Giáo án Công nghệ 9 - Huỳnh Thanh Phong

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Giải thích được mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn

 - Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên lí làm việc của công tắc 3 cực

 2. Kĩ năng:

 Biết vận dụng nguyên tắc làm việc của mạch điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 3. Thái độ:

 Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận, khoa học

II. CHUẨN BỊ :

 1. Dụng cụ: Kìm điện, tua vít, khoan tay, kéo

 2. Vật liệu thiết bị: Mỗi nhóm 1 bảng điện , 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực , 1 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo.

 

doc41 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Huỳnh Thanh Phong, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uận
 + Hai cực tĩnh: Được nối với nhau
 + Hai cực động: Cực động CT1 nối với CC về dây A, còn cực động CT2 nối với đèn và về dây 0.
- GV: Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu mục1b.
 + Yêu cầu vẽ đường dây chính.
 + Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn.
 + Xác định các vị trí các thiết bị của BĐ.
 + Vẽ dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
 - GV: Yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
T HOẠT ĐỘNG IV: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
 - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bảng dự trù và trình trước lớp.
 - GV: Khi lắp đặt mạch đèn cầu thang gồm có dụng cụ, vật liệu và thiết bị gì?
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
- HS: lắng nghe.
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét. 
- HS: các nhóm Quan sát hình 9-1 đèn cầu thang.
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
- HS: lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS: thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
(SGK)
II. Nội dung và trình tự thực hành:
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt:
 a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện:
 b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
2. Lập bảng dự trù dung cụ,vật liệu và thiết bị:
T HOẠT ĐỘNG V: Củng cố – dặn dò.
- GV: Đặt câu hỏi trắc nghiệm cho HS.
+ Câu 1: Mạch đèn cầu thang gồm mấy CT?
+ Câu 2: Lắp mạch đèn cầu thang gồm mấy bước?
 + Câu 3: Mạch đèn cầu thang được lắp trong trường hợp nào?
- GV: bổ sung và kết luận.
 + Câu 1: d
 + Câu 2: b
 + Câu 3: c
- GV: Về nhà chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần : 23	 Ngày dạy:24/01/2011, lớp 91,92,93
Tiết : 23	 
BÀI 9: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:	
 - Giải thích được mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
 	 - Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên lí làm việc của công tắc 3 cực
 2. Kĩ năng:
	Biết vận dụng nguyên tắc làm việc của mạch điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắùc ba cực điều khiển một đèn.
 3. Thái độ:
	Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận, khoa học 
II. CHUẨN BỊ :
 1. Dụng cụ: Kìm điện, tua vít, khoan tay, kéo…
	 2. Vật liệu thiết bị: Mỗi nhóm 1 bảng điện , 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực , 1 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo... 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ: 
	Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
	Để lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn theo sơ đồ các em vừa vẽ chúng ta cần tiến hành như thế nào ?
c. Nội dung bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
T HOẠT ĐỘNG I : Lắp đặt mạch điện
 - GV: Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ?
 - GV: Hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều 
khiển một đèn ?
 - GV: Nếu không qua quy trình thì có ảnh hưởng tới việc lắp đặt không?
-HS: Hoạt động cá nhân vẽ sơ đồ mạch điện và nhận xét sơ đồ trên bảng của bạn 
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
 3. Lắp đặt mạnh điện:
 - B1: Vạch dấu
 - B2: Khoan lổ 
 - B3: Lắp TBĐ của BĐ
 - B4: Nối dây mạch điện
 - B5: Kiểm tra 
T HOẠT ĐỘNG II: Củng cố – dặn dò.
 GV: nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần : 24	 Ngày dạy:14/02/2011, lớp 91,92,93
Tiết : 24	 
BÀI 9: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:	
 - Giải thích được mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
 	 - Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên lí làm việc của công tắc 3 cực
 2. Kĩ năng:
	Biết vận dụng nguyên tắc làm việc của mạch điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắùc ba cực điều khiển một đèn.
 3. Thái độ:
	Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận, khoa học 
II. CHUẨN BỊ :
 1. Dụng cụ: Kìm điện, tua vít, khoan tay, kéo…
	 2. Vật liệu thiết bị: Mỗi nhóm 1 bảng điện , 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực , 1 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo... 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ: 
	 Khi lắp đặt mạch điện thì ta cần những dụng cụ nào? Vật liệu và thiết bị gồm những gì để lắp ráp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ?
 Nêu quy trình chung lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn? Khi lắp đặt mạch điện gồm hai công tắc ba cực điều khiển một đèn nếu không qua quy trình thì có ảnh hưởng tới việc lắp đặt không?
c. Nội dung bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
T HOẠT ĐỘNG I : Tích hợp tiết kiệm năng lượng
 Đây là mạch điện thường sử dụng ở cầu thang nhà tầng, cĩ ý nghĩa trong việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ tern bĩng đèn. Ở tầng 1 và 2 đều cĩ thể bật tắt được
T HOẠT ĐỘNG II: Thực hành
- GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- GV: Nêu tiêu chí đánh giá tiết thực hành:
+ Kết quả thực hành.
+ Thái độ.
+ Quy trình thực hành.
+ Chất lượng của mạch điện. 
 - GV: Theo dõi và nhắc nhở các thiếu sót của HS trong quá trình thực hành.
Hs lắng nghe
- HS: Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.
HS: Hoạt động nhóm thực hành lắp mạch điện. 
III. THỰC HÀNH:
T HOẠT ĐỘNG II : Củng cố – dặn dò.
 - GV: Đánh giá chất lượng tiết thực hành thông qua chất lượng sản phẩm.
 - GV: Về nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần : 25	 Ngày dạy:21/02/2011, lớp 91,92,93
Tiết : 25	 
BÀI 10: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN 1 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:	
 - Giải thích được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
 	 - Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên lí làm việc của công tắc 3 cực
	 - Nhận biết được các kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện.
 2. Kĩ năng:
	Biết vận dụng nguyên tắc làm việc của mạch điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắùc ba cực điều khiển một đèn.
 3. Thái độ:
	Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận, khoa học 
II. CHUẨN BỊ :
 1. Dụng cụ: Kìm điện, tua vít, khoan tay, kéo…
	 2. Vật liệu thiết bị: Mỗi nhóm 1 bảng điện , 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực , 1 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo... 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ: 
	Khi lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn nếu không qua quy trình thì có ảnh hưởng tới việc lắp đặt không?
	Khi chuyển đổi thắp sáng luân phiên hai đèn ( hay cụm đèn ) ta thường sử dụng dụng cụ nào để đóng cắt mạch đèn? Gồm mấy công tắc?
c. Nội dung bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG 
CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
T HOẠT ĐỘNG I : Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- GV: Khi lắp đặt mạch điện thì ta cần những dụng cụ nào? Vật liệu và thiết bị gồm những gì để lắp ráp mạch điện sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn?
- GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
T HOẠT ĐỘNG II : Vẽ sơ đồ lắp đặt.
- GV: Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu mục1a.
- GV: Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu mục1b.
 + Yêu cầu vẽ đường dây chính.
 + Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn.
 + Xác định các vị trí các thiết bị của bảng điện.
 + Vẽ dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
- HS: Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.
- HS: Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.
- HS: Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.
 HS: Hoạt động cá nhân vẽ sơ đồ mạch điện và nhận xét sơ đồ trên bảng của bạn. 
I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 
(SGK)
II. Nội dung và trình tự thực hành:
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt.
 a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện:
 b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
T HOẠT ĐỘNG III : Củng cố – dặn dò.
 - GV: Đánh giá chất lượng tiết thực hành thông qua việc vẽ sơ đồ lắp đặt.
 - GV: Về nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần : 26	 Ngày dạy:28/02/2011, lớp 91,92,93
Tiết : 26	 
BÀI 10: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN 1 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:	
 - Giải thích được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
 	 - Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên lí làm việc của công tắc 3 cực
	 - Nhận biết được các kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện.
 2. Kĩ năng:
	Biết vận dụng nguyên tắc làm việc của mạch điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắùc ba cực điều khiển một đèn.
 3. Thái độ:
	Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận, khoa học 
II. CHUẨN BỊ :
 1. Dụng cụ: Kìm điện, tua vít, khoan tay, kéo…
	 2. Vật liệu thiết bị: Mỗi nhóm 1 bảng điện , 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực , 1 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo... 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ: 
	Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn.
c. Nội dung bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
T HOẠT ĐỘNG I: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 
- GV: Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu mục 2
- GV: Hoạt động nhóm hoàn thành bảng theo mẫu ở SGK. 
T HOẠT ĐỘNG II : Lắp đặt mạch điện
 - GV: Yêu cầu HS đọc và nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn.
 - GV: Hãy nêu quy trình lắp đặt mạch điện sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn? Nếu không qua quy trình thì có ảnh hưởng tới việc lắp đặt không?
- HS: Hoạt động nhóm =>trả lời =>nhận xét.
- HS Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.
-HS Hoạt động cá nhân =>trả lời =>nhận xét.
II. Nội dung và trình tự thực hành:
 2. Lập bảng dự trù dung cụ,vật liệu và thiết bị:
 3. Lắp đặt mạch điện:
 - B1: Vạch dấu 
 - B2: Khoan lổ 
 - B3: Lắp TBĐ của BĐ. 
 - B4: Nối dây mạch điện. 
 - B5: Kiểm tra. 
T HOẠT ĐỘNG III: Củng cố – dặn dò.
 - GV: nhận xét tiết học và dặn HS về nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần : 2 7	 Ngày dạy:07/03/2011, lớp 91,92,93
Tiết : 27	 
BÀI 10: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN 1 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 2 ĐÈN
(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:	
 - Giải thích được nguyên lí làm việc của mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
 	 - Trình bày được trình tự thiết kế mạch điện, giải thích được nguyên lí làm việc của công tắc 3 cực
	 - Nhận biết được các kí hiệu qui ước trong sơ đồ điện.
 2. Kĩ năng:
	Biết vận dụng nguyên tắc làm việc của mạch điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắùc ba cực điều khiển một đèn.
 3. Thái độ:
	Làm việc nghiêm túc, kiên trì, cẩn thận, khoa học 
II. CHUẨN BỊ :
 1. Dụng cụ: Kìm điện, tua vít, khoan tay, kéo…
	 2. Vật liệu thiết bị: Mỗi nhóm 1 bảng điện , 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực , 1 đui đèn, 2 m dây dẫn, phụ kiện, băng keo... 
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
a. Ổn định lớp:
b. Kiểm tra bài cũ: 
	 Khi lắp đặt mạch điện thì ta cần những dụng cụ nào? Vật liệu và thiết bị gồm những gì để lắp ráp mạch điện một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn?
 Nêu quy trình chung lắp đặt mạch điện một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn? Khi lắp đặt mạch điện gồm một công tắùc ba cực điều khiển hai đèn nếu không qua quy trình thì có ảnh hưởng tới việc lắp đặt không?
c. Nội dung bài mới:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
T HOẠT ĐỘNG I: Thực hành
- GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- GV: Nêu tiêu chí đánh giá tiết thực hành.
+ Kết quả thực hành.
+ Thái độ.
+ Quy trình thực hành.
+ Chất lượng của mạch

File đính kèm:

  • docCN9 Ttheo KTKN da tich hop TKNL.doc