Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường (Tiết 1+2) - Năm học 2012-2013

1. Khởi động:

- Cho lớp hát bài tập thể .

- Điều khiển – tuyên bố lý do.

- Giới thiệu đại biểu:

 + Ban giám hiệu (nếu có)

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(nếu có)

+ Ban chỉ huy liến đội, thầy tổng phụ trách (nếu có)

- Nội dung chương trình:

+ Thông qua dự thảo tổng kết năm học trước với phương hướng hoạt động năm học 2006-2007. Thảo luận.

+ Ban cán bộ lớp cũ kiểm điểm- góp ý.

+ Bầu cán bộ lớp 8

(Lớp trưởng – lớp phó học tập – lớp phĩ văn nghệ - lớp phĩ lao động – 4 tổ trưởng)

2. Cc Hoạt động:

Nu cc tiu chuẩn để dược bầu vo ban cn sự lớp.

+ Học lực từ trung bình trở lên, đạo dức tốt

+ Tác phong nhanh nhẹn

+ Nhiệt tình, có trách nhiệm

+ Có năng lực và hoạt động đoàn thể

a. Hoạt động I:

- Yêu cầu các bạn trong lớp đề cử các bạn có uy tín làm cán bộ lớp

- Thư ký ghi tên các bạn được đề cử lên bảng yêu cầu cho biểu quyết .

- Tiến hnh bỏ phiếu bầu.

- Sau đó công bố kết qủa. Mời đại diện cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm.

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 533 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8 - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường (Tiết 1+2) - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / / 2012 Tuần 1, 2
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 
 BẦU CÁN BỘ LỚP
 	I. YÊU CẦU GIÁO DỤC :
1. Về nhận thức: 
- Giúp học sinh hiểu rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp. 
2. Về thái độ tình cảm:
- Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, có trách nhiệm, tôn trọng nhau. 
- Ủng hộ cán bộ lớp. 
3. Về kỹ năng, hành vi:
 - Nhận nhiệm vụ và tham gia các hoạt động chung của tập thể 	
II. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
 1. Phương tiện hoạt động :
Bản báo cáo kết qủa hoạt động của cán bộ lớp trong năm học qua 
Dự thảo phương hướng hoạt động
Phiếu bầu 
Một số tiết mục văn nghệ. 
 2. Về tổ chức:
 - Họp cán bộ lớp để đánh giá hoạt động của lớp và cán bộ lớp năm học vừa qua.
Giáo viên chủ nhiệm hội ý với lớp chọn những bạn có đức – tài, có năng lực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm 
Phân công, chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ – trang trí lớp cụ thể là các tổ trưởng. 
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Người thực hiện
Nội dung
Thời gian
Người dẫn chương trình
Lớp trưởng cũ
HS được đề cử
 GVCN
Người dẫn chương trình
Đại diện thư ký
HS thực hiện theo tổ hay cá nhân
GVCN
1. Khởi động:
- Cho lớp hát bài tập thể .
- Điều khiển – tuyên bố lý do.
- Giới thiệu đại biểu:
 + Ban giám hiệu (nếu có) 
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(nếu có)
+ Ban chỉ huy liến đội, thầy tổng phụ trách (nếu có)
- Nội dung chương trình:
+ Thông qua dự thảo tổng kết năm học trước với phương hướng hoạt động năm học 2006-2007. Thảo luận.
+ Ban cán bộ lớp cũ kiểm điểm- góp ý.
+ Bầu cán bộ lớp 8
(Lớp trưởng – lớp phó học tập – lớp phĩ văn nghệ - lớp phĩ lao động – 4 tổ trưởng) 
2. Các Hoạt động: 
Nêu các tiêu chuẩn để dược bầu vào ban cán sự lớp.
+ Học lực từ trung bình trở lên, đạo dức tốt 
+ Tác phong nhanh nhẹn 
+ Nhiệt tình, có trách nhiệm 
+ Có năng lực và hoạt động đoàn thể 
a. Hoạt động I: 
- Yêu cầu các bạn trong lớp đề cử các bạn có uy tín làm cán bộ lớp 
- Thư ký ghi tên các bạn được đề cử lên bảng yêu cầu cho biểu quyết .
- Tiến hành bỏ phiếu bầu.
- Sau đó công bố kết qủa. Mời đại diện cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm.
b. Hoạt động II: Văn nghệ 
- Hát cá nhân 
- Hát theo tổ 
- Chấm điểm – công bố kết qủa 
- Tuyên dương cá nhân + tổ có thành tích cao 
- Phê bình những bạn nào chưa mạnh dạn. 
c. Hoạt động III: 
- Chúc mứng cán bộ lớp mới 
- Chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác trong mọi hoạt động của lớp của lớp đạt kết qủa tốt 
- Động viên cán bộ lớp tham gia mọi hoạt động để đưa lớp tiến bộ . 
10’
5’
10’
15’
3’
 IV. RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG 
Ký duyệt: 

File đính kèm:

  • docTUAN 1, 2.doc