Giáo án Công nghệ 9 tiết 30 bài 10: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t3)

Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:

- Theo dõi

- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm

- Vận hành thử va sửa chữa những sự cố xảy ra. - Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch

- Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm

- Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2092 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 tiết 30 bài 10: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 30	 Ngày soạn: 30-03-2015
Tiết : 30	 Ngày dạy : 01-04-2015
Bài 10: 
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T3)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Nắm cách tiến hành vận hành thử một mạch điện.
2 . Kĩ năng: - Kiểm tra, dự đoán.
3.Thái độ: - Làm việc hợp tác trong nhóm.
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Các trường hợp có thể xảy ra khi vận hành thử. 
2.HS: - Sản phẩm. 
III.Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c HS vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn?
3. Đặt vấn đề: - GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:
- Theo dõi
- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm 
- Vận hành thử va sửa chữa những sự cố xảy ra.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch
- Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm
- Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện
Hoạt động 2: Tổng kết và dặn dò:
- Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành.
- Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)
- Thu dọn dụng cụ
- Chuẩn bị tiếp cho tiết sau 
5. Ghi Bảng:
1.Qui trình thực hành:
Vạch dấu
Nối dây dẫn
Khoan lỗ
Lắp TBĐ lên BĐ
Kiểm tra
2.Nội dung thực hành :
Công đoạn
Nội dung
Dụng cụ
Yêu cầu kĩ thuật
1.Vạch dấu
-Vạch dấu vị trí các thiết bị điện
-Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn
-Thước
-Mũi vạch
-Bút
-Hợp lý
-Chính xác
2.Khoan lỗ
-Lỗ bắt vít (2)
-Lỗi luồng dây (5)
-Khoan
-Mũi khoan
-Chính xác
-Lỗ thẳng
3.Lắp thiết bị vào bảng điện
-Xác định vị trí của thiết bị
-Nối dây cho thiết bị điện
-Cố định các thiết bị lên bảng điện
-Kềm
-Tuavít
Vít
-Đúng vị trí
-Chính xác
-Chắc chắn
4.Đi dây cho đèn
-Lắp dây từ bảng điện vào đèn
-Nối dây cho đuôi đèn
-Tuavít
-Băng dính
-Theo sơ đồ
-Đúng kĩ thuật
5.Kiểm tra
-Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ
-Nối nguồn
-Vận hành thử
-Kềm
-Bút thử điện
-Đúng theo sơ đồ
-Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra
3. Thực hành:
4. Thu bài thực hành:
IV.Rút kinh nghiệm:............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 Tuần:	 Ngày soạn.../.../...
Tiết:28	 Bài 10	 Ngày dạy.../.../...
™ó˜
I.Mục Tiêu.
1.Kiến thức.
-
III.Tổ Chức Hoạt Động Dạy Học.
HĐ của GV
HĐ của HS
HĐ1.KT
-Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch
-Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm
-Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện
HĐ2.Đánh giá
-Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)
-Chuẩn bị bài 10
-Theo dõi
-Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm 
-Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra.
-Đánh giá kết quả
Rút kinh nghiệm........................................................................................................................
...............................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTuan_30_tiet_30_cn9_nam_20142015_20150727_103801.doc
Giáo án liên quan