyết và sơ đồ thực hành mạch điện gồm: 2 bảng điện, 2 cầu chì, 1 công tắc đơn đóng ngắt toàn mạch, 1 công tắc kép điều khiển 2 đèn, 1 ổ cắm luôn có điện.
Sơ đồ lý thuyết : 1.5điểm 	Sơ đồ thực hành : 1,5 điểm
Hết.

File đính kèm:

  • docDE THI - DAP AN CN 9 A-B.doc
Giáo án liên quan