Giáo án Âm nhạc Lớp 1 đến 5 - Tuần 35 – Trường Tiểu học Xã Tân Ân

LỚP 4

TẬP BIỂU DIỄN

I. MỤC TIÊU:

 - Tập biểu diễn các bài hát đã học

* HS khá giỏi :

 - Tập biểu diễn những bài hát đã học

* Nội dung giáo dục:

 - Rèn cho các em học sinh kĩ năng múa, hát

 - Giáo dục các em tính đoàn kết.

II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:

- Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.

- Nhạc cụ đệm.

- Băng đĩa.

- Hát chuẩn xác bài hát.

- Một động tác minh họa.

 

doc10 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 926 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc Lớp 1 đến 5 - Tuần 35 – Trường Tiểu học Xã Tân Ân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 1 
ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT
I. MỤC TIÊU:
 - Ôn tập một số bài hát đã học ở học kì II và tham gia tập biểu diễn một và bài hát đó.
* HS khá giỏi:
 - Ôn tập và tập biểu diễn một số bài hát đã học
* Nội dung giáo dục:
 - Giáo dục các em tính mạnh dạng tự tinh trong học tập
 - Qua bài học giúp các em yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một động tác minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: Ôn tập các bài hát học kỳ II
 - Gv cho học sinh kể tên bài hát:
 + Bầu trời xanh
 + Tập tầm vông
 + Cái Bống
 + Hoà bình cho bé
 + Đi tới trường
 + Đường và chân
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát ôn lại lần lượt các bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai 
 - Gọi một số em cá nhân lên hát.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá c) Hoạt động 3: Tập biểu diễn
 - Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Học sinh ôn lần lượt các bài hát
Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
- Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 2 
ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT
I. MỤC TIÊU:
 - Ôn tập một số bài hát đã học ở học kì II và tham gia tập biểu diễn một và bài hát đó.
* HS khá giỏi:
 - Ôn tập và tập biểu diễn 
* Nội dung giáo dục:
 - Giáo dục các em tính mạnh dạng tự tinh trong học tập
 - Qua bài học giúp các em yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một động tác minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: Ôn tập các bài hát học kỳ II
 - Gv cho học sinh kể tên bài hát:
 + Trên con đường đến trường
 + Hoa lá mùa xuân
 + Chú chim nhỏ dễ thương
 + Bắc kim thang
 + Chú ếch con
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát ôn lại lần lượt các bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai 
 - Gọi một số em cá nhân lên hát.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá c) Hoạt động 3: Tập biểu diễn
 - Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Học sinh ôn lần lượt các bài hát
Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
- Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 3 
ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT
I. MỤC TIÊU:
 - Ôn tập một số bài hát đã học ở học kì II và tham gia tập biểu diễn một và bài hát đó.
* HS khá giỏi:
 - Ôn tập và tập biểu diễn một số bài hát đã học
* Nội dung giáo dục:
 - Giáo dục các em tính mạnh dạng tự tinh trong học tập
 - Qua bài học giúp các em yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một động tác minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2: Ôn tập các bài hát học kỳ II
 - Gv cho học sinh kể tên bài hát:
 + Em yêu trường em
 + Cùng múa hát dưới trăng
 + Chị ong nâu và em bé
 + Tiếng hát bạn bè mình
 - Giáo viên đệm đàn cho các em học sinh hát ôn lại lần lượt các bài hát vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai
 - Giáo viên cho các em ôn luyện bài hát theo nhóm các nhóm luân phiên thực hiện vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
 - Giáo viên theo dõi sửa sai 
 - Gọi một số em cá nhân lên hát.
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá c) Hoạt động 3: Tập biểu diễn
 - Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
- Học sinh ôn lần lượt các bài hát
Học sinh ôn luyện bài hát theo nhóm
 - Cá nhân thực hiện
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
- Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 4 
TẬP BIỂU DIỄN
I. MỤC TIÊU:
 - Tập biểu diễn các bài hát đã học
* HS khá giỏi :
 - Tập biểu diễn những bài hát đã học
* Nội dung giáo dục:
 - Rèn cho các em học sinh kĩ năng múa, hát
 - Giáo dục các em tính đoàn kết.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một động tác minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2:Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kì II.
 - Giáo viên nhận xét đánh giá ưu, khuyết điểm của từng học sinh trong từng lớp trong học kì II .
 - Tuyên dương những em có thành tích học tốt và những em cần cố gắng trong học kì II.
c) Hoạt động 3: Tập biểu diễn.
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh theo dõi lắng nghe
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
 - Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
LỚP 5 
TẬP BIỂU DIỄN 
I. MỤC TIÊU:
 - Tập biểu diễn các bài hát đã học
* HS khá giỏi: 
 - Tập biểu diễn những bài hát đã học
* Nội dung giáo dục:
 - Rèn cho các em học sinh kĩ năng múa, hát
 - Giáo dục các em tính đoàn kết.
II. CHUẨN BỊ GIÁO VIÊN:
Thanh phách ,tranh ảnh,bảng phụ.
Nhạc cụ đệm.
Băng đĩa.
Hát chuẩn xác bài hát.
Một động tác minh họa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC CHỦ YẾU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1, Ổn định tổ chức:
Hát một bài hát quen thuộc
2, Kiểm tra bài cũ:
Gv mời học sinh lên trả bài cũ,có nhận xét đánh giá.
3, Bài mới: 
a) Hoạt động 1: Giới thiệu – ghi bảng
b) Hoạt động 2:Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kì I.
 - Giáo viên nhận xét đánh giá ưu, khuyết điểm của từng học sinh trong từng lớp trong học kì I .
 - Tuyên dương những em có thành tích học tốt và những em cần cố gắng trong học kì II.
c) Hoạt động 3: Tập biểu diễn.
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm 
và cho các em biểu diễn bài hát trước lớp. 
 - Hình thức biểu diễn:
 + Đơn ca
 + Song ca
 + Tam ca
 + Tốp ca ( Đồng ca )
 - Giáo viên cho các nhóm ôn luyện trước khi biểu diễn. Giáo viên quan sát và hướng dẫn các nhóm cách thức trình bày bài hát để các nhóm thực hiện tốt.
 - Giáo viên cho các nhóm lần lượt lên biểu diễn trước lớp, các nhóm khác theo dõi và nhận xét .
 - Giáo viên gọi h/s nhận xét 
 - Giáo viên nhận xét - đánh giá
4, Cũng cố dặn dò:
- Hát lại
- Cho HS nhắc lại nội dung bài
- GV nêu nội dung giáo dục qua bài đã học.
- VN Học thuộc bài ,xem trước bài ở nhà.
- Tập thể hát
- HS thực hiện
- Hs quan sát chú ý
 - Học sinh theo dõi lắng nghe
- Học sinh theo dõi giáo viên phân nhóm và ôn luyện theo nhóm
 - Học sinh ôn luyện bài hát 
 - Các nhóm lần lượt biểu diễn
 - Hs nhận xét.
- HS thực hiện
- Hs nhắc lại
- Hs ghi nhớ.
KIỂM DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:
KIỂM DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG
Nội dung:. 
Số lượng:.
Hình thức:
Ý kiến:

File đính kèm:

  • docTuan 35 LỚP 1 - 5.doc