Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 môn Công nghệ 9

Câu 1: (2đ) Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ?

Câu 2: (2đ) Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào?

Câu 3: (1đ) Hãy tên 4 dụng cụ cơ khí mà em biết? Nêu rõ công dụng của chúng ?

Câu 4: (3đ) Phân biệt cấu tạo của dây cáp và dây dẫn điện ?

 Câu 5: (2đ) Trình bày quy trình và cách nối dây dẫn theo đường thẳng.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 1049 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 môn Công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn Công nghệ 9
Thời gian: 60 phút
I. MA TRẬN
Cấp độ 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Giới thiệu nghề điện dân dụng
Biết được nội dung lao động và triển vọng phát nghề điện dân dụng
Số câu hỏi
Số điểm-Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 4
Số câu 2
4 điểm = 
TL 40%
Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Phân biệt cấu tạo của dây cáp và dây dẫn điện.
Số câu hỏi
Số điểm-Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 3
Số câu 1
3 điểm = 
TL30%
Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
Biết các dụng cụ cơ khí và công dụng của chúng
Số câu hỏi
Số điểm-Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 1
Số câu 1
1 điểm = 
TL 10%
Nối dây dẫn điện
Vận dụng kiến thức nối dây dẫn theo đường thẳng
Số câu hỏi
Số điểm-Tỉ lệ %
Số câu 1
Số điểm 2
Số câu 1
2 điểm = 
TL 20%
Tổng số câu
3
1
1
5
Tổng số điểm
5
3
2
10
Tỉ lệ %
50%
30%
20%
GVBM
PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn Công nghệ 9
Thời gian: 60 phút
Câu 1: (2đ) Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ?
Câu 2: (2đ) Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào?
Câu 3: (1đ) Hãy tên 4 dụng cụ cơ khí mà em biết? Nêu rõ công dụng của chúng ?
Câu 4: (3đ) Phân biệt cấu tạo của dây cáp và dây dẫn điện ?
 Câu 5: (2đ) Trình bày quy trình và cách nối dây dẫn theo đường thẳng.
- Hết -
PHÒNG GD VÀ ĐT TÂN CHÂU	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn Công nghệ 9
Thời gian: 60 phút
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu 1: 
Nội dung lao động của nghề điện dân dụng:
Lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà.
Lắp đặt điều hòa không khí .
Lắp đặt đường dây hạ áp.
Sửa chữa quạt điện .
Lắp đặt máy bơm nước .
Bảo quản và sửa chữa máy giặt.
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
Câu 2: 
Nghề điện dân dụng có triển vọng :
Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Gắn liền với sự phát triển điện năng, đồ dùng điện và tốc độ phát triển xây dựng hà ở.
Có nhiều điều kiện phát triển ở thành phố và nông thôn, miền núi.
0,75điểm
0,75điểm
0,5điểm
Câu 3: 
Tua vít: Vặn tháo lõng hoặc xiết chặt ốc vít.
Búa: Đóng các loại đinh.
Khoan: Khoan lỗ trên gỗ, bê tông.
Kìm: Cắt, tuốt, giữ dây dẫn.
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
Câu 4: 
Câu 4: (3đ) Phân biệt cấu tạo của dây cáp và dây dẫn điện 
Dây dẫn điện:
Có lõi và vỏ
Lõi làm dây đồng
Vỏ có 1 hay nhiều lớp bằng chất cách điện
Có nhiều kích cỡ khác nhau.
Dây cáp điện:
Có 3 phần: Vỏ cách điện, lõi, vỏ cách điện.
Lõi làm dây đồng
Vỏ làm bằng chất cách điện
Vỏ bảo vệ chế tạo khác nhau.
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm
0,25điểm
Câu 5: 
 Nối dây dẫn theo đường thẳng 
Quy trình: Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi , nối dây, kiểm tra mối nối, hàn mối nối, cách điện mối nối. 
Cách nối: 
Uốn gập lõi: uốn vuông góc nối vào nhau.
Vặn xoắn: xoắn lần lược hai dây vào nhau, ngược chiều nhau.
 Kiểm tra mối nối theo yêu cầu.
1điểm
0,5điểm
0,25điểm
0,25điểm
GVBM
Lê Văn Tuấn

File đính kèm:

  • docde cong nghe 9.doc
Giáo án liên quan