Đề kiểm tra 1 tiết môn: Giáo dục công dân lớp 8

Câu 1 : ( 2,5 đ ) Thế nào là giữ chữ tín ? Hãy kể một việc làm của bản thân em thể hiện việc giữ chữ tín ?

Câu 2 : ( 2,5 đ ) Em hiểu thế nào là pháp luật,kỉ luật? tính kỉ luật của người học sinh biểu hiện như thế nào trong học tập ?

Câu 3 : ( 2,5 đ ) Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh ? Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là gì ?

Câu 4 : ( 2,5 đ ) Tình huống.

- Tuấn và Hòa đang tranh luận với nhau Toàn nói: “Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm,chỉ ở những nước phát triển có kinh tế,khoa học-kỉ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Trái lại,Hòa bảo : “ Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”.

 - Em đồng ý với ý kiến nào ? Vì sao ?.

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1490 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết môn: Giáo dục công dân lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Vĩnh Thành KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ :1
 Lớp : Môn : GDCD – Lớp 8
 Tên : -------------------------- Thời Gian : 45 Phút
 Điểm
Lời phê
ĐẾ : 1
Câu 1 : ( 2,5 đ ) Thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải ?
Câu 2 : ( 2,5 đ ) Em hiểu thế nào là liêm khiết ? Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với con người và xã hội ?
Câu 3 : (2,5 đ ) Thế nào là tôn trọng người khác ? Tôn trọng người khác có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống gằng ngày ?.
Câu 4 : (2,5 đ ) Tình huống.
Con ông Nam vi phạm pháp luật nhưng không dám ra đầu thú với chính quyền mà lại sống lén lút trong nhà. Nhìn ánh mắt lo sợ của con, ông Nam vừa thương, vừa giận. Ông không biết nên làm thế nào cho trọn lí vẹn tình.
Theo em, ông Nam nên giải quyết việc này như thế nào cho đúng ?
 BÀI LÀM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ I LỚP 8
Câu 1 : ( 2,5 đ )
Lẻ phải là những được coi là đúng đắn phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn.
Câu 2 ; ( 2,5 đ ) 
Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức,thể hiện lối sống không hám danh hám lợi không nhỏ nhen ích kỉ.
Sống liêm khiết làm cho con người thanh thản nhậnđược sự quý trọng.tin cậy của mọi người,góp phần làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn.
Câu 3 : ( 2,5 đ ) 
Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mực,coi trọng danh dự,phẩm giá và lợi ích của người khác.thể hiện lối sống có văn hóa.
Tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình.
Mọi người tôn trọng nhau thì xã hội trỡ nên lành mạnh,trong sáng và tốt đẹp hơn.
Câu 4 : ( 2,5 đ )
- Ông Nam nên khuyên con trai mình dũng cảm nhận lỗi lâm bằng cách khai báo với chính quyền địa phương sau đó giúp con trai mình sữa chữa lỗi lầm bằng những hành động thiết thực.việc giúp đỡ con trai nhận lỗi và sữa lổi cũng là biểu hiện của sự tôn trọng lẽ phải tôn trọng pháp luật và sau đó cũng là cách tốt nhất để giải quyết một cách thấu tình đạt lí.
MA TRẬN ĐỀ 1 Lớp 8	
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
	Vận dụng
Cộng 
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Tôn trọng lẽ phải
Hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải
Biết được trong cuộc sống cần phài tôn trọng lẽ phải
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1.5
15%
1
1
10%
2
2.5
25%
2 . Liêm khiết
Hiểu và biết thế nào là liêm khiết.
Biết được noi gương những người liêm khiết
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
1.5
15%
2
2.5
25%
3. Tôn trọng người khác.
Hiểu về tôn trọng lẽ phải
Phân biệt được việc đúng sai
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
15
15%
1
1
10%
Pháp luật và kỉ luật
Thực hiện đúng theo pháp luật
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
2.5
25%
1
2.5
25%
Tổng sô câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
3
40
40%
3
3.5
35%
1
2.5
25%
5
10
100%
Trường THCS Vĩnh Thành KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ : 2
Lớp : Môn : GDCD – Lớp 8
Tên :-------------------------- Thời Gian : 45 Phút
 Điểm
Lời phê
Câu 1 : ( 2,5 đ ) Thế nào là giữ chữ tín ? Hãy kể một việc làm của bản thân em thể hiện việc giữ chữ tín ?
Câu 2 : ( 2,5 đ ) Em hiểu thế nào là pháp luật,kỉ luật? tính kỉ luật của người học sinh biểu hiện như thế nào trong học tập ?
Câu 3 : ( 2,5 đ ) Thế nào là tình bạn trong sáng lành mạnh ? Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là gì ?
Câu 4 : ( 2,5 đ ) Tình huống.
- Tuấn và Hòa đang tranh luận với nhau Toàn nói: “Ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm,chỉ ở những nước phát triển có kinh tế,khoa học-kỉ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Trái lại,Hòa bảo : “ Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”.
 - Em đồng ý với ý kiến nào ? Vì sao ?.
 BÀI LÀM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ĐÁP ÁN ĐẾ 2 LỚP 8
Câu 1 : ( 2,5 điểm ) 
- Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình,biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau. 
+ Học sinh muốn giữ chữ tín thì cần phải .
 + Ví dụ : về biểu hiện giữ chữ tín :(1 điểm)
Kết quả học kì I môn GDCD của Thăng chỉ đạt điểm trung bình vì thế ảnh hưởng đến kết quả xếp loại. Thăng đã hứa với bố mẹ sẽ sắp xếp thời gian học tập hợp lí cho tất cả các môn đế có kết quả tốt hơn. Thăng đã giữ đúng lời hứa, cuối năm Thăng đã đạt được học sinh giỏi toàn diện.
 Câu 2 : ( 2,5 đ )
Pháp luật là quy tắc sử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục thuyết phục cưỡng chế.
Tính kỉ luật của học sinh là chấp hành nội quy nhà trường..
Câu 3 : (2,5 đ ) 
+ Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoặt động, có chung lí tưởng sống. (1 điểm)
+ Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đạc điểm: (1,5 điểm )
Phù hợp nhau về thế giới quan, về quan niệm, lí tượng sống.
Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau 
Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau 
Tình bạn trong sáng, lành mạnh có thể có giữa hai người cùng giới hoặc khác giới.
Nhân ái có lòng vị tha.
Câu 4 : (2,5 điểm )
Ý kiến của Hòa là đúng không chỉ những nước tiên tiến ngay cả những nước đang phát triển cũng có nhiều điều đáng để chúng ta học học tập.
Vì mỗi dân tộc điều có những nét tinh hoa riêng của dân tộc mình.chính vì thế bất cứ dân tộc nào cũng có điểm đặc sắc tất cả các dân tộc trên thế giới điều phải học hỏi lẫn nhau để làm cho bản sắc dân tộc mình trên tất cả các lĩnh vực.
MA TRẬN ĐỀ 2 lớp 8	
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
	Vận dụng
Cộng 
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Giữ chữ tín
Hiểu được thế nào là giử chữ tín
Biết giữ chữ tín trong cuộc sông
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
1.5
15%
2
25
2.5%
2 . Pháp luật kỉ luật
Hiểu được thế nào là pháp luật và kỉ luật
Biết thực hiện đúng pháp luật và lỉ luật
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1.5
15%
1
1
10%
2
2.5
25%
3. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
Hiểu tình bạn trong sáng lành mạnh
Biết tộn bạn bè
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%
1
15
15%
2
2.5
25%
4.Tôn trọng người khác
Vận dụng để biết Tôn trọng người khác
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
2.5
25%
1
2.5
25%
Tổng sô câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
3
3.5
35%
3
4.0
40%
1
2.5
25%
7
10
100%

File đính kèm:

  • docLƠP 8.doc