Giáo án Công nghệ 9 - Trương Trọng Khoa

I. Mục tiêu:

 Sau bài này, H/S cần

- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7

- Học sinh nắm chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã được học

- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập

II. Chuẩn bị:

 1. Nôi dung:

 - Nghiên cứu kỹ nội dung toàn bộ các nội dung đã học

 2. Đồ dùng:

 - Chuẩn bị các tranh ảnh có liên quan

 - Bản mô tả nghề điện dân dụng

 - Các tài liệu liên quan

 - Các loại sách tham khảo

 

doc75 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9 - Trương Trọng Khoa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài 
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Nêu mục tiêu bài thực hành: (Mục I )
- Chia nhóm thực hành 
- Chỉ định nhóm trưởng và giao nhiệm vụ cho nhóm
- Lưu ý học sinh về nội quy thực hành và an toàn lao động trong khi làm việc 
- Giáo viên cho các nhóm tìm hiểu mục tiêu bài 
- Mỗi nhóm từ 3-4 học sinh 
- Nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên và nhận thiết bị dụng cụ thực hành cho nhóm
+/ Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp đặt
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Yêu cầu các nhóm tìm hiểu và phân tích sơ đồ nguyên lý 
? trong mạch điện có bao nhiêu phần tử, tên gọi, chức năng 
à Kết luận:
? Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào 
? Hãy nhắc lại các bước trong quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện (Mạch điện bảng điện)
? So với mạch đèn huỳnh quang có gì khác 
? Trong mạch điện thì Stắcte và chấn lưu được mắc như thế nào 
? Chấn lưu và Stăcte có nhiệm vụ gì 
GV vẽ hoàn chỉnh sơ đồ mạch điện 
- Thảo luận nhóm 
- Quan sát sơ đồ và nêu nhận xét 
- Thảo luận qua sơ đồ mẫu 
+/: Hoạt động 3: Lập bảng dự trù 
Giáo viên: Hướng dẫn học sinh lập bảng dự trù vật liệu và liệt kê các dụng cụ, vật tư, thiết bị cần thiết cho bài thực hành 
? Với bảng dự trù đó hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của của các loại vật tư thiết bị, dụng cụ 
? Tại sao phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đó 
	4. Củng cố:
	GV: Nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
	+/ Thời gian hoàn thành 
	+/ Thái độ làm việc
	+/ Thực hiện quy trình 
	5. Hướng dẫn về nhà:
 - Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày …..thỏng …..năm 2010
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
Tuần 15
Ngày giảng: 01 tháng 12 năm 2010	 
Tiết 15: Thực hành 
Lắp mạch đèn ống huỳnh quang 
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 4: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang (SGK/35)
- Thao tác mẫu các kỹ năng theo các bước 
 +/ Nối dây với thiết bị 
 +/ Khoan 
 +/ Sử dụng dụng cụ
- Phân tích từng bước trong quy trình lắp đặt 
 (5 bước )
- Triển khai công việc 
- Quan sát hướng dẫn theo các nhóm 
- Quan sát và làm thử 
- Học sinh tiến hành công việc 
 4. Củng cố:
	GV: Nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
	+/ Thời gian hoàn thành 
	+/ Thái độ làm việc
	+/ Thực hiện quy trình 
	5. Hướng dẫn về nhà:
	- Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày …..thỏng …..năm 2010
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
Tuần 16
Ngày giảng: 08 tháng 12 năm 2010	 
Tiết 16: Thực hành 
Lắp mạch đèn ống huỳnh quang 
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2.Kiểm tra:
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 4: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang (Tiếp theo)
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra và thực 
hiện kiểm tra chéo giữa các nhóm khi chưa nối mạch điện vào nguồn theo các tiêu chí 
 +/ Quy trình lắp đặt 
 +/ Mạch điện lắp chính xác theo sơ đồ 
 +/ Các mối nối 
 +/ Cách bố trí sắp xếp các thiết bị 
Giáo viên : Kiểm tra lại sau khi học sinh đã tiến hành kiểm tra và chỉ ra các lỗi sai sót của học sinh (Nếu có )
Sau đó Giáo viên đưa ra một vài dạng sai hỏng và yêu cầu học sinh tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục 
VD: - Đóng điện nhưng đèn không sáng
Đén sáng nhưng cường độ yếu 
Đèn tắt, sáng liên tục và hai đầu đèn đỏ 
- Kiểm tra theo sự phân công 
- Thảo luận theo từng sự cố
 4. Củng cố:
	GV: Nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
	+/ Thời gian hoàn thành 
	+/ Thái độ làm việc
	+/ Thực hiện quy trình 
	5. Hướng dẫn về nhà:
	- Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày …..thỏng …..năm 2010
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
Tuần 17
Ngày giảng:...................... 	 
Tiết 17: Ôn tập 
I. Mục tiêu:
	Sau bài này, H/S cần
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
- Học sinh nắm chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã được học 
- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
II. Chuẩn bị:
	1. Nôi dung:
 	- Nghiên cứu kỹ nội dung toàn bộ các nội dung đã học 
	2. Đồ dùng:
	 	- Chuẩn bị các tranh ảnh có liên quan 
	- Bản mô tả nghề điện dân dụng 
	- Các tài liệu liên quan 
	- Các loại sách tham khảo 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
Bài 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
2. Kiểm tra
3. Bài mới:
`
Bài 2:
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Dây dẫn điện
Cấu tạo
Phân loại
Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện
Sử dụng dây dẫn điện
Dây cáp điện
Vật liệu cách điện
Sử dụng dây cáp
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
Bài 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
 I. Đồng hồ đo điện 
 1. Công dụng của đồng hồ đo điện:
 2. Phân loại đồng hồ đo điện:
 3. Một số ký hiệu trên đồng hồ đo điện 
 II. Dụng cụ cơ khí:
Công dụng của dụng cụ cơ khí 
Phân loại dụng cụ cơ khí 
Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện 
 I. Tìm hiểu đồng hồ đo điện 
 - Tìm hiểu các ký hiệu ghi trên đồng hồ đo điện 
 - Tìm hiểu chức năng của đồng hồ đo điện 
 - Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo 
 II. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện 
 1. Đo điện năng tiêu thụ 
 - Cách mắc mạch đo điện năng tiêu thụ của mạng địên
 - Cách đọc chỉ số
 - Lưu ý khi đo 
 2. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
 - Mạch đo
 - Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
 - Cách đo 
 - Cách đọc chỉ số 
 - Các lưu ý khi tiến hành đo 
Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện 
Các phương pháp nối dây dẫn điện 
Quy trình nối dây dẫn điện 
Các loại mối nối 
Yêu cầu của mối nối 
 Yêu cầu của mối nối được thể hiện trong các bước của quy trình nối dâyđẫn điện như thế nào 
Bài 6. Thực hành . Lắp mạch điện bảng điện 
Chức năng của bảng điện (Bảng điện chính, bảng điện nhánh )
Quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt
Quy trình lắp đặt mạch điện 
Nguyên tắc an toàn điện trong quá trình làm việc
Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
 1. Quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt
2. Quy trình lắp đặt mạch điện 
3. Nguyên tắc an toàn điện trong quá trình làm việc
 4. Chức năng các phần tử trong mạch điện (Chấn lưu, Stắcte)
 4. Tổnng kết 
 - Giáo viên tóm tắt lại toàn bộ các kiến thức trọng tâm của nội dung đã học 
 5. Hướng dẫn về nhà 
 - Dặn học sinh chuẩn bị ôn tập cho kiểm tra HK I
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày …..thỏng …..năm 2010
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
Bài 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
Tuần 18
Ngày giảng:...................... 	 
Tiết 18 : Kiểm tra học kỳ i
I. Mục tiêu:
 - Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy 
	- Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra theo phương pháp mới 
	- Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh 
Chuẩn bị:
	1. Nôi dung:
 	- Câu hỏi, đáp án 
	2. Đồ dùng:
	 	- Giấy kiểm tra 
III. Các hoạt động lên lớp:
 1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
I. Câu hỏi:
 Phần I .Trắc nghiệm khách quan
Câu1. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
 1. Vỏ dây dẫn điện có màu khác nhau:
 A. Đảm bảo về mặt mỹ thuật 	 B. Tránh nhầm lẫn khi lắp đặt 
 C. Dễ phân biệt khi sử dụng 	 D. Cả A, B và C
 2. Cấu tạo của dây dẫn bọc cách điện loại thường gồm 
 A. 2 bộ phận	B. 3 bộ phận 
 C. 4 bộ phận 	D. 5 bộ phận 
 3. Căn cứ vào lớp vỏ cách điện dây dẫn điện được chia thành 
 A. 2 loại 	B. 3 loại 
 C. 4 loại 	D. 5 loại
 4. Vật liệu KTĐ gồm 
 A. 2 loại 	B. 3 loại 
 C. 4 loại 	D. 5 loại
 5. Công dụng của đồng hồ đo điện là 
 A. Đo đường kính dây 	B. Đo hiệu suất phát sáng của đèn 
 C. Đo các đại lượng điện 	D. Cả A, B và C 
 6. Lắp Vônkế và Ampeke trên vỏ máy biến áp có tác dụng 
 A. Kiểu dáng cân đối 	B. Đủ các bộ phận 
 C. Điều chỉnh khi cần 	D. Biết được chất lượng mạng điện 
 7. Chọn từ (cụm từ) sau đây:Dây pha, dây trung hoà, nối tiếp, song song, đứng trước, đứng sau để điền vào chỗ trống trong các câu sau sao cho thích hợp.
	A. Trong mạch điện cầu chì thường được mắc………………..
B. Trong mạch điện công tắc thường được mắc …………với cầu chì………..và …….phụ tải
	C. Khi đo hiệu điện thế, đồng hồ Vônkế được mắc …………….với nguồn 
D. Khi đo dòng điện, đồng hồ Ampekế được mắc …………với tải và thường ……phu tải.
 8. Nối cột A với cột B để được câu đúng khi nói về công dụng của đồng hồ đo điện bằng cách điền vào cột C
Cột A( Loại đồng hồ )
Cột B(Đại lượng đo của đồng hồ)
Cột C
1. Ôm kế 
a. Điện trở, điện áp, dòng điện 
1……………..
2. Vônkế
b. Điện áp 
2……………..
3. Oátkế
c. Dòng điện
3……………..
4. Vạn năng
d. Công suất 
4……………..
5. Công tơ điện 
e. Điện trở 
5……………..
6. Ampekế
f. Điện năng tiêu thụ
6……………...
 9. Ghi chữ (Đ) nếu là câu đúng, chữ (S) nếu là câu sai vào đầu mỗi câu dưới đây 
	A. Thước cặp dùng để đo chiều dài dây dẫn
	B. Mối nối dây dẫn điện gồm có 4 yêu cầu(dẫn điện tốt, an oàn, bền, mỹ thuật
	C. Phương phấp nối dây dẫn điện gồm(Nối thẳng, nối rẽ, nối có phụ kiện)
	D. Trong sơ đồ điều khiển hai bóng đèn độc lập nhau, chỉ cần 1 công tắc hai cực
 10. Hai bóng đèn có số liệu:
	Đ1: 110 v– 25 W
	Đ2: 110 v– 100 W
	Mắc nối tiếp nhau và được mắc vào mạch điện có điện áp định mức là 220 v. Hãy chọn đáp án đúng :
	A. Cả hai bóng không sáng 	
B. Cả hai bóng cùng bị cháy 	
 	C. Bóng 25 W cháy, bóng 100 W sáng không bình thường 
	D. Bóng 100W cháy, bóng 25 W sáng không bình thường 
Phần II. Tự luận
Câu 2. Nêu công dụng của sơ đồ điện? Phân biệt sự khác nhau giữa hai loại sơ đồ điện đó? 
Câu 3: Trong một hộp kín có 3 cuộn dây và được đưa ra ngoài 6 đầu dây. Hỏi có những cách nào để xác định được 2 đầu của mỗi cuộn mà không cần phải mở hộp. Hãy tròn bày một cách thực hiện
II. Đáp án 
Phần trắc nghiệm khách quan
 	Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng 0,25 điểm x 1 = 2.5 điểm 
Phần tự luận 
 Câu 2 (4.5 điểm). 
	+/ Công dụng:(1,5 điểm )
	- Sơ đồ nguyên lý: 
	- Sơ đồ lắp đặt:
	+/ Phân biệt: (3 điểm)
	Câu 3 (3 điểm)
	- Nêu ra được ít nhất hai cách (1điểm )
	- Trình bày chính xác cách làm (2điểm) 
 4. Tổnng kết 
	- Thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
5. Hướng dẫn về nhà 
	Dặn học sinh chuẩn bị vật tư dụng cụ cho học kỳ II
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày …..thỏng …..năm 2010
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....
Ngày soạn:......................
Ngày giảng:...................... 	 
Tiết 19: Thực hành 
Lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn 
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
GTB: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn “ 
+/ Hoạt động 1: Giới thiệu và nêu mục tiêu bài học
	GV: - Nêu mục tiêu bài thực hành 
Nêu công việc chuẩn bị của bài thực hành 
HS kiểm tra lại sự chuẩn bị của mình 
 (Có thể kiểm tra chéo lẫn nhau)
+/ Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu và phân tích kỹ sơ đồ nguyên lý mạch điện 
Ghi chú: A- Dây pha 
 O- Dây trung hoà 
 S- Cầu chì 
 K – Công tắc 
 Đ- Đèn 
? Theo em 2 bóng điện được mắc với nhau như thế nào (Song song hay nối tiếp )
? Khi nào thì hai bóng đèn mắc song song 
? Khi nào thì hai bóng đèn mắc nối tiếp 
GV: Treo sơ đồ hình 8.1 /SGK 
? Tại sao hai đèn được mắc với nhau như vậy 
? Dựa vào sơ đồ nguyên lý hãy xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện 
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ ( theo từng bước trong quy trình ) 
Kiểm tra sơ đồ của học sinh 
? Hãy lập bảng dự trù nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết để lắp mạch điện này 
Giáo viên: Lưu ý các yêu cầu khi lựa chọn dụng cụ – thiết bị 
- Thảo luận 
- Quan sát hình vẽ đưa ra nhận xét 
- Học sinh tiến hành vẽ theo sự hướng dẫn của giáo viên 
4. Tổng kết 
	- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
	- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà 
	- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày …..thỏng …..năm 2010
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn:......................
Ngày giảng:...................... 	 
Tiết 20: Thực hành 
Lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn 
I. Mục tiêu:
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
GTB: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn”
+/ Hoạt động 3: Lắp mạch điện 
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện 
Bước 1: Vạch dấu 
Vị trí thiết bị 
Vị trí các lỗ khoan 
Bước 2: Khoan lỗ 
Bước 3: Nối dây các thiết bị theo sơ đồ nguyên lý, đồng thời lắp thiết bị vào bảng điện 
Bước 4: Kiểm tra lại mạch điện 
- Cùng nhau nghiên cứu lại quy trình lắp đặt 
- Quan sát làm thử
- Triển khai công việc theo sự phân công 
4. Tổng kết 
	- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
	- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà 
	- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày soạn:......................
Ngày giảng:...................... 	 
Tiết 21: Thực hành 
Lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển hai đèn 
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
GTB: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn “ 
+/ Hoạt động 3: Lắp mạch điện (Tiếp)
Thời gian
HĐ của thầy
HĐ của trò
- Nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện 
Bước 1: Vạch dấu 
Vị trí thiết bị 
Vị trí các lỗ khoan 
Bước 2: Khoan lỗ 
Bước 3: Nối dây các thiết bị theo sơ đồ nguyên lý, đồng thời lắp thiết bị vào bảng điện 
Bước 4: Kiểm tra lại mạch điện 
GV: Lưu ý học sinh khi buộc dây trong đui đèn 
- Làm mẫu và cho học sinh quan sát đui đèn mẫu 
GV: Phân công vị trí làm việc (Theo nhóm 4- 5 H/S)
- Yêu cầu học sinh đảm bảo thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm 
- Cùng nhau nghiên cứu lại quy trình lắp đặt 
- Quan sát làm thử
- Triển khai công việc theo sự phân công 
4. Tổng kết 
	- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
	- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà 
	- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày soạn:......................
Ngày giảng:...................... 	 
Tiết 22: Thực hành 
Lắp mạch điện hai công tắc 2 cực điều khiển

File đính kèm:

  • docGiao an CN 9 theo chuan nam hoc 20102011.doc
Giáo án liên quan