Giáo án Nghề 8 - Ngô Văn Hùng - Tiết 15, Tuần 8: Thực hành nối dây dẫn điện

1) Mục tiêu:

a. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.

b. Kỹ năng: vẽ sơ đồ lắp đặt, phân tích nguyên lí làm việc

c. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a) Chuẩn bị của học sinh: xem bài ở nhà và chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của GV.

b) Chuẩn bị của giáo viên:

- Dự kiến phương pháp: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhóm, . . . .

- Biện pháp: GDHS có ý thức ứng dụng thực tế hàng ngày, cẩn thận khi sử dụng điện.

-Phương tiện:

- Vật liệu: Bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện

- Thiết bị: 1 cầu chì, một công tắc điện, chấn lưu, tăc te, đèn huỳnh quang

- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.

-Yêu cầu học sinh: Học bài theo câu hỏi đã dặn dò.

- Tài liệu tham khảo: + GV: sách tham khảo, tài liệu; + HS: tìm sách tham khảo.

 

doc80 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1648 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Nghề 8 - Ngô Văn Hùng - Tiết 15, Tuần 8: Thực hành nối dây dẫn điện, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 P ) 
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
e) Bổ sung:
Tiết 31 – Tuần 16 Ngày soạn: 27/11/2013
 Ngày dạy: 3/12/2013 
THỰC HÀNH
 LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (Tiết 3)
1) Mục tiêu:
a. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
b. Kỹ năng: 
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện.
- Lắp được bảng điện đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
c. Thái độ: 	Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: xem bài ở nhà và chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của GV.
b) Chuẩn bị của giáo viên:
- Dự kiến phương pháp: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhóm, . . . .
- Biện pháp: GDHS có ý thức ứng dụng thực tế hàng ngày, cẩn thận khi sử dụng điện.
-Phương tiện: 
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
-Yêu cầu học sinh: Học bài theo câu hỏi đã dặn dò. 
- Tài liệu tham khảo: + GV: sách tham khảo, tài liệu có liên quan; + HS: tìm sách tham khảo.
3) Tiến trình bài dạy:
a) Kiểm tra bài củ (05p): 
Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ?
b) Dạy bài mới (35p):
Lời vào bài (2p): 
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
Hoạt động 1: Thực hành lắp mạch điện: 33' (tiếp theo)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
Tìm hiểu cách lắp mạch điện
GV: Cho học sinh mỗi nhóm nghiên cứu quy trình lắp đặt mạch điện điện trong SGK
GV: Kết luận sau đó đưa ra quy trình lắp đặt mạch điện
GV: Hướng dẫn học sinh nối dây vào mạch điện.
GV: Làm mẫu phân tích, thao tác và yêu cầu kỹ thuật, sau đó chỉ định một học sinh làm đồng thời phân tích những sai hỏng thường mắc phải và cách khắc phục.
GV: Nhắc nhở học sinh về an toàn lao động khi làm việc.
GV: Kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cho các nhóm, yêu cầu làm đúng quy trình và kỹ thuật, lưu ý về thời gian và tiến độ chung giữa các nhóm.
HS: Tiến hành và nêu ý tưởng
HS: Tiến hành thực hành theo nhóm. Trước khi các nhóm thực hành lắp đặt.
3.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
c) Củng cố - luyện tập ( 03 p ): 
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 P ) 
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 ổ cắm điện.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
e) Bổ sung:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 32 – Tuần 16 Ngày soạn: 27/11/2013
 Ngày dạy: 7/12/2013 
THỰC HÀNH
 LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (Tiết 4)
1) Mục tiêu:
a. Kiến thức: Sau khi học song học sinh vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
	- Lắp đặt được mạng điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
b. Kỹ năng: 
- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện.
- Lắp được bảng điện đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
c. Thái độ: 	Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: xem bài ở nhà và chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của GV.
b) Chuẩn bị của giáo viên:
- Dự kiến phương pháp: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhóm, . . . .
- Biện pháp: GDHS có ý thức ứng dụng thực tế hàng ngày, cẩn thận khi sử dụng điện.
-Phương tiện: 
- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV.
	- Vật liệu: 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây đẫn, phụ kiện đi dây, giấy giáp, băng dính cách điện.
	- Thiết bị: 2 công tắc hai cực, 1 ổ cắm điện, 1 ổ cắm.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
-Yêu cầu học sinh: Học bài theo câu hỏi đã dặn dò. 
- Tài liệu tham khảo: + GV: sách tham khảo, tài liệu có liên quan; + HS: tìm sách tham khảo.
3) Tiến trình bài dạy:
a) Kiểm tra bài củ (05p): 
Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn ?
b) Dạy bài mới (35p):
Lời vào bài (2p): 
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách kiểm tra và vận hành: 33' (tiếp theo)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
 GV: Cho các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
+ Lắp đặt đúng quy trình.
+ Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt.
+ Các mối nối chặt, chắc, gọn và đẹp.
+ Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành.
GV: Kiểm tra lại sản phẩm, nối nguồn, vận hành thửi mạch điện xem có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không?
- Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu cần tìm nguyên nhân và sửa chữa lại.
GV: Đánh giá, chấm điểm sản phẩm.
các nhóm học sinh sau khi hoàn thành sản phẩm tiên shành tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo trong các nhóm.
3.Lắp mạch điện.
- Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau:
Vạch dấu àKhoan lỗ à Lắp TBĐ của BĐ àNối dây mạch điện àKiểm tra.
4.Kiểm tra đánh giá vận hành thử.
- Kiểm tra mạch điện khi chưa nối nguồn.
c) Củng cố - luyện tập ( 03 p ): 
- GV: Nhận xét, tổng kết giờ thực hành: Kết quả thực hành, quy trình tiến hành, thời gian hoàn thành và thái độ tham gia thực hành của các nhóm 
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 P ) 
	- Về nhà học bài vẽ lại sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, dự trù dụng cụ, vật liệu, thiết bị, chuẩn bị:
	- Thiết bị: 2 công tắc ba cực, 1 ổ cắm điện.
	- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
e) Bổ sung:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 33 – Tuần 17 Ngày soạn: 5/12/2013
 Ngày dạy: 10/12/2013 
THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TIẾT 1)
1) Mục tiêu:
a. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
b. Kỹ năng: vẽ sơ đồ lắp đặt, phân tích nguyên lí làm việc
c. Thái độ: 	Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: xem bài ở nhà và chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của GV.
b) Chuẩn bị của giáo viên:
- Dự kiến phương pháp: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhóm, . . . .
- Biện pháp: GDHS có ý thức ứng dụng thực tế hàng ngày, cẩn thận khi sử dụng điện.
-Phương tiện: 
- Vật liệu: Bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện
- Thiết bị: 1 cầu chì, một công tắc điện, chấn lưu, tăc te, đèn huỳnh quang
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
-Yêu cầu học sinh: Học bài theo câu hỏi đã dặn dò. 
- Tài liệu tham khảo: + GV: sách tham khảo, tài liệu; + HS: tìm sách tham khảo.
3) Tiến trình bài dạy:
a) Kiểm tra bài củ (05p): ( Lồng ghép trong bài học )
b) Dạy bài mới (35p):
Lời vào bài (2p): 
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
Hoạt động 1:Dụng cụ, vật liệu và thíêt bị: 5'
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
Nghe giới thiệu
I. Dụng cụ, vật liệu và thíêt bị.
- ( SGK ).
Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt,tìm hiểu lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 28'
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
GV: Cho HS quan sát sơ đồ hình(7-1).
 Sau đó cho các nhóm thảo luận, tìm hiểu, phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện theo nội dung….
GV: Mạch điện gồm bao nhiêu phần tử, gọi tên và nêu chức năng của các phần tử đó ?
GV: Các phần tử nối với nhau như thế nào?
GV: Kết luận
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
GV: Hướng dẫn cho học sinh cách dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần cho bài thực hành.
Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch điện.
HS: gồm các phần tử: cầu chì, công tắc, chấn lưu, tắc te, bóng đèn….
HS: … state nối song song với bóng đèn sau đó nối nối tiếp với chấn lưu, công tác, cầu chì.
HS: Vẽ dưới sự giám sát của giáo viên
II. Nội dung và trình tự thực hành
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang. 
b.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
Chấn lưu
1
220V-40w
2
3
4
c) Củng cố - luyện tập ( 03 p ): 
Chức năng của các phần tử trong sơ đồ mạch đèn huỳnh quang.
Để lắp đặt mạch đèn huỳnh quang cần những thiết bị , vật liệu gì?
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 P ) 
- Về nhà vẽ sơ đồ lắp đặt lắp đặt mạch đèn huỳnh quang	
- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.
- Thiết bị: 1 cầu chì, 1 công tác thường, bộ dèn huỳnh quang
- Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện để giờ sau thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
e) Bổ sung:
Tiết 34 – Tuần 17 Ngày soạn: 5/12/2013
 Ngày dạy: 10/12/2013 
THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TIẾT 2)
1) Mục tiêu:
a. Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.
b. Kỹ năng: vẽ sơ đồ lắp đặt, phân tích nguyên lí làm việc
c. Thái độ: 	Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: xem bài ở nhà và chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của GV.
b) Chuẩn bị của giáo viên:
- Dự kiến phương pháp: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhóm, . . . .
- Biện pháp: GDHS có ý thức ứng dụng thực tế hàng ngày, cẩn thận khi sử dụng điện.
-Phương tiện: 
- Vật liệu: Bảng điện, dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện
- Thiết bị: 1 cầu chì, một công tắc điện, chấn lưu, tăc te, đèn huỳnh quang
- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.
-Yêu cầu học sinh: Học bài theo câu hỏi đã dặn dò. 
- Tài liệu tham khảo: + GV: sách tham khảo, tài liệu; + HS: tìm sách tham khảo.
3) Tiến trình bài dạy:
a) Kiểm tra bài củ (05p): Hãy vé sơ đồ lắp đặt mạch đèn huỳnh quang?
b) Dạy bài mới (35p):
Lời vào bài (2p): 
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
Hoạt động 1:Dụng cụ, vật liệu và thíêt bị: 6'
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
GV: Giới thiệu bài học
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành.
- Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị hoặc nhận dụng cụ, vật liệu thiết bị cho bài thực hành.
Nghe giới thiệu
I. Dụng cụ, vật liệu và thíêt bị.
- ( SGK ).
Hoạt động 2: Thực hành. 27'
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
GV: Hướng dẫn cho học sinh cách dự trù vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần cho bài thực hành.
Giáo viên giao dụng cụ , vật liệu cho các nhóm họa sinh.
Giáo viên quan sát hướng dẫn các nhóm thực hành, uốn nắn các thao tác lắp đặt mạch điện.
Học sinh hoàn thành vẽ sơ đồ lắp đặt , lập bảng dự trù mạch đèn ống huỳnh quang.
Mỗi nhóm học sinh thảo luận lập dự trù vật liệu, dụng cụ, thiết bị cho công việc dựa trên cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch điện.
Học sinh thực hành theo nhóm, tiến hành lăp đặt mạch điện theo sơ đồ của nhóm mình.
II. Nội dung và trình tự thực hành
1.Vẽ sơ đồ lắp đặt.
a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang.
b.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện.
2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.
TT
Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị
Số lượng
Yêu cầu kỹ thuật
1
Chấn lưu
1
220v-40w
2
Tắc te
1
220v-40w
3
Bóng đèn
1
220v-40w
4
Công tắc
1
220v-2A
5
Cầu chì
1
220v-1A
6
Dây dẫn
1m
220v-2A
7
Các dụng cụ
3. Thực hành:
 Tiến hành lắp đặt theo sơ đồ lắp của nhóm mình
c) Củng cố - luyện tập ( 03 p ): 
GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí của bài.
GV: Nhận xét bài học về sự chuẩn bị, kết quả thực hành quy trình tiến hành, thái độ tham gia thực hành của các nhóm.
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 P ) 
Hứơng dẫn ôn tập thi học kì I
Quy trình lắp mạch điện bảng điện? có thể bỏ qua bước nào không ? tại sao?
Các bước nối dây dẫn điện ? Khi nối dây cần phải đạt những yêu cầu gì?
Quy trình lắp mạch đèn huỳnh quang? 
Để vẽ sơ đồ lắp đặt thì tuân thủ theo các bước nào?
e) Bổ sung:
.................................................................................................................................
Tiết 35 – Tuần 18 Ngày soạn: 13/12/2013
 Ngày dạy: 17/12/2013 
ÔN TẬP HỌC KỲ I
1) Mục tiêu:
a. Kiến thức: Biết một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề.
b. Kỹ năng: Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phương pháp nối dây dẫn điện.
	- Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà.
c. Thái độ: Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn.
2) Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
a) Chuẩn bị của học sinh: xem bài ở nhà và chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu của GV.
b) Chuẩn bị của giáo viên:
- Dự kiến phương pháp: nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, nhóm, . . . .
- Biện pháp: GDHS có ý thức ứng dụng thực tế hàng ngày, cẩn thận khi sử dụng điện.
-Phương tiện: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV.
	- GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trước.
	- GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng.
	- GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện. 
-Yêu cầu học sinh: Học bài theo câu hỏi đã dặn dò. 
- Tài liệu tham khảo: + GV: sách tham khảo, tài liệu; + HS: tìm sách tham khảo.
3) Tiến trình bài dạy:
a) Kiểm tra bài củ (05p): Lồng vào bài mới.
b) Dạy bài mới (35p):
Lời vào bài (2p): Nêu mục tiêu bài học.
Hoạt động 1. Nội dung ôn tập.
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
GV: đưa ra các nội dung ôn tập cho HS.
Câu1: Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau như thế nào? Dây cáp được Lắp đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà?
Câu2: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
- Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là:
A. Ampekế
C. Oát kế
B. Ôm kế
D. Vôn kế
Câu 3: Tại sao trên các vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế và ampekế?
Câu 4: Dây dẫn điện trong nhà thương được nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ?
Câu 5: Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không? Tại sao?
Câu 6: Phân biệt sự khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện.
Câu 7: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?
HS: thảo luận và đưa ra các câu trả lời.
- Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau: Cáp bao gồm nhiều dây dẫn điện. Dây cáp được lắp trước công tơ ở mạng điện trong nhà.
- Đáp án đúng ý D.
- Trên vỏ mày biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế để biết được điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà, từ đó tăng giảm điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà cho phù hợp với thiết bị điện.
- Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách vặn xoắn cơ học, kẹp đai hoặc hàn. Các mối nối cần được hàn để có độ bền cơ học cao và dẫn điện tốt, sau đó được cách điện để đảm bảo an toàn.
- Vạch dấu ’Khoan lỗ BĐ ’Nối dây TBĐ của BĐ ’Lắp TBĐ vào BĐ ’ Kiểm tra.
- Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó, vì nếu không vạch dấu thì các thiết bị lắp trên bảng điện sẽ không hợp lý và chính xác.
- Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện: Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sắp xếp và cách lắp ráp… các phần tử của mạng điện, còn sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạnh điện và còn dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điện. 
- Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào vị trí lắp đặt các thiết bị của mạch điện.
- Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau: Cáp bao gồm nhiều dây dẫn điện. Dây cáp được lắp trước công tơ ở mạng điện trong nhà.
- Đáp án đúng ý D.
- Trên vỏ mày biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế để biết được điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà, từ đó tăng giảm điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà cho phù hợp với thiết bị điện.
- Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách vặn xoắn cơ học, kẹp đai hoặc hàn. Các mối nối cần được hàn để có độ bền cơ học cao và dẫn điện tốt, sau đó được cách điện để đảm bảo an toàn.
- Vạch dấu ’Khoan lỗ BĐ ’Nối dây TBĐ của BĐ ’Lắp TBĐ vào BĐ ’ Kiểm tra.
- Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó, vì nếu không vạch dấu thì các thiết bị lắp trên bảng điện sẽ không hợp lý và chính xác.
- Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện: Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sắp xếp và cách lắp ráp… các phần tử của mạng điện, còn sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạnh điện và còn dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điện. 
- Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào vị trí lắp đặt các thiết bị của mạch điện.
c) Củng cố - luyện tập ( 03 p ): 
GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập.
- Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ.
- Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà.
d)Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà ( 2 P ) 
- Về nhà nắm các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn điện.
	- Đọc và trả lời các câu hỏi và bài tập phần ôn tập.
e) Bổ sung:
Tiết 35 – Tuần 18 Ngày soạn: /12/2013
 Ngày dạy: /12/2013 
KIỂM TRA HỌC KÌ I
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:13/01/12
Ngày dạy : 16/01/12
Ngày soạn: 24- 12- 2010
Ngày dạy : 31- 12- 2010
Tiết: 18
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
( Thời gian 45/ không kể chép đề )
I. Mục tiêu:
	- Kiến thức: Sau khi học song phần nghề điện dân dụng giáo viên kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh để từ đó giáo viên còn điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.
	- Phân loại được từng đối tượng 

File đính kèm:

  • docnghe 8 204 2015.doc
Giáo án liên quan