Module THCS 35: giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

 III. Mối quan hệ giữa giá trị sống và kĩ năng sống:

1. GTS là nền tảng để hình thành KNS

2. KNS là công cụ hình thành và thể hiện GTS

Phần 2: Đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh trung học:

I. Những thay đổi về mặt sinh lý và xã hội:

 1. Những thay đổi về mặt sinh lý- giai đoạn tuỏi dạy thì

 2. sự thay đổi về mặt xã hội.

II. Sự phát triển đời sống tình cảm và quan hệ của HS THCS

1. Hình thành kiểu quan hệ mới của HS THCS

 2. Hoạt động giao lưu tâm tình bè bạn

 3. Đặc điểm tình cảm HS THCS

 

docx4 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1764 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Module THCS 35: giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Module THCS 35: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS 
 I. Một số thuật ngữ thường dùng:
 1. Kĩ năng mềm và kĩ năng cứng
 2. Kĩ năng sống và kĩ năng xã hội
 II. Các kĩ năng sống được nghiên cứu và triển khai:
1. Nhóm KNS với mục tiêu tác động đến trái tim:
a. Kĩ năng quan hệ: KN giao tiếp, hợp tác, giải quyết xung đột, chấp nhận sự khác biệt....
b. Kĩ năng quan tâm: KN chia sẻ, đồng cảm....
c. Nhóm KNS với mục tiêu tác động đến cái đầu:
d. KN tư duy: KN ra quyết định, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán....
a. KN quản lý: KN lập kế họch và tổ chức, sử dụng nguồn lực hiệu quả, đặt mục tiêu......
 Nhóm KNS với mục tiêu tác động đến sức khoẻa. KN sinh tồn: KN lựa chọn lối sống khoẻ mạnh, Kn quản lý căng thẳng, chống chọi bệnh tật, bảo toàn nhân cách.....
b. KN xây dựng hình ảnh bản thân: Kn tự trọng, tự chịu trách nhiệm, quản lý cảm xúc, KN giữ kỉ cương......
3. Nhóm KNS với mục tiêu tác động đén đôi tay:
a. KN làm việc: KN tự tạo động lực, KN làm việc động đội, KN tiêu thụ.
b. KN cống hiến: KN lãnh đạo, KN thể hiện trách nhiệm công dân, Kn đóng góp vào thành công của nhóm.
 III. Mối quan hệ giữa giá trị sống và kĩ năng sống:
1. GTS là nền tảng để hình thành KNS
2. KNS là công cụ hình thành và thể hiện GTS
Phần 2: Đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh trung học:
I. Những thay đổi về mặt sinh lý và xã hội:
 1. Những thay đổi về mặt sinh lý- giai đoạn tuỏi dạy thì
 2. sự thay đổi về mặt xã hội.
II. Sự phát triển đời sống tình cảm và quan hệ của HS THCS
1. Hình thành kiểu quan hệ mới của HS THCS
 2. Hoạt động giao lưu tâm tình bè bạn
 3. Đặc điểm tình cảm HS THCS
III. Sự phát triển tâm lý dưới ảnh hưởng của hoạt động học tập
IV. Tự ý thức:
Phần 3: Phương pháp giáo dục GTS và KNS cho học sinh trung học:
I. Các cách tiếp cận trong giáo dục giá trị sống:
 1. Hình thành định hướng GTS
2. Đồng nhất hoá các giá trị
3. Hình thành thói quen hành vi đạo đức
4. quan điểm và chiến lược hình thành thái độ và giá trị
II. Phương pháp dạy các giá trị và kĩ năng sống:
- Phương pháp mô hình mẫu
- Phương pháp thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác
- Phương pháp động não
- Phương pháp nghiên cứu tình huống
- Phương pháp trò chơi
- Phương pháp hoạt động nhóm
- Phương pháp đóng vai
- Phương pháp tưởng tượng /nội suy
- Phương pháp bản đồ tư duy, sơ đồ hoá, mô hình hoá.
- Phuơng pháp trải nghiệm, thực hành.
III. Các bước thực hiện hoạt động giáo dục GTS và KNS:
1. Xây dựng bầu không khí tâm lý thân thiện, gần gũi và cởi mở
2. Các hoạt động nhận diện GTS và KNS
3. tổ chức thảo luận, chia sẻ các giá trị
4. tổ chức hoạt động để học sinh thể hiện hiểu biết và cảm nhận về giá trị và kĩ năng sống một cách sáng tạo
5. tổ chức các hoạt động thực tiễn
IV. Gợi ý về các hoạt động giáo dục GTS và KNS
Phần 4: Hoạt động triển khai một số nội dung giáo dục GTS và KNS 
cho học sinh:
1. Kĩ năng tự nhận thức giá trị của bản thân.
2. Hình thành sự tự trọng
3. Kĩ năng đồng cảm
4. Kĩ năng kiên cương
5. Kĩ năng tư duy phê phán
6. Kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
7. Kĩ năng giải quyết xung đột
8. Kĩ năng kiên định
9. Kĩ năng ứng phó với STRESS
10. Kĩ năng hợp tác
11. Kĩ năng thương lượng/ thuyết phục
12. Kĩ năng thiết lập và thực hiện mục tiêu
13. Kĩ năng lãnh đạo
14. Kĩ năng học tập định hướng nghề nghiệp

File đính kèm:

  • docxModule_THCS_35_GIAO_DUC_KY_NANG_SONG_CHO_HOC_SINH_THCS.docx
Giáo án liên quan