Giáo án Lịch sử Lớp 9 - Bài 25+26+27

2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc

- Âm mưu của Pháp: thực hiện "Kế hoạch Rơ-ve"

- Chủ trương của ta: quyết định mở chiến dịch Biên Giới thu - đông 1950

+ Sáng 18 - 9 - 1950, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê; Cao Bằng

bị cô lập; hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay.

+ Quân Pháp rút khỏi Cao Bằng theo Đường số 4, đồng thời cho quân từ Thất Khê tiến đánh Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống.

+ Quân ta mai phục chặn đánh địch trên Đường số 4 làm cho hai cánh quân của chúng không gặp được nhau.

+ Đến ngày 22 - 10 - 1950, quân Pháp rút khỏi Đường số 4

- Kết quả:

+ Giải phóng tuyến biên giới Việt - Trung.

+ Chọc thủng hành lang Đông - Tây.

+ Phá vỡ thế bao vây của địch đối với căn cứ Việt Bắc.

+ Kế hoạch Na-va bị phá sản.

- Ý nghĩa: chiến dịch kết thúc thắng lợi đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.

 

docx5 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 18/11/2023 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 9 - Bài 25+26+27, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
BÀI 25. NH ỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QU ỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1946 - 1950) (tt)
III- Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài: Nội dung giảm tải: không dạy.
IV- Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947
1.Thực dân Pháp tiến công Căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc
- Âm mưu: phá tan cơ quan đầu nào kháng chiến, tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta, khóa chặt biên giới Việt - Trung
- Ngày 7 - 10 - 1947, Pháp bao vây căn cứ Việt Bắc.
Quân dân chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.
Diễn biến :
Tại Bắc Cạn: quân dân ta chủ động phản công bao vây, chia cắt địch.
Ở hướng Đông: quân ta phục kích, chặn đánh địch trên đường số 4, ở Bảo Sao- đèo Bông Lau.
Ở hướng Tây: quân ta phục kích ở sông Lô, Đoan Hùng, Khe Lau...
Kết quả và ý nghĩa:
Pháp phải rút khỏi Việt Bắc.
Căn cứ Việt Bắc vẫn được bảo toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành.
Làm thất bại âm mưu đánh nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
V- Đẩy mạnh cuộc kháng chién toàn dân toàn diện
Phía Pháp: thực hiện chính sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến
tranh nuôi chiến tranh.
Về phía ta: thực hiện phương châm “đánh lâu dài”
Quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, phát động chiến tranh du kích.
Chính trị - ngoại giao:
Củng cố uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp.
Đầu 1950, Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân đặt quan hệ ngoại giao với ta.
Kinh tế: phá hoại kinh tế với địch, xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc.
Văn hoá, giáo dục: cải cách giáo dục phổ thông.
BÀI 26. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP ( 1950 -1953)
I- Chiến dịch biên giới thu - đông 1950
Hoàn cảnh lịch sử mới
Cách mạng Trung Quốc thắng lợi (1 - 10 - 1949), tình hình Đông Dương và thế
giới thay đổi có lợi cho cuộc kháng chiến của ta.
- Pháp ngày càng lệ thuộc vào Mĩ, Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương.
Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc
Âm mưu của Pháp: thực hiện "Kế hoạch Rơ-ve" 
Chủ trương của ta: quyết định mở chiến dịch Biên Giới thu - đông 1950
Sáng 18 - 9 - 1950, quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê; Cao Bằng
bị cô lập; hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay.
Quân Pháp rút khỏi Cao Bằng theo Đường số 4, đồng thời cho quân từ Thất Khê tiến đánh Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống.
Quân ta mai phục chặn đánh địch trên Đường số 4 làm cho hai cánh quân của chúng không gặp được nhau. 
Đến ngày 22 - 10 - 1950, quân Pháp rút khỏi Đường số 4
Kết quả:
Giải phóng tuyến biên giới Việt - Trung.
Chọc thủng hành lang Đông - Tây.
Phá vỡ thế bao vây của địch đối với căn cứ Việt Bắc.
Kế hoạch Na-va bị phá sản.
- Ý nghĩa: chiến dịch kết thúc thắng lợi đưa cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.
II- Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp
- Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương
- Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát -xi-nhi (12 - 1950) 
BÀI 27. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC
KẾT THÚC (1953 - 1954)
I- Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
- Hoàn cảnh:
Ngày 7 - 5 - 1953, tướng Na-va được cử sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và vạch Kế hoạch quân sự Na -va.
Xin thêm viện trợ của Mĩ, tăng cường binh lực, mở các cuộc hành quân càn quét.
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1854
Tháng 12 - 1953, ta tiến công giải phóng thị xã Lai Châu, Pháp phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ
Đầu tháng 12 - 1953, liên quân Việt - Lào tấn công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường cho Xê-nô.
Tháng 1 - 1954, liên quân Việt - Lào tấn công địch ở Thượng Lào, giải phóng
Phong Xa-lì, buộc Pháp tăng quân cho Luông Pha -bang. 
+ Tháng 2 - 1954, ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên, giải phóng Kom Tum, uy hiếp Plây Cu, địch tăng cường cho Plây-cu
Kết quả: Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản.
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
Âm mưu của TD Pháp:
Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 49 cứ điểm, bố trí thành 3 phân khu.
Chủ trương của ta:
Quyết định mở chiến dịch Điện Bi ên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải
phóng vùng Tây Bắc và Bắc Lào
c. Diễn biến: Chiến dịch ĐBP bắt đầu từ 13 - 3 đến ngày 7 - 5 - 1954 và di ễn ra qua 3 đợt:
Đợt 1, quân ta tấn công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn phân khu Bắc.
Đợt 2, quân ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm.
- Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam.
- Chiều ngày 7 - 5 - 1954, tướng Đờ Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch đầu hàng.
Kết quả: ta loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, phá huỷ và thu toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi 62 máy bay các loại.
Ý nghĩa: làm phá ản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh.
III- Hiệp định Giơ -ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương
Nội dung:
+ Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc c ơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
+ Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
+ Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
+ Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 - 1956. 
-Ý ngh ĩa: Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút quân về nước; miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
IV- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
1. Ý nghĩa lịch sử
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân trên đất nước ta trong gần một thế kỉ. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Nguyên nhân th ắng lợi
Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh, có hậu phương vững chắc.
Sự liên minh của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; có sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ khác.
III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 - 1950)
- Tháng 2 - 1950, Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai tại Chiếm Hóa (Tuyên Quang). 
-Ý nghĩa: Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi.
IV- Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt
Về chính trị : thống nhất Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt
(3 - 3 - 1951). Liên minh Việt - Miên - Lào được thành lập.
Về kinh tế: đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chấn chỉnh thuế khoá, xây dựng nền tài chính, thương nghiệp, giảm tô ở một số xã vùng tự do.
- Văn hoá giáo dục: tiến hành cải cách giáo dục, số học sinh phổ thông và đại học tăng.
V- Các chi ến dịch giữ vững quyền chủ động đánh địch tr ên chiến trường
Nội dung giảm tải: đọc th êm

File đính kèm:

  • docxgiao_an_lich_su_lop_9_bai_252627.docx
Giáo án liên quan