Giáo án Sinh hoạt tập thể tuần 19 - Chủ đề: Tổng kết học kì 1

a) Hạnh kiểm:

- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.

 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.

 

doc15 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh hoạt tập thể tuần 19 - Chủ đề: Tổng kết học kì 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rào của trường
- Thực hiện rèn chữ - giữ vở
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 20
Chủ đề: RÈN CHỮ - GIỮ VỞ
Ngày dạy: 11/01/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương. 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 21:
- Ôn tập củng cố kiến thức.
- Rèn chữ giữ vở. Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ.
- Giữ vệ sinh trường lớp.
- Khi ra chơi các em không được ra khỏi khuôn viên trường.
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 21
Chủ đề: MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN
 Ngày dạy: 18/01/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương. 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 22:
- Thực hiên rèn chữ - giữ vở
- Thực hiện nề nếp học tập
- Giữ vệ sinh trường lớp.
- Phát động phong trào trồng cây mùa xuân, các tổ phân chia công việc, thực hiện trồng cây các bồn hoa của trường theo sự phân công.
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 22
Chủ đề: TRỒNG CÂY MÙA XUÂN
 Ngày dạy: 25/01/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, mặc đúng đồng phục quy định
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao như em Khang, Nhân
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè Như, Phong
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp em Thanh, Nhựt
- Một số em cần rèn chữ viết em Cường, Hồng
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương, công thức các hình em Nhân, Khang, Diệu
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài em Tuyên, An, Thanh, Phong
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới em Nhân, Khang, Diệu, Thảo
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
- Thực hiện tốt phong trào trồng cây mùa xuân
2) Kế hoạch tuần 23:
- Thực hiện giữ nề nếp học tập
- Thực hiện duy trì sĩ số lớp đầy đủ cho đến ngày nghỉ Tết (âm lịch)
- Tích cực học tập, mỗi học sinh có ý thực tự học tập
- Thực hiện tốt ATGT - ATTP
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 23
Chủ đề: TỔNG KẾT THÁNG
 Ngày dạy: 01/02/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 * Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 24:
- Duy trì sĩ số sau khi nghỉ Tết âm lịch
- Thực hiện giữ nề nếp học tập
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp
- Tích cực học tập, mỗi học sinh có ý thực tự học tập
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 24
Chủ đề: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Ngày dạy: 22/02/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 * Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán vào các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè như em: Phong, Thanh
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết như em Cường, Tuyên
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương như em Nhân
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài em Thanh, Phong, Khôi
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới như em Diệu, Thảo
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt, trực lớp sạch sẽ
2) Kế hoạch tuần 25:
- Thực hiện nề nếp học tập
- Thực hiện nội quy trường lớp
- Rèn chữ - giữ vở
- Tích cực học tập, mỗi học sinh có ý thực tự học tập
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 25
Chủ đề: TỔNG KẾT THÁNG
Ngày dạy: 01/03/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 * Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt, trực lớp sạch sẽ
2) Kế hoạch tuần 26:
- Tích cực học tập, tham gia phát biểu xây dựng bài, mạnh dạn học hỏi những bài tập, những vấn đề mình chưa hiểu, chưa rõ, Có như thế các em mới tiến bộ, mới học tốt được.
- Thực hiện tốt ATGT đi đúng phần đường dành cho người đi bộ.
- Thực hiện ăn chín – uống sôi.
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 26
Chủ đề: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
Ngày dạy: 08/03/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương. 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 27:
- Ôn tập củng cố kiến thức kiểm tra giữ HKII
- Rèn chữ giữ vở. Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ.
- Giữ vệ sinh trường lớp.
- Khi ra chơi các em không được ra khỏi khuôn viên trường.
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
 Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 30
Chủ đề: HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
Ngày dạy: 12/04/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương. 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 31:
- Nhắc nhỏ HS thực hiện học tập tích cực
- Rèn chữ giữ vở. Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ.
- Giữ vệ sinh trường lớp.
- Khi ra chơi các em không được ra khỏi khuôn viên trường.
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
Ngày........................... Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 31
Chủ đề: HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ (tt)
Ngày dạy: 19/04/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương. 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 32:
- Nhắc nhỏ HS thực hiện học tập tích cực
- Rèn chữ giữ vở. Nhắc nhở học sinh đi học đều, đúng giờ.
- Giữ vệ sinh trường lớp.
- Khi ra chơi các em không được ra khỏi khuôn viên trường.
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
Ngày........................... Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 32
Chủ đề: TỔNG KẾT THÁNG
 Ngày dạy: 26/04/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị:
 Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 * Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần đầu các em đã có ý thức học tập, ra vào lớp đúng giờ, có một số em đi muộn.
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em ý thức tổ chức chưa được cao.
 - Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè.
 b) Học tập:
- Đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
- Một số em cần rèn chữ viết.
- Bên cạnh đó vẫn còn một số em còn lười học, không học bài, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, một số em chưa thuộc bảng cửu chương 
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài.
- Phê bình những em chưa cố gắng học tập, các em cần chăm chỉ hơn, phát huy hơn trong tuần tới.
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh tương đối tốt.
2) Kế hoạch tuần 33:
- Duy trì sĩ số sau khi nghỉ lễ 30/4, 1/5 
- Thực hiện giữ nề nếp học tập
- Thực hiện tốt nội quy trường lớp
- Tích cực học tập, mỗi học sinh có ý thực tự học tập để chuẩn bị cho kì thi HKII
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên Ngày........................... Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 33
Chủ đề: BÁC HỒ KÍNH YÊU
Ngày dạy: 03/05/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* GV nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần các em đã có ý thức học tập, tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp trong tuần qua
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn mặc gọn gang, phù hợp với thời tiết
- Tuyên dương em Tài đã có tiến bộ trong tập thể dục giữa giờ
- Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè: Như, Thanh
 b) Học tập:
- Tuần qua là tuần các em duy trì tốt việc học, em Nhân đã có tiên bộ.
- Em Phượng có tiến bộ, có thức chuẩn bị bài khi đến lớp
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài như em Thanh, Phong, An, Khôi đặc biệt là em Nhi, Ngân tiến bộ rất nhiều
- Một số em còn thụ động trong giờ học như em Phượng
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh nhặt rác sân trường tốt như em Nghi, Tuyên, Trân
- Tuyên dương tinh thần của các tổ đã sưu tầm được rất nhiều câu ca dao, tục ngữ về ý nghĩa chủ điểm tháng
2) Kế hoạch tuần 34:
- Duy trì sĩ số để ôn tập thi HKII
- Thực hiện tốt vừa thi vừa ôn tập 
- Tiếp tục giữ gìn nề nếp lớp
- Thực hiện tốt chủ điểm tháng
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
Ngày........................ Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 34
Chủ đề: BÁC HỒ KÍNH YÊU
Ngày dạy: 10/05/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* GV nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần các em đã có ý thức học tập, tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp trong tuần qua
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn mặc gọn gang, phù hợp với thời tiết
- Tuyên dương em Tài đã có tiến bộ trong tập thể dục giữa giờ
- Đi học chuyên cần, biết giúp đỡ bạn bè: Thanh
 b) Học tập:
- Tuần qua là tuần các em duy trì tốt việc học, em Nhân đã có tiên bộ.
- Em Phượng có tiến bộ, có thức chuẩn bị bài khi đến lớp
- Tuyên dương những em học tập tích cực, hăng say phát biểu xây dựng bài như em Thanh, Phong, An, Khôi đặc biệt là em Nhi tiến bộ rất nhiều
- Một số em còn thụ động trong giờ học như em Phượng, Khang
c) Các hoạt động khác:
- Tham gia các buổi lao động vệ sinh nhặt rác sân trường tốt như em Nghi, Tuyên
- Tuyên dương tinh thần của các tổ đã sưu tầm được rất nhiều câu ca dao, tục ngữ về ý nghĩa chủ điểm tháng
2) Kế hoạch tuần 35:
- Duy trì tốt sĩ số trong tuần 35 – thi HKI
- Thực hiện thi nghiêm túc không vi phạm quy chế thi
- Thực hiện tốt vừa thi vừa ôn tập 
- Tiếp tục giữ gìn nề nếp lớp
- Thực hiện tốt chủ điểm tháng
Ban Giám Hiệu Tổ trưởng Giáo viên
Ngày........................ Ngày...........................
 Hồ Bạch Yến Nguyễn Thị Cẩm Tú
SINH HOẠT TẬP THỂ Tuần 35
Chủ đề: TỔNG KẾT NĂM HỌC
Ngày dạy: 17/05/2013
I.Mục tiêu:
- Nhận xét đánh giá hoạt động chính trong học kì 2
- Phương hướng tuần tới
II.Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt
III.Các hoạt động dạy và học:
 1. Đánh giá các hoạt động tuần qua:
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* GV nhận xét, đánh giá: 
 a) Hạnh kiểm:
- Nhìn chung trong tuần các em đã có ý thức học tập, tuyên dương tinh thần học tập của cả lớp trong tuần qua
- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn mặc gọn g

File đính kèm:

  • docSHL HK2.doc