Giáo án Công nghệ 9 - Vũ Thị Hải

I. MỤC TIấU Giúp học sinh:

1. Kiến thức: Biết được chức năng của bảng điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện và hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.

2. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng lắp đặt mạch điện bảng điện đúng qui trình, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

3. Thái độ: Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.

II. CHUẨN BỊ

* GV: Giáo án bài giảng, sách giáo khoa, dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan cầm tay ( mũi khoan 2mm và 5mm ), thước kẻ, bút chì. Vật liệu và thiết bị: Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện. Mô hình mạch điện bảng điện.

* HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị như giáo viên.

 

doc67 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Vũ Thị Hải, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
- HS chỳ ý
Hoạt động 4
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phỳt)
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.
- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học bài: thực hành lắp mạch điện bảng điện ( tiếp theo )
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung
 kiểm tra
Cấp độ nhận thức
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Nghề điện dõn dụng
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (3 đ)
2 cõu (22,2 %)
Vật liệu điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (3 đ)
1 cõu (1/2 đ)
3 cõu (33,4 %)
Dụng cụ dựng trong lắp đặt mạng điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (11,1 %)
Sử dụng đồng hồ đo điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (11,1 %)
Nối dõy dẫn điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (1 đ)
2 cõu (22,2 %)
Nội dung kiểm tra:
Cõu hỏi
Đỏp ỏn
PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Cõu 1: Để đo điện ỏp của mạch điện người ta dựng đồng hồ gỡ?
A. Vụn kế.	 B. Am pe kế.	 C. ễm kế.	D. Cụng tơ điện.
Cõu 2: Vỡ sao phải hàn mối nối?
A. Cho đẹp.	 B. An toàn.	 C. Tiếp xỳc tốt.	D. Cỏch điện tốt.
Cõu 3: ………………… gúp phần đẩy nhanh tốc độ cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước.
A. Mạng điện.	 B. Búng đốn.	 C. Nghề điện.	 D. Dõy điện.
Cõu 4: Cụng tơ điện dựng để đo đại luợng gỡ?
A. Điện ỏp.	 C. Điện năng tiờu thụ.
B. Dũng điện.	 D. Cụng suất.
Cõu 5: Vật liệu nào là vật liệu cỏch điện:
 A. Gốm, sứ.	B. Nhụm.	
 C. Đồng.	D. Cả a,b,c.
Cõu 6: ẹụn vũ ủo cuỷa ampe keỏ laứ:
 A. V B. Ω C. A D. W
Cõu 1: A 
Cõu 2: B 
Cõu 3: C 
Cõu 4: C 
Cõu 5: A 
Cõu 6: C
PHẦN II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Cõu 1: (3 điểm) Trỡnh bày những yờu cầu của nghề điện dõn dụng đối với người lao động ?
Cõu 2: (3 điểm) Mụ tả cấu tạo của dõy dẫn điện và dõy cỏp điện ?
Cõu 3: (1 điểm) Nờu túm tắt quy trỡnh nối dõy dẫn điện mà em đó thực hành ?
Cõu 1 : Yờu cầu của nghề điện dõn dụng đối với người lao động gồm:
 Ÿ Kiến thức:Tối thiểu cú trỡnh độ văn hoỏ THCS, hiểu biết kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ thuật điện……
 Ÿ Kĩ năng:Cú kĩ năng đo lường sử dụng, bảo dưỡng , lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
 Ÿ Thỏi độ: Yờu thớch nghề, cú ý thức bảo vệ mụi trường,làm việc khoa học , kiờn trỡ.
 Ÿ Sức khoẻ: Đủ điều kiện sức khoẻ, khụng mắc bệnh tim mạch, huyết ỏp, thấp khớp.
Cõu 2: 
Cấu tạo dõy dẫn điện: Gồm 2 phần lừi và vỏ cỏch điện
 Lừi: Làm bằng đồng hoặc nhụm
 Vỏ cỏch điện: Gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp được làm bằng cao su hoặc chất cỏch điện tổng hợp 
Cấu tạo dõy cỏp điện: Gồm 3 phần lừi, vỏ cỏch điện và vỏ bảo vệ.
 Lừi cỏp: làm bằng đồng hoặc nhụm
 Vỏ cỏch điện: làm bằng cao su tự nhiờn, cao su tổng hợp
 Vỏ bảo vệ: được chế tạo phự hợp với mụi trường lắp đặt
Cõu 3: 
 Boực voỷ caựch ủieọn ’Làm sạch lừi ’ Noỏi daõy ’ Kiểm tra mối nối ’ Haứn moỏi noỏi ’ Caựch ủieọn moỏi noỏi.
Thống kê điểm
Lớp
Sĩ số
< 5
5 - 6
7-8
9 - 10
SL
 %
SL
%
SL
%
SL
%
9 A
44
9 D
43
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CễNG NGHỆ 9
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung
 kiểm tra
Cấp độ nhận thức
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Nghề điện dõn dụng
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (3 đ)
2 cõu (22,2 %)
Vật liệu điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (3 đ)
1 cõu (1/2 đ)
3 cõu (33,4 %)
Dụng cụ dựng trong lắp đặt mạng điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (11,1 %)
Sử dụng đồng hồ đo điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (11,1 %)
Nối dõy dẫn điện
1 cõu (1/2 đ)
1 cõu (1 đ)
2 cõu (22,2 %)
 I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Cõu 1: Để đo điện ỏp của mạch điện người ta dựng đồng hồ gỡ?
A. Vụn kế.	 B. Am pe kế.	 C. ễm kế.	D. Cụng tơ điện.
Cõu 2: Vỡ sao phải hàn mối nối?
A. Cho đẹp.	 B. An toàn.	 C. Tiếp xỳc tốt.	D. Cỏch điện tốt.
Cõu 3: ………………… gúp phần đẩy nhanh tốc độ cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước.
A. Mạng điện.	 B. Búng đốn.	 C. Nghề điện.	D. Dõy điện.
Cõu 4: Cụng tơ điện dựng để đo đại luợng gỡ?
A. Điện ỏp.	 C. Điện năng tiờu thụ.
B. Dũng điện.	 D. Cụng suất.
Cõu 5: Vật liệu nào là vật liệu cỏch điện:
 A. Gốm, sứ.	B. Nhụm.	C. Đồng.	D. Cả a,b,c.
Cõu 6: ẹụn vũ ủo cuỷa ampe keỏ laứ:
 A. V B. Ω C. A D. W 
 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Cõu 1: (3 điểm) Trỡnh bày những yờu cầu của nghề điện dõn dụng đối với người lao động ?
Cõu 2: (3 điểm) Mụ tả cấu tạo của dõy dẫn điện và dõy cỏp điện ?
Cõu 3: (1 điểm) Nờu túm tắt quy trỡnh nối dõy dẫn điện mà em đó thực hành ?
 Đỏp ỏn và thang điểm: 
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Cõu 1: A 
Cõu 2: B 
Cõu 3: C 
Cõu 4: C 
Cõu 5: A
Cõu 6: C
 Mỗi cõu đỳng được 1/2 điểm
 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Cõu 1 : (3đ) học sinh trỡnh bày được yờu cầu của nghề điện dõn dụng đối với người lao động gồm:
 Ÿ Kiến thức:Tối thiểu cú trỡnh độ văn hoỏ THCS, hiểu biết kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ thuật điện……
 Ÿ Kĩ năng:Cú kĩ năng đo lường sử dụng, bảo dưỡng , lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
 Ÿ Thỏi độ: Yờu thớch nghề, cú ý thức bảo vệ mụi trường,làm việc khoa học , kiờn trỡ.
 Ÿ Sức khoẻ: Đủ điều kiện sức khoẻ, khụng mắc bệnh tim mạch, huyết ỏp, thấp khớp.
Cõu 2: (3đ) 
Cấu tạo dõy dẫn điện: Gồm 2 phần lừi và vỏ cỏch điện
 Lừi: Làm bằng đồng hoặc nhụm
 Vỏ cỏch điện: Gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp được làm bằng cao su hoặc chất cỏch điện tổng hợp 
Cấu tạo dõy cỏp điện: Gồm 3 phần lừi, vỏ cỏch điện và vỏ bảo vệ.
 Lừi cỏp: làm bằng đồng hoặc nhụm
 Vỏ cỏch điện: làm bằng cao su tự nhiờn, cao su tổng hợp
 Vỏ bảo vệ: được chế tạo phự hợp với mụi trường lắp đặt
Cõu 3: (1 điểm)
 Boực voỷ caựch ủieọn ’Làm sạch lừi ’ Noỏi daõy ’ Kiểm tra mối nối ’ Haứn moỏi noỏi ’ Caựch ủieọn moỏi noỏi.
Họ tờn:............................................. Ngày........thỏng..........năm 2010
Lớp:................................................. KIỂM TRA MễN...............................
Trường:............................................ Thời gian.................phỳt
Điểm
Lời phờ của thầy, cụ giỏo
Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Cõu 1: Để đo điện ỏp của mạch điện người ta dựng đồng hồ gỡ?
A. Vụn kế.	 B. Am pe kế.	 C. ễm kế.	D. Cụng tơ điện.
Cõu 2: Vỡ sao phải hàn mối nối?
A. Cho đẹp.	 B. An toàn.	 C. Tiếp xỳc tốt.	D. Cỏch điện tốt.
Cõu 3: ………………… gúp phần đẩy nhanh tốc độ cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước.
A. Mạng điện.	 B. Búng đốn.	 C. Nghề điện.	D. Dõy điện.
Cõu 4: Cụng tơ điện dựng để đo đại luợng gỡ?
A. Điện ỏp.	 C. Điện năng tiờu thụ.
B. Dũng điện.	 D. Cụng suất.
Cõu 5: Vật liệu nào là vật liệu cỏch điện:
 A. Gốm, sứ.	B. Nhụm.	C. Đồng.	D. Cả a,b,c.
Cõu 6: ẹụn vũ ủo cuỷa ampe keỏ laứ:
 A. V B. Ω C. A D. W
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Cõu 1: (3 điểm) Trỡnh bày những yờu cầu của nghề điện dõn dụng đối với người lao động ?
Cõu 2: (3 điểm) Mụ tả cấu tạo của dõy dẫn điện và dõy cỏp điện ?
Cõu 3: (1 điểm) Nờu túm tắt quy trỡnh nối dõy dẫn điện mà em đó thực hành ?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Ngày soạn : 26/10/2010
Ngày dạy : 03/11/2010
TUầN 11 
Tiết 11
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN
I. MỤC TIấU Giúp học sinh:
1. Kiến thức: Biết được chức năng của bảng điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện và hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
2. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng lắp đặt mạch điện bảng điện đúng qui trình, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
3. Thái độ: Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. CHUẨN BỊ
* GV: Giáo án bài giảng, sách giáo khoa, dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan cầm tay ( mũi khoan 2mm và 5mm ), thước kẻ, bút chì. Vật liệu và thiết bị: Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện. Mô hình mạch điện bảng điện.
* HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị như giáo viên.
III. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP 
1. Tổ chức 9D : / 43
 9A : / 44
2. Cỏc hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1
GIỚI THIỆU MỤC TIấU BÀI HỌC (5 phỳt)
- GV giới thiệu bài mới: Bảng điện là một phần không thể thiếu được của mạng điện trong nhà, nó có chức năng như phân phối, điều khiển nguồn năng lượng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện trong nhà để hiểu rõ mạch điện bảng điện chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung bài thực hành hôm nay.
GV: Nêu mục tiêu bài học
+ Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện
+ Hiểu được quy trỡnh lắp đặt mạch điện bảng điện
+ Lắp đặt được bảng điện gồm 2 cầu chỡ, 1 ổ cắm điện, 1 cụng tắc điều khiển 1 búng đốn đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật
+ Đảm bảo an toàn điện
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh về vật liệu, thiết bị và nhận xét về ý thức chuẩn bị của học sinh.
HS lắng nghe
I. Mục tiêu.
HS: Tìm hiểu, ghi nhớ.
+ SGK
HS: Tìm hiểu, ghi nhớ.
+ Vật liệu và thiết bị: Bảng điện ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bút thử điện.
Hoạt động 2
TèM HIỂU NỘI DUNG VÀ TRèNH TỰ THỰC HIỆN (30 phỳt)
GV: Tiến hành tổ chức cho HS tìm hiểu chức năng của bảng điện.
? Bảng điện có chức năng gì ?.
? Có mấy loại bảng điện ?.
- GV tổng kết lại
GV: Tiến hành hướng dẫn HS tìm hiểu cách vẽ sơ đồ mạch điện bảng điện.
? Mạch điện bảng điện gồm những phần tử gì? Chúng được nối với nhau như thế nào?
GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu các bước thực hiện lắp đặt mạch điện bảng điện.
? Khi lắp đặt mạch điện bảng điện ta thực hiện theo mấy bước ? Đó là những bước nào ?.
GV: Cho học sinh tiến hành vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện theo trình tự như bảng SGK – 32.
GV. Yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt theo bảng. 
Giáo viên so sánh kết quả của các nhóm và đưa ra kết luận chung.
GV: Chia nhóm HS, tổ chức cho HS luyện tập lắp đặt mạch điện bảng điện thông qua các thao tác mẫu.
GV: Quan sát, uốn nắn các thao tác thực hiện của HS, nhận xét.
? Nờu lại cỏc bước thực hiện lắp đặt bảng điện?
GV: Cho HS quan sát một mạch điện bảng điện đã hoàn thành.
II. Nội dung và trình tự thực hiện.
1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV.
- HS: Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà
- HS: Có 2 loại bảng điện.
+ Bảng điện chính.
+ Bảng điện nhánh.
- HS chỳ ý, ghi vở:
+ Bảng điện là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện.
+ Có 2 loại bảng điện.
 - Bảng điện chính.
 - Bảng điện nhánh.
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
HS: Quan sát, thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu của GV.
a) Sơ đồ nguyên lý.
- HS: Mạch điện bảng điện gồm các phần tử: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. Cầu chì 1 được mắc nối tiếp với ổ cắm và mắc song song với cầu chì 2 , cầu chì 2 được mắc nối tiếp với công tắc điều khiển bóng đèn.
b) Sơ đồ lắp đặt.
HS: Quan sát, tìm hiểu.
- HS trả lời:
 Khi lắp đặt bảng điện ta thực hiện theo 4 bước:
+ Vẽ đường dây nguồn
+ Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn
+ Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
+ Vẽ đường dây điện
- HS thực hiện 
- Cỏc nhúm thực hiện vẽ sơ đồ lắp đặt theo bảng
- Vẽ đường dây nguồn:
O
A
- Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn:
O
A
- Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện:
O
A
- Vẽ đường dây điện:
O
A
Khi lắp đặt bảng điện ta thực hiện theo 4 bước:
+ Vẽ đường dây nguồn
+ Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn
+ Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
+ Vẽ đường dây điện
3. Lắp đặt mạch điện bảng điện.
HS: Thực hiện theo nhóm, quan sát, tìm hiểu, ghi nhớ trình tự thao tác và trả lời theo yêu cầu của GV.
HS: Ghi nhớ.
- HS trả lời:
+ Vạch dấu.
+ Khoan lỗ bảng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
HS: Quan sát, ghi nhớ.
Hoạt động 3
CỦNG CỐ (7 phỳt)
? Nhắc lại về chuẩn bị, nội dung và quy trình thực hiện lắp đặt mạch điện bảng điện
- GV củng cố lại cỏc kiến thức vừa học
GV nhấn mạnh cho học sinh là việc phải đảm bảo an toàn và làm việc theo đúng qui trình
- HS:
+ Vật liệu và thiết bị: Bảng điện ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, bút thử điện
 * Khi lắp đặt bảng điện ta thực hiện theo 4 bước:
+ Vẽ đường dây nguồn
+ Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn
+ Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
+ Vẽ đường dây điện
* Quy trình thực hiện lắp đặt mạch điện bảng điện
+ Vạch dấu.
+ Khoan lỗ bảng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
- HS chỳ ý
Hoạt động 4
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phỳt)
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.
- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học bài: thực hành lắp mạch điện bảng điện ( tiếp theo )
Ngày soạn : 02/11/2010
Ngày dạy : 10/11/2010
TUầN 12 
Tiết 12
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (Tiết 2)
I. MỤC TIấU 
Giúp học sinh:
- Biết được chức năng của bảng điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện và hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được mạch điện bảng điện.
- Hình thành kỹ năng lắp đặt mạch điện bảng điện đúng qui trình, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
- Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. CHUẨN BỊ
ơ
* GV: Giáo án bài giảng, sách giáo khoa, dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan cầm tay ( mũi khoan 2mm và 5mm ), thước kẻ, bút chì. 
Vật liệu và thiết bị: Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện. Mô hình mạch điện bảng điện.
- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.
- 1 ổ cắm, 1 công tắc, 2 cầu chì, 1 đui đèn.
- Tô vít, cầu dao, kìm khoan tay.
* HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị như giáo viên.
III. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP 
1. Tổ chức 9D : / 43
 9A : / 44
2. Cỏc hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ (7 phỳt)
GV gọi 1HS trả lời
? Trình bày quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
GV nhận xột, cho điểm
- HS lờn bảng trả lời:
Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
+ Vạch dấu.
+ Khoan lỗ bảng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
Hoạt động 2
CHUẨN BỊ VÀ NấU MỤC TIấU BÀI THỰC HÀNH (5 phỳt)
- GV nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy bài thực hành:
Lắp đặt mạch điện bảng điện gồm có: 
2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn
+ Lắp đặt được bảng điện đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật
+ Đảm bảo an toàn điện
- GV chia nhóm thực hành (2 bàn học sinh)
+ Chỉ định nhóm trưởng và giao nhiệm vụ cho từng nhóm.
- HS lắng nghe
- HS thực hiện chia nhúm theo yờu cầu của GV
Hoạt động 3
TèM HIỂU CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN, BẢNG ĐIỆN (7 phỳt)
- GV nhắc lại:
* Quy trình lắp bảng điện:
- Vạch dấu: kích thước của bảng điện phù hợp với kiến thức thiết bị lắp trên đó, các thiết bị được bố trí gọn, đẹp, dễ nối dây.
- Đánh dấu riêng lỗ luồn dây và lỗ bắt vít.
* Khoan lỗ bảng điện:
* Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
* Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
* Kiểm tra: Sau khi kiểm tra, nối dây nguồn, kiểm tra mạch bằng bút thử điện vận hành thử mạch điện.
- GV hướng dẫn từng bước và thao tác mẫu cho học sinh quan sát, nhắc nhở về an toàn lao động khi thao tác thực hành.
- Giáo viên cho học sinh quan sát bảng điện đã lắp hoàn chỉnh, chỉ rõ vị trí các thiết bị cân đối, hoàn thiện đẹp, gọn.
- HS chỳ ý lắng nghe và quan sát quy trình lắp đặt trong SGK/32.
- HS chỳ ý quan sỏt GV thực hiện mẫu
- HS quan sỏt bảng điện đã lắp hoàn chỉnh và trả lời cõu hỏi của GV
Hoạt động 4
TỔ CHỨC THỰC HÀNH (18 phỳt)
- GV cho HS tiến hành lắp mạch điện, bảng điện theo quy trình.
- Giáo viên lưu ý an toàn lao động và theo dõi uốn nắn, hướng dẫn các thao tác khi thực hiện.
- Học sinh làm việc theo nhóm tiến hành lắp mạch điện, bảng điện theo quy trình.
+ Vạch dấu.
+ Khoan lỗ bảng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
- HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV
Hoạt động 5
ĐÁNH GIÁ NHẬN XẫT – CỦNG CỐ (5 phỳt)
- GV yờu cầu HS ngừng thực hành, thu dọn vật liệu dụng cụ
- GV cho HS tự đỏnh giỏ chộo nhau kết quả thực hành theo cỏc tiờu chớ:
+ Chất lượng sản phẩm thực hành
+ Thực hiện theo quy trỡnh
+ í thưc học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc
- Giáo viên nhận xét giờ thực hành, nhắc nhở rút kinh nghiệm.
Yờu cầu 1 - 2 học sinh nhắc lại quy trình thực hành.
- GV củng cố lại quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
- Học sinh ngừng làm thực hành, thu dọn cất vật liệu dụng cụ đang làm dở để giờ sau thực hành tiếp.
- HS thực hiện tự đỏnh giỏ chộo nhau
- HS chỳ ý
- HS:
Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
+ Vạch dấu.
+ Khoan lỗ bảng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
Hoạt động 6
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phỳt)
- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.
- Chuẩn bị vật liệu dụng cụ thực hành cho tiết sau học bài: thực hành lắp mạch điện bảng điện ( tiếp theo ).
Ngày soạn : 02/11/2010
Ngày dạy : 17/11/2010
TUầN 13 
Tiết 13
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (Tiết 3)
I. MỤC TIấU 
Giúp học sinh:
- Biết được chức năng của bảng điện, vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện và hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
- Lắp đặt được mạch điện bảng điện.
- Hình thành, khắc sâu kỹ năng lắp đặt mạch điện bảng điện đúng qui trình, yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn.
- Đánh giá được sản phẩm của mình.
- Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình.
II. CHUẨN BỊ
ơ
* GV: Giáo án bài giảng, sách giáo khoa, dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan cầm tay ( mũi khoan 2mm và 5mm ), thước kẻ, bút chì. 
Vật liệu và thiết bị: Bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện. Mô hình mạch điện bảng điện.
- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.
- 1 ổ cắm, 1 công tắc, 2 cầu chì, 1 đui đèn.
- Tô vít, cầu dao, kìm khoan tay.
* HS: Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị như giáo viên.
III. TIEÁN TRèNH LEÂN LễÙP 
1. Tổ chức 9D : / 43
 9A : / 44
2. Cỏc hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1
KIỂM TRA BÀI CŨ (7 phỳt)
GV gọi 1HS trả lời
? Trình bày quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
GV nhận xột, cho điểm
- HS lờn bảng trả lời:
Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
+ Vạch dấu.
+ Khoan lỗ bảng điện.
+ Nối dây thiết bị điện của bảng điện.
+ Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
+ Kiểm tra.
Hoạt động 2
CHUẨN BỊ VÀ NấU MỤC TIấU BÀI THỰC HÀNH (5 phỳt)
- GV nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy bài thực hành:
Lắp đặt mạch điện bảng điện gồm có: 
2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển một bóng đèn
+ Lắp đặt được bảng điện đỳng quy trỡnh và yờu cầu kĩ thuật
+ Đảm bảo an toàn điện
Tiờu chớ đỏnh giỏ đối với bà

File đính kèm:

  • docCONG NGHE 9 KI I HAI.doc