Ngân hàng Câu hỏi môn: Giáo dục công dân lớp 8

BIÊN SOẠN CÂU HỎI

Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm

MÔN HỌC: GDCD

Thông tin chung

* Lớp 8 Học kì II

* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.

* Chuẩn cần đánh giá:

 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.

 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng

 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng

* Mức độ tư duy: Nhận biết

 

doc30 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 6541 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Ngân hàng Câu hỏi môn: Giáo dục công dân lớp 8, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi: 4
+ Mức độ: Nhận biết.
+ Dự kiến thời gian trả lời: 10 phút.
+ Nội dung câu hỏi:
 Nêu một số biểu hiện của lao động tự giác, sáng tạo?
Đáp án
* Biểu hiện của tính tự giác:
- thực hiện tốt nhiệm vụ, nội quy, kế hoạch học tập, rèn luyện của người học sinh để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt.
- Tự giác làm bài, đọc tài liệu không đợi ai nhắc nhở.
- Nhiệt tình tham gia mọi công việc ở nhà trường, ở công đồng theo sự phân công của tổ chức.
* Biểu hiện của sáng tạo:
- Suy nghĩ cải tiến phương pháp học tâp, lao động với mong muốn làm tốt hơn công việc đã nhận.
- Trao đổi kinh nghiệm với người khac trước hết là bạn bè để làm tốt hơn công việc đã nhận.
Câu hỏi: 5
+ Mức độ: Nhận biết.
+ Dự kiến thời gian trả lời: 3 phút.
+ Nội dung câu hỏi:
Theo em, cách học thể hiện sự tự giác, sáng tạo có hiệu quả là:
A. Chỉ cần học thuộc các công thức, quy tắc là đủ	 
B. Giờ kiểm tra dựa vào sách để chép lại.	
C. Tự mình giải các bài tập khó.
D. Học trước chương trình.
Đáp án
C
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
MÔN GDCD – 8
Năm học: 2013 – 2014
Giáo viên thực hiện: Ngô Thị Mỹ - Tổ xã hội
BÀI
MỨC ĐỘ
NỘI DUNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Bài 11:
Lao động tự giác sáng tạo
(5 câu)
Nhận biết
1, Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo? 
2. Biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo?
Đáp án:
1. Khái niệm.
- Lao động tự giác là chủ động làm mọi việc, không đợi ai nhắc nhở, không bị ai bắt buộc hoặc từ áp lực nào.
Lao động sáng tạo là suy nghĩ và cải tiến, phát hiện cái mới các qui trình kỹ thuật tiết kiệm, năng suất, chất lượng, hiệu quả.
2. Biểu hiện
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
+ Nhiệt tình
+ Tiếp cận cái mới,cái hiện đại
1 điểm
1 điểm
Thông hiểu
1, Nêu ý nghĩa của lao động tự giác và sáng tạo?
2, Trái với lao động tự giác và sáng tạo là gì?
Đáp án:
1. ý nghĩa
- Không làm phiền người khác
- Được mọi người tôn trọng
- Nâng cao hiệu quả chất lượng lao động.
2, Lười biếng, cẩu thả ...
2 điểm
2 điểm
Vận dụng
1, học sinh cần rèn luyện tính lao động tự giác và sáng tạo như thế nào?
Đáp án: 
1. Cách rèn luyện
- Làm việc có kế hoạch
- Không làm phiền bố mẹ
- Ngoan ngoãn
- Học tập đạt kết quả cao.
2 điểm
Bài 12:
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
(5 câu)
Nhận biết
1. Cha mẹ, ông bà có những quyền và nghĩa vụ gì với con cháu? cho ví dụ?
2. Con cháu có quyền và nghĩa vụ gì với ông bà, cha mẹ?
3. Anh chị em trong gia đình có trách nhiệm gì?
Đáp án: 
1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, ông bà với con cháu.
- Nuôi dưỡng giáo dục, chăm sóc, thương yêu con.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con
- Tôn trọng ý kiến của con
- Không phân biệt đối xử, ngược đãi xúc phạm con.
- Đại diện cho con trước pháp luật
2. Quyền và nghĩa vụ của con cháu.
- Yêu quí, kính trọng, chăm sóc ông bà, cha mẹ.
- Nghiêm cấm ngược đãi ông bà, cha mẹ
3. Trách nhiệm của anh chị em
Anh chị em có trách nhiệm có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc giúp đỡ nhau. Nếu không còn ông bà, cha mẹ
1 điểm
1 điểm
1 điểm
Thông hiểu
1. Theo em để xây dựng gia đình hạnh phúc mỗi chúng ta cần phải làm gì?
Đáp án: 
+ Quan tâm, giúp đỡ nhau
+ Anh em hoà thuận
+ Động viên, an ủi
...
Vận dụng
1. Em hãy nêu việc làm tốt và việc chưa tốt của GĐ? 
Đáp án: 
- Việc làm tốt 
+ Động viên, an ủi
+ Quan tâm, giúp đỡ nhau
+ Anh em hoà thuận
- Việc làm không tốt
+ Quát mắng con
+ Nuông chiều con
+ Coi thường ông bà, cha mẹ
2điểm
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS SÔNG HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Trắc nghiệm
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
 - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
* Mức độ tư duy: Nhận biết 
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 23 – Bài 16: Quyền sở tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
Câu 1: Vậy quyền sở hữu bao gồm những quyền nào:
 A. Quyền chiếm hữu
 B. Quyền sử dụng 
 C. Quyền định đoạt
 D. Cả 3 quyền trên. 
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
D
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD 
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá: 
 - Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
 - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
 * Mức độ tư duy: Thông hiểu
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 23 – Bài 16: Quyền sở tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
Câu 2: Hãy kể tên một số tài sản cụ thể mà công dân có quyền sở hữu?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Tiền lương, tiền lãi do kinh doanh hợp pháp, vàng bạc - Đất do bố mẹ cho (được thừa kế)
- Đồ dùng trong gia đình do mình mua về bằng tiền hợp pháp hoặc được người khác cho (tặng): ti vi, tủ lạnh, máy lạnh, xe máy
- Đồ dùng phục vụ sản xuất ra của cải: cày, cuốc, trâu bò, máy móc, thóc lúa
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
 - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
* Mức độ tư duy: Thông hiểu
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 23 – Bài 16: Quyền sở tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
Câu 3: Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện như thế nào ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện như:
Nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy định của pháp luật.
Khi vay nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.
Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận và sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường tương ứng với giá trị tài sản.
Nếu gâu thiệt hại về tài sản phải bồi thường theo quy định của pháp luật
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
- Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
 - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
* Mức độ tư duy: Vận dụng.
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 23 – Bài 16: Quyền sở tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
Câu 4: Khi thấy một bạn nào đó cùng trang lứa với em đang lấy tiền của người khác, em sẽ làm gì ? Vì sao em làm như vậy? 
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
+ Em sẽ làm động tác để người đó biết mình đang bị mất cắp, sau đó em sẽ khuyên bạn.
+ Vì tài sản đó do lao động vất vả họ mới có được , làm như vậy là không thật thà, là xấu, bị pháp luật xử lý .
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm.
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Nêu được thế nào là quyền sở hữu tài sản của công dân và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
 - Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân phải tôn trọng tài sản của người khác.
* Mức độ tư duy: Nhận biết
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 23 – Bài 16: Quyền sở tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác .
Câu 5: hành vi nào dưới đây vi phạm quyền sở hữu tài sản của người khác:
Giữ gìn tài sản mà mình thuê hoặc mượn của người khác.
Vay tiền người khác trả đúng hẹn.
Chiếm đoạt tài sản của người khác làm của mình.
Sử dụng đồ dùng của người khác khi được chủ đồng ý
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
 C
 BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Nhận biết
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 1: Tài sản nhà nước là tài sản thuộc về:
 A. Cá nhân
 B. Nhân dân.
 C. Một số người.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
B
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Nhận biết
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 2: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản nhà nước .
Đất đai
Biển và tài sản biển
Rừng, khoáng sản
Tiền, vốn cá nhân góp trong doanh nghiệp nhà nước
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
 D
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Thông hiểu
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 3: Em hãy kể tên một số tài sản nhà nước và một số công trình công cộng đem lại lợi ích cho mọi người dân ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
* sản nhà nước bao gồm: Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên, biển, vùng trời, phần vốn, tài sản cố định do nhà nước xây dựng.
- Tài sản Nhà nước thuộc quyền sở hữu toàn dân .
* Một số công trình phục vụ lợi ích công cộng như: Trường học, bệnh viện, công viên, cầu cống, ......
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Vận dụng
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu 4: HS chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Giữ gìn vệ sinh môi trường
- Bảo vệ tài sản của lớp, trường, XH
- Tiết kiệm trong sử dụng điện nước
- Có lối sống giản dị
- Phê phán hành vi vi phạm tài sản
- Tuyên truyền vận động mọi người thực hiện pháp luật
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Vận dụng
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu5: Một số bạn học sinh có hành vi hay viết, vẽ bậy ra bàn, lên tường lớp học, nhảy lên bàn ghế đùa nghịch Nếu chứng kiến việc làm đó, em sẽ làm gì?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Nếu chứng kiến việc làm đó, em sẽ:
Trực tiếp nhắc nhở, khuyên nhủ các bạn dừng ngay lại vì đó là những hành vi không tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Cùng các bạn khác trong lớp yêu cầu các bạn có hành vi sai phải kịp thời khắc phục hậu quả xấu do hành vi của mình gây ra.
Nêu việc này trong các buổi sinh hoạt lớp, chi DDội để cùng rút kinh nghiệm.
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Nhận biết
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu6: Việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng:
A. Làm mất, hư hỏng tài sản nhà nước được giao trông giữ, bảo quản.
B. Sử dụng tài sản được giao đúng mục đích, tiết kiệm
C. Sử dụng thoải mái điện, nước của cơ quan.
D. Tranh thủ sử dụng tài sản được nhà nước giao quản lí vào mục đích cá nhân.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
B
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Thông hiểu
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu7: Thế nào là lợi ích công cộng:
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất để xã hội phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Thông hiểu
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu8: Nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng của công dân thể hiện như thế nào?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
Có ý thức bảo vệ tài sản nhà nước
Bảo vệ lợi ích công cộng
Chống lãng phí, tham ô, tham nhũng;
Tiết kiệm
Tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản nhà nước.
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Nhận biết
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu9: Nhà nước quản lí tài sản Nhà nước và các lợi ích công cộng theo phương thức nào?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Nhà nước quản lí tài sản Nhà nước và các lợi ích công cộng theo phương thức giao cho các tổ chức, cá nhân quản lí, sử dụng.
BIÊN SOẠN CÂU HỎI
Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận
MÔN HỌC: GDCD
Thông tin chung
* Lớp 8 Học kì II
* Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa – Giáo dục và kinh tế.
* Chuẩn cần đánh giá:
 - Hiểu thế nào là tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.
 - Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lơi ích công cộng
 - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng
* Mức độ tư duy: Vận dụng
KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI
Tiết 24, 25 – Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
Câu10: Ông Tám được giao phụ trách máy photocopy của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài pho to để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.
? Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào ?Vì sao ?
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ
- Điểm đúng của ông Tám: giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản tài sản được giao.
- Điểm chưa đúng của ông Tám: 
+ Sử dụng tài sản được Nhà nước giao quản lí vào mục đích bất hợp pháp (in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi)
+ Sử dụng tài sản được Nhà nước giao vào mục đích kiếm lời cho 
cá nhân
C©u 1: ( NhËn biÕt, thêi gian lµm bµi 5 phót)
HIV l©y truyÒn qua mÊy con ®­êng ®ã lµ nh÷ng ®­êng nµo?Nªu c¸c c¸ch phßng chèng HIV/AIDS?
§¸p ¸n: 
- HIV l©y truyÒn qua c¸c con ®­êng: TruyÒn m¸u; tõ mÑ sang con; quan hÖ t×nh dôc.
- C¸ch phßng chèng nhiÔm HIV: Tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång.
+ Kh«ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi.
+ Cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ HIV/AIDS ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh cho m×nh vµ cho gia ®×nh.
- L©y truyÒn qua ®­êng m¸u( truyÒn m¸u, dïng chung b¬m kim tiªm)
- L©y truyÒn qua ®­êng t×nh dôc.
- L©y truyÒn tõ mÑ sang con.
C©u 2: ( NhËn biÕt, thêi gian lµm bµi 8 phót)
 QuyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng d©n bao gåm nh÷ng quyÒn nµo? C«ng d©n cã nghÜa vô t«n träng quyÒn së h÷u tµi s¶n cña ng­êi kh¸c nh­ thÕ nµo?
§¸p ¸n: 
- QuyÒn së h÷u bao gåm:
+ QuyÒn chiÕm h÷u lµ quyÒn trùc tiÕp n¾m gi÷, qu¶n lÝ tµi s¶n.
+ QuyÒn sö dông lµ quyÒn khai th¸c gi¸ trÞ sö dông cña tµi s¶n vµ h­ëng lîi tõ c¸c gi¸ trÞ sö dông tµi s¶n ®ã.
+ QuyÒn ®Þnh ®o¹t lµ quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tµi s¶n nh­ mua b¸n, tÆng, cho, thõa kÕ...
- C«ng d©n cã nghÜa vô t«n träng quyÒn së h÷u tµi s¶n cña ng­êi kh¸c.
+ NhÆt ®­îc cña r¬i ph¶i tr¶ l¹i chñ së h÷u hoÆc th«ng b¸o cho c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm.
+ Khi vay, nî ph¶i tr¶ ®Çy ®ñ, ®óng hÑn.
+ Khi m­în ph¶i gi÷ g×n cÈn thËn, nÕu háng ph¶i söa ch÷a hoÆc båi th­êng cho chñ së h÷u.
C©u 3: ( Th«ng hiÓu- vËn dông, thêi gian lµm bµi 10 phót)
ThÕ nµo lµ quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o? Em h·y lÊy vÝ dô ®Ó thÓ hiÖn quyÒn tè c¸o cña c«ng d©n?
- QuyÒn tè c¸o lµ quyÒn cña c«ng d©n b¸o cho c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã thÈm quyÒn biÕt vÒ viÖc vi ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n nµo ®ã.
- QuyÒn tè c¸o lµ quyÒn cña c«ng d©n ®Ò nghÞ c¬ 

File đính kèm:

  • docBIÊN SOẠN CÂU HỎI GDCD 8.doc
Giáo án liên quan