Giáo án Công nghệ 9 - Tuần 15 - Năm học 2015-2016 - Đặng Thị Hài

- HS: nhóm trưởng kiểm tra các dụng cụ và vật liệu nhóm của mình. - Nêu mục tiêu bài thực hành.

- Cho 4 nhóm thực hành, giao nhiệm vụ cho từng nhóm.

Hoạt động 2: Tiến hành thực hành:(30 phút)

- HS các nhóm bố trí thiết bị vạch dấu sao cho cân xứng đều, đẹp, yêu cầu: bố trí, vạch dấu chính xác.

- HS Khoan thủng, khoan mồi, dụng cụ: khoan tay

- HS: Phân việc lắp dây vào thiết bị (gọn, chắc, qui định màu dây)

- HS lần lượt lắp các thiết bị lên bảng điện:

cầu chì, ổ cắm, công tắc (dụng cụ: tuốc vít)

 - GV: Lưu ý nhắc nhở nôi quy thực hành và vấn đề an toàn thiết bị, an toàn lao động

- GV: Cho các nhóm bố trí thiế bị lên bảng điện, vạch dấu

- Chú ý cho HS: tùy nhóm có bảng điện lớn, nhỏ mà vạch dấu cho phù hợp.

- GV: Cho lấy dấu khoan thủng đi dây, khoan mồi để bắt vít.

- Yêu cầu: Khoan chính xác lỗ khoan thẳng.

- GV: Quan sát các nhóm.

- GV: Cho các nhóm phân chia công việc lắp dây vào thiết bị: công tắc, cầu chì ổ cắm.

- Yêu cầu: Đúng kỹ thuật theo chi tiết thiết bị, làm khuyên hay ốc vít.

- GV: Theo dấu đã vạch lắp thiết bị lên bảng điện, dùng vít lắp theo dấu khoan mồi, bắt vít.

- Yêu cầu: Lắp đúng vị trí, các thiết bị lắp chắc, đẹp.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 486 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Tuần 15 - Năm học 2015-2016 - Đặng Thị Hài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 15	 Ngày soạn: 28-11-2015
Tiết: 15	 Ngày dạy: 30-11-2015
Bài 6: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (T3)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Hiểu được chức năng và quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện.
 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
 - Lắp đặt mạch: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn.
2. Kĩ năng: - Lắp đặt thiết bị điện lên bảng điện theo đúng quy trình lắp đặt.
3. Thái độ: - Làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác, an toàn lao động, tinh thần hợp tác trong nhóm.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Dụng cụ thực hành lắp bảng điện cho bốn nhóm, bút thử điện, bảng điện.
2. HS: - Một bảng điện, tua vít, kiềm, giáy ráp, băng dính, khoan, 2 cầu chì, 1 công tắc, 1 ổ điện, 1 đèn sợi đốt, dây nối.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1: 
 9A2: 
 9A3: 
2. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) 
- Nêu phân loại mạch điện bảng điện?
3. Đặt vấn đề:(1 phút) 
- Chúng ta đã nghiên cứu trong tiết trước các bước tiến hành lắp đặt theo lý thuyết và quan sát được cách lắp đặt. Trong tiết này các nhóm tiến hành thí nghiệm lắp đặt theo đúng yêu cầu đề ra. Đó là trình tự các bước và làm việc khoa học, chính xác và an toàn lao động.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu:(5 phút)
- HS: nhóm trưởng kiểm tra các dụng cụ và vật liệu nhóm của mình.
- Nêu mục tiêu bài thực hành.
- Cho 4 nhóm thực hành, giao nhiệm vụ cho từng nhóm.
Hoạt động 2: Tiến hành thực hành:(30 phút)
- HS các nhóm bố trí thiết bị vạch dấu sao cho cân xứng đều, đẹp, yêu cầu: bố trí, vạch dấu chính xác.
- HS Khoan thủng, khoan mồi, dụng cụ: khoan tay
- HS: Phân việc lắp dây vào thiết bị (gọn, chắc, qui định màu dây)
- HS lần lượt lắp các thiết bị lên bảng điện: 
cầu chì, ổ cắm, công tắc (dụng cụ: tuốc vít)
- GV: Lưu ý nhắc nhở nôi quy thực hành và vấn đề an toàn thiết bị, an toàn lao động
- GV: Cho các nhóm bố trí thiế bị lên bảng điện, vạch dấu
- Chú ý cho HS: tùy nhóm có bảng điện lớn, nhỏ mà vạch dấu cho phù hợp.
- GV: Cho lấy dấu khoan thủng đi dây, khoan mồi để bắt vít.
- Yêu cầu: Khoan chính xác lỗ khoan thẳng.
- GV: Quan sát các nhóm.
- GV: Cho các nhóm phân chia công việc lắp dây vào thiết bị: công tắc, cầu chì ổ cắm.
- Yêu cầu: Đúng kỹ thuật theo chi tiết thiết bị, làm khuyên hay ốc vít.
- GV: Theo dấu đã vạch lắp thiết bị lên bảng điện, dùng vít lắp theo dấu khoan mồi, bắt vít.
- Yêu cầu: Lắp đúng vị trí, các thiết bị lắp chắc, đẹp.
Hoạt động 3: Củng cố, hướng dẫn về nhà:(5 phút)
- HS hoàn thành mẫu báo cáo thực hành.
- Hoàn thành mẫu báo cáo thực hành?
- Trình tự tiến hành lắp mạch điện bảng điện.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện cụ thể (tự chọn).
- Chuẩn bị cho nội dung tiếp theo.
5. Ghi bảng:
1 .Thực hành lắp mạch điện bảng điện:
- Vạch dấu: Sau khi xác định vị trí của các thiết bị trên bảng điện tiến hành vạch dấu
- Khoan lỗ: Dùng hai mũi khoan có kích thước khác nhau
- Nối dây cho thiết bị điện: Nối dây dẫn cho từng thiết bị điện
- Lắp thiết bị điiện lên bảng điện: Phải đúng theo sơ đồ lắp ráp, đúng kĩ thuật
- Kiểm tra: KT theo sơ đồ lắp ráp, kĩ thuật. Nối nguồn cho mạch hoạt động thử.
2 . Mẫu báo cáo thực hành:
IV. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tiết 14
Ngày soạn: 3/12/2007
Ngày dạy: 5/12/2007
Bài 6: THỰC HÀNH
 LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (TT)
I) Mục tiêu:
Dạy xong bài này, GV cần làm cho HS đạt được :
* Kiến thức:
Hiểu được chức năng và quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện
Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện
Lắp đặt mạch: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 đèn
* Kỹ năng: lắp đặt thiết bị điện lên bảng điện theo đúng quy trình lắp đặt 
*Thái độ: làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác, an toàn lao động, tinh thần hợp tác trong nhóm
II) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 
GV: 
Bảng điện lắp mẫu, sơ đồ phóng to. 
Mỗi nhóm HS: 
Một bảng điện, 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc để điều khiển 1 đèn.
Dây dẫn đơn, tuốc vít, kiềm, giáy ráp, băng dính, khoan.
III) Tổ chức hoạt động dạy và học:
1) Đặt vấn đề: (5 phút)
Chúng ta đã nghiên cứu trong tiết trước các bước tiến hành lắp đặt theo lý thuyết và quan sát được cách lắp đặt. Trong tiết này các nhóm tiến hành thí nghiệm lắp đặt theo đúng yêu cầu đề ra. Đó là trình tự các bước và làm việc khoa học, chính xác và an toàn lao động.
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
²Hoạt động1 : 
²Hoạt động 2 : Vạch dấu các thiết bị lên bảng điện
HS các nhóm bố trí thiết bị vạch dấu: sao cho cân xứng đều, đẹp, yêu cầu: bố trí, vạch dấu chính xác
²Hoạt động 3: Khoan lỗ bảng điện (10 phút)
HS khoan thủng, khoan mồi, dụng cụ: khoan tay
²Hoạt động 4: Đi dây (bắt dây) và thiết bị (10 phút)
HS: phân việc lắp dây vào thiết bị (gọn, chắc, qui định màu dây)
²Hoạt động 5: Lắp thiết bị vào bảng điện (10 phút)
HS lần lượt lắp các thiết bị lên bảng điện: cầu chì, ổ cắm, công tắc (dụng cụ: tuốc vít)
²Hoạt động 6: Nhận xét, đánh giá (5 phút)
- HS: so sánh bảng điện các nhóm, rút ra bài học kinh nghiệm về lắp ráp
GV: 
GV: chọn các nhóm làm đúng, đẹp, nhận xét trước lớp, so sánh giữa các nhóm, nhận xét các bước và tiến trình thực hành về kỷ thuật, thẩm mỹ, nguyên tắc, kỷ luật thực hành

File đính kèm:

  • docTuan_15_Tiet_15_CN9.doc