Giáo án Công nghệ 9 - Tiết 21, Bài 8: Thực hành Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) - Đặng Thị Hài

- Lập bảng dự trù vật liệu

Tên thiết bị, dụng cụ:

Kềm: 1 cái – còn tốt

Tuavít: 1 cái– còn tốt

Công tắc hai cực: 2 cái– còn tốt

Cầu chì: 1 cái– còn tốt

Bóng : 2 cái– còn tốt

Dây dẫn: 2m – không bị hở

Vít: 10 cái– còn tốt

Băng dính : 1cuộn– còn tốt

Giấy ráp : 1tờ– còn tốt

Bảng điện: 15x20x1.5cm

Đuôi đèn: 2 cái

 

doc2 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Tiết 21, Bài 8: Thực hành Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) - Đặng Thị Hài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 21	 Ngày soạn: 16-01-2016
Tiết: 21	 Ngày dạy: 18-01-2016
Bài 8: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC 
ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T1)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này.
2. Kĩ năng: - Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật.
3. Thái độ: - Đảm bảo an toàn.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp. 
2. HS: - Chuẩn bị bài ở nhà.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:(1 phút). 9A1: 
 9A2: 
 9A3: 
2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép mới.
3. Đặt vấn đề:(1 phút) - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:(10 phút)
- Tiến hành phân tích sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn của GV.
- Cho Hs tìm hiểu sơ đồ nguyên lý? 
+ Mạch gồm bao nhiêu phần từ?
+ Chức năng của từng phần tử?
+ Mối liên hệ điện giữa các phần tử?
+ Các phần tử được lắp đặt ở vị trí nào?
Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý:(20 phút)
- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn.
- Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn. 
- Từ sơ đồ nguyên lý HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo qui trình đã học?
- Kiểm tra HS tiến hành?
- Cho từng nhóm trình bày kết quả và nhóm khác cho nhận xét?
Hoạt động 3: Lập bảng dự trù vật liệu:(8 phút)
- Lập bảng dự trù vật liệu
Tên thiết bị, dụng cụ:
Kềm: 1 cái – còn tốt
Tuavít: 1 cái– còn tốt
Công tắc hai cực: 2 cái– còn tốt
Cầu chì: 1 cái– còn tốt
Bóng : 2 cái– còn tốt
Dây dẫn: 2m – không bị hở
Vít: 10 cái– còn tốt
Băng dính : 1cuộn– còn tốt
Giấy ráp : 1tờ– còn tốt
Bảng điện: 15x20x1.5cm
Đuôi đèn: 2 cái 
-Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu?
Hoạt động 4: Tổng kết và hướng dẫn về nhà:(5 phút)
- Đánh giá bài thực hành.
- Chuẩn bị cho nội dung tiếp theo
- Học bài cũ.
5. Ghi bảng:
1.Sơ đồ nguyên lý:
2.Sơ đồ lắp ráp:
3.Bảng dự trù vật liệu:
STT
Tên thiết bị, dụng cụ
Số lượng (cái)
Yêu cầu kĩ thuật
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kềm
Tuavít
Công tắc hai cực
Cầu chì
Bóng đèn
Dây dẫn
Vít
Đuôi đèn
Băng dính
Giấy ráp
1
1
1
1
1
2m
10
2 cái
1cuộn
1tờ
Còn tốt
nt
nt
nt
nt
không hở vỏ cách điện
còn tốt
nt
nt
nt
4 . Thực hành:
VI. Rút kinh nghiệm:
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_21_Tiet_21_CN9.doc
Giáo án liên quan