Giáo án Công nghệ 9 - Lê Xuân Bách

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của công tắc ba cực để có thể vận dụng vào lắp mạch điện cầu thang.

 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.

2. Kỹ năng:

 - Có ý thức học tập nghiêm túc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.

3. Thái độ:

- Say mê hứng thú ham thích môn học, có ý thức trong khi thực hành.

- Khi thực hành cần phải thực hiện đúng theo qui trình hướng dẫn của giáo viên và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, không vứt rác bừa bãi ra môi trường

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.

 - Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện

 - Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 cầu chì.

 - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.

 - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

 

doc142 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 2003 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Lê Xuân Bách, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mê hứng thú ham thích môn học, có ý thức trong khi thực hành.
- Khi thực hành cần phải thực hiện đúng theo qui trình hướng dẫn của giáo viên và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, không vứt rác bừa bãi ra môi trường
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
+ Vật liệu: 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
+ Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
+ Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung
HĐ1. Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành
HĐ2. Lắp đặt mạch điện cầu thang.
GV: Làm mẫu nối dây mạch điện, phân tích thao tác và yêu cầu kỹ thuật sau đó giáo viên chỉ định một học sinh làm lại đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm.
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3. Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
4’
20’
17/
3. Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4. Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
4. Củng cố: 2’
Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Kết quả thực hành, quy trình
- Thời gian hoàn thành, thái độ tham gia	
5.Hướng dẫn về nhà: 2’
	- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu. 
	+ Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
	+ Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
	+ Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp
TUẦN 26:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
TIẾT: 26 - BÀI 10: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của công tắc ba cực để vận dụng vào lắp mạch điện cầu thang.
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
2. Kỹ năng:
	- Có ý thức học tập nghiêm túc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
3. Thái độ:
- Say mê hứng thú ham thích môn học, có ý thức trong khi thực hành.
- Khi thực hành cần phải thực hiện đúng theo qui trình hướng dẫn của giáo viên và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, không vứt rác bừa bãi ra môi trường
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK. Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. 
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung
HĐ1: Giới thiệu bài học.
GV: Trong bài học trước, chung ta đã được học về công tác 3 cực và được lắp đặt mạch điện cầu thang. Trong bài học này, các em sẽ được lắp đặt 1 mạch điện khác cũng dùng 1 công tác 3 cực để điều khiển chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn (hoặc cụm đèn) với 2 mục đích khác nhau. Đó là bài thực hành: ……
HĐ2: Tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
GV cho HS tìm hiểu dụng cụ, vật liệu và thiết bị của bài thực hành.
HS: nêu dụng cụ, vật liệu và thiết bị của bài thực hành.
HĐ3: Tìm hiểu vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 
GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ nguyên lý mạch điện sau đó xác định những yếu tố sau:
+ Công tác 3 cực được mắc với 2 đèn như thế nào?
HS: Cực tĩnh 1 của công tác 3 cực được nối với đèn Đ1 trở về dây trung tính; cực tĩnh 2 (cực tĩnh còn lại) nối với đèn Đ2 và cũng trở về dây trung tính. 
+ Mối liên hệ của 2 đèn với hai công tắc?
HS: là mối liện hệ trực tiếp.
+ Hãy trình nguyên lý làm việc của mạch điện?
HS: trả lời miệng.
GV: Cho học sinh làm việc theo nhóm để thảo luận phương án sơ đồ lắp đặt mạch điện.
HS: thảo luận và trả lời ….
GV: Kết luận: Các thiết bị đóng ngắt và bảo vệ được lắp trên bảng điện sao cho đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật, an toàn điện, dễ dàng kiểm tra, …
HĐ4: Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
GV: Cho học sinh ghi các số liệu kỹ thuật các dụng cụ, vật liệu và thiết bị vào bảng 
2’
3’
25’
10’
I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
- Dụng cụ: Kìm điện, tua bvít, khoan điện…
- Vật liệu và thiết bị: Dây dẫn điện, bóng đèn, công tác ba cực, …
II. Nội dung và trình tự thực hành.
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện.
* Nguyên lý làm việc của mạch điện:
+ Khi bật công tắc sang vị trí 1, mạch điện từ nguồn điện qua công tác K qua đèn Đ1, kín mạch đèn Đ1 - sáng, đèn Đ2 - tắt.
+ Khi bật công tắc sang vị trí 2, mạch điện từ nguồn điện qua công tác K qua đèn Đ2, kín mạch đèn Đ2 - sáng, đèn Đ1 - tắt.
b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Dao thợ điện
Kìm tuốt dây
Kìm tròn
Bút thử điện
Khoan tay
Công tác 3 cực
Cầu chì 
Bóng đèn sợi đốt
….
1Cái
1Cái
1Cái
1Cái
1Cái
1Cái
1Cái
2bóng
….
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
220V - 60W
…..
4. Củng cố: 2’
Để lắp mạch điện chuyển đổi thắp sáng hai đèn thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Vạch dấu	
5. Hướng dẫn về nhà: 2
	- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu. 
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện. Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì. Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp.
TUẦN 27:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
TIẾT: 27 - BÀI 10: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (Tiếp)
I. Mục tiêu:
 	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện	dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (mạch điện cầu thang m).
 	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
 	- Lắp đặt được mạnh điện đèn cầu thang.
 	- Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc khoa học, an toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
	+ Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	+ Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
	+ Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 
? Nêu nguyên lý làm việc của mạch điện lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung
HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành
HĐ2: Lắp đặt mạch điện 
GV: Làm mẫu nối dây mạch điện, phân tích thao tác và yêu cầu kỹ thuật sau đó giáo viên chỉ định một học sinh làm lại đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm.
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3: Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
4’
25/
10’
3. Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4. Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
4. Củng cố: 3’
Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Kết quả thực hành, quy trình
- Thời gian hoàn thành, thái độ tham gia
5. Hướng dẫn về nhà: 2’
	- Về nhà tập vẽ lại sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện, lập bảng dự trù vật liệu. 
	+ Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	+ Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
+ Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau học tiếp
TUẦN 28:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
TIẾT: 28 - BÀI 10: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN. (Tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của công tắc ba cực để có thể vận dụng vào lắp mạch điện cầu thang.
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
2. Kỹ năng:
	- Có ý thức học tập nghiêm túc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
3. Thái độ:
- Say mê hứng thú ham thích môn học, có ý thức trong khi thực hành.
- Khi thực hành cần phải thực hiện đúng theo qui trình hướng dẫn của giáo viên và có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, không vứt rác bừa bãi ra môi trường
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK Bảng một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện.
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 1 công tắc ba cực, 1 cầu chì.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 
? Nêu Quy trình lắp đặt mạch điện lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung 
HĐ1. Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4HS.
Nhóm trưởng nhận dụng cụ, vật liệu, thiết bị thực hành cho nhóm.
GV: Chỉ định một nhóm phát biểu và kết luận mục tiêu bài học thực hành
HĐ2. Lắp đặt mạch điện:
GV: Nhắc nhở về an toàn lao động trước khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HĐ3. Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
HĐ4. Tìm hiểu viết báo cáo.
5’
10’
25’
3. Lắp đặt mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4. Kiểm tra vận hành thử mạch điện.
5. Viết báo cáo thực hành.
Các bước
Nội dung công việc
Dụng cụ
Yêu cầu kỹ thuật
Vạch dấu
Khoan lỗ BĐ
Lắp TBĐ của BĐ
Nối dây mạch điện
Kiểm tra
4. Củng cố: 2’
Để lắp mạch điện cầu thang thật tốt:
- Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt.
- Lập bảng dự trù vật liệu theo mẫu bảng.
- Kết quả thực hành, quy trình.
- Thời gian hoàn thành, thái độ tham gia.
5. Hướng dẫn về nhà: 2’
	- Về nhà học bài và tìm hiểu thêm các cách mắc mạch điện trong thực tế.
	- Đọc và xem trước bài 11 Lắp đặt dây dẫn mạng điện trong nhà, quan sát một số mạch điện thực tế ở gia đình.
TUẦN 29:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
TIẾT: 29 - KIỂM TRA THỰC HÀNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Củng cố kiến thức về lắp đặt các mạch điện khác nhau.
2. Kỹ năng:
- Rèn tích cận thận kiên trì, chính xác, biết cách phân tích và đánh giá khi làm bài kiểm tra.
- Thực hành chính xác, khoa học.
3. Thái độ:
- Rèn tích nghiêm túc khi làm bài kiểm tra có ý thức say mê và ham thích môn học.
- Biết tận dụng nguyên vật liệu và đảm bảo dọn sạch sẽ phòng thực hành.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu và thiết bị cho tiết kiểm tra thực hành.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của các bài thực hành đã học. HS thực hành theo nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra:
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH
 (Từng nhóm học sinh chọn một trong các đề sau)
Đề số 1: 
Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt.
Đề số 2: 
Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn sợi đốt.
Đề số 3: 
Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn ống huỳnh quang.
Đề số 4: 
Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt.
3. Củng cố:
- GV: Thu sản phẩm của HS rồi chấm điểm các nhóm.
- Nhận xét đánh giá giờ kiểm tra.
4. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học bài đọc và xem trước bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạch điện trong nhà.
- Chuẩn bị: Dây điện, băng dính, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì.
TUẦN 30:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
TIẾT: 30 - BÀI 11: 
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
I. Mục tiêu:
1/. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
2/. Kỹ năng: Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.
3/. Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.
	- Một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà, một số mẫu dây dẫn điện, một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: (Không có).
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung 
HĐ1. Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.
GV: Giới thiệu bài học
- Mạng điện trong lớp em được lắp nổi hay lắp ngầm?
HĐ2. Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi
GV: Nêu cho học sinh nêu khái niệm mạng điện lắp đặt kiểu nổi.
HS: Được tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu nổi được đặt trong ống cách điện PVC và trên sứ cách điện.
GV: Nêu một số yêu cầu để người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận: 
- Điều kiện môi trường lắp đặt dây dẫn.
- Yêu cầu kỹ thuật của đường dây dẫn điện.
- Yêu cầu người sử dụng.
GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận
GV: Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì?
HS: Trả lời
GV: Theo em các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt dây dẫn điện trên puli sứ, kẹp sứ là gì?
HS: Thảo luận trả lời.
GV: Bổ sung. 
5’
35’
1. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi.
* Khái niệm: Là đường dây lắp đặt nổi đặt theo bề mặt tường nhà, trần nhà và những kết cấu xây dựng khác.
a) Các vật cách điện:
* Phương pháp lắp đặt đường dây dẫn nổi:
- Lắp đặt trực tiếp trên các kết cấu xây dựng, tường, tấm ngăn, trên puli, sứ cách điện, trong các ống kim loại và phi kim loại trong các hộp ở gờ chân tường ….
* Các yếu tố để lựa chọn PP lắp đặt mạng điện kiểu nổi.
- Điều kiện môi trường lắp đặt dây dẫn.
- Yêu cầu kĩ thuật của đường dây dẫn điện.
- Yêu cầu của người sử dụng.
* Các phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC.
Hình 11-2 đến 11-6 SGK/47.
b) Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi.
- Dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột, dầm, xà…
- Các vật cách điện là: Puli sứ, máng gỗ, ống cách điện và các phụ kiện phù hợp.
- Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện và dễ sửa chữa. 
4. Củng cố: 2’
GV: Yêu cầu một vài học sinh đọc phần ghi nhớ và câu hỏi SGK.
GV: Tổng kết bài, nhận xét giờ học.
5. Hướng dẫn về nhà: 2’
	- Về nhà học bài, làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài
- Đọc và xem trước bài 12 SGK. Kiểm tra an toàn điện của mạng điện trong nhà. Chuẩn bị một số dây dẫn điện mới và cũ.
TUẦN 31:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
TIẾT: 31 - BÀI 11: 
LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ ( Tiếp) 
I. Mục tiêu:
1/. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.
2/. Kỹ năng: Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.
3/. Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.
	- Một số tranh vẽ hoặc ảnh chụp các kiểu lắp đặt dây dẫn trong nhà, một số mẫu dây dẫn điện, một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện: ống luồn dây PVC.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định tổ chức: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 5’
? Nêu phương pháp lắp đặt đường dây dẫn nổi ? Một số yêu cầu kỹ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi ?
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung
HĐ1. Tìm hiểu phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm.
GV: cho học sinh quan sát hình 11.7 và giới thiệu cho học sinh hiểu về phương pháp lắp đặt dây dẫn ngầm.
GV: Theo em mạng điện sinh hoạt được lắp đặt ngầm là như thế nào?
HS: Thảo luận trả lời
GV: Kết luận.
HS: 
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động của nhóm.
- Nhóm khác theo dõi sau đó nhận xét và bổ sung.
35’
2. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:
* Khái niệm: là đường dây dẫn điện được lắp đặt ngầm ở trong tường, trần nhà, sàn nhà … 
* Phương pháp lắp đặt: 
- Đặt dây dẫn trong ống thép, ống phi kim loại, trong các kết cấu xây dựng rỗng, các rãnh trát vữa ….
* Các yếu tố để lựa chọn phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu ngầm:
- Phải phù hợp với môi trường.
- Yêu cầu của người sử dụng.
- Đặc điểm của kết cấu, kiến trúc công trình.
- Đảm bảo an toàn điện.
* Yêu cầu kĩ thuật:
4. Củng cố: 2’
GV: Yêu cầu một vài học sinh đọc phần ghi nhớ và câu hỏi SGK.
GV: Tổng kết bài, nhận xét giờ học.
5. Hướng dẫn về nhà: 2’
	- Về nhà học bài, làm bài tập và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc và xem trước bài 12 SGK. Kiểm tra an toàn điện của mạng điện trong nhà. Chuẩn bị một số dây dẫn điện mới và cũ.
TUẦN 32:
Ngày soạn: ............................
Ngày giảng: ..........................
Tiết: 32 - Bài 12:
KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
I. Mục tiêu:
1/. Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh:
	- Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà.
	- Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nh

File đính kèm:

  • docGiao an cong nghe tich hop BVMT chuan da chinh sua 3 cot.doc
Giáo án liên quan