Đề thi học kỳ II môn Công nghệ 9 - Năm học 2010-2011

Câu 1: Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng:

 Nội dung các bước của trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện là:

A B

Bước 1 Vẽ đường dây nguồn.

Bước 2 Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.

Bước 3 Xác định vị trí lắp đặt bảng điện, bóng đèn.

Bước 4 Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ II môn Công nghệ 9 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên:.........................
Lớp:........................
 THI HỌC KỲ II
 Môn: Công nghệ 9
 Năm học: 2010-2011
Câu 1: Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng:
	Nội dung các bước của trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện là:
A
B
Bước 1
Xác định vị trí lắp đặt bảng điện, bóng đèn.
Bước 2
Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.
Bước 3
Vẽ đường dây nguồn.
Bước 4
Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
Câu 2: Hãy đánh dấu X vào cột Đ ở những câu em cho là đúng hoặc cột S ở những câu em cho là sai. Gạch chân những từ hoặc cụm từ sai và sửa lại cho đúng.
Nội dung
Đ
S
Sửa thành đúng
1.Cầu chì được mắc ở dây trung hòa
2.Trong mỗi bảng điện không cần cầu chì mạch điện vẫn hoạt động tốt.
3.Cầu chì thường bị cháy ở nơi có tiết diện lớn.
4.Cầu chì được lắp ở dây pha.
Câu 3: Nêu một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn theo kiểu nổi. Tại sao tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống.
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Nêu công dụng của mạch điện. Lập dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị của mạch điện nói trên.
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................$.................................................................................................................................$
Tên:.........................
Lớp:........................
 THI HỌC KỲ II
 Môn: Công nghệ 9
 Năm học: 2009-2010
Câu 1: Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng:
	Nội dung các bước của trình tự vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện là:
A
B
Bước 1
Vẽ đường dây nguồn.
Bước 2
Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý.
Bước 3
Xác định vị trí lắp đặt bảng điện, bóng đèn.
Bước 4
Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện.
Câu 2: Hãy đánh dấu X vào cột Đ ở những câu em cho là đúng hoặc cột S ở những câu em cho là sai. Gạch chân những từ hoặc cụm từ sai và sửa lại cho đúng.
Nội dung
Đ
S
Sửa thành đúng
1.Cầu chì được mắc ở dây pha.
2.Cầu chì thường bị cháy ở nơi có tiết diện lớn.
3.Trong mỗi bảng điện không cần cầu chì mạch điện vẫn hoạt động tốt.
4.Cầu chì được lắp ở dây trung hòa.
Câu 3: Nêu một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn theo kiểu nổi. Tại sao bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu 1,3-1,5m.
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt của mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Nêu công dụng của mạch điện. Lập dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị của mạch điện nói trên.
BÀI LÀM
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................$$.............................................................................................................................$$
Câu 2: Hãy đánh dấu X vào cột Đ ở những câu em cho là đúng hoặc cột S ở những câu em cho là sai. Gạch chân những từ hoặc cụm từ sai và sửa lại cho đúng.
Nội dung
Đ
S
Sửa thành đúng
1.Cầu chì được mắc ở dây trung hòa.
2.Trong mỗi bảng điện không cần cầu chì mạch điện vẫn hoạt động tốt.
3.Cầu chì thường bị cháy ở nơi có tiết diện lớn.
4.

File đính kèm:

  • docDe thi(1).doc