Giáo án Công nghệ 9 tiết 28 bài 10: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t1)

- Cho HS tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

+ Các phần tử của sơ đồ nguyên lý.

+ Mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch điện

+ Nguyên lý làm việc của mạch điện

- Hướng dẫn HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp dựa vào sơ đồ nguyên lý?

- Theo dõi và chỉnh sửa những sai sót.

- Cho HS trình bày sơ đồ/

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 tiết 28 bài 10: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28	 Ngày soạn: 16-03-2015
Tiết : 28	 Ngày dạy : 18-03-2015
Bài 10: 
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T1)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Hiểu nguyên lý làm việc, vẽ sơ đồ lắp ráp của sơ đồ mạch điện.
2 . Kĩ năng: - Xây dựng sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ lắp ráp của cạch điện.
3.Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm. 
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.
2.HS: - Báo cáo thực hành. 
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong bài mới.
3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Xây dựng sơ đồ lắp ráp:
- Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp:
+ Hai bóng đèn, một cầu chì và một công tắc ba cực.
+ Nêu mối liên hệ điện.
- Tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo phân tích sơ đồ nguyên lý.
- Trình bày sơ đồ của mình trước lớp.
- Cho HS tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:
+ Các phần tử của sơ đồ nguyên lý.
+ Mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch điện
+ Nguyên lý làm việc của mạch điện
- Hướng dẫn HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp dựa vào sơ đồ nguyên lý?
- Theo dõi và chỉnh sửa những sai sót.
- Cho HS trình bày sơ đồ/
Hoạt động 2: Lập bảng dự trù thiết bị:
- Lập bảng dự trù vật liệu:
Công tắc 3 cực 1 cái
Cầu chì:1 cái
Đuôi đèn:2 cái
Bóng đèn sợi đốt: 2cái
Dây dẫn: 1m
Bảng điện: 15x20x1.5cm
Tuavít: 1 cái 
Kềm: 1 cái
Vít, băng dính 
- Cho HS tiến hành lập bảng dự trù thiết bị?
Hoạt động 3: Củng cố, hướng dẫn về nhà:
- HS hoàn thành bảng dự trù.
- HS chú ý lắng nghe.
- Chú y theo dõi ghi chép nội dung chuẩn bị.
- Cho HS hoàn thành bảng dự trù thiết bị?
- Đánh giá sơ đồ lắp ráp?
- Chuẩn bị thiết bị theo bảng dự trù?
- Chuẩn bị dụng cụ thực hành cho tiết học sau?
5. Ghi bảng:
1.Sơ đồ nguyên lý:
2.Sơ đồ lắp ráp:
3.Bảng dự trù thiết bị:
STT
Tên dụng cụ
Số lượng (cái)
Yêu cầu kĩ thuật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Công tắc 3 cực
Cầu chì
Đuôi đèn
Bóng đèn sợi đốt
Dây dẫn
Bảng điện 15x20x1.5cm
Tuavít
Kềm
Vít
Băng dính
1
1
2
2: 220V-60W
3m
1
1
1
10
1
Còn tốt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
IV. Rút kinh nghiệm:.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_27_cn9_tiet_28_nam_20142015_20150727_103854.doc
Giáo án liên quan