Đề thi học kỳ I môn Công nghệ Lớp 9 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án và ma trận)

I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Yêu cầu chọn cành chiết để nhân giống hoa hồng là

A. chọn cành bánh tẻ, khỏe mạnh, không sâu bệnh.

B. chọn cành non, khỏe mạnh, không sâu bệnh.

C. chọn cành già, khỏe mạnh, không sâu bệnh.

D. chọn cành có sẵn hoa.

Câu 2: Nếu thiếu chất dinh dưỡng, cây sẽ

A. sinh trưởng chậm, chất lượng hoa kém.

B. sinh trưởng tốt nhất.

C. cho sản lượng và phẩm chất tốt nhất.

D. nhanh ra hoa.

Câu 3: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là nguyên tố dinh dưỡng đa lượng ?

A. N, P, Cu, Zn. B. N, P, K, Ca.

C. Cu, Zn, Mo, Mn D. Cd, Zn, Cu, Mn

Câu 4: Sau thời gian bao lâu thì bầu chiết ra nhiều rễ, có thể cắt đem trồng trong vườn ươm ?

A. 1 tuần. B. 1,5 tuần . C. 2 tuần. D.3- 6 tuần.

Câu 5: Yếu tố ngoại cảnh nào quan trọng nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa ?

A. Độ ẩm. B. Ánh sáng. C. Gía thể. D. Chất dinh dưỡng.

Câu 6: Cây hoa hồng cần độ ẩm trong đất là bao nhiêu ?

A. 70 -90%. B. 60 -70%.

C. 70 -80%. D. 40 - 55%.

Câu 7: Hoa hồng có những cách nhân giống nào ?

A. Giâm cành. B. Chiết cành. C.Ghép. D. Cả A, B và C

Câu 8: Đất lý tưởng để trồng hoa là

A. đất tơi xốp, thoát nước.

B. có khả năng giữ nước tốt, độ PH từ 6 – 6,5

C. có nhiều chất hữu cơ.

D. cả A, B và C.

 

docx6 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 09/12/2021 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ I môn Công nghệ Lớp 9 - Năm học 2019-2020 (Có đáp án và ma trận), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 1
TRƯỜNG HERMANN GMEINER – ĐÀ LẠT THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
 Môn: Cơng nghệ – Lớp 9
 Thời gian làm bài: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Nếu gặp nhiệt độ tối thích, cây sẽ
A. sinh trưởng mạnh, cho năng suất và chất lượng cao. C. bình thường
B. nhanh ra hoa. D. bị thiếu nước.
Câu 2: Đối tượng lao động của nghề trồng hoa là
A. đất cát. B. giống hoa C. nhân giống hoa D. găng tay làm vườn 
Câu 3: Các công việc chính của nghề trồng hoa là
A. nhân giống B. trồng và chăm sóc C. thu hoạch và bảo quản D. cảA , Bvà C
Câu 4: Thân của cây hoa chuỗi ngọc thuộc loại
A. cây thân cột 	 B. cây hoa
C. cây thân cỏ	 	D. cây thân gỗ
Câu 5: Trong giới hạn nhiệt độ đối với từng giống cây hoa, khi nhiệt độ môi trường tăng 100C, thì cường độ quang hợp như thế nào ?
A. Giảm 2 lần.	 B. Bình thường.
C. Tăng 3 lần. 	 D. Tăng 2 lần.
Câu 6: Trong giới hạn nhiệt độ cho phép đối với từng giống cây hoa, khi tăng nhiệt độ trung bình ngày thì
A. cây hoa sinh trưởng và ra hoa nhanh hơn.
B. cây hoa sẽ bình thường. 
C. cây hoa sẽ ra hoa muộn hơn	 D. sẽ kéo dài thời gian thu hoạch.
Câu 7: Nước là nguyên liệu của quá trình
A. thoát hơi nước.	B. trao đởi khí.	C. hô hấp.	 	D. quang hợp.	
Câu 8: Khi độ ẩm trong đất và không khí quá thấp, cây hoa có thể bị
A. thoát hơi nước.	B. ra hoa sớm.	C. héo, khô.	D. úng và chết.
Câu 9: Yếu tố ngoại cảnh nào quan trọng nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa ?
A. Độ ẩm.	B. Ánh sáng.	C. Gía thể.	D. Chất dinh dưỡng.
Câu 10: Đất lý tưởng để trồng hoa là
A. đất tơi xốp, thoát nước.
B. có khả năng giữ nước tốt, độ PH từ 6 – 6,5
C. có nhiều chất hữu cơ.
D. cả A, B và C.
Câu 11: Nếu thiếu chất dinh dưỡng, cây sẽ
A. sinh trưởng chậm, chất lượng hoa kém.
B. sinh trưởng tốt nhất.
C. cho sản lượng và phẩm chất tốt nhất.	
D. nhanh ra hoa.
Câu 12: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là nguyên tố dinh dưỡng đa lượng ?
A. N, P, Cu, Zn. 	B. N, P, K, Ca.	
C. Cu, Zn, Mo, Mn 	D. Cd, Zn, Cu, Mn
Câu 13: Nhiệt độ thích hợp đối với cây hoa hồng là
A. 8 – 300C.	B. 8 – 350C.	C.8 – 250C	D. 15 – 250C
Câu 14: Vào giai đoạn ra hoa, nếu nhiệt độ quá thấp, hoa hồng sẽ bị gì ?
A. Bị thiếu nước.	B. Tuổi thọ của hoa sẽ rút ngắn	
C. Nụ hoa dễ bị điếc hay nở muộn và không đều.	D. Ảnh hưởng đến độ bền của hoa.
Câu 15: Cây hoa hồng cần độ ẩm trong đất là bao nhiêu ?
A. 70 -90%.	B. 60 -70%.	
C. 70 -80%.	D. 40 - 55%.
Câu 16: Hoa hồng có những cách nhân giống nào ?
A. Giâm cành.	B. Chiết cành.	C.Ghép.	D. Cả A, B và C
Câu 17: Yêu cầu chọn cành chiết để nhân giống hoa hồng là
A. chọn cành bánh tẻ, khỏe mạnh, không sâu bệnh.	
B. chọn cành non, khỏe mạnh, không sâu bệnh.	
C. chọn cành già, khỏe mạnh, không sâu bệnh.	
D. chọn cành có sẵn hoa.
Câu 18: Sau thời gian bao lâu thì bầu chiết ra nhiều rễ, có thể cắt đem trồng trong vườn ươm ?
A. 1 tuần.	B. 1,5 tuần .	C. 2 tuần.	D.3- 6 tuần. 
Câu 19: Có thể ghép mắt cây hoa hồng vào thời gian nào trong năm ?
A. Có thể ghép quanh năm.	
B. vụ xuân (tháng 2 -4).	
C. vụ thu (tháng 8 -10)	
D. vào đầu mùa mưa ( nếu ở miền nam).
Câu 20: Hiện nay, gốc ghép thường được sử dụng để ghép cây hoa hồng là
A. cây tầm xuân hoặc cây hồng dại.	
B. cây hoa hồng khôn (loại nào cũng được).	
C. cành hoa hồng dại.	D. mắt ở giữa cành hoa hồng làm mắt ghép.
II. TỰ LUẬN:(5đ)
Câu 1: (1,5 đ) Nêu các giá trị mà nghề trồng hoa mang lại đối với con người ?
Câu 2: ( 2,5 đ) Trình bày quy trình nhân giống hoa cúc bằng phương pháp giâm cành ?
Câu 4. ( 1 đ) Người ta bón phân lót cho cây hoa cúc vào giai đoạn nào? Mục đích của việc bón phân lót?
 ------------------------Hết------------
Đề 2
TRƯỜNG HERMANN GMEINER – ĐÀ LẠT THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
 Môn: Cơng nghệ – Lớp 9
 Thời gian làm bài: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Yêu cầu chọn cành chiết để nhân giống hoa hồng là
A. chọn cành bánh tẻ, khỏe mạnh, không sâu bệnh.	
B. chọn cành non, khỏe mạnh, không sâu bệnh.	
C. chọn cành già, khỏe mạnh, không sâu bệnh.	
D. chọn cành có sẵn hoa.
Câu 2: Nếu thiếu chất dinh dưỡng, cây sẽ
A. sinh trưởng chậm, chất lượng hoa kém.
B. sinh trưởng tốt nhất.
C. cho sản lượng và phẩm chất tốt nhất.	
D. nhanh ra hoa.
Câu 3: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là nguyên tố dinh dưỡng đa lượng ?
A. N, P, Cu, Zn. 	B. N, P, K, Ca.	
C. Cu, Zn, Mo, Mn 	D. Cd, Zn, Cu, Mn
Câu 4: Sau thời gian bao lâu thì bầu chiết ra nhiều rễ, có thể cắt đem trồng trong vườn ươm ?
A. 1 tuần.	B. 1,5 tuần .	C. 2 tuần.	D.3- 6 tuần. 
Câu 5: Yếu tố ngoại cảnh nào quan trọng nhất cho sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa ?
A. Độ ẩm.	B. Ánh sáng.	C. Gía thể.	D. Chất dinh dưỡng.
Câu 6: Cây hoa hồng cần độ ẩm trong đất là bao nhiêu ?
A. 70 -90%.	B. 60 -70%.	
C. 70 -80%.	D. 40 - 55%.
Câu 7: Hoa hồng có những cách nhân giống nào ?
A. Giâm cành.	B. Chiết cành.	C.Ghép.	D. Cả A, B và C
Câu 8: Đất lý tưởng để trồng hoa là
A. đất tơi xốp, thoát nước.
B. có khả năng giữ nước tốt, độ PH từ 6 – 6,5
C. có nhiều chất hữu cơ.
D. cả A, B và C.
Câu 9: Nhiệt độ thích hợp đối với cây hoa hồng là
A. 8 – 300C.	B. 8 – 350C.	C.8 – 250C	D. 15 – 250C
Câu 10: Vào giai đoạn ra hoa, nếu nhiệt độ quá thấp, hoa hồng sẽ bị gì ?
A. Bị thiếu nước.	B. Tuổi thọ của hoa sẽ rút ngắn	
C. Nụ hoa dễ bị điếc hay nở muộn và không đều.	D. Ảnh hưởng đến độ bền của hoa.
Câu 11: Thân của cây hoa chuỗi ngọc thuộc loại
A. cây thân cột 	 B. cây hoa
C. cây thân cỏ	 	D. cây thân gỗ
Câu 12: Trong giới hạn nhiệt độ đối với từng giống cây hoa, khi nhiệt độ môi trường tăng 100C, thì cường độ quang hợp như thế nào ?
A. Giảm 2 lần.	 B. Bình thường.
C. Tăng 3 lần. 	 D. Tăng 2 lần.
Câu 13: Có thể ghép mắt cây hoa hồng vào thời gian nào trong năm ?
A. Có thể ghép quanh năm.	
B. vụ xuân (tháng 2 -4).	
C. vụ thu (tháng 8 -10)	
D. vào đầu mùa mưa ( nếu ở miền nam).
Câu 14: Nước là nguyên liệu của quá trình
A. thoát hơi nước.	B. trao đổi khí.	C. hô hấp.	 	D. quang hợp.	
Câu 15: Hiện nay, gốc ghép thường được sử dụng để ghép cây hoa hồng là
A. cây tầm xuân hoặc cây hồng dại.	
B. cây hoa hồng khôn (loại nào cũng được).	
C. cành hoa hồng dại.	D. mắt ở giữa cành hoa hồng làm mắt ghép.
Câu 16: Nếu gặp nhiệt độ tối thích, cây sẽ
A. sinh trưởng mạnh, cho năng suất và chất lượng cao. C. bình thường
B. nhanh ra hoa. D. bị thiếu nước.
Câu 17: Các công việc chính của nghề trồng hoa là
A. nhân giống B. trồng và chăm sóc C. thu hoạch và bảo quản D. cảA , Bvà C
Câu 18: Trong giới hạn nhiệt độ cho phép đối với từng giống cây hoa, khi tăng nhiệt độ trung bình ngày thì
A. cây hoa sinh trưởng và ra hoa nhanh hơn.
B. cây hoa sẽ bình thường. 
C. cây hoa sẽ ra hoa muộn hơn	 D. sẽ kéo dài thời gian thu hoạch.
Câu 19: Khi độ ẩm trong đất và không khí quá thấp, cây hoa có thể bị
A. thoát hơi nước.	B. ra hoa sớm.	C. héo, khô.	D. úng và chết.
Câu 20: Đối tượng lao động của nghề trồng hoa là
A. đất cát. B. giống hoa C. nhân giống hoa D. găng tay làm vườn 
II. TỰ LUẬN:(5đ)
Câu 1: (1,5 đ) Nêu các giá trị mà nghề trồng hoa mang lại đối với con người ?
Câu 2: ( 2,5 đ) Trình bày quy trình nhân giống hoa cúc bằng phương pháp giâm cành ?
Câu 4. ( 1 đ) Người ta bón phân lót cho cây hoa cúc vào giai đoạn nào? Mục đích của việc bón phân lót?
 ------------------------Hết------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK 1 NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Công nghệ – Lớp 9
I/ TRẮC NGHIỆM. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
Đề 1
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
A
B
D
C
D
A
D
C
B
D
A
B
C
C
B
D
A
D
A
A
Đề 2
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
A
A
B
D
B
B
D
D
C
C
C
D
A
D
A
A
D
A
C
B
II. TỰ LUẬN
CH
Đáp án
Điểm
Câu 1
1,5 đ
 Các giá trị mà nghề trồng hoa mang lại đối với con người:
Hoa là nhu cầu văn hóa, tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người, nhiều dân tộc.
Làm không khí trong lành hơn.
Làm đẹp cho nhà ở, đường sá, công viên.
Giúp giảm căng thẳng sau những giờ học tập, lao động.
Nghề trồng hoa mang lại thu nhập đáng kể cho một số gia đình
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ.
Câu 2
2,5 đ
Trình bày quy trình nhân giống hoa cúc bằng phương pháp giâm cành :
Trồng cây mẹ: chọn cây mẹ khỏe mạnh, không sâu bệnh, cao 6-7cm trở lên, khoảng cách 10 -10cm, tưới nước, chăm sóc tốt
Bấm ngọn và cắt cành giâm trên cây mẹ: Sau khi trồng cây mẹ khoảng 15 ngày bấm ngọn lần 1, sau khi trồng 20 ngày bấm ngọn lần 2. Sau khi trồng 45 ngày, cắt cành (ngọn) lần 1 để giâm, 25 ngày tiếp theo cắt cành lần 2, 25 ngày tiếp theo nữa cắt cành lần 3.
Cắt cành giâm vào buổi sáng, dùng kéo cắt vát, sát với mắt cành giâm. Cành giâm dài khoảng 6cm, có 3-4 lá, không sâu bệnh.
Giâm cành:
+ chuẩn bị giá thể giâm cành (đất), khay giâm hoặc luống, nhà giâm cành
+ cách giâm cành: nhúng gốc cành giâm vào thuốc kích thích ra rễ 5 giây, sau đó cắm thẳng đứng vào giá thể, khoảng cách 3 x 3cm
+ chăm sóc cành giâm: tưới nướcsau khoảng 10 ngày thì bứng cây đem trồng trong vườn hoặc chậu
Bón phân: bón thúc 10 – 15 ngày / lần
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,75đ
0,25đ
Câu 3.
1đ
Người ta bón phân lót cho cây hoa cúc trước khi trồng hoặc khi cây còn mới giâm?
Mục đích của việc bón phân lót: nhằm cung cấp chất dinh dưỡng kịp thời cho cây con
0,5đ
0,5đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Công nghệ – Lớp 9
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Biết
Hiểu
Vận dụng
VD mức độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Giới thiệu nghề trồng hoa ; đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh cây hoa
-Đặc điểm, yêu cầu và triển vọng của nghề trồng hoa.
- Đặc điểm thực vật của cây hoa
-Yếu tố ngoại cảnh nào quan trong nhất đối với cây hoa
-Hiểu được các giá trị của nghề trồng hoa. Sự cần thiết của việc trồng hoa
Số câu
11
1
Câu 1
13
Số điểm
2,75
0,25
1,5
4,5( 45%)
2. Kỹ thuật trồng hoa hồng
-điều kiện ngoại cảnh của cây hoa hồng
-cách nhân giống hoa hồng
-Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng
Số câu
8
8
Số điểm
2
2(20%)
3. Kỹ thuật trồng hoa cúc
- Hiểu mục đích của việc bón lót
-Quy trình nhân giống hoa cúc bằng phương pháp giâm cành
Số câu
Câu 3
Câu 2
2
Số điểm
1
2,5
3,5(35%)
Tổng câu
Tổng điểm
19
4,75
47,5 %
3
2,75
27,5%
1
2,5
25%
23
10,0
100%

File đính kèm:

  • docxthi hk I CN 9 (VNEN).docx
Giáo án liên quan