Giáo án Công nghệ 9

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết:

 - Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề.

2. Kĩ năng: Có quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phương pháp nối dây dẫn điện.

 - Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà.

 3.Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.

 - GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trước.

 - GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng.

 - GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện.

 

doc68 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 2448 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẩn bị của thầy và trò:
	- Thầy: Đề thi, đáp án, cách chấm điểm.
	- Trò: Ôn tập những phần đã học, chuẩn bị giấy kiểm tra.
III. Các hoạt động dạy và học:
Ổn định tổ chức:
Kiểm tra:
Đề ra:
Em hãy lắp hoàn thành mạch điện bảng điện như hình vẻ
Biểu điểm chấm:
Chuẩn bị đủ thiết bị, dụng cụ và vật tư để lắp mạch điện: 1điểm.
Chọn đúng thiết bị,lắp đúng vị trí và phù hợp trên bảng điện: 1 điểm.
Lắp hoàn chỉnh mạc điện hoạt động tốt.: 5 điểm.
Mối nối ít nếu có phải chắc chắn đẹp: 1 điểm.
Mạch điện làm việc an toàn và hiệu quả: 1 điểm.
Ý thức thực hành tốt: 1 điểm.
IV. Thu bài và chấm chữa trực tiếp
Ngày soạn:24/11/2013
Ngày giảng:25/11/2013
Tiết: 14:
TH: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
đèn ống huỳnh quang.
2. Kỹ năng Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
3.Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
 2. Kiểm tra bài cũ: ( Lồng trong bài học )
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức 
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 hs
HĐ2: Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch điện.
GV: Cho HS quan sát sơ đồ hình (7-1 ).
 Sau đó cho các nhóm thảo luận, tìm hiểu, phân tích sơ đồ GV: Mạch điện gồm bao nhiêu phần tử, gọi tên và nêu chức năng của các phần tử đó 
GV: Các phần tử nối với nhau như thế nào?
HS: … state nối song song với bóng đèn sau đó nối nối tiếp với chấn lưu, công tác, cầu chì.
GV: Kết luận
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
HĐ3: Tìm hiểu lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV: Hướng dẫn cho học sinh cách dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần cho bài thực hành.
Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch điện.
HĐ4: Tìm hiểu cách lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
GV: Cho học sinh nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện trong SGK để tiến hành công việc.
I. Dụng cụ, vật liệu và thíêt bị.
- ( SGK ).
II. Nội dung và trình tự thực hành
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang.
b.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
3.Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Vạch dấu- Khoan lỗ – Lắp TBĐ của BĐ- Nối dây mạch điện – Kiểm tra
4. Củng cố :
GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá Hoặc đánh giá chéo kết quả thực hành theo các 
tiêu chí của bài
GV: Nhận sét bài học về sự chuẩn bị, kết quả thực hành quy trình tiến hành, thái độ 
tham gia thực hành của các nhóm.
5. Hướng dẫn về nhà 
- Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị	
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau ôn lại các mạc điện đã học thực hành.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày…….tháng…….năm 201….
 Duyệt của tổ CM
 Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:01-12-2013
Ngày giảng:02-12-2013
Tiết: 15
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết:
	- Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề.
2. Kĩ năng: Có quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phương pháp nối dây dẫn điện.
	- Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà.
	3.Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an 	toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.
	- GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trước.
	- GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng.
	- GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung 	lắp đặt mạch điện.	 
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ: Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kieemr tra những 	phần tử nào ?
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
HĐ1.Tìm hiểu quy trình lắp đặt mạch điện.
GV: Nêu mục tiêu ôn tập.
+ Biết đặc điểm, yêu cầu của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để chọn nghề.
+ Biết sử dụng các dụng cụ trong lắp đặt điện.
+ Hiểu một cách tổng quát quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà.
GV: Hướng dẫn cho học sinh hoạt động theo nhóm vào phiếu học tập về dây dẫn điện.
- Yêu cầu kỹ thuật mối nối.
- Quy trình chung nối dây dẫn điện.
- Mô tả những thao tác kỹ thuật cơ bản của một phương pháp nối.
GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập quy trình lắp đặt mạch điện.
+ Quy trình chung.
+ Mô tả cách lắp đặt 1 mạch điện cụ thể
VD: Một mạch điện huỳnh quang, sợi đốt. 
HS: Thực hiện dưới sự giám sát của giáo viên.
I. Quy trình lắp đặt mạch điện.
Vẽ sơ đồ lắp đặt
i
Vạch dấu vị trí lắp đặt thiết bị và dây dẫn
i
Khoan lỗ lắp đặt các thiết bị điện và dây dẫn.
i
Lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn
i
Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu
i
Vận hành thử
4.Củng cố .
GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập.
- Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ.
- Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.
5. Hướng dẫn về nhà :
	- Về nhà học bài tất cả các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn 	điện.
	- Đọc và xem trước các câu hỏi và bài tập phần ôn tập.	
 - Giờ sau ôn lại kĩ năng lắp đăth các mạch bảng điện	
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày…….tháng…….năm 201….
 Duyệt của tổ CM
 Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:08-12-2013
Ngày giảng:09-12-2013
Tiết: 16
ÔN TẬP( T2)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết:
	- Nắm được quy trình lắp đặt một số mạch điện cơ bản.
2. Kĩ năng: Có quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản lắp mạch điện.
	- Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà.
	3.Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an 	toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	-Thiết bị điện , vật liệu điện cần thiết để lắp đặt mạch điện
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của học sinh
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
HĐ1.giáo viên nêu một số mạch điện mà học sinh biết.
GV: Nêu một số mạch điện cơ bản và thông dụng.
? Mỗi mạc điện cần chuẩn bị những gì?
HS: Nêu nhũng thiết bị và vật liệu cần thiết để lắp hoàn thành một bảng điện của mạch điện.
HĐ 2. HS thực hành các mạch điệnn theo nhóm.
 Chia làm 3 nhóm thực hành theo 3 mạch điện
HĐ3. Nhận xét thực hành:
Các nhóm sau khi thực hành trao đổi chéo sản phẩm và các nhóm nhận xét snar ohaamr của nhóm bạn và đánh giá
I. Một số mạch điện.
- Mạch một công tắc 2 cực điều khiển mộ bóng đèn
- Mạch 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn
- mạch đèn cầu thang…
II. Học sinh thực hành
4.Củng cố .
GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập.
- Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ.
- Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.
5. Hướng dẫn về nhà :
	- Về nhà học bài tất cả các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn 	điện.
	- Đọc và xem trước các câu hỏi và bài tập phần ôn tập.	
 - Giờ sau kiểm tra học kì thực hành lắp mạc điện bảng điện. Yêu cầu HS phải chuẩn bị đầy đủ để lắp hoàn thành mộ bảng điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai bóng dèn	
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày…….tháng…….năm 201….
 Duyệt của tổ CM
 Phạm Thanh Vân
Ngày soạn: 15- 12- 2008
Ngày dạy : 17- 12- 2008
Tiết: 18
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
( Thời gian 45/ không kể chép đề )
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song phần nghề điện dân dụng giáo viên kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh để từ đó giáo viên còn điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.
	- Phân loại được từng đối tượng học sinh.
	- Kỹ năng: Làm bài chính xác, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Chuẩn bị câu hỏi, đáp án.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học, ôn tập, giấy kiểm tra.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức:1/
2. Kiểm tra:
ĐỀ BÀI
Câu 1: 
Hãy nêu những đại lượng đo của đồng hồ đo điện dùng trong lắp đặt mạng điện ? 
Câu 2 : 
	Nêu các bước thực hiện của quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang ?
Câu 3:
Một mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. 
Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện ?
Câu 4:
a, Em hãy trình bày cách nối mối nối thẳng dây dẫn lõi 1sợi.
b, Cho vôn kế có thang đo 600V, cấp chính xác 1,5. Hãy tính sai số tuyệt đối lớn nhất
 của vôn kế.
Câu
ĐÁP ÁN
Biểu điểm
1
Cường độ dòng điện.
Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.
Điện áp.
Điện trở mạch điện.
Công xuất tiêu thụ của đồ dùng điện.
2,5đ
2
Bước 1: Vạch dấu
Bước 2: Khoan lỗ 
Bước 3: Lắp TBĐ của BĐ
Bước 4: Nối dây mạch điện
Bước 5: Kiểm tra.
1,5đ
3
3đ
4
a)
- Uốn gập lõi: Chia đoạn lõi thành hai phần ( Phần trong đủ quấn khoảng 6 vòng, phần ngoài từ 5 - 6 vòng ). Uốn vuông góc hai dây và móc chúng vào nhau.
- Vặn xoắn: Giữ đúng vị trí dồi xoắn hai dây vào nhau…
- Kiểm tra mối nối: Kiểm tra mối nối sau khi nối theo những yêu cầu đặt ra.
b)
 600 x 1,5 
= 9 ( V )
 100
2đ
1đ
Tổng
10đ
3. Củng cố:
- GV: Thu bài kiểm tra về nhà chấm.
- Nhận xét đánh giá giờ kiểm tra.
4. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học bài đọc và xem trước bài 8 TH lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều
 khiển hai đèn.
Chuẩn bị: Dây điện, băng dính, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì.
Ngày soạn: 05/01/2014
Ngày giảng:06/01/2014
Tiết: 19: THỰC HÀNH - LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC
HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T1)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	2.Kĩ năng: Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	3.Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. các hoạt động dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
 2. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung 
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2: Tìm hiểu cách vẽ sơ đồ lắp đặt.
GV: Đây là kỹ năng đã hình thành từ bài trước nên giáo viên cho học sinh làm việc theo nhóm.
GV: Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
+ Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung tính?
+ Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.
GV: Chỉ định nhóm trình bày kết quả, cả lớp bổ xung.
GV: Kết luận
HS: Làm việc theo nhóm xây dựng sơ đồ lắp đặt dưới sự quan sát và chỉ bảo của giáo viên.
GV: Kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm.
HĐ3: Tìm hiểu cách lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị điện.
GV: Sau khi các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt xong giáo viên cho học sinh quan sát sơ đồ của từng nhóm gồm những dụng cụ vật liệu gì?
GV: Trong sơ đồ gồm những dụng cụ, vật liệu gì?
HS: Ghi các số liệu kỹ thuật của các dụng cụ, thiết bị vào bảng.
I Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- ( SGK ).
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
Dao thợ điện 
Kìm tuốt dây
Khoan tay
Thước
1
1
1
1
Tốt
Còn tốt
Mũinhọn
Còn tốt
4.Củng cố: 
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến 
hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm
5. Hướng dẫn về nhà :
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, 
vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày…….tháng…….năm 201….
 Duyệt của tổ CM
 Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:12/01/2014
Ngày giảng:13/01/2014
Tiết: 20- THỰC HÀNH
 LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN ( T2 )
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc
 hai cực điều khiển hai đèn.
	2. Kỹ năng Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	3.Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy 
giáp, băng dính cách điện.
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạtnđộng dạy và học:
1. Ổn định tổ chức :
 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các dụng cụ, vật liệu và thiết bị của bài thực hành này ?
	Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện ?
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2.Tìm hiểu cách lắp mạch điện:
GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK.
HS: Tiến hành và nêu ý tưởng.
GV: Kết luận sau đó đưa ra quy trình lắp đặt mạch điện
GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện.
GV: Làm mẫu phân tích, thao tác và yêu cầu kỹ thuật, sau đó chỉ định một học sinh làm đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt.
GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
3.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
4.Củng cố: 
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời 
gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 
5. Hướng dẫn về nhà :
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết 
bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngày…….tháng…….năm 201….
 Duyệt của tổ CM
 Phạm Thanh Vân
Ngày soạn:12/01/2014
Ngày giảng:13/01/2014
Tiết: 21
THỰC HÀNH- LẮP MẠCH ĐIỆN HAI
CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN ( T3 )
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	2.Kỹ năng Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	3.Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức :
 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tác hai cực điều khiển
 hai đèn ?
 3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
HĐ2.Tìm hiểu cách lắp mạch điện
GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK
HS: Tiến hành và nêu ý tưởng
GV: Kết luận sau đó đưa ra quy trình lắp đặt mạch điện
GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện.
GV: Làm mẫu phân tích, thao tác và yêu cầu kỹ thuật, sau đó chỉ định một học sinh làm đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt.
GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3.Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
3.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
4.Củng cố: 
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời 
gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 
5. Hướng dẫn về nhà :
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết 
bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Ngà

File đính kèm:

  • docgiao an cong nghe 9.doc
Giáo án liên quan