Giáo án Công nghệ 9 bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (t2)

- GV yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn.

+ Lắp đặt đúng quy trình.

+ Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt.

+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.

+ Bố trí các thiết bị hợp lí, đẹp.

- GV kiểm tra sản phẩm lại lần nữa.

- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kĩ thuật, GV nối nguồn và vận hành thử.

- Nếu sản phẩm không vận hành, GV kiểm tra và sửa chữa.

- GV cho điểm từng nhóm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (t2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 21	 Ngày soạn : 06/01/2015 Tiết : 20	 Ngày dạy : 09/01/2015
Bài 7	: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG(T2)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
2.Kĩ năng: - Lắp ráp mạch điện ống huỳnh quang đúng kĩ thuật.
3.Thái độ: - Đảm bảo an toàn.
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Bộ đèn ống huỳnh quang, công tắc hai cực, cầu chì, dụng cụ lắp ráp mạch điện.
2.HS: - Báo cáo thực hành.
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
9A1. 9A2. 9A3.
 9A4.. 9A5
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kể tên các phần tử trong mạch điện đèn ống huỳnh quang? Chức năng của các phần tử?
- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
3. Đặt vấn đề: Ở tiết trước ta đã tìm hiểu xong lý thuyết và vẽ được sơ đồ lắp đặt.Dựa trên sơ đồ lắp đặt hôm nay ta tiến hành lắp mạch đèn ống huỳnh quang.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:
- HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- HS quan sát các thao tác của GV.
- HS thực hiện lại các thao tác đo.
- HS thực hiện theo nhóm tiến hành từng công đoạn.
- Trao đổi những thắc mắc với giáo viên.
- Cho HS nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
- Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang được tiến hành theo những bước nào?
- Công việc cụ thể được tiến hành trong các công đoạn của quy trình?
- GV phân tích nội dung, yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn để chỉ ra những công đoạn và kĩ năng mới.
- GV thao tác kĩ năng mới, HS quan sát.
- Chỉ định một HS làm lại những thao tác đó, phân tích những sai hỏng khi thực hiện những thao tác đó cho HS. 
- Cho HS thực hiện theo nhóm tiến hành từng công đoạn.
 + Đo vạch dấu các thiết bị, lỗ khoan trên bảng điện. 
 + Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện. 
 + Nối dây và lắp các thiết bị điện lên bảng.
 + Nối dây bộ đèn.
 + Kiểm tra và vận hành thử.
- GV theo dõi, kiểm tra và sửa sai cho các em. Động viên nhắc nhở các em tích cực làm việc.
Hoạt động 2: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang:
- HS thực hiện kiểm tra lại sản phẩm.
- Quan sát GV kiểm tra.
- GV yêu cầu HS kiểm tra sản phẩm khi chưa nối nguồn.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt theo đúng sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lí, đẹp.
- GV kiểm tra sản phẩm lại lần nữa.
- Sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn kĩ thuật, GV nối nguồn và vận hành thử.
- Nếu sản phẩm không vận hành, GV kiểm tra và sửa chữa.
- GV cho điểm từng nhóm.
Hoạt động 3:Cùng cố và hướng dẫn về nhà
- Lắng nghe GV nhận xét và rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe GV dặn dò.
- GV nhận xét, tổng kết giờ thực hành: kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm.
*Hướng dẫn về nhà:
Xem lại lý thuyết các sơ đồ lắp ráp.
Chuẩn bị nội dung bài 8
5.Ghi bảng:
I. Chuẩn bị : Cầu chì, Công tắc, Bóng neon, Dây dẫn, Kiềm, Tuavít
II. Nội dung: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang:
Vạch dấu.
Khoan lỗ.
Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
Nối dây bộ đèn.
Nối dây mạch điện. 
Kiểm tra.
IV. Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docTUAN_21_20150727_110046.doc