7 Đề lắp mạch điện ôn tập môn Công nghệ 9 - Năm học 2019-2020 - Đỗ Quốc Thịnh

YÊU CẦU:

 Nhánh mạch 1:

 Cầu chì 1 bảo vệ.

 Công tắc đơn 1 điều khiển đèn 1

 Ổ điện 1 luôn có điện.

 Nhánh mạch 2:

 Cầu chì 2 bảo vệ.

 Công tắc đơn 2 điều khiển đèn 2.

 Ổ điện 2 luôn có điện.

 

docx8 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 18/11/2023 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 7 Đề lắp mạch điện ôn tập môn Công nghệ 9 - Năm học 2019-2020 - Đỗ Quốc Thịnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP 
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
TỪ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ. EM HÃY VẼ SƠ ĐỒ THỰC HÀNH CÁC MẠCH ĐIỆN SAU
ĐỀ 1: LẮP MẠCH 2 BẢNG ĐIỆN
 YÊU CẦU:
Cầu chì 1 bảo vệ.
1 ổ điện luôn có điện.
1 công tắc 3 chấu điều khiển 3 đèn.
Trường hợp 1: Một đèn sáng tỏ
Trường hợp 2: Hai đèn sáng mờ
Cầu chì 2 bảo vệ.
1 ổ điện luôn có điện
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
ĐỀ 2: LẮP MẠCH 2 BẢNG ĐIỆN
YÊU CẦU:
Cầu chì 1 bảo vệ.
Công tắc đơn điều khiển
1 công tắc 3 chấu điều khiển 3 đèn.
Trường hợp 1: Một đèn sáng tỏ
Trường hợp 2: Hai đèn sáng mờ
Ổ điện 1 luôn có điện.
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
ĐỀ 3: LẮP MẠCH 1 BẢNG ĐIỆN
YÊU CẦU:
1 Cầu chì bảo vệ.
2 công tắc đơn điều khiển 2 đèn.
Trường hợp 1: Một đèn sáng tỏ
Trường hợp 2: Hai đèn sáng mờ
1 ổ điện luôn có điện.
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
ĐỀ 4: LẮP MẠCH 2 BẢNG ĐIỆN
YÊU CẦU:
Nhánh mạch 1:
Cầu chì 1 bảo vệ.
Công tắc đơn 1 điều khiển đèn 1
1 Ổ điện luôn có điện.
Nhánh mạch 2: 
Cầu chì 2 bảo vệ.
Công tắc đơn 2 điều khiển đèn 2
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
ĐỀ 5: LẮP MẠCH 2 BẢNG ĐIỆN
YÊU CẦU:
Nhánh mạch 1:
Cầu chì 1 bảo vệ.
Công tắc đơn 1 điều khiển đèn 1
 Ổ điện 1 luôn có điện.
Nhánh mạch 2: 
Cầu chì 2 bảo vệ.
Công tắc đơn 2 điều khiển đèn 2.
Ổ điện 2 luôn có điện.
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
ĐỀ 6: LẮP MẠCH 2 BẢNG ĐIỆN
YÊU CẦU:
1 Cầu chì bảo vệ.
2 công tắc 3 chấu điều khiển 3 đèn tắt sáng luân phiên.
1 Ổ điện luôn có điện.
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT
ĐỀ 7: LẮP MẠCH 2 BẢNG ĐIỆN
YÊU CẦU:
1 Cầu chì bảo vệ.
1 công tắc đơn điều khiển.
2 công tắc 3 chấu điều khiển 3 đèn tắt sáng luân phiên.
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT

File đính kèm:

  • docx7_de_lap_mach_dien_on_tap_mon_cong_nghe_9_nam_hoc_2019_2020.docx