Giáo án Công nghệ 9 tiết 29 bài 10: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t2)

- HS nhắc lại qui trình lắp mạch điện bảng điện

- Tiến hành tìm hiểu từng nội dung từng bước

- Tiến hành thực hành lắp mạch điện

- Theo dõi từng nhóm, từng HS để có nhận xét chính xác

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2730 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 tiết 29 bài 10: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 29	 Ngày soạn: 22-03-2015
Tiết: 29 Ngày dạy: 24-03-2015
Bài 10:
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T2)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nắm vững qui trình thực hành lắp mạch điện bảng điện.
2. Kĩ năng: - Lắp ráp mạch điện bảng điện theo đúng qui trình và đảm bảo yêu cầu kĩ thuật
3. Thái độ: - Cẩn thận, hợp tác trong nhóm.
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Bộ dụng cụ dùng lắp mạch điện bảng điện, công tắc ba cực
2.HS: - Hai bóng đèn, hai đuôi đèn. 
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: - Y/c HS vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp dặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn?
3. Đặt vấn đềà: – GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.
4. Tiến trình:
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tiến hành lắp mạch điện:
- Nêu qui trình thực hành
- Tiến hành ghi vở nội dung từng bước thực hành
- Lắp ráp mạch điện 
- HS nhắc lại qui trình lắp mạch điện bảng điện
- Tiến hành tìm hiểu từng nội dung từng bước
- Tiến hành thực hành lắp mạch điện
- Theo dõi từng nhóm, từng HS để có nhận xét chính xác
Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà:
- Thu dọn dụng cụ
- Chuẩn bị cho tiết sau
- Nhận xét thái độ làm việc của HS
- Thu dọn dụng cụ
- Chuẩn bị tiếp cho tiết thực hành sau
- Chuẩn bị cho phần kiểm tra vận hành
5. Ghi bảng:
1. Qui trình thực hành:
Vạch dấu
Nối dây dẫn
Khoan lỗ
Lắp TBĐ lên BĐ
Kiểm tra
2. Nội dung thực hành:
Công đoạn
Nội dung
Dụng cụ
Yêu cầu kĩ thuật
1.Vạch dấu
-Vạch dấu vị trí các thiết bị điện
-Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn
-Thước
-Mũi vạch
-Bút
-Hợp lý
-Chính xác
2.Khoan lỗ
-Lỗ bắt vít (ø2)
-Lỗi luồng dây (ø5)
-Khoan
-Mũi khoan
-Chính xác
-Lỗ thẳng
3.Lắp thiết bị vào bảng điện
-Xác định vị trí của thiết bị
-Nối dây cho thiết bị điện
-Cố định các thiết bị lên bảng điện
-Kềm
-Tuavít
Vít
-Đúng vị trí
-Chính xác
-Chắc chắn
4.Đi dây cho đèn
-Lắp dây từ bảng điện vào đèn
-Nối dây cho đuôi đèn
-Tuavít
-Băng dính
-Theo sơ đồ
-Đúng kĩ thuật
5.Kiểm tra
-Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ
-Nối nguồn
-Vận hành thử
-Kềm
-Bút thử điện
-Đúng theo sơ đồ
-Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra
3. Thực hành:
IV. Rút kinh nghiệm:...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctuan_29_tiet_29_cn9_nam_20142015_20150727_103850.doc
Giáo án liên quan