Bài kiểm tra 45 phút môn : Công nghệ 9

II. Em hãy tìm từ thích hợp điền vào khoảng trống mỗi câu sau cho phù hợp : ( 1 đ )

-Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào., dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và .,.

-Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây., dây lõi. và lõi nhiều sợi

III. Điền các ký hiệu và cụm từ thích hợp vào chổ trống : ( 2 đ)

 

doc4 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1927 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 45 phút môn : Công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hoài Châu
Họ và tên :……………………………
Lớp : 9A
BÀI KIỂM TRA 45’
MÔN : CÔNG NGHỆ 9
ĐỀ 1
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GV
A. TRẮC NGHIÊM: ( 5 đ)
I.Em hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái của đầu câu đúng nhất: ( 2 đ )
Câu 1: Những công việc nào sau đây là lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt?
Lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà.	
Lắp đặt điều hòa không khí
Bảo dưỡng và sửa chữa máy giặt 
Lắp đặt máy bơm nước
Câu 2: Môi trường làm việc của nghề điện dân dụng là?
	A. Tiếp xúc với nhiều chất độc hại	
 B. Làm việc ngoài trời
	C. Thường xuyên đi lưu dộng	
 D. Cả b và c đều đúng
Câu 3:Vật liệu nào được dùng nhiều để làm dây dẫn điện?
 A.Bạc. C.Nhôm. 
 B.Đồng. D.Câu b và c đều đúng
Câu 4 : Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cách điện?
	A. Puli sứ B. Thiếc
	C. Ống luồn dây dẫn D. Vỏ đui đèn
Câu 5: Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là?
	A. Ampe kế	 	 B. Vôn kế
	C. Ôm kế	 	 D. Oát kế
Câu 6 : Thước cặp là dụng cụ không đo được :
	A. Kích thước lỗ B. Đường kính dây dẫn
	C. Chiều sâu lỗ 	D. Chiều dài
Câu 7 : Các mối nối chia thành mấy loại?
 A. Ba loại: nối thẳng, nối nối tiếp,nối rẽ. 
 B. Ba loại: nối phân nhánh, nối rẽ, nối nối tiếp.	
 C. Hai loại: nối dây mạch thẳng, nối dây mạch rẽ. 	
 D. Ba loại: nối dùng phụ kiện, nối thẳng, nối rẽ.
Câu 8: Qui trình chung nối dây dẫn điện là?
A. Bóc vỏ cách điện-làm sạch lõi-nối dây-kiểm tra mối nối-hàn mối nối-cách điện mối nối	
B. Bóc vỏ cách điện- nối dây-kiểm tra mối nối-hàn mối nối-cách điện mối nối	
C. Bóc vỏ cách điện-kiểm tra mối nối-hàn mối nối-cách điện mối nối-nối dây	 	
D. Bóc vỏ cách điện-làm sạch lõi-nối dây-kiểm tra mối nối-cách điện mối nối-hàn mối nối	
II. Em hãy tìm từ thích hợp điền vào khoảng trống mỗi câu sau cho phù hợp : ( 1 đ )
-Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào........................................., dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và .,............................................
-Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây.............................., dây lõi.................................... và lõi nhiều sợi	
III. Điền các ký hiệu và cụm từ thích hợp vào chổ trống : ( 2 đ)
Tên gọi
Ký hiệu
Đại lượng đo
Oát kế
Ampe kế
Vôn kế
Công tơ điện
B. THỰC HÀNH : ( 5 đ)
Em hãy thực hành nối thẳng dây dẫn điện lõi một sợi?
Trường THCS Hoài Châu
Họ và tên :……………………………
Lớp : 9A
BÀI KIỂM TRA 45’
MÔN : CÔNG NGHỆ 9
ĐỀ 2
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GV
A. TRẮC NGHIÊM: ( 5 đ)
I.Em hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái của đầu câu đúng nhất: ( 2 đ )
Câu 1: Vật liệu nào được dùng nhiều để làm dây dẫn điện?
 A.Bạc. C.Nhôm. 
 B.Đồng. D.Câu b và c đều đúng
Câu 2: Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là?
	A. Ampe kế	 	 B. Vôn kế
	C. Ôm kế	 	 D. Oát kế
Câu 3: Những công việc nào sau đây là lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt?
A.Lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà.	
B.Lắp đặt điều hòa không khí
C.Bảo dưỡng và sửa chữa máy giặt 
D.Lắp đặt máy bơm nước
Câu 4 : Các mối nối chia thành mấy loại?
 A. Ba loại: nối thẳng, nối nối tiếp,nối rẽ. 
 B. Ba loại: nối dùng phụ kiện, nối thẳng, nối rẽ.	
 C. Hai loại: nối dây mạch thẳng, nối dây mạch rẽ. 	
 D.Ba loại: nối phân nhánh, nối rẽ, nối nối tiếp.
Câu 5: Môi trường làm việc của nghề điện dân dụng là?
	A. Tiếp xúc với nhiều chất độc hại	
 B. Làm việc ngoài trời
	C. Thường xuyên đi lưu dộng	
 D. Cả b và c đều đúng
Câu 6 : Qui trình chung nối dây dẫn điện là?
A. Bóc vỏ cách điện-làm sạch lõi-nối dây-kiểm tra mối nối-hàn mối nối-cách điện mối nối	
B. Bóc vỏ cách điện- nối dây-kiểm tra mối nối-hàn mối nối-cách điện mối nối	
C. Bóc vỏ cách điện-kiểm tra mối nối-hàn mối nối-cách điện mối nối-nối dây	 	
D. Bóc vỏ cách điện-làm sạch lõi-nối dây-kiểm tra mối nối-cách điện mối nối-hàn mối nối	
Câu 7 : Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cách điện?
	A. Puli sứ B. Thiếc
	 C. Ống luồn dây dẫn D. Vỏ đui đèn
Câu 8: Thước cặp là dụng cụ không đo được :
	A. Kích thước lỗ B. Đường kính dây dẫn
	C. Chiều sâu lỗ D. Chiều dài
II. Em hãy tìm từ thích hợp điền vào khoảng trống mỗi câu sau cho phù hợp : ( 1 đ )
-Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào........................................., dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và .,............................................
-Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây.............................., dây lõi.................................... và lõi nhiều sợi	
III. Điền các ký hiệu và cụm từ thích hợp vào chổ trống : ( 2 đ)
Tên gọi
Ký hiệu
Đại lượng đo
Vôn kế
Ampe kế
Oát kế
Công tơ điện
B. THỰC HÀNH : ( 5 đ)
Em hãy thực hành nối rẽ dây dẫn điện lõi một sợi?

File đính kèm:

  • docT 11 kt 45' cn 9.doc