Đề cương ôn tập môn Giáo dục công dân 9 học kì 2

Câu 6: Bảo vệ tổ quốc là gì? Tại sao phải bảo vệ tổ quốc?

-Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-Phải bảo vệ Tổ quốc vì:

+ Non sông, đất nước Việt Nam là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp mới có được.

+ Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính, phá hoại Tổ quốc ta.

 

docx2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 3541 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập môn Giáo dục công dân 9 học kì 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam.
- Hôn nhân là do tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Được kết hôn với các dân tộc, tôn giáo, người nước ngoài.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
Câu 2: Kinh doanh là gì? Tại sao kinh doanh phải đóng thuế? Thuế có ý nghĩa gì???
- Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
- Kinh doanh phải đóng thuế vì đó là nghĩa vụ bắt buộc của tổ chức kinh tế nhằm góp phần xây dựng đất nước.
- Ý nghĩa của việc đóng thuế: ổn định thị trường, ổn định cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước.
Câu 3: Khái niệm về lao động:
-Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
- Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người , là nhân tố quyết đínhự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.
Câu 4: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Quyền lao động : Mọi công dân có quyền làm việc, có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
- Nghĩa vụ lao động: Mọi công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.
Câu 5: Ý nghĩa và trách nhiệm của pháp lí.
-Ý nghĩa của pháp lí: 
+ Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật.
+ Răn đe mọi người không vi phạm pháp luật, hình thành, bồi dưỡng long tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.
+ Ngăn chặn, hạn chế, xóa bỏ những hành vi vi phạm pháp luật trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
-Trách nhiệm pháp lí là nhiệm vụ mà cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do Nhà nước qui định.
Câu 6: Bảo vệ tổ quốc là gì? Tại sao phải bảo vệ tổ quốc?
-Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-Phải bảo vệ Tổ quốc vì:
+ Non sông, đất nước Việt Nam là do ông cha ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp mới có được.
+ Hiện nay, vẫn còn nhiều thế lực thù địch đang âm mưu thôn tính, phá hoại Tổ quốc ta.
Câu 7: Bảo vệ Tổ quốc gồm những nội dung gì? Trách nhiệm của học sinh.
- Bảo vệ Tổ quốc gồm:
+ Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.
+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 
+ Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
-Trách nhiệm của học sinh: 
+ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức.
+ Rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quốc phòng.
+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú.
+ Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người khác thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Câu 8: Như thế nào là sống có đạo đức và làm theo luật? Nêu trách nhiệm của bản thân.
-Sống có đạo đức là:
+ Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội.
+ Lấy lợi ích của xã hội , của dân tộc làm mục tiêu sống
-Làm theo pháp luật là luôn sống và hành động theo những qui định bắt buộc của pháp luật.
-Trách nhiệm của bản thân:
+ Học tập và lao động tốt.
+ Rèn luyện tư cách, đạo đức.
+ Quan hệ tốt với bạn bè, gia đình và xã hội.
+ Nghiêm túc thực hiện pháp luật, đặc biệt là luật giao thông đường bộ.

File đính kèm:

  • docxDe_cuong_on_tap_GDCD_9_hoc_ki_2_20150727_023515.docx
Giáo án liên quan