Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài 12: Thêu dâu nhân (Tiết 2)

Hoạt động của giáo viên

Nhắc báo cáo đồ dùng

Nêu các bước thêu thêu dấu nhân?

Gv giới thệu , ghi bảng?

- Nêu cách thêu dấu nhân ?

- GV quan sát uốn nắn thao tác học sinh còn lúng túng .

GV nhận xét hệ thống

- Các mũi thêu được luân phiên thực hiện trên 2 đường kẻ cách đều.

- Khoảng cách xuống kim và lên kim ở đờng dấu thứ hai dài gấp đôi khoảng cách xuống kim và lên kim ở đng dấu thứ nhất .

- Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ , chặt vừa phải để mũi thêu không bị dúm .

- Khi kết thúc đờng thêu ta xuống kim và luồn chỉ vào mũi thêu cuối rồi cắt chỉ

* Trong thực tế , kích thớc của các mũi thêu dấu nhân chỉ bằng ẵ hoặc 1/3 kích thớc của mũi thêu các em đang học . Do vậy , sau khi học thêu dấu nhân ở lớp , nêu thêu trang trí trên váy áo , túi . các em nên thêu có kích thớc nhỏ để đờng thêu đẹp

*- Khi thực hành cần đảm bảo các yêu cầu sau :

+ Thêu được các mũi thêu dấu nhân theo hai đường vạch dấu .

+ Các mũi thêu dấu bằng nhau

+ Đờng thêu không bị dúm.

GV quan sát học sinh thực hành thêu dấu nhân , và giúp đỡ những em còn lúng túng

Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs mang kéo,kim,chỉ,vải.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kĩ thuật Lớp 5 - Bài 12: Thêu dâu nhân (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kĩ thuật
Bài 12 :Thêu dấu nhân ( tiết 2)
I. Mục tiêu : Học sinh cần phải :
- Biết cách thêu dấu nhân 
- Thêu được các mũi thêu dấu nhân đúng kĩ thuật , đúng quy trình 
- Yêu thích , tự hào với sản phẩm làm được	
II. Đồ dùng : Mẫu thêu dấu nhân , một số sản phẩm thêu trang trí bằng mũi thêu dấu nhân ( váy , áo , khăn tay ) , vải , chỉ , kim , phấn vạch , thước ,kéo
III. Hoạt động :
Nội dung kiến thức và kĩ năng
Phương pháp
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. ổn định
Nhắc báo cáo đồ dùng 
Tổ trưởng báo cáo 
 Bài cũ :“ Thêu dấu nhân (tiết 1)”
Nêu các bước thêu thêu dấu nhân?
2 học sinh trả lời , GV nhận xét 
2. Bài mới 
a- Giới thiệu bài :
“Thêu dấu nhân (tiết 2)”
b- Hoạt động1:Nhắc lại các bước thêu dấu nhân
- Hoạt động 2 : Học sinh thực hành thêu dấu nhân 
3.Củng cố,dặn dò:
Gv giới thệu , ghi bảng?
Nêu cách thêu dấu nhân ?
GV quan sát uốn nắn thao tác học sinh còn lúng túng .
GV nhận xét hệ thống
Các mũi thêu được luân phiên thực hiện trên 2 đường kẻ cách đều.
Khoảng cách xuống kim và lên kim ở đờng dấu thứ hai dài gấp đôi khoảng cách xuống kim và lên kim ở đng dấu thứ nhất .
Sau khi lên kim cần rút chỉ từ từ , chặt vừa phải để mũi thêu không bị dúm .
Khi kết thúc đờng thêu ta xuống kim và luồn chỉ vào mũi thêu cuối rồi cắt chỉ 
* Trong thực tế , kích thớc của các mũi thêu dấu nhân chỉ bằng ẵ hoặc 1/3 kích thớc của mũi thêu các em đang học . Do vậy , sau khi học thêu dấu nhân ở lớp , nêu thêu trang trí trên váy áo , túi ... các em nên thêu có kích thớc nhỏ để đờng thêu đẹp 
*- Khi thực hành cần đảm bảo các yêu cầu sau :
+ Thêu được các mũi thêu dấu nhân theo hai đường vạch dấu .
Các mũi thêu dấu bằng nhau
Đờng thêu không bị dúm.
GV quan sát học sinh thực hành thêu dấu nhân , và giúp đỡ những em còn lúng túng 
Gv nhận xét giờ học.
Dặn hs mang kéo,kim,chỉ,vải.
 *2 học sinh nêu 
2-3 học sinh lên bảng thực hiện các thao tác thêu dáu nhân ,các học sinh khác quan sát , nhận xét 
Học sinh trả lời 
*Học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm 4
Hs lắng nghe.

File đính kèm:

  • docgiao_an_ki_thuat_lop_5_bai_12_theu_dau_nhan_tiet_2.doc