Kế hoạch bài học môn Tin học Lớp 6 - Chủ đề 8: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet - Năm học 2018-2019

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (5’)

- Giao việc: quan sát cách truy cập trang web

- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em

- Phương án đánh giá:nhận xét

- Dự kiến tình huống xảy ra và giải ph

p: - Nhiệm vụ: quan sát cách truy cập trang web

- Phương thức hoạt động: cá nhân

- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk

- Sản phẩm học tập (nếu có):

- Báo cáo:

 

doc4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học môn Tin học Lớp 6 - Chủ đề 8: Tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 25, 26 Ngày soạn: 01/11/2018 Ngày dạy: 19/11/2018
KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC 6
CHỦ ĐỀ 8: TÌM KIẾM VÀ CHỌN LỌC THÔNG TIN TRÊN INTERNET
Yêu cầu cần đạt: 
 - Biết được nhu cầu sử dụng và đặc điểm của các máy tìm kiếm.
 - Nhận diện được các công cụ tìm kiếm đa mục tiêu và công cụ tìm kiếm chuyên biệt.
 - Có khả năng tìm kiếm thông tin phù hợp với nhu cầu: Làm rõ yêu cầu tìm kiếm, chọn lựa công cụ phù hợp, diễn đặt bằng từ khóa hợp lí.
 - Có khả năng đánh giá và chọn lọc thông tin: Đảm bảo tính cập nhật, chính xác, phù hợp.
Nội dung trọng tâm:
 - Các công cụ tìm kiếm thông tin.
 - Kỹ thuật tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên Internet.
 3. Thiết bị: SGK, Vở ghi, tài liệu, sách, bảng phụ, viết.
4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi Bảng
A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (5’)
- Giao việc: quan sát cách truy cập trang web
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em
- Phương án đánh giá:nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải ph
p: 
- Nhiệm vụ: quan sát cách truy cập trang web
- Phương thức hoạt động: cá nhân
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk	
- Sản phẩm học tập (nếu có):	
- Báo cáo: 
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ (55’)
- Giao việc: Quan sát một số trang web cụ thể
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em
- Phương án đánh giá:nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs trả lời sai mục đích các dịch vụ
- Nhiệm vụ: quan sát cách tìm kiếm thông tin
- Phương thức hoạt động: cá nhân
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk	
- Sản phẩm học tập (nếu có):	
- Báo cáo: 
1) Các công cụ tìm kiếm thông tin
- Thông tin trên Internet rất nhiều và không được tổ chức phân loại.
- Đễ có thể tìm kiếm thông tin trên internet, Người ta sử dụng một số công cụ tìm kiếm thông tin
 Ví dụ: Google, Cốc cốc, ....
- Đễ tìm kiếm, người dùng cần nhập câu hỏi, từ khóa, từ cân tìm vào trang web tìm kiếm. 
- Giao việc: quan sát cách tìm kiếm thông tin trên internet
- Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, giúp đỡ các em
- Phương án đánh giá:nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: 
- Nhiệm vụ: chọn lọc thông tin trên internet
- Phương thức hoạt động: cá nhân
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): Sgk	
- Sản phẩm học tập (nếu có):	
- Báo cáo:
2) kỹ thuật tìm kiếm và chọn lọc thông tin trên internet:
Để tìm kiếm thông tin hiệu quả, người ta thường thục hiện 4 bước:
- Làm rõ yêu cầu tìm kiếm
- Chọn công cụ tìm kiếm phù hợp với nhu cầu.
- Diễn đạt thành câu lệnh tìm kiếm.
- Đánh giá kết quả tìm kiếm.
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM (20 phút)
- Giao việc:
 Các em hãy đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu?
 - Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát giúp đỡ Hs yếu.
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: làm sai bài tập
- Nhiệm vụ: làm bài tập SGK.
- Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK
- Sản phẩm học tập (nếu có):	
- Báo cáo: làm bài tập. 
1) Tìm hình ảnh và video phù hợp
- Giao việc:
 Các em hãy đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu?
 - Hướng dẫn, hỗ trợ: quan sát, gợi ý và giúp đỡ Hs yếu.
- Phương án đánh giá: nhận xét
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: làm sai bài tập
- Nhiệm vụ: làm bài tập SGK.
- Phương thức hoạt động: cá nhân, nhóm
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): SGK
- Sản phẩm học tập (nếu có):	
- Báo cáo: làm bài tập. 
2) Dân số thế giới năm 2017 là bao nhiêu?
D. Hoạt động vận dụng: (5’)
- Giao việc: Những nội dung trọng tâm đã được học các em cần nắm những gì?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Em thống kê những nội dung chính.
- Nhiệm vụ: Nêu lại những nội dung trọng tâm của chủ đề.
- Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.
E. Hoạt động tìm tòi mở rộng: (5’)
- Giao việc: Các em tìm hiểu bài đọc thêm: “ Một số câu hỏi mở rộng giúp đánh giá thông tin mà bạn thu thập được từ web”
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Tim hiểu ở phần Bài đọc thêm.
- Nhiệm vụ: Tìm hiểu qua bài đọc thêm
- Phương thức hoạt động: hoạt động cá nhân.
- Thiết bị, học liệu được sử dụng: Sách giáo khoa.
* Rút kinh nghiệm:
Ưu điểm: 	
Hạn chế: 	
Hướng khắc phục: 	

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_hoc_mon_tin_hoc_lop_6_chu_de_8_tim_kiem_va_chon.doc