Giáo án Công nghệ 9 tiết 30: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t3)

- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch.

-Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm.Sửa sai nếu mạch lắp không đúng.

-Hướng dẫn HS ghi báo cáo và trình bày.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 9 tiết 30: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn (t3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :31	 Ngày soạn : 24/03/2015
 Tiết : 30	 Ngày dạy : 28/03/2015
LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T3)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức: - Vẽ được sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt và lắp đặt được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
2 . Kĩ năng: - Lắp được mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển hai đèn.
 - Phát hiện và xử lí lỗi kĩ thuật khi lắp đặt.
3.Thái độ: - Làm việc hợp tác trong nhóm,đảm bảo an toàn.
II.Chuẩn bị:
1.GV: - Chuẩn bị mạch điện hoàn chỉnh. 
2.HS: - Nội dung báo cáo. 
III.Tổ chức hoạt động dạy và học :
Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
9A1.. 9A2. 9A3
 9A4.. 9A5
2. Kiểm tra bài cũ : Lòng ghép vào nhận xét bài.
3. Đặt vấn đề : Tiết trước ta đã lắp được mạch điện.Vậy dựa trên sơ đồ ta đã lắp đó ta hãy đi nhận xét về các sơ đồ các lỗi mắc phải khi lắp.
4. Tiến trình :
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: Tiến hành thực hành:
- Theo dõi
- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm 
- Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch.
-Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm.Sửa sai nếu mạch lắp không đúng.
-Hướng dẫn HS ghi báo cáo và trình bày.
Hoạt động 2: Củng cố- Hướng dẫn về nhà
- Nhận xét thái độ của HS trong quá trình thực hành.
- Nhận xét bài báo cáo. 
*Hướng dẫn về nhà:
Xem lại cách lắp mạch điện và cách vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp của mạch.
5. Ghi Bảng:
Báo cáo thực hành.
IV. Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • doctuan_31_20150727_105730.doc