Giáo án Công nghệ 9

1/ Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện : M(2x1) có nghĩa:

A./ Dây đôi lõi đồng, tiết diện lõi 1mm2 B./ Dây đơn,lõi đồng, tiết diện lõi 2 mm2

C./ Dây đôi lõi nhôm, tiết diện lõi 1 mm2 D./ Dây đơn,lõi nhôm, tiết diện lõi 2 mm2

2/Phần tử nào sau đây không phải là vật liệu điện:

A./Bảng điện B./Dây dẫn điện C./ Ống luồn dây D./ Cầu chì.

3/Vôn kế dùng để đo đại lượng điện nào?

A./ Cường độ dòng điện B./Hiệu điện thế C./Vôn D./Điện trở

4/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là:

A./ Vôn B./ Ampe kế C./Ampe D./Oat

5.Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1, thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:

A./ 2V B/ 3V C./ 4V D./ 4.5V

6/Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:

a./ Thước lá B./ Thước cuộn C./ Thước cặp D./ Thước gấp

7/Kí hiệu có nghĩa:

A./ Dụng cụ dùng đo dòng điện một chiều B./ Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều

C./Dụng cụ dùng đo đòng xoay chiều ba pha D./ Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều và một chiều.

8/Để đo điện áp mạng điện trong nhà, ta sử dụng vôn kế có thang đo:

A./ 10 V B./ 100V C./ 300V. D./ 500V

9/Khi nối thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn ít nhất là :

A./ 6 vòng B./ 4 vòng C./ 3 vòng D./ 1 vòng

10/ Quy trình chung nối dây dẫn điện có mấy bước:

A. 4 bước B./ 5 bước C./ 6 bước D./ 7 bước

11/Phần tử nào dưới đây không được lắp trên bảng điện:

A./ Aptômát B./ Hộp số quạt C./ Ổ điện D./Bóng đèn

12/Cầu chì, được lắp trên :

A./ Dây pha trước công tắc B./ Dây trung hòa trước công tắc

C./ Dây pha sau công tắc D./ Dây trung hòa sau công tắc

 

doc77 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 3659 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 9, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ụ
- Phân tích từng bước trong quy trình lắp đặt 
 (5 bước )
- Triển khai công việc 
- Quan sát hướng dẫn theo các nhóm 
- Quan sát và làm thử 
- Học sinh tiến hành công việc 
 4. Củng cố:
	GV: Nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
	+/ Thời gian hoàn thành 
	+/ Thái độ làm việc
	+/ Thực hiện quy trình 
5. Hướng dẫn về nhà:
	- Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
 Duyệt của tổ chuyên môn
 Ngày…..tháng……năm 2014
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tuần: 16
Từ ngày: 02/12à07/12/2014
Tiết 16: Thực hành 
LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 
 Ngày soạn: 26 tháng 11 năm 2014
Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện 
đèn ống huỳnh quang.
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2.Kiểm tra:
3. Bài mới:
+/ Hoạt động 4: Lắp mạch điện đèn huỳnh quang (Tiếp theo)
Thời gian
HĐ của thầy, Nội dung
HĐ của trò
- Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra và thực 
hiện kiểm tra chéo giữa các nhóm khi chưa nối mạch điện vào nguồn theo các tiêu chí 
 +/ Quy trình lắp đặt 
 +/ Mạch điện lắp chính xác theo sơ đồ 
 +/ Các mối nối 
 +/ Cách bố trí sắp xếp các thiết bị 
Giáo viên : Kiểm tra lại sau khi học sinh đã tiến hành kiểm tra và chỉ ra các lỗi sai sót của học sinh (Nếu có )
Sau đó Giáo viên đưa ra một vài dạng sai hỏng và yêu cầu học sinh tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục 
VD: - Đóng điện nhưng đèn không sáng
Đén sáng nhưng cường độ yếu 
Đèn tắt, sáng liên tục và hai đầu đèn đỏ 
- Kiểm tra theo sự phân công 
- Thảo luận theo từng sự cố
 4. Củng cố:
	GV: Nhận xét và tổng kết theo các yêu cầu đề ra 
	+/ Thời gian hoàn thành 
	+/ Thái độ làm việc
	+/ Thực hiện quy trình 
	5. Hướng dẫn về nhà:
	- Chuẩn bị tốt cho giờ thực hành sau 
 Duyệt của tổ chuyên môn
 Ngày…..tháng……năm 2014
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tuần: 17
Từ ngày: 09/12à14/12/2014
TIẾT 17: ÔN TẬP 
 Ngày soạn: 03 tháng 12 năm 2014
Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014
I. Mục tiêu:
	Sau bài này, H/S cần
- Củng cố lại các kiến thức cơ bản đã học trong chương trình từ bài1đến bài 7
- Học sinh nắm chắc được toàn bộ các quy trình xây dựng cũng như quy trình lắp đặt mạch điện đã được học 
- Có thái độ nghiêm túc và có tính kỷ luật trong học tập 
II. Chuẩn bị:
	1. Nôi dung:
 	- Nghiên cứu kỹ nội dung toàn bộ các nội dung đã học 
	2. Đồ dùng:
	 	- Chuẩn bị các tranh ảnh có liên quan 
	- Bản mô tả nghề điện dân dụng 
	- Các tài liệu liên quan 
	- Các loại sách tham khảo 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
2. Kiểm tra
3. Bài mới:
`
BÀI 2:
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Dây dẫn điện
Cấu tạo
Phân loại
Cấu tạo dây dẫn bọc cách điện
Sử dụng dây dẫn điện
Dây cáp điện
Vật liệu cách điện
Sử dụng dây cáp
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
 I. Đồng hồ đo điện 
 1. Công dụng của đồng hồ đo điện:
 2. Phân loại đồng hồ đo điện:
 3. Một số ký hiệu trên đồng hồ đo điện 
 II. Dụng cụ cơ khí:
Công dụng của dụng cụ cơ khí 
Phân loại dụng cụ cơ khí 
Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện 
 I. Tìm hiểu đồng hồ đo điện 
 - Tìm hiểu các ký hiệu ghi trên đồng hồ đo điện 
 - Tìm hiểu chức năng của đồng hồ đo điện 
 - Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo 
 II. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện 
 1. Đo điện năng tiêu thụ 
 - Cách mắc mạch đo điện năng tiêu thụ của mạng địên
 - Cách đọc chỉ số
 - Lưu ý khi đo 
 2. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
 - Mạch đo
 - Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng 
 - Cách đo 
 - Cách đọc chỉ số 
 - Các lưu ý khi tiến hành đo 
Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện 
Các phương pháp nối dây dẫn điện 
Quy trình nối dây dẫn điện 
Các loại mối nối 
Yêu cầu của mối nối 
 Yêu cầu của mối nối được thể hiện trong các bước của quy trình nối dâyđẫn điện như thế nào 
Bài 6. Thực hành . Lắp mạch điện bảng điện 
Chức năng của bảng điện (Bảng điện chính, bảng điện nhánh )
Quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt
Quy trình lắp đặt mạch điện 
Nguyên tắc an toàn điện trong quá trình làm việc
Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
 1. Quy trình xây dựng sơ đồ lắp đặt
2. Quy trình lắp đặt mạch điện 
3. Nguyên tắc an toàn điện trong quá trình làm việc
 4. Chức năng các phần tử trong mạch điện (Chấn lưu, Stắcte)
 4. Tổnng kết 
 - Giáo viên tóm tắt lại toàn bộ các kiến thức trọng tâm của nội dung đã học 
 5. Hướng dẫn về nhà 
 - Dặn học sinh chuẩn bị ôn tập cho kiểm tra HK I
Duyệt của tổ chuyên môn
 Ngày…..tháng……năm 2014
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
Vai trò, vị trí của nghề ĐDD trong SX và đ/s
Đặc điểm của nghề ĐDD
BÀI 1
Nội dung lao động 
của nghề ĐDD
Điều kiện làm việc của 
của nghề ĐDD
Y/cầu của nghề ĐDD
Đối tượng lao động 
của nghề ĐDD
Triển vọng của nghề ĐDD
Những nơi đào tạo nghề ĐDD
Những nơi hoạt động nghề ĐDD
Tuần: 18
Từ ngày: 16/12à21/12/2014
Tiết 18 : KIỂM TRA HỌC KỲ I-THỰC HÀNH
 Ngày soạn: 12 tháng 12 năm 2014
Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014
I. Mục tiêu:
 - Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy 
	- Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra theo phương pháp mới 
	- Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh 
Chuẩn bị:
	1. Nôi dung:
 	- Câu hỏi, đáp án 
	2. Đồ dùng:
	 	- Giấy kiểm tra 
III. Các hoạt động lên lớp:
 1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
I. Câu hỏi:
A./ MA TRẬN:
NỘI DUNG
BIET
HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG ĐIỂM
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
TNKQ
TL
-Giới thiệu nghề ĐDD
1
Câu 2
1
-Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
0.5
C1,2
0.75
Câu 1a
0.25
Câu 1b
1.5
-Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 
-Sử dụng đồng hồ đo điện
0.75
C3,4,6
1
Câu 4a
0.5
Câu 4b
0.75
C5,7,8
2.5
-Nối dây dẫn điện
0.25
C10
1
Câu 3
0.25 
Câu 9
2
-Lắp mạch điện bảng điện
0.5
C11,12
2.5
C5a,5b
3
TỔNG ĐIỂM:
1.5
3.75
0..75
1.5
2.5
10
A. Phần trắc nghiệm : Em hãy chọn câu đúng nhất và ghi vào bảng sau: ( 3đ –mỗi câu đúng 0.25đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
1/ Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện : M(2x1) có nghĩa:
A./ Dây đôi lõi đồng, tiết diện lõi 1mm2	B./ Dây đơn,lõi đồng, tiết diện lõi 2 mm2
C./ Dây đôi lõi nhôm, tiết diện lõi 1 mm2	D./ Dây đơn,lõi nhôm, tiết diện lõi 2 mm2
2/Phần tử nào sau đây không phải là vật liệu điện:
A./Bảng điện	B./Dây dẫn điện	C./ Ống luồn dây	D./ Cầu chì.
3/Vôn kế dùng để đo đại lượng điện nào?
A./ Cường độ dòng điện	B./Hiệu điện thế	C./Vôn	D./Điện trở
4/ Đơn vị đo cường độ dòng điện là:
A./ Vôn	B./ Ampe kế	C./Ampe	D./Oat
5.Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1, thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
A./ 2V	B/ 3V	C./ 4V	D./ 4.5V
6/Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng:
a./ Thước lá	B./ Thước cuộn	C./ Thước cặp	D./ Thước gấp
7/Kí hiệu 	có nghĩa:
A./ Dụng cụ dùng đo dòng điện một chiều	B./ Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều
C./Dụng cụ dùng đo đòng xoay chiều ba pha	D./ Dụng cụ dùng đo dòng điện xoay chiều và một chiều.
8/Để đo điện áp mạng điện trong nhà, ta sử dụng vôn kế có thang đo:
A./ 10 V	B./ 100V	C./ 300V.	D./ 500V
9/Khi nối thắng dây dẫn 1 sợi, mỗi bên ta phải quấn ít nhất là :
A./ 6 vòng 	B./ 4 vòng	C./ 3 vòng	D./ 1 vòng
10/ Quy trình chung nối dây dẫn điện có mấy bước:
A. 4 bước	B./ 5 bước	C./ 6 bước	D./ 7 bước 
11/Phần tử nào dưới đây không được lắp trên bảng điện:
A./ Aptômát	B./ Hộp số quạt	C./ Ổ điện	D./Bóng đèn 
12/Cầu chì, được lắp trên :
A./ Dây pha trước công tắc	B./ Dây trung hòa trước công tắc
C./ Dây pha sau công tắc	D./ Dây trung hòa sau công tắc
B./ Tự luận:
1.a/- Em hãy kể tên các loại vật liệu điện dùng để lắp đặt mạng điện trong nhà? (0.75đ)
 b/-Cấu tạo dây cáp điện khác dây dẫn điện điểm nào? (0,25đ)
2/ Để trở thành người thợ điện dân dụng, em cấn phải có yêu cầu về kiến thức và kỹ năng gì? (1đ) 
3/Có mấy yêu cầu mối nối dây dẫn điện? kể tên? (1đ)
4.a./Có mấy loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện? kể tên và cho ví dụ cụ thể từng loại? (1đ)
 b/Đồng hồ đo điện giúp ích gì cho người thợ điện? (0.5đ)
5/ Cho sơ đồ mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc hai cực điều khiền một bóng đèn ống huỳnh quang.
a/ Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện trên? (1.5đ)
b/ Xác định vị trí các thiết bị điện (1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tác hai cực) trên bảng điện sau:(1đ)
Đáp án
A. Phần trắc nghiệm : ( 3đ –mỗi câu đúng 0.25đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
A
D
B
C
B
C
D
C
A
C
D
A
B./ Phần tự luận:
Thang điểm
1./ a./Vật liệu dùng trong lắp đạt điện trong nà gồm có 3 loại:
-Dây dẫn điện
-Dây cáp điện
-Vật liệu cách điện
b./ Cấu tạo dây cáp điện khác dây dẫn điện là dây cáp điện gồm nhiều dây dẫn điện
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
2./ Để trở thành người thợ điện ngoài sức khỏe và thái độ em cần phải phải học tập để đạt kiến thức và kỹ năng sau:
 +Kiến thöùc : Coù trình ñoä vaên hoùa heát caáp THCS, naém vöõng caùc kieán thöùc cô baûn veà kyõ thuaät ñieän, an toaøn ñieän vaø caùc quy trình kyõ thuaät. 
+Kyõ naêng : Naém vöõng kyõ naêng veà ño löôøng, söû duïng baûo döôõng, söõa chöõa laép ñaët caùc thieát bò ñieän,ñoà duøng ñieän vaø maïng ñieän
0.5đ
0.5đ
3/Mối nối có 4 yêu cầu kỹ thuật :
-Dẫn điện tốt
-Có độ bền cơ học cao.
-An toàn điện
-Đảm bảo về mặt mỹ thuật
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
4./a./ Có 2 loại dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng đien trong nhà :
-Đồng hồ đo điện như: Vôn kế,ampe kế, Oát kế , ôm kế, công tơ điện, đồng hồ đo vạn năng…..
-Dụng cụ cơ khí như: Kìm, tua vít,búa, khoan, thước….
b./Đồng hồ đo điện giúp ta phát hiện những hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
0.5đ
0.5đ
0.5đ
5./a vẽ sơ đồ nguyên lý:
Hình 6.2 Sgk 
 b./ vẽ đúng, đẹp, cân đói
 1.5đ
 1đ
 4. Tổnng kết 
	- Thu bài nhận xét giờ kiểm tra 
5. Hướng dẫn về nhà 
	Dặn học sinh chuẩn bị vật tư dụng cụ cho học kỳ II
 Duyệt của tổ chuyên môn
 Ngày…..tháng……năm 2014
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
Tuần: 20
Từ ngày: 06/01/2015à11/01/2015
Tiết 19: Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN
 Ngày soạn: 30 tháng 12 năm 2014
Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2015
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
GTB: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn “ 
+/ Hoạt động 1: Giới thiệu và nêu mục tiêu bài học
	GV: - Nêu mục tiêu bài thực hành 
Nêu công việc chuẩn bị của bài thực hành 
HS kiểm tra lại sự chuẩn bị của mình 
 (Có thể kiểm tra chéo lẫn nhau)
+/ Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện
Thời gian
HĐ của thầy, Nội dung
HĐ của trò
- Yêu cầu học sinh tìm hiểu và phân tích kỹ sơ đồ nguyên lý mạch điện 
Ghi chú: A- Dây pha 
 O- Dây trung hoà 
 S- Cầu chì 
 K – Công tắc 
 Đ- Đèn 
? Theo em 2 bóng điện được mắc với nhau như thế nào (Song song hay nối tiếp )
? Khi nào thì hai bóng đèn mắc song song 
? Khi nào thì hai bóng đèn mắc nối tiếp 
GV: Treo sơ đồ hình 8.1 /SGK 
? Tại sao hai đèn được mắc với nhau như vậy 
? Dựa vào sơ đồ nguyên lý hãy xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện 
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ ( theo từng bước trong quy trình ) 
Kiểm tra sơ đồ của học sinh 
? Hãy lập bảng dự trù nguyên vật liệu, thiết bị cần thiết để lắp mạch điện này 
Giáo viên: Lưu ý các yêu cầu khi lựa chọn dụng cụ – thiết bị 
- Thảo luận 
- Quan sát hình vẽ đưa ra nhận xét 
- Học sinh tiến hành vẽ theo sự hướng dẫn của giáo viên 
4. Tổng kết 
	- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
	- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà 
	- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
Duyệt của tổ chuyên môn
 Ngày…..tháng……năm 2015
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
Tuần: 21
Từ ngày: 13/01à18/01/2015
Tiết 20: Thực hành 
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN 
 Ngày soạn: 07 tháng 01 năm 2015
Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2015
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:
1. Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện hai công tắc điều khiển hai đèn (1đèn sợi đót và 1 đèn huỳnh quang). Cho biết các phần tử trong mạch được lắp với nhau như thế nào.
2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện trên
3. Bài mới:
GTB: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn”
+/ Hoạt động 3: Lắp mạch điện 
Thời gian
HĐ của thầy, Nội dung
HĐ của trò
- Nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện 
Bước 1: Vạch dấu 
Vị trí thiết bị 
Vị trí các lỗ khoan 
Bước 2: Khoan lỗ 
Bước 3: Nối dây các thiết bị theo sơ đồ nguyên lý, đồng thời lắp thiết bị vào bảng điện 
Bước 4: Kiểm tra lại mạch điện 
- Cùng nhau nghiên cứu lại quy trình lắp đặt 
- Quan sát làm thử
- Triển khai công việc theo sự phân công 
4. Tổng kết 
	- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
	- Nhận xét, đánh giá kết quả
5. Hướng dẫn về nhà 
	- Xem lại kiến thức liên quan để chuẩn bị cho giờ thực hành sau 
Duyệt của tổ chuyên môn
 Ngày…..tháng……năm 2015
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 .................................................................................................................
Tuần: 22
Từ ngày: 20/01à25/01/2015
Tiết 21: Thực hành 
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC 2 CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN 
 Ngày soạn: 15 tháng 01 năm 2015
Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2015
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
II.Chuẩn bị của thầy và trò:
	- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
	- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học 
III. Các hoạt động lên lớp:
1. Tổ chức: 
2. Kiểm tra:Lồng vào bài
3. Bài mới:
GTB: Mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn rất phổ biến trong mạng điện sinh hoạt của gia đình. Để xây dựng được sơ đồ và lắp được mạch điện này chúng ta cùng làm bài thực hành: “Bài 8- Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn “ 
+/ Hoạt động 3: Lắp mạch điện (Tiếp)
Thời gian
HĐ của thầy, Nội dung
HĐ của trò
- Nhắc lại quy trình lắp đặt mạch điện 
Bước 1: Vạch dấu 
Vị trí thiết bị 
Vị trí các lỗ khoan 
Bước 2: Khoan lỗ 
Bước 3: Nối dây các thiết bị theo sơ đồ nguyên lý, đồng thời lắp thiết bị vào bảng điện 
Bước 4: Kiểm tra lại mạch điện 
GV: Lưu ý học sinh khi buộc dây trong đui đèn 
- Làm mẫu và cho học sinh quan sát đui đèn mẫu 
GV: Phân công vị trí làm việc (Theo nhóm 4- 5 H/S)
- Yêu cầu học sinh đảm bảo thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm 
- Cùng nhau nghiên cứu lại quy trình lắp đặt 
- Quan sát làm thử
- Triển khai công việc theo sự phân công 
4. Tổng kết 
	- Giáo viên tổng kết và hệ thống lại bài 
	- 

File đính kèm:

  • docGA CN 9 20142015 DIENDA DOI MOI.doc
Giáo án liên quan