Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái – trò chơi “kết bạn”

1/ Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nợi dung, yêu cầu bài học (M. tiu).

- Chạy theo 1 hng dọc quanh sn tập.

- Xoay các khớp theo vịng trịn.

- Chơi trò chơi “Lm theo hiệu lệnh”.

- Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện đi thường chuyển hướng phải, trái.

2/ Phần cơ bản:

a/ ĐHĐN:

 Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - đứng lại.

* HS yếu: thực hiện động tác đi thường (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay.

* HS giỏi: thực hiện động tác đi thường (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), động tác tay đánh so le với động tác chân.

 + Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện theo khẩu lệnh, GV quan sát, nhắc nhở các em thực hiện cịn sai sĩt.

 + Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định: tổ trưởng điều khiển tổ mình, GV quan st, sửa sai cho cc em thực hiện chưa tốt.

 + Đại diện các tổ lên trình diễn, GV cng HS nhận xt, tuyn dương.

 

doc1 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 13: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái – trò chơi “kết bạn”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 7 BÀI 13: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, 
 QUAY SAU, ĐI THƯỜNG THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI – 
 TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
 I/ MỤC TIÊU: 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau. Y/c thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng thẳng, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
- Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái – đứng lại. Y/c biết cách đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái đúng hướng và đứng lại.
- Trò chơi “Kết bạn”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội Dung
Đ. Lượng
PP Tổ Chức
1/ Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nợi dung, yêu cầu bài học (M. tiêu). 
- Chạy theo 1 hàng dọc quanh sân tập.
- Xoay các khớp theo vịng trịn.
- Chơi trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”.
- Kiểm tra: Gọi 1-2 HS lên thực hiện đi thường chuyển hướng phải, trái.
2/ Phần cơ bản:
a/ ĐHĐN: 
 Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái - đứng lại.
* HS yếu: thực hiện động tác đi thường (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), chưa chú ý đến động tác đánh tay.
* HS giỏi: thực hiện động tác đi thường (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải), động tác tay đánh so le với động tác chân.
 + Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện theo khẩu lệnh, GV quan sát, nhắc nhở các em thực hiện cịn sai sĩt.
 + Chia tổ tập luyện theo khu vực qui định: tổ trưởng điều khiển tổ mình, GV quan sát, sửa sai cho các em thực hiện chưa tốt.
 + Đại diện các tổ lên trình diễn, GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
b/ Trò chơi “Kết bạn”: 
 - GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.
 - GV nhận xét và tuyên dương.
3/ Phần kết thúc:
 - Tại chỡ thực hiện 1 số động tác thả lỏng .
 - GV cùng HS hệ thớng bài.
 - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
6-10 phút
1-2 phút
1-2 phút
1-2 phút
1-2 phút
2 phút
18-22 phút
13-16 phút
5-6 phút
4-6 phút
2 phút
1-2 phút
1-2 phút
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
€
€ €€€€
€ € 
€ € €
€ €
 €€€€ €
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
€ € 
 €€€€
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
€ 

File đính kèm:

  • docGA 13.doc