Giáo án Hình Học 9 - GV: Nguyễn Huy Du - Tiết 41: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

Hoạt động 2: (15’)

 GV cho HS vẽ hình và trả lời bài tập ?2.

 GV vẽ hình minh họa. GV chú ý cho HS trường hợp cung lớn, cung nhỏ để HS rõ.

 GV cho HS phát biểu định lý trong SGK.

 GV: Theo định lý, GV cho HS diễn giải bằng trường hợp cụ thể.

 GV: Cho HS đọc phần chứng minh ở trong SGK.

Hoạt động 3: (10’)

 GV: Cho HS trả lời ?3.

 GV: Giới thiệu hệ quả khi đã làm xong ?3.

 

doc3 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình Học 9 - GV: Nguyễn Huy Du - Tiết 41: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26 / 01 / 2015 Ngày dạy: 30 / 01 / 2015
Tuần: 23
Tiết: 41
§4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
I. Mục Tiêu:
	1. Kiến thức: - HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
	2. Kĩ năng: - HS phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc toạ bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
	- HS biết phân chia các trường hợp để tiến hành chứng minh định lí.
	- Phát biểu được định lí đảo và biết cách chứng minh định lí đảo.
	3. Thái độ: - Biết phát hiện góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ngoài thức tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: SGK, thước thẳng, compa, thước đo góc.
- HS: SGK, thước thẳng, compa, thước đo góc.
III. Phương Pháp:
- Vấn đáp, Đặt và giài quyết vấn đề, luyện tập thực hành, thảo luận nhóm
IV.Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:(1’) 9A4: 
9A5:..................................................................................................... 
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	Xen vào lúc học bài mới.
	3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (15’)
 GV: Vẽ hình và mô tả như thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
 GV: Giải thích ; chắn cung nhỏ và cung lớn BC.
 GV: Cho HS trả lời ?1.
 HS: Chú ý theo dõi, quan sát và vẽ hình.
 HS: Chú ý theo dõi.
 HS: Làm ?1.
1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung: 
- ; là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- là cung bị chắn.
?1: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (15’)
 GV cho HS vẽ hình và trả lời bài tập ?2.
 GV vẽ hình minh họa. GV chú ý cho HS trường hợp cung lớn, cung nhỏ để HS rõ.
 GV cho HS phát biểu định lý trong SGK.
 GV: Theo định lý, GV cho HS diễn giải bằng trường hợp cụ thể.
 GV: Cho HS đọc phần chứng minh ở trong SGK.
Hoạt động 3: (10’)
 GV: Cho HS trả lời ?3.
 GV: Giới thiệu hệ quả khi đã làm xong ?3.
 HS: Làm ?2.	
 HS: Vẽ hình.
 HS: Đọc định lý.
 HS: 
 HS: Đọc phần chứng minh ở trong SGK.
 HS: Trả lời ?3.
 HS: Nhắc lại hệ quả.
2. Định lý: 
?2: 
Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.
Chứng minh: (SGK)
?3: 
Ta có:	
Suy ra: 
Hệ quả: Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn thì bằng nhau. 
 	4. Củng Cố: (3’)
 	- GV nhắc lại khái niệm và tính chất của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
5. Hướng Dẫn Về Nhà: (1’)
 	- Về nhà học bài theo vở ghi và SGK.
	- Làm các bài tập 27,28, 29.
6. Rút Kinh Nghiệm:

File đính kèm:

  • docTuan_23_Tiet_41_HH9.doc