Giáo án Công nghệ 9 - Nguyễn Thị Thanh Tâm

Thực hành: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN

I – MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Hiểu được quy trình chung khi lắp đặt mạch điện.

 - Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.

2. Kỹ năng:

 Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt).

3. Thái độ, tình cảm:

 Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.

II – CHUẨN BỊ :

GV: + Tranh vẽ hình 6.1 SGK/30

HS: + SGK, vở ghi

III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

 1 – Ổn định lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số HS

 2 – Kiểm tra bài cũ : (0’)

 3 – Tổ chức hoạt động dạy và học: (43’)

 

doc86 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Nguyễn Thị Thanh Tâm, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
4’
Hoạt động 4: Củng cố.
Gọi hs nêu lên những nội dung cơ bản của bài.
Lần lượt HS nhắc lại theo yêu cầu của GV.
 	4 – Hướng dẫn: (1’)
Chuẩn bị dụng cụ lao động và các thiết bị và vật liệu cho tiết sau “Thực hành: lắp mạch điện bảng điện”.
IV – RÚT KINH NGHIỆM:
....
Tiết: 14	Tuần: 14
Ngày soạn:27/10/2013
Ngày dạy: ...../11/2013	
Thực hành: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tt)
I – MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Kỹ năng:
	Vẽ được sơ đồ mạch điện (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt).
Thái độ, tình cảm:
	Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
II – CHUẨN BỊ :
	* Cả lớp : Tranh vẽ hình 6.2 SGK/31
 	* Mỗi nhóm : Bảng điện (trung), 2 cầu chì, công tắc, ổ cắm điện, đui đèn, bóng đèn sợi đốt (5W), các dây nối.
III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1 – Ổn định lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2 – Kiểm tra bài cũ : (5’)
	HS1: Hãy nêu chức năng của bảng điện trong mạng điện trong nhà.
	HS2: Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
	HS3: Nêu quy trình lắp mạch điện bảng điện	
	3 – Tổ chức hoạt động dạy và học: (38’)
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
10’
Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV nêu mục tiêu của bài học để hs nắm được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
HS chú ý theo dõi GV nêu MT để nắm được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
II./ Chuẩn bị: 
đọc trước phần II.1; II.2 SGK/30-33
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt.
Yêu cầu HS quan sát hình 6.2 SGK/31
Liệt kê các thiết bị lắp trên bảng điện?
Chức năng của các thiết bị đó trên bảng điện?
Quan sát và tìm hiểu sơ đồ hình 6.2.
Hoạt động theo nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt.
Quan sát hình 6.2 và nhận xét:
+ Tên các thiết bị.
+ Chức năng của các thiết bị
Vẽ sơ đồ lắp đặt.
Sơ đồ nguyên lí
 b)Sơ đồ lắp đặt 
8’
Hoạt động 3: Tổng kết.
Các nhóm trình bày sơ đồ trên bảng
Những hs khác nhận xét.
Gv nhận xét kết luận sơ đồ vẽ chính xác
Yêu cầu các nhóm vệ sinh nơi thực hành.
HS trình bày các sơ đồ đã vẽ trên bảng.
Nhận xét các sơ đồ.
5’
Hoạt động 4: Củng cố. 
Trao đổi sơ đồ cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.
Nhận xét tinh thần hoạt động của các nhóm, cá nhân. Chọn sơ đồ chính xác nhất chuẩn bị tiết sau thực hành.
 	4 – Hướng dẫn: (1’)
	Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị sơ đồ lắp đặt đã vẽ.
IV – RÚT KINH NGHIỆM:
....
Tiết: 15	Tuần: 15
Ngày soạn:04/11/2012 
Ngày dạy: 22/11/2012	
Thực hành: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tt)
I – MỤC TIÊU:
Kiến thức:
-	Biết được chức năng của bảng điện chính và bảng điện nhánh.
Kỹ năng:
-	Thực hiện được các quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
Thái độ, tình cảm:
-	Rèn luyện ý thức cẩn thận chính xác và làm việc theo quy trình.
II – CHUẨN BỊ :
	* Cả lớp :
 	* Mỗi nhóm : 
III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1 – Ổn định lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2 – Kiểm tra bài cũ : (5’)
	HS1: Nêu quy trình lắp mạch điện bảng điện.	
	3 – Tổ chức hoạt động dạy và học: (37’)
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
5’
Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV nêu mục tiêu của bài học để hs nắm được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
HS chú ý theo dõi GV nêu MT để nắm được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
Báo cáo với Gv về sự chuẩn bị của mình.
II./ Chuẩn bị: 
Sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện:
20’
Hoạt động 2: Tiến hành lắp mạch điện bảng điện.
Các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành lắp mạch điện theo sơ đồ lắp đặt.
Theo dõi giúp đỡ nhóm yếu.
Nhắc nhở hs thực hiện đúng qui trình, đảm bảo an toàn khi thực hành.
Thực hiện theo nhóm.
3. Lắp mạch điện bảng điện.
Vạch dấu 
Khoan lỗ bảng điện
Nối dây thiết bị điện của bảng điện 
Lắp thiết bị điện vào bảng điện.
 Kiểm tra
5’
Hoạt động 3: Tổng kết.
Các nhóm trình bày sản phẩm lên bàn tại vị trí nhóm của mình.
Gv nhận xét bảng điện đã lắp (KT, MT, chính xác).
HS trình bày bảng điện đã lắp lên bàn tại vị trí nhóm của mình.
Ghi nhận chỉnh sửa và hoàn thiện cho tiết sau.
7’
Hoạt động 4: Củng cố.
Giáo viên cho HS tự kiểm tra và kiểm tra chéo về công việc thực hành. 
Giáo viên tổng kết chung, nhận xét ưu khuyết điểm và lưu ý những sai sót để tránh cho bài học sau.
Trao đổi sản phẩm cho nhau và nhận xét
Theo dõi và nhận xét đánh giá KQ thực hành, rút kinh nghiệm cho giờ TH sau.
 	4 – Hướng dẫn: (2’)
Tiếp tục bài thực hành “LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG”
IV – RÚT KINH NGHIỆM:
Tuần: 16	Tiết:16
Ngày soạn: 10/11/2013
Ngày dạy: ./12/2013
BÀI 7: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức:
 	 - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 	 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 2. Kĩ năng:
 	Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật.
 3. Thái độ: 
 Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, hợp tác.
II. CHUẨN BỊ
Dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
- Dụng cụ: kìm điện, kìm tuốc day, dao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì.
- Vật liệu và thiết bị: bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
 1/ Ổn định tổ chức: (1’)
 2/ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: (5’)
 3/ Bài mới:(38’)
 Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học:
TG
HOẠT ĐỘNG HS
HOẠT ĐỘNG GV
NỘI DUNG
5’
15’
8’
 5’
 5’
 - Chia nhóm theo hướng dẫn của GV.
- Nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của các thành viên.
- Thảo luận về mục tiêu cần đạt của bài thực hành. 
Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
-Xem hình 7.1: tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
-Từ dây pha nối cầu chì vào, 1 đầu kia của cầu chì nối với 1 đầu chấn lưu, đầu còn lại của chấn lưu nối với 1 điện cực, 2 đầu của tắc te nối vào 2 đầu của 2 điện cực (// với đèn)
-Vẽ sơ đồ lắp đặt:
Hoạt động 3: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
Thực hiện theo yêu cầu.
(dụng cụ, vật liệu, thiết bị như phần II, chuẩn bị – ở phía trên).
Hoạt động 4: Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Nêu quy trình cụ thể: 
 Vạch dấu à Khoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ à Nối dây bộ đèn à Nối dây mạch điện à Kiểm tra.
 4.Củng cố: 
 Hoạt động 5: Củng cố 
-Chia lớp thành 6 nhóm.
-Y/c nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của từng thành viên.
-Y/c vài nhóm phát biểu mục tiêu bài TH và bổ sung.
Treo bảng vẽ H7.1
Đề nghị các nhóm tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Y/c nêu cách đấu giữa các phần tử. 
Y/c các nhóm vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Nhận xét bản vẽ của các nhóm.
Y/c HS từ sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng.
 Y/c HS nêu quy trình lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang và vẽ vào vở.
Giải thích thêm.
-Chuẩn bị 3m dây điện/nhóm và 1 chui cắm điện/nhóm. 
I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
II.Nội dung và trình tự TH:
1/Vẽ sơ đồ lắp đặt:
a)Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:
b)Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
2/Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
Hướng dẫn: (1’)
Chuẩn bị dụng cụ tiết sau thực hành.
IV. RÚT KINH NGHỆM:
.
Tuần: 17	Tiết:17
Ngày soạn: 28/11/2014
Ngày dạy: 09/12/2014
BÀI 7: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. MỤC TIÊU
 1/ Kiến thức:
 	Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
 2/ Kĩ năng:
Rèn kĩ năng thực hành.
 3/ Thái độ: 
Đảm bảo an toàn điện, cẩn thận, trung thực, tích cực.
II. CHUẨN BỊ
 6 máng đèn, 6 bóng đèn, 6 tắc te, 6 chấn lưu, dây dẫn, 6 cầu chì, 6 công tắc, 6 chi cắm, 6 bảng điện, 6 kìm cắt, 6 kìm tuốc.
III. Các hoạt động trên lớp: 
 1/ Ổn định tổ chức: (1’)
 2/ Phát thiết bị, dụng cụ cho từng nhóm, chia nhóm:
 3/ Bài thực hành: 
TG
HOẠT ĐỘNG HS
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
NỘI DUNG
5’
 30’
4’
4’
Hoạt động 1: 
- Chia nhóm TH, phát dụng cụ, nhắc nhở nội quy.
- Nêu lại quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Hoạt động 2: Thực hành:
Đo và cắt dây nối.
Tuốc dây 2 đầu, chà giấy ráp (nếu cần).
Nối dây bộ đèn.
Lắp bảng điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc
Hoạt động 3: Tổng kết - Đánh giá bài TH.
 HS tự đánh giá chéo nhau và ghi nhận ý kiến đánh giá của GV.
4. Củng cố 
- Chia nhóm HS.
- Nêu mục tiêu của tiết TH
- Yêu cầu HS nhắc lại nội quy TH.
Phát dụng cụ, thiết bị, vật liệu cho từng nhóm.
Bước 1: Nối dây bộ đèn.
Hướng dẫn HS.
Y/c các nhóm xem lại sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.
Bước 2: Nối dây mạch điện.
- Y/c các nhóm lắp TBĐ mạch điện vào bảng điện và nối vào bộ đèn.
- Theo dõi các nhóm TH.
- Nhắc nhở an toàn lao động.
- Kiểm tra mạch điện của các nhóm.
- Yêu cầu HS đánh giá chéo nhau giữa các nhóm.
- Nhận xét và đánh giá cụ thể theo các tiêu chí.
+ Làm việc đúng quy trình.
+ Mạch điện vận hành tốt.
+ An toàn lao động.
+ Vệ sinh tốt.
+ Không mất trật tự.
- Nhận xét chung cả lớp.
 4. Hướng dẫn: (1’)
 	Về nhà xem lại tất cả nội dung để chuẩn bị cho tiết sau ôn tập chuẩn bị thi HKI
IV- RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết: 18	Tuần: 18
Ngày soạn:28/11/2014
Ngày dạy: 16/12/2014	
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I – MỤC TIÊU:
Kiến thức:
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
Kỹ năng:
- Học sinh nắm chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã được học 
Thái độ, tình cảm:
- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
II – CHUẨN BỊ :
	* GV :	 Đề cương ôn tập học kì I
 	* HS : Hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4
	Ghi các thắc mắc để hỏi GV giải đáp. 
III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1 – Ổn định lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2 – Kiểm tra bài cũ : (5’)
	(Bảng hệ thống kiến thức trên tờ giấy A4)
	3 – Tổ chức hoạt động dạy và học: (38’)
TL
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Đ V KIẾN THỨC
5’
Hoạt động 1: Giao đề cương ôn tập cho lớp.
- GV giao đề cương ôn tập cho lớp phó học tập.
Trả lời hoặc giải thích trong đề cương nếu HS cần, hoặc HS yêu cầu.
- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn và ghi chép nếu cần thiết.
Hỏi nội dung đề cương để GV trả lời , giải thích.
I/ Đề cương ôn tập:
10’
Hoạt động 2: Tiến hành ôn tập theo sơ đồ kiến thức.
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
Đối tượng lao động của nghề ĐDD
Nội dung lao động của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của của nghề ĐDD
Yêu cầu của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Câu 2: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.
Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
Câu 3: Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động.
Về kiến thức: tối thiểu cần phải có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp THCS. Hiểu biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kỉ thuật điện như an toàn điện nguyên lí làm việc và cấu tạo máy điện.
Về kỉ năng: có kỉ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sữa chữa, lắp đặt những thiết bị điện và mạng điện.
Thái độ: yêu nghề, làm việc khoa học, kiên trì, nhận nại và chính sác.
Về sức khỏe: có đủ điều kiện sức khỏe, không mắc bệnh về tim mạch huyết áp, thấp khớp.
20’
Hoạt động 3: Tiến hành ôn tập theo đề cương.
Hướng dẫn câu 22
Câu 22: Nêu cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo thông mạch dây dẫn điện (dây nối) và đo điện trở dây đốt nóng nồi cơm điện?
– Xoay núm có kí hiệu về đúng vị trí chỉ Ú
– Chập hai đầu que đo vào nhau, kiểm tra kim chỉ 0 nếu chưa đúng xoay ním điều chỉnh kim về đúng vạch số 0.
– Kẹp hai đầu que đo vào chốt của phích cắm nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch. Nếu kim không quay thì hoặc dây dẫn đứt hoặc dây đốt nóng bị đứt.
– Kẹp hai đầu que đo vào hai đầu dây đốt nóng nếu kim quay trên mặt chia độ thì thông mạch ta đọc số đo được.
3’
Hoạt động 4: Cấu trúc đề và hướng dẫn làm bài .
Giáo viên cho biết cấu trúc đề.
3 điểm trắc nghiệm 10 câu.
7 điểm tự luận 3 câu. 
HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
 	4 – Hướng dẫn: (1’)
Tiết học sau: “KIỂM TRA VIẾT HỌC KÌ I”
IV – RÚT KINH NGHIỆM:
....
Tiết: 20	Tuần: 20
Ngày soạn:01/01/2015 
Ngày dạy: 09/01/2015	
Bài 8: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
I – MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Hiểu được sơ đồ nguyên lí và xây dựng được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
Kỹ năng:
	Rèn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ lắp đặt, tính toán dự trù được vật liệu.
Thái độ, tình cảm:
	Có ý thức làm việc cẩn thận, theo qui trình.
II – CHUẨN BỊ :
	* Cả lớp : Mô hình mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
 	* Mỗi nhóm : Bảng điện (trung), 2 cầu chì, công tắc, ổ cắm điện, đui đèn, bóng đèn sợi đốt (5W), các dây nối.
III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1 – Ổn định lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2 – Kiểm tra bài cũ : (0’)
	Không kiểm tra.
	3 – Tổ chức hoạt động dạy và học: (43’)
	Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để vẽ được sơ đồ và lắp đặt được mạch điện đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chúng ta cùng nghiên cứu bài “ Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn”.
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
10’
Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV nêu mục tiêu của bài học để hs nắm được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
HS chú ý theo dõi GV nêu MT để nắm được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
15’
Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí và vẽ sơ đồ lắp đặt.
Quan sát sơ đồ nguyên lý SGK thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
1.Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?
2. Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha hay dây trung hoà?
3. Hãy nêu các phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt , bảo vệ và phương án đi dây để vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển hai đèn?
– Gọi đại diện nhóm tảr lời, cácn nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung.
– Giáo viên nhận xét, kiểm tra sơ đồ lắp đặt của các nhóm và rút ra kết luận hoàn chỉnh sơ đồ lắp đặt.
1.Hai bóng đèn mắc song song với nhau.
2.Cầu chì, công tắc mắc vào dây pha
3.Hai công tắc, 2 cầu chì được lắp trên bảng điện, dây dẫn được nối với thiết bị và đi ra sau bảng điện nối với bóng đèn, mỗi công tắc điều khiển một bóng đèn.
1- Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a) Sơ đồ nguyên lí
 b)Sơ đồ lắp đặt.
15’
Hoạt động 3: Thảo luận để lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
– Tiếp tục cho học sinh thảo luận dự trù những vật liệu nào? Số lượng là bao nhiêu? Số liệu định mức và đặc điểm yêu cầu kĩ thuật của vật liệu? Để hoàn thành bảng SGK để lắp đặt mạch điện trong phòng học.
– Gọi đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị nhận xét bổ sung
HS tính toán và dự trù đủ vật liệu và thiết bị để lắp mạch 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
TT
Vật liệu, thiết bị
SL
YCKT
1
Đèn sợi đốt
2
5W
2
Đui đèn
2
5A
3
Công tắc
2
5A
4
Cầu chì
2
2A
5
Bảng điện
1
6
Dây điện
2m
2 màu
7
Băng cách điện
1
2- Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
4’
Hoạt động 4: Củng cố.
– Giáo viên giới thiệu với HS về nguyên lí làm việc	 của mạch điện hai công tắc hai cực điều kiển hai đèn
HS nhắc lại.
 	4 – Hướng dẫn: (1’)
Tìm hiểu kĩ bài đã học, chuẩn bị vật liệu dụng cụ và thiết bị theo dự trù.
IV – RÚT KINH NGHIỆM:
Tiết: 21	Tuần: 21
Ngày soạn: 05/01/2015
Ngày dạy: 16/01/2015	
Bài 8: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN(TT)
I – MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	Hiểu được trình tự các bước lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn.
Kỹ năng:
	Rèn luyện kĩ năng quan sát. Lắp đặt được mạch đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.
Thái độ, tình cảm:
	Có ý thức làm việc cẩn thận, đảm bảo an toàn về điện.
II – CHUẨN BỊ :
* Cả lớp : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện
+Thiết bị: 2 công tắc, 2 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn
	 +Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại
 	* Mỗi nhóm : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện
+Thiết bị: 2 công tắc, 2 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn
	 +Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại
III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1 – Ổn định lớp : (1’) Kiểm tra sĩ số HS
	2 – Kiểm tra bài cũ : (5’)
	HS1: Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn?
	HS2: Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn cần có những vật liệu thiết bị hoặc đồ dùng điện nào?
	3 – Tổ chức hoạt động dạy và học: (38’)
	Để lắp đặt được mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn đúng yêu cầu kĩ thuật cần nắm vững được trình tự lắp đặt mạch điện.
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
14’
Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV nêu mục tiêu của bài học để hs nắm được các nội dung kiến thức và kĩ năng cần đạt được sau giờ thực hành này.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
HS chú ý theo dõi GV nêu MT để nắm được các nội dung KT và KN cần đạt được sau giờ thực hành này.
Báo cáo với GV về sự chuẩn bị của mình.
20’
Hoạt động 2: Thao tác mẫu trình tự lắp đặt mạch điện.
– Gọi học sinh đọc thông tin.
– Hướng dẫn hs qui trình lắp đặt. Phân tích nội dung và yêu cầu kĩ thuật của từng công đoạn. GV vừa hướng dẫn vừa thao tác lắp mạch điện cho học sinh quan sát:
– Giáo viên phát dụng cụ cho học sinh để thực hành lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. Giáo viên theo dõi, kiểm tra uốn nắn những sai sót của học sinh và yêu cầu học sinh không được nối nguồn điện khi giáo viên chưa cho phép để tránh gây ra các sự cố cháy nổ thiệt hại đến tính mạng.
FHọc sinh theo dõi và thực hiện
FVạch dấu: vạch dấu thiết bị điện và đường dây đi.
FKhoan lỗ bảng điện: Lỗ bắt vít và lỗ luồn dây.
FLắp TBĐ vào BĐ: Nối dây các thiết bị trước, sau đó mới lắp vào bảng điện.
FNối dây mạch điện: Nối dây từ bảng điện đến đui đèn (phải buộc nút trong đui đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
FKiểm tra:
+Lắp đặt có đúng theo sơ đồ
+Chắc, dẫn điện tốt, đẹp, an toàn về điện.
+Nối mạch điện vào nguồn điện cho vận hành thử.
III.Lắp đặt mạch :
Qui trình lắp đặt:
-Vạch dấu
-Khoan lỗ bảng điện.
-Lắp TBĐ vào BĐ.
-Nối dây mạch điện.
-Kiểm tra.
4’
Hoạt động 3: Tổng kết.
Giáo viên nhận xét tiết thực hành về tinh thần, thái độ và kết quả thực hành theo mục tiêu của bài và rút kinh nghiệm cho tiết thực hành sau.
HS dừng thực hành, thu dọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc.
 	4 – Hướng dẫn: (1’)
Về nhà chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị để tiết sau thực hành tiếp
IV – RÚT KINH NGHIỆM:
....
Tiết: 22	Tuần: 22
Ngày soạn:05/01/2015
Ngày dạy: 23/01/2015	
Bài 8: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN(TT)
I – MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Nắm được các bước lắp đặt mạch điện bảng điện.
Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng lắp đặt mạch điện bảng điện. Lắp đặt được mạch điện đúng theo qui trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ, tình cảm:
Có ý thức làm việc cẩn thận, đảm bảo an toàn về điện.
II – CHUẨN BỊ :
	* Cả lớp : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện
+Thiết bị: 2 công tắc, 2 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn
	 +Dụng cụ: kìm, tua vít, khoan các loại
 	* Mỗi nhóm : 
+Vật liệu: 2m dây dẫn điện, 1 bảng điện, băng cách điện
+Thiết bị: 2 công tắc, 2 cầu chì, 1 phích cắm điện, 2 bóng đèn sợi đốt và đuôi đèn
III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
	1 – Ổ

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_9.doc