Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 2 (Có hướng dẫn chấm)

Câu 1: (1,5 điểm)

Nêu thành tựu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) của Liên Xô và ý nghĩa của những thành tựu đó?

Câu 2: (1,5 điểm)

Bằng những kiến thức đã học, chứng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản. Giải thích vì sao?

Câu 3: (3 điểm)

Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở

Việt Nam? Hậu quả của nó?Theo em dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?

Câu 4: (4 điểm)

Nêu hiểu biết của em về hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng? nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng?

 

doc6 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện đợt 1 môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Đề 2 (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁP HUYỆN ĐỢT I 
Năm học 2015 - 2016
Môn thi: Lịch Sử - Lớp 9
Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (1,5 điểm)
Nêu thành tựu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) của Liên Xô và ý nghĩa của những thành tựu đó?
Câu 2: (1,5 điểm)
Bằng những kiến thức đã học, chứng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản. Giải thích vì sao? 
Câu 3: (3 điểm)
Chương trình khai thác của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở 
Việt Nam? Hậu quả của nó?Theo em dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?
Câu 4: (4 điểm)
Nêu hiểu biết của em về hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng? nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng?
---------- HẾT ---------- 
(Đề thi gồm có 01 trang)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:.............................................; Số báo danh................. 
UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn thi: Lịch Sử Lớp 9
Câu1: (1,5điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
a)
-Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng chính là:Phát triển kinh tế , ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ KHKT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
0,25đ
-Thành tựu: Đạt được nhiều thành tựu to lớn.
+Sản xuất công nghiệp:tăng bình quân hàng năm 9,6%;là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ.
0,25đ
+Khoa học kỹ thuật:Mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của con người.Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo ; năm 1961 phóng tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành Ga-ga –rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất.
0,25đ
+Đối ngoại:Liên Xô chủ chương duy trì hoà bình thế giới.Quan hệ hữu nghị và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.
0,25đ
b)
Ý nghĩa của thành tựu xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) của Liên Xô:
+Khẳng định sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội, xây dựng phát triển kinh tế , quốc phòng vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân..
0,25đ
+Củng cố hoà bình, tăng thêm sức mạnh của lực lượng thế giới.Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới. Uy tín và địa vị của Liên Xô ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.
0,25đ
Câu 2: (1,5điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
a)
*Chứng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản
-Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản, là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất của thế giới.
+Trong những năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,4 % ).
0,25đ
+Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước tư bản lớn Anh, Pháp, Tây Đức,
 I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
0,25đ
+Tài chính :Nắm trong tay 3/4 trữ lượng vàng của thế giới, là chủ nợ duy nhất trên thế giới.
0,25đ
+Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất trong thế giới tư bản và độc quyền vũ khí hạt nhân.
0,25đ
b)
*Giải thích nguyên nhân vì sao kinh tế Mĩ phát triển nhanh chiếm ưu thế tuyệt đối trong thế giới tư bản.
+Mĩ có lãnh thổ rộng lớn,khí hậu khá thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động sáng tạo. Mĩ tiến hành cách mạng KHKT sớm và thu được nhiều thành tựu ,ứng dụng vào sản xuất nâng cao năng suất , hạ giá thành sản phẩm.
0,25đ
+Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu được 114 tỉ USD nhờ buôn bán vũ khí. Mĩ ở xa chiến trường, được hai đại dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá được yên ổn sản xuất.
0,25đ
Câu 3: ( 3 điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
a)
*Nguyên nhân
0,5đ
 Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc, Pháp là nước thắng trận nhưng bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ, tư bản Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra..
b)
*Chính sách khai thác của Pháp
+ Trong nông nghiệp, Pháp đã tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào đồn điền cao su, làm cho diện tích trồng cây cao su tăng lên nhanh chóng
0,25đ
+ Trong công nghiệp, Pháp chú trọng khai mỏ, số vốn đầu tư tăng; nhiều công ti mới ra đời, Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến.
0,25đ
+ Về thương nghiệp; phát triển hơn trước; Pháp độc quyền, đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào Việt Nam
0,25đ
+Trong GTVT, đầu tư phát triển thêm, đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn.
0,25đ
+Về Ngân hàng, ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương.
0,25đ
c)
*Hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở VN
-Nền kinh tế VN có biến đổi nhưng vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, mất cân đối, lệ thuộc.. 
0,25đ
-Các thủ đoạn bóc bóc lột vơ vét được tăng cường với hàng trăm thứ thuế làm cho đời sống nhân dân ta cơ cực, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.
0,25đ
-Chương trình khai thác cùng với các thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục đã làm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc. 
0,25đ
d)
*Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của Pháp:
-Mâu thuẫn giai cấp :
+Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến.
+Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản. 
-Mâu thuẫn dân tộc:Mâu thuẫn giữa dân tộc VN với thực dân Pháp.
0,25đ
-Hai mâu thuẫn trên vừa là nguồn gốc , vừa là động lực nảy sinh các phong trào yêu nước chống đế quốc , chống phong kiến nước ta.
0,25đ
Câu 4: ( 4 điểm)
Ý/Phần
Đáp án
Điểm
a)
Hoàn cảnh lịch sử
0,5đ
- Cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.
- Năm 1929 ở nước ta lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, song cả ba tổ chức đều hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau, làm phong trào CM trong nước có nguy cơ bị chia rẽ lớn.
- Được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Aí Quốc đã chủ động triêụ tập các đại biểu đến Cửu Long (Hương Cảng -Trung Quốc). Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 6/1/1930
b)
*Nội dung Hội nghị:
-Tại Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ.
0,25đ
- Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam
0,25đ
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
=> Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng CS Việt Nam
0,25đ
Ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng:
Hội nghị đã thống nhất được các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị mang tầm vóc của một Đại hội thành lập Đảng.
0,25đ
c)
* Nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp của nhân dân VN, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong trong thời đại mới.
0,25đ
- Đảng ra đời là một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của giai cấp công nhân và trong lịch sử CM Việt Nam. Khẳng định giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng ,chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và vai trò lãnh đạo cách mạng. Từ đây cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản với đường lối đúng đắn khoa học sáng tạo.
0,25đ
- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới  .
0,25đ
- Là bước chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu ,quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.
0,25đ
*Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng 
+ Đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam : cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa đi tới xã hội cộng sản
0,25đ
+ Nhiệm vụ cách mạng : Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và Tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, thành lập chính quyền công nông binh tiến hành cách mạng ruộng đất..
0,25đ
+ Lực lượng cách mạng : Công nhân, Nông, nông dân , Tiểu Tư sản trí thức .Còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản dân tộc thì lợi dụng hoặc trung lập. 
0,25đ
+ Lãnh đạo cách mạng : Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản.Sự lãnh đạo của đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
0,25đ
+ Quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng vô sản thế giới phải đoàn kết chặt chẽ với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới nhất là giai cấp công nhân Pháp.
0,25đ
Nhận xét : Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo kết hợp được 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Bottom of Form
0,25đ

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_dot_1_mon_lich_su_lop_9.doc