Giáo án Sinh hoạt Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Thu Thảo

I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

- Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.

- Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học

- Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp

2.Kĩ năng:

- Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.

- Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.

3.Thái độ

- Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao

- Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.

II.Chuẩn bị lên lớp

1.Chuẩn bị của giáo viên

- Sổ chủ nhiệm

- Giáo án sinh hoạt

- Nội dung và kế hoạch tuần tới

- Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.

2.Chuẩn bị của học sinh

- Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần.

- Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.

III.Phần lên lớp

1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài

2.Các hoạt động

 

doc51 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Sinh hoạt Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Thu Thảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
Sổ chủ nhiệm
Giáo án sinh hoạt
Nội dung và kế hoạch tuần tới
Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời gian
Hoạt động của giào viên
Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần.
Lớp thực hiện tốt:
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thườngHoạt động của học sinh
10 phút
10 phút
8 phút
10 phút
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 7)
Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm
Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt
Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)
Phê bình những em vi phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc phục
+ Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau.
Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ
Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể
Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi
Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
 +Tổ 2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ 3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................
Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................
Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện
+ Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.
Lớp hát tập thể
Chơi trò chơi.
3. Dặn dò: (5 phút)
 - Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt là các em yếu, kém.
 - Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 29
(từ..)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
Sổ chủ nhiệm
Giáo án sinh hoạt
Nội dung và kế hoạch tuần tới
Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời gian
Hoạt động của giào viên
Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần.
Lớp thực hiện tốt:
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thườngHoạt động của học sinh
10 phút
10 phút
8 phút
10 phút
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 7)
Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm
Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt
Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)
Phê bình những em vi phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc phục
+ Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau.
Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ
Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể
Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi
Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
 +Tổ 2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ 3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................
Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................
Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện
+ Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.
Lớp hát tập thể
Chơi trò chơi.
3. Dặn dò: (5 phút)
 - Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt là các em yếu, kém.
 - Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 30
(từ..)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
Sổ chủ nhiệm
Giáo án sinh hoạt
Nội dung và kế hoạch tuần tới
Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời gian
Hoạt động của giào viên
Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần.
Lớp thực hiện tốt:
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thườngHoạt động của học sinh
10 phút
10 phút
8 phút
10 phút
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 7)
Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm
Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt
Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)
Phê bình những em vi phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc phục
+ Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau.
Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ
Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể
Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi
Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
 +Tổ 2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ 3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................
Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................
Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện
+ Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế hoạch lao động do trường đề ra.
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.
Lớp hát tập thể
Chơi trò chơi.
3. Dặn dò: (5 phút)
 - Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt là các em yếu, kém.
 - Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 31
(từ..)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
Sổ chủ nhiệm
Giáo án sinh hoạt
Nội dung và kế hoạch tuần tới
Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời gian
Hoạt động của giào viên
Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần.
Lớp thực hiện tốt:
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thườngHoạt động của học sinh
10 phút
10 phút
8 phút
10 phút
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 31)
Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm
Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt
Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)
Phê bình những em vi phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc phục
+ Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau.
Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ
Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể
Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi
Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
 +Tổ 2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ 3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................
Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................
Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện
+ Học tập: khắc phục tình trạng không thuộc bài, làm bài cũ và phát biểu xây dựng bài.
+ Lao động: làm tốt công việc trực nhật của tổ đã được phân công và hoàn thành tốt kế hoạch lao động do trường đề ra(nếu có).
+ Văn nghệ: tập hát các bài hát mới, cũ.
Lớp hát tập thể
Chơi trò chơi.
3. Dặn dò: (5 phút)
 - Nhắc nhở các em vi phạm cố gắng khắc phục trong các tuần sau, đặc biệt là các em yếu, kém.
 - Ban cán sự lớp phân công kèm các bạn yếu.
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP TUẦN 32
(từ..)
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Có kế hoạch, phương pháp học tập đúng đắn, có hiệu quả.
Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc học
Nắm được lí lịch phân công lao động của trường và buổi sinh hoạt của lớp
2.Kĩ năng:
Rèn luyện tính kiên trì, tự giác, chăm chỉ học tập.
Biết điều khiển tổ chức sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khoá.
3.Thái độ
Có tinh thần tự giác, có ý thức kỉ luật cao
Có thái độ tích cực, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, cố gắng vươn lên, tích cực phát biểu xây dựng bài.
II.Chuẩn bị lên lớp
1.Chuẩn bị của giáo viên
Sổ chủ nhiệm
Giáo án sinh hoạt
Nội dung và kế hoạch tuần tới
Các trò chơi, bài hát sinh hoạt.
2.Chuẩn bị của học sinh
Báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của lớp trong tuần..
Chuẩn bị các phương hướng, kế hoạch cho tuần tới.
III.Phần lên lớp
1.Ổn định lớp (2 phút) hát tập thể 1 bài
2.Các hoạt động
Thời gian
Hoạt động của giào viên
Lớp trưởng: báo cáo những mặt được và chưa được trong tuần.
Lớp thực hiện tốt:
-Về học tập,còn một số bạn vi phạm là:
................................................................
...............................................................
-Về nề nếp:
.................................................................
...............................................................
Các hoạt động khác bình thườngHoạt động của học sinh
10 phút
10 phút
8 phút
10 phút
Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn cán sự lớp báo cáo tình hình học tập trong tuần qua (tuần 32)
Hoạt động 2: Giáo viên chủ nhiệm
Nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua về tất cả các mặt
Đề xuất, khen thưởng các em có tiến bộ so với tuần trước (các em yếu kém)
Phê bình những em vi phạm:
+ Tìm hiểu lí do khắc phục
+ Cảnh báo trước lớp những em cố tình vi phạm, hoặc phạt lao động, nặng hơn thì mời phụ huynh.
Hoạt động 3: Đề ra phương hướng cho tuần sau
Nhận xét và đưa ra phương hướng cho tuần sau.
Hoạt động 4: Sinh hoạt văn nghệ
Lớp phó văn thể bắt bài hát tập thể
Lớp trưởng hoặc các lớp phó khác tổ các trò chơi
Ba tổ trưởng lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ về nề nếp, học tập.
+Tổ 1:......................................................
................................................................
...............................................................
 +Tổ 2:. :......................................................
................................................................
...............................................................
+Tổ 3: :......................................................
................................................................
...............................................................
Lớp phó học tập: báo cáo tình hình học tập của lớp: kiểm tra bài cũ,truy bài đầu giờ và bài mới trong tuần
................................................................
...............................................................
-Lớp phó văn thể: báo cáo tình hình hoạt đông văn nghệ và sinh hoạt 15 phút đầu giờ vào các buổi hàng tuần.
................................................................
...............................................................
Lớp phó lao động: báo cáo tình hình vệ sinh của lớp trong tuần
................................................................
...............................................................
.
Cớ đỏ: lên báo cáo tình hình hoạt động của tổ trực về nề nếp, học tập.
................................................................
...............................................................
Phương hướng, kế hoạch hoạt động:
+ Nề nếp: không vi phạm về nề nếp như không đeo khăn quàng, bảng tên, đi học trể, nói chuyện
+ Học tập: khắc phụ

File đính kèm:

  • docgiao_an.doc
Giáo án liên quan