Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25: Bài thực hành 2 - Năm học 2019-2020- Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

 Phần hướng dẫn ban đầu:

1. Mục đích, yêu cầu:

* Mục đích:

+ Nhận biết được các khu vực trên bảng chọn Start.

+ Thực hiện được thao tác ra / vào hệ thống.

* Yêu cầu:

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

+ Vệ sinh phòng máy sạch sẽ.

2. Nội dung

a) Đăng nhập phiên làm việc

Để đăng nhập phiên làm việc ta thực hiện:

+ Chọn tên đăng nhập đã đăng kí

+ Nhập mật khẩu (nếu có)

+ Nhấn Enter.

b) Làm quen với bảng chọn Start

+ Nằm góc dưới bên trái màn hình.

+ Nháy đúp chuột vào nút Start xuất hiện bảng chọn Start

e) Kết thúc phiên bản làm việc

- Nháy chuột tại nút Start và chọn Log Off xuất hiện cửa sổ.

- Nháy nút Log Off

g) Ra khỏi hệ thống

Thực hiện như sau:

- Nháy nút Start xuất hiện cửa sổ

- Chọn Turn Off Computer.

- Chọn Turn Off.

Thực hành

 

doc3 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 15/12/2021 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25: Bài thực hành 2 - Năm học 2019-2020- Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 25
Ngày dạy: 29/11/2019
BÀI THỰC HÀNH 2:
LÀM QUEN VỚI WINDOWS
Mục tiêu. Sau khi học xong tiết này học sinh có khả năng:
+ Rèn luyện kĩ năng luyện tập chuột.
 + Nhận biết được các khu vực trên bảng chọn Start.
 + Thực hiện được thao tác ra / vào hệ thống.
 + Khích thích được trí tưởng tượng phong phú, thích khám phá.
Chuẩn bị
GV: Giáo án, sgk, máy tính, máy chiếu.
HS: Sgk, vở.
Phương pháp
Gv: Thuyết trình giới thiệu, thực hiện thao tác mẫu.
Hs: Quan sát thao luận theo nhóm và trình bày.
Các bước lên lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Bài cũ
?: Hãy nêu một số thành phần chính trên cửa sổ làm việc? Nút lệnh Start nằm ở đâu trên nền?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Gv: Cho hs t×m hiÓu néi dung môc 1.
?: Môc ®Ých cña viÖc t×m hiÓu vÒ hÖ ®iÒu hµnh Windows?
?: Trong qua tr×nh luyÖn tËp cÇn ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu nµo?
Gv: Cho hs tìm hiểu nội dung thực hành.
Gv: Để đảm bảo an toàn dữ liệu của người dùng HĐH Windows cho phép tạo ra các phiên bản khác nhau gồm tài khoản, tên, mật khẩu. muốn sử dụng phiên bản đó thì phải đăng nhập đầy đủ các thông tin cần thiết.
Gv: Thực hiện việc đăng nhập phiên bản một lần
Hs: Quan sát.
Gv: Khi màn hình nền hiện ra ta làm quen với bảng chọn Start.
?: Nút Start nằm ở đâu? Nút Start chứa những cái gì?
Khu vùc sè 2
Khu vùc sè 3
Khu vùc sè 1
Khu vùc sè 4
?: Để mở bảng chọn Start ta làm thế nào?
Gv: Giới thiệu các khu vực trong bảng chọn Start trên màn hình.
Gv: Giới thiệu 2 hình thức hiện thị của bảng chọn Start.
Gv: Để kết thức một phiên bản ta thực hiện như thế nào?
Gv: Giới thiệu và thực hiện mẫu.
?: Để tắt máy ta làm thế nào?
Gv: Giới thiệu và thực hiện mẫu các thao tác đó.
Hs: quan sát, trình bày lại thao tác.
Hs: Về vị trí máy thực hành quan sát các nội dung trên theo từng nhóm.
Gv: Quan sát và hỗ trợ trong quá trình thực hành.
 Phần hướng dẫn ban đầu:
1. Mục đích, yêu cầu:
* Mục đích: 
+ Nhận biết được các khu vực trên bảng chọn Start.
+ Thực hiện được thao tác ra / vào hệ thống.
* Yêu cầu:
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
+ Vệ sinh phòng máy sạch sẽ.
2. Nội dung
a) Đăng nhập phiên làm việc
Để đăng nhập phiên làm việc ta thực hiện:
+ Chọn tên đăng nhập đã đăng kí
+ Nhập mật khẩu (nếu có) 
+ Nhấn Enter.
b) Làm quen với bảng chọn Start
+ Nằm góc dưới bên trái màn hình.
+ Nháy đúp chuột vào nút Start xuất hiện bảng chọn Start
e) Kết thúc phiên bản làm việc
- Nháy chuột tại nút Start và chọn Log Off xuất hiện cửa sổ.
- Nháy nút Log Off 
g) Ra khỏi hệ thống
Thực hiện như sau:
- Nháy nút Start xuất hiện cửa sổ
- Chọn Turn Off Computer.
- Chọn Turn Off.
Thực hành
IV. Hệ thống cũng cố bài.
+ nêu được biểu tượng trên các khu vực trong bảng chọn Start.
+ Thực hiện đúng các bước kết thúc phiên bản và thoát khỏi hệ thống.
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà
+ Về nhà học bài cũ.
+ Xem tiếp nội dung bài thực hành tiết sau ta học.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_25_bai_thuc_hanh_2_nam_hoc_2019_2.doc