Ma trận đề kiểm tra Học kỳ II môn Công nghệ 6

 Học sinh dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng ( Mỗi câu 0,25 điểm )

Câu 1/Đạm động vật có trong thực phẩm nào ?

 A. Thịt B. Rau C.Gạo D . Đậu

Câu 2 / Kẹo , mía ,gạo , ngô ,khoai , thuộc chất dinh dưỡng nào?

 A. Chất đạm B. Chất đ ường bột C .Chất béo D.Chất khoáng

Câu 3 / Thức ăn được phân làm mấy nhóm ?

 A.1 B.2 C. 3 D.4

Câu 4 / Thịt , cá , trứng , sửa , đậu xanh ,đậu nành , . Thuộc nhóm thức ăn nào sau ?

 A. Nhóm giàu chất đạm B.Nhóm giàu chất đường bột

 C.Nhóm giàu chất béo D. Nhóm giàu vitamin và chất khoáng Câu 5 /Bửa ăn thường ngày gồm có mấy món :

 A. 1 B.2 C .3 D. 5

Câu 6 / Món tráng miệng trong bửa liên hoan ( bửa cổ ) là :

 A. Trái cây B. Lẫu chua C. Món nguội D .Bò kho

Câu 7/ Bàn ăn phải được trang trí như thế nào ?

 A .Lịch sự B.Chu đáo C.Sạch sẽ D.Tươm tất

 

doc7 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 9990 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ma trận đề kiểm tra Học kỳ II môn Công nghệ 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : CÔNG NGHỆ 6 
Nội dung kiến thức
 Mức độ nhận thức 
Cộng
Nhận biết 
Thông hiểu 
 Vận dụng
 TN
 TL
 TN
 TL
 TN 
 TL
1.Bài 15
Gíá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn
Vai trò của các chất dinh dưỡng ;nguồn cung cấp chất đạm , chất đường bột 
2. Bài 16
Thế nào là 
Nhiễm trùng ,nhiễm độc thực phẩm 
Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng ,nhiễmđộc thực phẩm 
3.Bài 22
Xây dụng thực đơn
Bàn bàn và thu dọn sau khi ăn
4.Bài 25 
Thu nhập gia đình là gì ?
Các nguồn thu nhập gia đình 
5.Bái 26
Chi tiêu trong gia đình là gì ?
Các khoản chi tiêu trong gia đình 
Tổng số câu
5
2
4
1
3
1
16
Tổng số điểm
1,25 (12,5%)
2,0 (20%)
1,0(10%)
2,0(20%)
0,75 (7,5%)
3,0(30%)
10,0(100%)
TRƯỜNG THCS &THPT MỸ QUÝ CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HKII
TỔ: HÓA Môn : Công nghệ 6
Hình thức : trắc nghiệm , tự luận Thời gian : 45 phút 
Thang điểm : 10,0
Nội dung ôn kiểm tra hk2
Phần A : Trắc nghiệm : 3điểm 
STT
BÀI
NỘI DUNG 
CÂU 
ĐIỂM
1
Bài 15:cơ sở của ăn uống hợp lý
I/Vai trò các chất dinh dưỡng : nguồn gốc cung cấp chất đạm , chất đường bột 
II/ Gía trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn 
2
2
0,5
0,5
2
Bài 22 : qui trình tổ chức bửa ăn 
I/ Xây dựng thực đơn
IV/Bày bàn và thu dọn sau khi ăn 
2
2
0,5
0,5
3
Bài 25: Thu nhập của gia đình 
Thu nhập của gia đình là gì?
Các nguồn thu nhập của gia đình 
1
3
0,25
0,75
PHẦN B: TỰ LUẬN : (7điểm )
STT
1
Bài 1b-Vệ sinh an toàn thực phẩm 
I/ Vệ sinh thực phẩm :Thế nào là nhiểm trùng , nhiễm độc thực phẩm ?
III/ Biện pháp phòng tránh nhiểm trùng ,nhiểm độc thực phẩm 
1
1
1,0
3,0
2
Bài 26 : Chi tiêu trong gia đình 
I/Chi tiêu trong gia đình là gì ? 
II/Các khoản chi tiêu trong gia đình 
1
1
1,0
2,0
 Hết MQT, ngày 20/3/2014
 GVBM
 LÊ KIM ÁNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS & THPT MỸ QUÝ 
 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
 	 Môn :Công nghệ Khối: 6
 	 Chương trình :Chuẩn 
 	 Thời gian : 45 phút ( không kể phát đề ) 
ĐỀ: A
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm )
 Học sinh dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng ( Mỗi câu 0,25 điểm )
Câu 1/Đạm động vật có trong thực phẩm nào ?
 A. Thịt B. Rau C.Gạo D . Đậu
Câu 2 / Kẹo , mía ,gạo , ngô ,khoai ,… thuộc chất dinh dưỡng nào?
 A. Chất đạm B. Chất đ ường bột C .Chất béo D.Chất khoáng 
Câu 3 / Thức ăn được phân làm mấy nhóm ? 
 A.1 B.2 C. 3 D.4
Câu 4 / Thịt , cá , trứng , sửa , đậu xanh ,đậu nành ,…. Thuộc nhóm thức ăn nào sau ?
 A. Nhóm giàu chất đạm B.Nhóm giàu chất đường bột
 C.Nhóm giàu chất béo D. Nhóm giàu vitamin và chất khoáng Câu 5 /Bửa ăn thường ngày gồm có mấy món :
 A. 1 B.2 C .3 D. 5 
Câu 6 / Món tráng miệng trong bửa liên hoan ( bửa cổ ) là : 
 A. Trái cây B. Lẫu chua C. Món nguội D .Bò kho
Câu 7/ Bàn ăn phải được trang trí như thế nào ? 
 A .Lịch sự B.Chu đáo C.Sạch sẽ D.Tươm tất 
Câu 8 /Chuẩn bị dụng cụ cho bửa tiệc liên hoan ra sao ?
 A. Đầy đủ B .trang nhã C. Sạch sẽ D. Chu đáo 
Câu 9 / Thu nhập của sinh viên đang đi học bằng hình thức nào ?
 A. Học bỗng B .Tiền lương C .Tiền công D .Tiền lãi 
Câu 10 / Thu nhập của người làm muối là : 
 A . Cá B .Muối C .Cà phê D .Gạo
Câu 11 / Thu nhập của gia đình công nhân viên chức :
 A .Tiền B .Cá C .Gạo D .Rau 
Câu 12 / Khoản thu bằng tiền , hiện vật của các thành viên trong gia đình có được là do : 
 A .Lao động B .Nghỉ ngơi C .Học tập D .Hội họp 
	II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu 1: Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm? (1 điểm)
	Câu 2: Nêu biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm? (3 điểm)
	Câu 3: Chi tiêu trong gia đình là gì? (1 điểm)
	Câu 4: Nêu các khoản chi tiêu cho nhu cầu vật chất? cho ví dụ ? ( 2điểm )
HẾT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS & THPT MỸ QUÝ 
 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
 	 Môn :Công nghệ Khối: 6
 	 Chương trình :Chuẩn 
 	 Thời gian : 45 phút ( không kể phát đề ) 
ĐỀ: B
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm )
 Học sinh dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng ( Mỗi câu 0,25 điểm )
Câu 1/ Thức ăn được phân làm mấy nhóm ? 
 A. 4 	 B. 3 C. 2 D.1
Câu 2 / Kẹo , mía ,gạo , ngô ,khoai ,… thuộc chất dinh dưỡng nào?
 A. Chất đường bột B. Chất đạm C .Chất béo D.Chất khoáng 
Câu 3 / Đạm động vật có trong thực phẩm nào ?
 A. Đậu 	B. Rau C.Gạo D . Thịt 
Câu 4 / Thịt , cá , trứng , sửa , đậu xanh ,đậu nành ,…. Thuộc nhóm thức ăn nào sau ?
 A. Nhóm giàu chất đường bột 	B. Nhóm giàu chất đạm 
 C.Nhóm giàu chất béo D. Nhóm giàu vitamin và chất khoáng Câu 5 /Bửa ăn thường ngày gồm có mấy món :
 A. 1 B. 2 C . 5 D. 3 
Câu 6 / Món tráng miệng trong bửa liên hoan ( bửa cổ ) là : 
 A. Món nguội. B. Lẫu chua C. Trái cây D .Bò kho
Câu 7/ Bàn ăn phải được trang trí như thế nào ? 
 A. Chu đáo. B. Lịch sự C. Sạch sẽ D.Tươm tất 
Câu 8 /Chuẩn bị dụng cụ cho bửa tiệc liên hoan ra sao ?
 A. Chu đáo. B .trang nhã C. Sạch sẽ D. Đầy đủ 
Câu 9 / Thu nhập của sinh viên đang đi học bằng hình thức nào ?
 A. Tiền công. B .Tiền lương C . Học bỗng D .Tiền lãi 
Câu 10 / Thu nhập của người làm muối là : 
 A . Cá B. Cà phê. C . Muối D .Gạo
Câu 11 / Thu nhập của gia đình công nhân viên chức :
 A .Cá. B . Tiền C .Gạo D .Rau 
Câu 12 / Khoản thu bằng tiền, hiện vật của các thành viên trong gia đình có được là do : 
 A .Hội họp. B .Nghỉ ngơi C .Học tập D . Lao động 
	II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu 1: Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm? (1 điểm)
	Câu 2: Nêu biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm? (3 điểm)
	Câu 3: Chi tiêu trong gia đình là gì? (1 điểm)
	Câu 4: Nêu các khoản chi tiêu cho nhu cầu vật chất? cho ví dụ ? ( 2điểm )
HẾT
Điểm
Họ và tên HS:...............................................................
Lớp:................
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Học sinh dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng ( Mỗi câu 0,25 điểm)
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm) 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ 
 KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 -2014
 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
 Môn : công nghệ khối 6 
 ĐỀ: A
I /TRẮC NGHIỆM :( 3 điểm ) 
 Học sinh dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng .( Mỗi câu 0,25 điểm ) 
 1A 5C 9A 
 2B 6A 10B
 3D 7A 11A
 4A 8A 12A 
 II /TỰ LUẬN : ( 7điểm )
 Câu 1/ Thế nào là nhiểm trùng thực phẩm ? ( 1điểm )
 -Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại ( 0,5 điểm )
 -vào thực phẩm được gọi là sự nhiểm trùng thực phẩm (0,5 điểm )
 Câu 2 / Nêu những biện pháp phòng tránh nhiểm độc thực phẩm ?(3điểm)
 -Không dùng các thực phẩm có chất độc : cá nóc ,khoai tây mọc mầm, nấm lạ (1điểm )
 -Không dùng các thức ăn bị biến chất hoặc bị nhiểm các chất độc hóa học ,…(1điểm )
-Không dùng những đồ hộp đã quá hạn sử dụng , những hộp bị phồng (1điểm ) 
Câu 3 / Chi tiêu trong gia đình là gì? (1điểm )
-Các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất (0,5 điểm )
-Văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ ( 0,5 điểm )
Câu 4 / Nêu các khoản chi tiêu cho nhu cầu vật chất ? cho ví dụ ? ( 2điểm)
-Chi cho ăn uống , may mặc ,ở : mua đồ ăn ,may quần áo ,sửa nhà ( 1điểm )
-Chi cho nhu cầu đi lại : mua xe , sửa xe (0,5 điểm)
-chi bảo vệ sức khỏe : tiền khám bệnh ,mua bảo hiểm ( 0,5 điểm)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS&THPT MỸ QUÝ 
 KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 -2014
 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
 Môn : công nghệ khối 6 
 ĐỀ: B
I /TRẮC NGHIỆM :( 3 điểm ) 
 Học sinh dùng bút chì tô kín câu trả lời đúng .( Mỗi câu 0,25 điểm ) 
 1D 5D 9C 
 2A 6C 10C
 3D 7B 11B
 4B 8D 12D 
 II /TỰ LUẬN : ( 7điểm )
 Câu 1/ Thế nào là nhiểm trùng thực phẩm ? ( 1điểm )
 -Sự xâm nhập của vi khuẩn có hại ( 0,5 điểm )
 -vào thực phẩm được gọi là sự nhiểm trùng thực phẩm (0,5 điểm )
 Câu 2 / Nêu những biện pháp phòng tránh nhiểm độc thực phẩm ?(3điểm)
 -Không dùng các thực phẩm có chất độc : cá nóc ,khoai tây mọc mầm, nấm lạ (1điểm )
 -Không dùng các thức ăn bị biến chất hoặc bị nhiểm các chất độc hóa học ,…(1điểm )
-Không dùng những đồ hộp đã quá hạn sử dụng , những hộp bị phồng (1điểm ) 
Câu 3 / Chi tiêu trong gia đình là gì? (1điểm )
-Các chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất (0,5 điểm )
-Văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ ( 0,5 điểm )
Câu 4 / Nêu các khoản chi tiêu cho nhu cầu vật chất ? cho ví dụ ? ( 2điểm)
-Chi cho ăn uống , may mặc ,ở : mua đồ ăn ,may quần áo ,sửa nhà ( 1điểm )
-Chi cho nhu cầu đi lại : mua xe , sửa xe (0,5 điểm)
-chi bảo vệ sức khỏe : tiền khám bệnh ,mua bảo hiểm ( 0,5 điểm)

File đính kèm:

  • docDe thi hoc ki II 20132014.doc