Giáo án Công nghệ 9 bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (t3)

Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:

- Theo dõi

- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm

- Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra. - Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch

-Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm

-Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (t3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	27	 Ngày soạn: 26/02/2015
Tiết : 26	 Ngày dạy : 28/02/2015
Bi 9: THỰC HÀNH
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (T3)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Vẽ sơ đồ nguyên lý ,sơ đồ lắp đặt và lắp đặt được mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
2 . Kĩ năng: - Lắp được mạch điện đèn cầu thang; phát hiện và xử lí được lỗi kỹ thuật khi lắp đặt.
3. Thái độ: - Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm
II. Chuẩn bị: - Lm việc nghiêm túc, khoa học,đảm bảo an toàn điện.
1. GV: - Một số tình trạng thường gặp khi vận hành thử mạch điện
2. HS: - Sản phẩm thực hành. 
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
9A1 9A2 9A3
 9A4 9A5.
2. Kiểm tra bài cũ: - Lồng ghép trong bài mới 
3. Đặt vấn đề: Tiết trước ta đ lắp được mạch điện vậy tiết này chúng ta sẽ đi kiểm tra xem mạch điện vận hành như thế nào?
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:
- Theo dõi
- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm 
- Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch
-Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm
-Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện
Hoạt động 2: Củng cố- Hướng dẫn về nhà
- Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành.
- Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)
- Thu dọn dụng cụ.
*Hướng dẫn về nhà:
Ôn lại các cách lắp sơ đồ mạch điện chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra.
5. Ghi bảng:
Vạch dấu
Kiểm tra
Khoan lỗ
Lắp TBĐ lên BĐ
Đi dây ra đèn
1.Qui trình thực hành:
2 . Thực hành:
3 . Tổng kết đánh giá:
IV. Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • doctuan_27_20150727_105928.doc
Giáo án liên quan