Giáo án Công nghệ 9 tiết 26 bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (t3)

Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà:

- HS chú ý lắng nghe.

- Thu dọn dụng cụ.

- Chú ý lắng nghe. - Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành.

- Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)

- Thu dọn dụng cụ

- Chuẩn bị tiếp cho tiết sau

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 tiết 26 bài 9: Thực hành mạch điện cầu thang (t3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 26	 Ngày soạn: 02-03-2015
Tiết : 26	 Ngày dạy : 04-03-2015
Bài 9: THỰC HÀNH
MẠCH ĐIỆN CẦU THANG (T3)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
 - Nắm vững sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang.
2 . Kĩ năng: - Kiểm tra vận hành của mạch, khắc phục những hư hỏng nhỏ.
3. Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Một số tình trạng thường gặp khi vận hành thử mạch điện.
2. HS: - Sản phẩm thực hành. 
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong bài mới.
3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:
- Theo dõi.
- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm. 
- Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch?
- Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm?
- Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện?
Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà:
- HS chú ý lắng nghe.
- Thu dọn dụng cụ.
- Chú ý lắng nghe.
- Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành.
- Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)
- Thu dọn dụng cụ
- Chuẩn bị tiếp cho tiết sau 
5. Ghi bảng:
1. Qui trình thực hành:
Vạch dấu
Kiểm tra
Khoan lỗ
Lắp TBĐ lên BĐ
Đi dây ra đèn
Công đoạn
Nội dung
Dụng cụ
Yêu cầu kĩ thuật
1. Vạch dấu
- Vạch dấu vị trí các thiết bị điện
- Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn
- Thước
- Mũi vạch
- Bút
- Hợp lý
- Chính xác
2. Khoan lỗ
- Lỗ bắt vít (2)
- Lỗi luồng dây (5)
- Khoan
- Mũi khoan
- Chính xác
- Lỗ thẳng
3. Lắp thiết bị vào bảng điện
- Xác định vị trí của thiết bị
- Nối dây cho thiết bị điện
- Cố định các thiết bị lên bảng điện
- Kềm
- Tuavít
Vít
- Đúng vị trí
- Chính xác
- Chắc chắn
4. Đi dây cho đèn
- Lắp dây từ bảng điện vào đèn
- Nối dây cho đuôi đèn
- Tuavít
- Băng dính
- Theo sơ đồ
- Đúng kĩ thuật
5. Kiểm tra
- Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ
- Nối nguồn
- Vận hành thử
- Kềm
- Bút thử điện
- Đúng theo sơ đồ
- Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra
2 . Thực hành:
3 . Tổng kết đánh giá:
IV. Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_26_cn9_tiet_26_nam_hoc_20142015_20150727_103906.doc