Đề kiểm tra 1 tiết Trắc nghiệm môn Công nghệ 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bình Tân

I* Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau (2đ) :

Câu 1. Dây đốt nóng của đồ dùng điện- nhiệt thường làm bằng phero-Crôm hoặc Niken- crôm vì nó:

A.Dẫn điện tốt.

B.Có màu sắc sáng bóng.

C.Có điện trở suất lớn và chịu được nhiệt độ cao.

 D.Dẫn nhiệt tốt.

Câu 2. Động cơ điện dùng để:

A.Giúp cho đèn huỳnh quang phát sáng mạnh hơn.

B.Giúp cho bàn là điện làm việc tốt hơn.

C.Chạy máy tiện,máy khoan,máy xay.

D.Giúp cho tất cả đồ dùng điện hoạt động tốt hơn.

Câu 3. Tuổi thọ của bóng đèn hùynh quang khỏang

A. 8000 giờ B. 2000 giờ C. 80000 giờ D. 18000 giờ

Câu 4. Dây Niken crơm có nhiệt độ làm việc từ

A. 10000 C đến 11000 C B. 10000 C đến 110000 C

C. 9000 C đến 11000 C D. 100000 C đến 120000 C

 

doc27 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 568 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Trắc nghiệm môn Công nghệ 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Bình Tân, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẮC NGHIỆM
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian làm bài: 15 phút
TUẦN 28 TIẾT 44
Mã đề : 0582_07
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1. Bàn là điện có cấu tạo gồm hai bộ phận chính:
A. Dây đốt nóng và vỏ. 	 B. Hệ thống núm điều chỉnh và đế.
C. Nắp và đế bàn là.	 D. Dây đốt nóng và nắp.
Câu 2. Trong mạch điện đèn huỳnh quang, chấn lưu được mắc như thế nào so với
 đèn ống huỳnh quang.
A.Nối tiếp với đèn	B.Song song với đèn.
C.Vừa nối tiếp vừa song song với đèn	D.Song song với tắc te.
Câu 3. Yêu cầu của dây đốt nóng là:
A. Có điện trở suất lớn, chịu được nhiệt độ thấp. 	
B. Có điện trở suất lớn, chịu được nhiệt độ cao.
C. Có điện trở suất nhỏ, chịu được nhiệt độ thấp. 	 
D. Có điện trở suất nhỏ, chịu được nhiệt độ cao.
Câu 4. Giờ cao điểm dùng điện trong ngày:
A. 6 giờ - 10 giờ. B. 10 giờ - 12 giờ..
C. 12 giờ - 18 giờ. D. 18 giờ - 22 giờ.
II. Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 điểm)
 ( tiết kiệm điện năng, thiết bị điện, tuổi thọ cao, điện áp)
 1. Máy biến áp một pha là.. dùng để biến đổi . của dòng điện xoay chiều một pha.
Đèn huỳnh quang có ưu điểm là: .. và 
III. Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)
A
B
Trả lời
1. Bàn là điện.
a. Có điện trở suất rất lớn.
1 →
2. Quạt điện.
b. Biến đổi điện áp.
2 →
3. Máy biến áp một pha.
c. Hiệu suất phát quang cao.
3 →
4. Đèn huỳnh quang.
d. Gồm động cơ điện và cánh quạt.
4 →
e. Đồ dùng loại điện – nhiệt.
Trường THCS – Bình Tân
Họ & Tên: 
Lớp 8:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIỆM
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2014 – 2015
Thời gian làm bài: 15 phút
TUẦN 28 TIẾT 44
Mã đề : 0582_08
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1. Giờ cao điểm dùng điện trong ngày:
A. 6 giờ - 10 giờ. B. 10 giờ - 12 giờ..
C. 12 giờ - 18 giờ. D. 18 giờ - 22giờ.
Câu 2. Trong các đồ dùng điện sau, đồ dùng nào thuộc loại điện – quang ?
A. Nồi cơm điện. 	B. Bàn là điện.
C. Quạt điện. 	D. Đèn huỳnh quang.
Câu 3. Yêu cầu của dây đốt nóng là:
A. Có điện trở suất lớn, chịu được nhiệt độ thấp. 	
B. Có điện trở suất lớn, chịu được nhiệt độ cao.
C. Có điện trở suất nhỏ, chịu được nhiệt độ cao. 	 
D. Có điện trở suất nhỏ, chịu được nhiệt độ thấp.
Câu 4. Bàn là điện có cấu tạo gồm hai bộ phận chính:
A. Dây đốt nóng và vỏ. 	 B. Hệ thống núm điều chỉnh và đế.
C. Nắp và đế bàn là.	 D. Dây đốt nóng và nắp.
 II. Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 điểm)
 ( tiết kiệm điện năng, thiết bị điện, tuổi thọ cao, điện áp)
 1. Trong ngày có những giờ tiêu thụ .. nhiều. Những giờ đó gọi là.
 2. Máy biến áp một pha là  dùng để biến đổi.. của dòng điện xoay chiều một pha.
III. Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)
A
B
Trả lời
1. Bàn là điện.
a. Có điện trở suất rất lớn.
1 →
2. Quạt điện.
b. Biến đổi điện áp.
2 →
3. Máy biến áp một pha.
c. Hiệu suất phát quang cao.
3 →
4. Đèn huỳnh quang.
d. Gồm động cơ điện và cánh quạt.
4 →
e. Đồ dùng loại điện – nhiệt.
Trường THCS – Bình Tân
Họ & Tên: 
Lớp 8:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIỆM
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian làm bài: 15 phút
TUẦN 28 TIẾT 44
Mã đề : 0582_09
I* Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau ((2điểm) :
Câu 1. Vật dụng thuộc nhóm vật liệu dẫn điện: 
A. Dây tóc bóng đèn, bóng thuỷ tinh, thuỷ tinh đen.	 
B. Lõi dây dẫn điện, vỏ dây điện, nắp cầu chì.
C. Lõi dây dẫn điện, dây tóc bóng đèn. 	 
D. Dây tóc bóng đèn, vỏ dây điện, đế bàn là điện. 
Câu 2. Đồ dùng điện nào sau đây thuộc nhóm điện – nhiệt:
 A. Bàn là điện, mỏ hàn điện. 	 B. Mỏ hàn điện, quạt điện. 
 C. Máy bơm nước, nồi cơm điện.	 D. Bóng đèn điện, máy biến áp. 
Câu 3. Cấu tạo động cơ của quạt điện gồm hai bộ phận chính: Stato và rôto,
 khi hoạt động:
 A. Rôto và stato đều quay	B. Rôto và stato đều đứng yên
 C. Stato quay, rôto đứng yên	 	D. Stato đứng yên , rôto quay
Câu 4. Trong mạch điện đèn huỳnh quang, chấn lưu được mắc như thế nào so với
 đèn ống huỳnh quang.
A.Nối tiếp với đèn	B.Song song với đèn.
C.Vừa nối tiếp vừa song song với đèn	D.Cả a, b, c đều đúng.
II. Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (1 điểm)
 ( điện năng, thiết bị điện, giờ cao điểm, điện áp)
 1. Trong ngày có những giờ tiêu thụ .. nhiều. Những giờ đó gọi là.
 2. Máy biến áp một pha là  dùng để biến đổi.. của dòng điện xoay chiều một pha.
III. Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)
A
B
Trả lời
1. Bàn là điện.
a. Có điện trở suất rất lớn.
1 →
2. Quạt điện.
b. Để biến đổi điện áp
2 →
3. Máy biến áp một pha
c. Hiệu suất phát quang cao.
3 →
4. Đèn huỳnh quang.
d. Gồm động cơ điện và cánh quạt.
4 →
e. Đồ dùng loại điện – nhiệt.
Trường THCS – Bình Tân
Họ & Tên: 
Lớp 8:
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRẮC NGHIỆM
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian làm bài: 15 phút
TUẦN 28 TIẾT 44
Mã đề : 0582_10
I* Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau (2điểm) :
Câu 1. Dây đốt nóng của bàn là điện được làm bằng vật liệu:
A.Vonfram	B. Vonfram phủ Bari oxit.
C.Niken-crom	D. Fero-crom.
Câu2. Hợp kim Pheroniken có đặc tính:
 A. dẫn từ tốt B. cách điện tốt C. cách nhiệt tốt D. dẫn điện tốt
Câu 3.Điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành năng lượng gì? 
 A. cơ năng B. nhiệt năng C. quang năng D. thủy năng 
Câu 4. Nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện - cơ dựa vào tác dụng nào của dòng điện?
 A. nhiêt B. phát sáng C. từ D. hóa học 
II. Điền từ thích hợp vào ô trống( 1đ )
	(tia tử ngoại; huỳnh quang; phóng điện; ánh sáng)
Khi đóng điện, hiện tượng..giữa 2 điện cực của đèn tạo ra..
Tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột.phủ bên trong ống phát ra. .
III. Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ở cột B sao cho phù hợp. (1đ)
A
B
Trả lời
1. Bàn là điện.
a. Có điện trở suất rất lớn.
1 →
2. Quạt điện.
b. Để biến đổi điện áp
2 →
3. Máy biến áp một pha
c. Hiệu suất phát quang cao.
3 →
4. Đèn huỳnh quang.
d. Gồm động cơ điện và cánh quạt.
4 →
e. Đồ dùng loại điện – nhiệt.
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_01
Câu 1(1®): Nêu cấu tạo của máy biến áp 1 pha?
Câu 2(2®): Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng?Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm điện năng?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Hai Tivi Sharp32inch”biết công suất là 55W, hoạt động trong 1,5 giờ trong một ngày.Một máy giặt Panasonis biết công suất là 500W, hoạt động trong 40 phút trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_02
Câu 1(1®): Nêu cấu tạo của động cơ điện một pha?
Câu 2(2®): Vì sao phải tiết kiệm điện năng?Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm điện năng?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Năm bóng đèn hùynh quang biết công suất là 45W, thắp trong 5 giờ. Một nồi cơm điện biết công suất là 850W nấu trong 1,5 giờ.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰLUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_03
Câu 1(1®): Nêu cấu tạo của quạt điện?
Câu 2(2®): Vì sao phải tiết kiệm điện năng?Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm 
điện năng?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Một nồi cơm điện biết công suất là 850W nấu trong 1giờ trong một ngày.Một tivi LCD 32 inch công suất 125 W, hoạt động trong 2h trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_04
Câu 1(1®): Nêu cấu tạo của đèn ống huỳnh quang?
Câu 2(2®): Vì sao phải tiết kiệm điện năng?Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm
 điện năng?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau:Năm bóng đèn huỳnh quang biết công suất là 45W, thắp trong 4 giờ.Một tivi LCD 21 inch” công suất 80 W, hoạt động trong 4h trong một ngày.
Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_05
Câu 1(1®): Nêu cấu tạo của bàn là điện?
Câu 2(2®): Vì sao phải tiết kiệm điện năng? Gia đình em đã làm gì để tiết kiệm 
điện năng?
Câu 3(3®): Một phòng học gồm 6 bóng đèn huỳnh quang 220V-45W và 4 quạt trần 220V- 80W biết mỗi ngày sử dụng 6 giờ.
a/ Tính điện năng tiêu thụ của phòng học trong 1 ngày?
Tính điện năng tiêu thụ của phòng học trong 1 tháng. (một tháng học có 26 ngày). 
b/Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, phòng học đó đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_06
Câu 1 (2đ) Để động cơ làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý điều gì?
Câu 2: (1đ) Nêu những đặc điểm của giờ cao điểm?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Một nồi cơm điện biết công suất là 850W nấu trong 1giờ trong một ngày.Một bếp từ công suất 2000 W, hoạt động trong 30ph trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_07
Câu 1 (2đ) Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý điều gì?
Câu 2: (1đ) Nêu những đặc điểm của giờ cao điểm?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Một nồi cơm điện biết công suất là 850W nấu trong 1giờ trong một ngày.Một bếp từ công suất 2000 W, hoạt động trong 30ph trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2014 -2015
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_08
Câu 1 (2đ) Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý điều gì?
Câu 2: (1đ) Nguyên lý làm việc của bàn là điện?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Một nồi cơm điện biết công suất là 850W nấu trong 1giờ trong một ngày.Một bếp từ công suất 2000 W, hoạt động trong 30ph trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015 -2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_09
Câu 1 (2đ) Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý điều gì?
Câu 2: (1đ) Nguyên lý làm việc của bàn là điện?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Một nồi cơm điện biết công suất là 630W nấu trong 1giờ trong một ngày.Một bếp từ công suất 2000 W, hoạt động trong 30ph trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS- Bình Tân
Họ&Tên:
Lớp 8 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỰ LUẬN
MÔN: CN 8 NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian làm bài: 30 phút
Điểm
Tuần 28 Tiết 44 
Mã đề: 0582_10
Câu 1 (2đ) Để động cơ làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý điều gì?
Câu 2: (1đ) Nêu những đặc điểm của giờ cao điểm?
Câu 3(3®): Một gia đình sử dụng các đồ dụng điện như sau: Một nồi cơm điện biết công suất là 630W nấu trong 1giờ trong một ngày.Một bếp từ công suất 2000 W, hoạt động trong 30ph trong một ngày.
a)Tính số điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b)Tính số điện năng tiêu thụ trong một tháng( 30 ngày)?
c)Giả sử , điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng là như nhau, thì trong một tháng, gia đình đó phải trả bao nhiêu tiền điện? Biết 1kWh có giá 2000 đồng
Trường THCS – Bình Tân	 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Tổ : Lý –CN-Thể dục 	 Công nghệ 8 Tiết 44 Tuần 28 Năm học: 2015- 2016.
Mã đề: 0582_01
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
*I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(2đ) (mỗi câu đúng được 0,5đ)
1
2
3
4
A
A
A
D
*II. Điền từ:(1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
(1) Phát quang, (2) năm lần, (3)cao , (4) mồi phóng điện
*III. Nối cột (1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
1
2
3
4
e
d
b
c
PHẦN II : TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
*Cấu tạo 
-Gồm lõi thép và dây quấn
-Lõi thép được làm bằng các lá thép kỹ thuật điện, lõi thép dùng để dẫn từ cho máy biến áp
-Dây quấn làm bằng dây điện từ, thường có 2 dây quấn là dây quấn sơ cấp có N1 vòng dây, dây quấn thứ cấp có N2 vòng dây
0.5đ
0.25đ
0.25đ
2
- Nêu được khả năng cung cấp của nhà máy điện không đủ
- Nêu được nếu không giảm bớt tiêu thụ điện năng thì điện áp mạng điện giảm xuống ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của đồ dùng điện.
0.5đ
0.5đ
Nêu được - Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng.
 - Tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.
- Dùng thiết bị điện tiết kiệm điện năng như compact, đèn huỳnh quang, đèn led.
.Dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời thay cho bình đun sử dụng điện.
1 đ
3
a) Điện năng tiêu thụ trong một ngày: 498,33Wh
b) Điện năng tiêu thụ trong một tháng: 14950Wh
Đổi 14950Wh = 14,95KWh
c)Trong một tháng gia đình phải trả số tiền điện là: 29900 đồng 
( hoặc giải cách khác ) 
1đ
1 đ
1đ
Trường THCS – Bình Tân	 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Tổ : Lý –CN-Thể dục 	 Công nghệ 8 Tiết 44 Tuần 28 Năm học: 2015- 2016.
Mã đề: 0582_02
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
*I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(3đ) (mỗi câu đúng được 0,5đ)
1
2
3
4
D
B
B
B
*II. Điền từ:(1đ) (mỗi câu đúng được 0.25đ)
(1) Stato; (2) rô to; (3) tác dụng từ; (4) động cơ quay.
*III. Nối cột (1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
1
2
3
4
e
b
d
a
PHẦN II : TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
*Cấu tạo -Gồm Stao và Rôto
-Stato gồm lõi thép và dây quấn, lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện, dây quấn làm bằng dây điện từ
- Rôto gồm lõi thép và dây quấn, lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành khối trụ, dây quấn rôto kiểu lồng sóc.
0.5đ
0.25đ
0.25đ
2
- Nêu được Tiết kiệm điện năng là tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, xã hội.
 Có tác dụng bảo vệ môi trường
0.5đ
0.5đ
Nêu được - Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng.
 - Tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.
- Dùng thiết bị điện tiết kiệm điện năng như compact, đèn huỳnh quang, đèn led.
.Dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời thay cho bình đun sử dụng điện.
1 đ
3
a) Điện năng tiêu thụ trong một ngày: 2400Wh
b) Điện năng tiêu thụ trong một tháng: 72000Wh
Đổi 72000Wh = 72KWh
c)Trong một tháng gia đình phải trả số tiền điện là: 144000 đồng 
( hoặc giải cách khác ) 
1đ
1 đ
1đ
Trường THCS – Bình Tân	 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Tổ : Lý –CN-Thể dục 	 Công nghệ 8 Tiết 44 Tuần 28 Năm học: 2015- 2016.
Mã đề: 0582_03
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
*I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(3đ) (mỗi câu đúng được 0,5đ)
1
2
3
4
A
A
A
A
*II. Điền từ:(1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
(1) Phóng điện, (2) tia tử ngọai, (3)bột hùynh quang, (4) ánh sáng
*III. Nối cột (1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
1
2
3
4
e
d
a
c
PHẦN II : TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
*Cấu tạo -Gồm hai phần chính động cơ điện và quạt điện
-Cánh quạt được lắp với trục động cơ điện. Cánh quạt làm bằng nhựa hoặc kim loại tao ra gió khi quay.
Ngoài ra còn có lưới bảo vệ, các bộ phận điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng gió hẹn giờ.
0.5đ
0.25đ
0.25đ
2
- Nêu được Tiết kiệm điện năng là tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, xã hội. Có tác dụng bảo vệ môi trường
Nêu được - Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng.
 - Tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.
- Dùng thiết bị điện tiết kiệm điện năng như compact, đèn huỳnh quang, đèn led.
Dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời thay cho bình đun sử dụng điện
0.5đ
0.5đ
1đ
3
a) Điện năng tiêu thụ trong một ngày: 1100Wh
b) Điện năng tiêu thụ trong một tháng: 33000Wh
Đổi 36600Wh = 33KWh
c)Trong một tháng gia đình phải trả số tiền điện là: 66000 đồng 
( hoặc giải cách khác ) 
1đ
1 đ
1đ
Trường THCS – Bình Tân	 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Tổ : Lý –CN -Thể dục 	 Công nghệ 8 Tiết 44 Tuần 28 Năm học: 2015- 2016.
Mã đề: 0582_04
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
*I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(3đ) (mỗi câu đúng được 0,5đ)
1
2
3
4
C
C
A
A
*II. Điền từ:(1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
(1) Phóng điện, (2) tia tử ngọai, (3)bột hùynh quang, (4) ánh sáng
*III. Nối cột (1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
1
2
3
4
d
b
e
a
PHẦN II : TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
*Cấu tạo -Gồm bộ phận chính: ống thủy tinh và hai điện cực.
-Ống thủy tinh mặt trong ống có phủ bột huỳnh quang, rút hết không khí trong ống và bơm vào một ít hơi thủy ngân và khí trơ.
- Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn, được tráng một lớp bari- oxit để phát ra điện tử. 
0.5đ
0.25đ
0.25đ
2
- Nêu được Tiết kiệm điện năng là tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, xã hội. Có tác dụng bảo vệ môi trường
Nêu được - Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng.
 - Tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.
- Dùng thiết bị điện tiết kiệm điện năng như compact, đèn huỳnh quang, đèn led.
Dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời thay cho bình đun sử dụng điện
0.5đ
0.5đ
1 đ
3
a) Điện năng tiêu thụ trong một ngày: 1220Wh
b) Điện năng tiêu thụ trong một tháng: 36600Wh
Đổi 36600Wh = 36,6KWh
c)Trong một tháng gia đình phải trả số tiền điện là: 73200 đồng 
( hoặc giải cách khác ) 
1đ
1đ
1đ
Trường THCS – Bình Tân	 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Tổ : Lý –CN- Thể dục 	 Công nghệ 8 Tiết 44 Tuần 28 Năm học: 2015- 2016.
Mã đề: 0582_05
PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
*I. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng(3đ) (mỗi câu đúng được 0,5đ)
1
2
3
4
B
A
C
A
*II. Điền từ:(1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
(1) Stato; (2) rô to; (3) tác dụng từ; (4) động cơ quay.
*III. Nối cột (1đ) (mỗi câu đúng được 0,25đ)
1
2
3
4
a
b
e
d
PHẦN II : TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
*Cấu tạo -Gồm 2 bộ phận chính: dây đốt nóng và vỏ.
Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken – crom chịu được nhiệt độ cao.
Vỏ bàn là gồm đế và nắp.
Đế được làm bằng gang hoặc hợp kim nhôm, được đánh bón

File đính kèm:

  • docDE_CN_8_TIET_44.doc
Giáo án liên quan