Kiểm tra (số 1) – Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học lớp 6a thời gian: 45 phút

Câu 1. Khi đọc sách em sử dụng giác quan nào để tiếp nhận thông tin:

 A. Thị giác; B. Thính giác; C. Khứu giác; D. Vị giác.

Câu 2. Trong các hoạt động thông tin của con người, hoạt động nào là quan trọng nhất?

A. Tiếp nhận; B. Xử lý;

C. Lưu trữ; D. Trao đổi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra (số 1) – Năm học 2014 - 2015 môn: Tin học lớp 6a thời gian: 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS XUÂN CHÂU
HỌ VÀ TÊN GV RA ĐỀ:
KIỂM TRA (SỐ 1) – NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: Tin học Lớp 6
THỜI GIAN: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
TIẾT THỨ: 18
CHỮ KÝ NGƯỜI RA ĐỀ KT
XÁC NHẬN CỦA TTCM
MA TRẬN ĐỀ
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Thông tin và tin học
Phân biệt được các giác quan của con người, các hoạt động thông tin, đánh giá vai trò của các hoạt động đó.
Số câu
Số điểm = Tỉ lệ
2
1 
 2
1 đ = 10% 
2. Thông tin và biểu diễn thông tin
Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản, cách biểu diễn thông tin.
Trình bày được các dạng thông tin cơ bản, cách biểu diễn thông tin và lấy được ví dụ.
Số câu
Số điểm = Tỉ lệ
1
0,5 
1
2 
 2
2.5 đ = 25% 
3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Phân biệt được những điều máy tính làm được và không làm được
Liệt kê được những khả năng của máy tính
Số câu
Số điểm = Tỉ lệ
1
0,5 
1
2 
 2
2.5 đ = 25% 
4. Máy tính và phần mềm máy tính
Phân biệt được các khối chức năng cơ bản trong máy tính
Thực hiện được việc xác định công việc theo mô hình ba bước
Số câu
Số điểm = Tỉ lệ
2
1
1
2 
 3
3 đ = 30% 
5. Luyện tập chuột
Phân biệt được các thao tác cơ bản với chuột
Số câu
Số điểm = Tỉ lệ
1
0,5
 1
0,5 đ = 5% 
6. Luyện gõ phím nhanh
Học sinh thực hiện được kỹ thuật gõ 10 ngón tay.
Số câu
Số điểm = Tỉ lệ
1
0,5
 1
0,5 đ = 5% 
TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
8
4
40% 
2
4
40%
1
2
20%
11
10
 100%
ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm) Hãy chọn một đáp án đúng nhất.
Câu 1. Khi đọc sách em sử dụng giác quan nào để tiếp nhận thông tin:
	A. Thị giác;	B. Thính giác;	C. Khứu giác;	D. Vị giác.
Câu 2. Trong các hoạt động thông tin của con người, hoạt động nào là quan trọng nhất?
A. Tiếp nhận;	B. Xử lý;
C. Lưu trữ;	D. Trao đổi.
Câu 3. Khi xem biểu diễn văn nghệ, em đã tiếp nhận thông tin dạng nào sau đây:
	A. Văn bản, âm thanh;	B. Văn bản, hình ảnh;
	C. Hình ảnh, âm thanh;	D. Chỉ âm thanh.
Câu 4. Máy tính không thể làm được việc gì sau đây:
	A. Lưu trữ dữ liệu;	B. Tính toán nhanh;
	C. Tính toán với độ chính xác cao;	C. Phân biệt mùi vị.
Câu 5. Trong các khối chức năng chính, đâu được xem là bộ não của máy tính?
	A. Bộ nhớ;	B. Thiết bị vào;
	C. Bộ xử lý trung tâm;	D. Thiết bị ra.
Câu 6. Thiết bị ra của máy tính là những thiết bị nào sau đây:
	A. Bàn phím và chuột;	B. Màn hình, máy in và loa;
	C. Màn hình và chuột;	D. Bàn phím, máy in và loa.
Câu 7. Để thực hiện thao tác nháy đúp chuột ta làm như thế nào?
	A. Nháy nhanh nút phải chuột.	B. Nháy nhanh nút trái chuột.
	C. Nháy nhanh hai lần chuột phải.	D. Nháy nhanh hai lần chuột trái.
Câu 8: Hàng phím cơ sở là hàng phím bắt đầu bằng các phím:
A. A, S, D, F, … 	B. F1, F2, F3, F4, … 
C. Q, W, E, R, …	D. Z, X, C, V, …
B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) Hãy nêu các dạng thông tin cơ bản? Cho ví dụ minh hoạ đối với từng dạng. 
Câu 2: (2 điểm) Em hãy liệt kê một số khả năng của máy tính điện tử.	
Câu 3: (2 điểm) Em hãy thực hiện công việc rửa chén bát bằng mô hình ba bước.
---------------------------HẾT------------------------
ĐÁP ÁN
A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
B
C
D
C
B
D
A
B. Phần tự luận: (6 điểm)
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1
Các dạng thông tin cơ bản gồm :
Dạng hình ảnh
Dạng âm thanh
Dạng văn bản
Dạng video
Nếu được đúng các ví dụ
0,25
0,25
0,25
0,25
1
Câu 2
Khả năng tính toán nhanh
Khả năng tính toán với độ chính xác cao
Khả năng lưu trữ lớn
Khả năng làm việc không biết mệt mỏi
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 3
INPUT: Chén bát bẩn, nước, nước rửa chén bát, thau
XỬ LÝ: Tiến hành rửa
OUT: Chén bát sạch
1
0,5
0,5

File đính kèm:

  • docde kt tin 6 tiet 18 co ma tran.doc