Bài giảng Môn Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 11 - Tập đọc - Tiết 21 : Ông trạng thả diều

Mục Tiêu

 - Thực hành củng cố các kĩ năng về trung thực, vợt khó trong học tập, biết bày tỏ ý kiến, biết tiết kiệm tiền của và tiết kiệm thời giờ.

 - Có ý thức thực hiện các kĩ năng đạo đức đã học.

II. Các hoạt động dạy- học

 1. Bài cũ: HS đọc ghi nhớ SGK.

 

doc39 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1766 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Môn Tiếng Việt lớp 4 - Tuần 11 - Tập đọc - Tiết 21 : Ông trạng thả diều, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bộ?
……………………………………………….
3. MĨ THUẬT
………………………….
4 . TIN HỌC
--------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sỏu ngày 2 thỏng 11 năm 2012
1. TIN HỌC
…………………………………..
2 . TOÁN
TIẾT 55: MẫT VUễNG
I. MỤC TIấU: 
- Biết một vuụng là đơn vị đo diện tớch, đọc , viết được “ một vuụng”, “m2 ” 
- Biết được 1 m2 = 100dm2 .Bước đầu biết chuyển đổi từ m2 sang dm2,m2 .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
	1. Bài cũ: Đờ - xi - met vuụng
 GV yờu cầu HS sửa bài làm nhà
	2. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động1: Giới thiệu hỡnh vẽ biểu diễn hỡnh vuụng cú cạnh dài 1m & được chia thành cỏc ụ vuụng 1 dm2
GV treo bảng cú vẽ hỡnh vuụng 
GV yờu cầu HS quan sỏt hỡnh vẽ trờn bảng phụ
Yờu cầu HS nhận xột hỡnh vuụng 1 m2 (bằng cỏch tổ chức học nhúm để HS cựng tham gia trũ chơi: “phỏt hiện cỏc đặc điểm trờn hỡnh vẽ”). Khuyến khớch HS phỏt hiện ra càng nhiều đặc điểm của hỡnh vẽ càng tốt: hỡnh dạng, kớch thước cỏc cạnh hỡnh vuụng lớn, hỡnh vuụng nhỏ, diện tớch, mối quan hệ về diện tớch, độ dài.
GV nhận xột & rỳt ra kết luận: 
GV giới thiệu: để đo diện tớch, ngoài dm2, cm2, người ta cũn sử dụng đơn vị m2. m2 là diện tớch hỡnh vuụng cú cạnh dài 1m 
GV yờu cầu HS tự nờu cỏch viết kớ hiệu một vuụng: m2 
GV nờu bài toỏn: tớnh diện tớch hỡnh vuụng cú cạnh bằng 10 dm?
GV giỳp HS rỳt ra nhận xột: 1 m2 = 100 dm2
Yờu cầu HS đọc & ghi nhớ mối quan hệ này.
 1 m2 = 100 dm2
 1 dm2 = 100 cm2
Vậy 1 m2 = 10 000 cm2
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1: Viết theo mẫu
Điền số hoặc chữ vào chỗ chấm
Bài tập 2:
Điền số.
Bài tập 3:
- Yờu cầu HS nờu hướng giải toỏn.
- Nhắc lại cỏch tớnh chu vi & diện tớch hỡnh chữ nhật?
HS quan sỏt
HS làm việc theo nhúm
Đại diện nhúm bỏo cỏo
HS nhận xột, bổ sung.
HS tự nờu
HS giải bài toỏn
HS đọc nhiều lần.
2 HS lờn bảng lớp làm
Cả lớp làm vào vở 
HS nhận xột bài làm trờn bảng.
HS làm bài
Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
HS làm bài
HS sửa
	3. Củng cố- Dặn dũ: 
 Yờu cầu HS tự tổng kết lại cỏc đơn vị đo độ dài & đo diện tớch đó học. 
 Nờu mối quan hệ giữa cỏc đơn vị đo.
 Chuẩn bị bài: Nhõn một số với một tổng.
…………………………………..
3 . TẬP LÀM VĂN
TIẾT 2 : MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN.
I. MỤC TIấU.
- Nắm được hai cỏch mở bài trực tiếp và mở bài giỏn tiếp trong bài văn kể chuyện (NG Ghi nhớ). 
- Nhận biết được mở bài theo cỏch đó học (BT1, BT2, mục III); bước đầu viết được đoạn mở bài theo cỏch giỏn tiếp (BT3, mục III).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: ễn tập và kiểm tra
 	2. Bài mới:
Thầy
Trũ
*Hoạt động 1: Giới thiệu cỏch mở bài trong bài văn kể chuyện
-Gv gọi hs đọc bài “Rựa và Thỏ”
-Gv cho cả lớp đọc thầm truyện và gạch dưới đoạn mở bài.
-Gv cho hs đoc 2 cỏch mở bài và nhận xột.
-Gv cho hs rỳt ra ghi nhớ.
Gv chốt ý lại và cho hs nhắc lại (đớnh bảng từ)
 *Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: HS đọc nối tiếp .
GV chốt lại: cỏch a mở bài trực tiếp, cỏch b,c,d mở bài giỏn tiếp. 
Bài 2: 
GV chốt lại: Truyện mở bài theo cỏch trực tiếp-kể ngay vào sự việc mở đầu cõu chuyện. 
Bài 3: Gv yờu cầu Hs tự làm phần mở đầu cõu chuyện theo cỏch mở bài giỏn tiếp bằng lời kể của người kể chuyện hoặc lời của bỏc Lờ. 
-Gv gọi hs đọc bài và cho hs nhận xột, tuyờn dương
-2 hs đọc
-Cả lớp đọc thầm sgk
-hs nờu miệng
4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn mở bài. Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ và phỏt biểu ý kiến. 
HS đọc nội dung BT 2. 
HS phỏt biểu ý kiến. 
HS thực hiện vào vở.
-Vài hs nờu .
Vài HS nhận xột. 
3. Củng cố - Dặn dũ:
GV đọc lại ghi nhớ
Nhận xột tiết học
Về nhà tập làm mở bài-Xem trước bài : Kết bài trong bài văn kể chuyện.
---------------------------
4. ANH VĂN
………………………………………….
BUỔI CHIỀU
1 . LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
………………………………….
2. SINH HOẠTLỚP
…………………………………..
3 . KHOA HỌC
TỔ TRƯỞNG KIỂM TRA
BGH KÍ DUYỆT
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………
TUẦN 11 Thứ hai ngày 1 thỏng 11 năm 2010
1 . CHAO CỜ
…………………………..
3 . THỂ DỤC
……………………………….
2 . TẬP ĐỌC
TIẾT 21 : ễNG TRẠNG THẢ DIỀU
I. MỤC TIấU.
- Đọc rành mạch trụi chảy, toàn bài. Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rói; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn.
- Đọc đỳng một số từ khú và hiểu một số từ mới trong bài.
- Hiểu ND: Ca ngợi chỳ bộ Nguyễn Hiền thụng minh, cú ý chớ vượt khú nờn đó đỗ Trạng nguyờn khi mới 13 tuổi.(Trả lời được CH trong SGK)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN
HOẠT ĐỘNG HS
1. Kiểm tra bài cũ:
GV giới thiệu chủ điểm Cú chớ thỡ nờn.
2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: ễng Trạng thả diều.
b. Luyện đọc: 
Cho HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của bài (mỗi lần xuống dũng là một đoạn.)
+Kết hợp giải nghĩa từ ở cuối bài.
- Cho HS luyện đọc theo cặp.
.-GV theo dừi sửa cho học sinh. 
-GV đọc diễn cảm cả bài .
 c.Tỡm hiểu bài:
 -Tỡm những chi tiết núi lờn tư chất thụng minh của Nguyễn Hiền?
- Nguyễn Hiền ham học và chịu khú ntn ?
 -Vỡ sao cậu bộ Hiền được gọi là ụng Trạng thả diều?
-Trả lời cõu hỏi 4 (HS thảo luận và trả lời)
 d. Hướng dẫn đọc diễn cảm
- Giọi HS nối tiếp nhau đọc 4 đoạn của bài.
+ GV hướng dẫn lớp đọc diễn cảm một đoạn trong bài:”Thầy phải kinh ngạc…đom đúm vào trong.”
- GV đọc mẫu -Từng cặp HS luyện đọc 
	-Một vài HS thi đọc diễn cảm.
4. Củng cố: -Truyện đọc này giỳp em hiểu ra điều gỡ? 
5. dặn dũ: Nhận xột tiết học
Học sinh đọc 2-3 lượt.
Học sinh Khỏ đọc .
HS đọc thành tiếng đoạn 1
- Một, hai HS đọc bài.
HS đọc thành tiếng đoạn cũn lại.
4 học sinh đọc 
Học sinh đọc
 - Đọc từng cập 
 - Hs luõn phiờn đọc 
3 . KHOA HỌC
TIẾT 21: BA THỂ CỦA NƯỚC
I. MỤC TIấU: 	
- Nờu được nước tồn tại ở ba thể: lỏng, khớ, rắn.
- Làm thớ nghiệm về sự chuyển thể của nước từ thể lỏng sang thể khớ và ngược lại.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Chuẩn bị theo nhúm:
+Chai lọ thuỷ tinh hoặc nhựa trong để đựng nước.
+Nguồn nhiệt ( nến, đốn cồn …), ống nghiệm hoặc chậu thuỷ tinh chịu nhiệt hay ấm đun nước.
+Nước đỏ, khăn lau bằng vải hay bọt biển.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1 / Bài cũ: Nước cú những tớnh chất gỡ?
2 / Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 Hoạt động 1:Tỡm hiểu hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển thành thể khớ và ngược lại 
-Em hóy nờu vài VD về nước ở thể lỏng.
-Ngoài ra nước cũn tồn tại ở những thể nào, chỳng ta sẽ tỡm hiểu sau đõy.
-Lau bảng bằng khăn ướt, yờu cầu 1 hs sờ tay lờn bảng và nhận xột. Liệu mặt bảng cú ướt thế mải khụng?
-Nước trờn mặt bảng đó biến đi đõu?
-Cho cỏc nhúm làm thớ nghiệm như hỡnh 3.
-Hướng dẫn hs quan sỏt: quan sỏt hơi nước bốc lờn. Up đĩa lờn trờn, lỏt sau lấy ra. Cú nhận xột gỡ?
-Hóy giải thớch hiện tượng bảng khụ.
-Khi mở nắp nồi cơm vừa chớn ta thấy cú đọng nhiều nước, em hóy giải thớch.
-Em cũn thấy nước chuyển từ thể lỏng sang khớ và ngược lại ở đõu.
Kết luận:-Nước ở thể klỏng thường xuyờn bay hơi chuyển thành thể khớ. Nước ở nhiệt độ cao biến thành hơi nước nhanh hơn nước ở nhiệt độ thấp.
-Hơi nước là nước ở thể khớ. Hơi nước khụng thể nỡn thấy bằng mắt thường.
-Hơi nước gặp lạnh ngưng tu thành nước ở thể lỏng.
Hoạt động 2:Tỡm hiểu hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển thành nươc ở thể rắn và ngược lại 
-Đặt khay nước trong ngăn làm đỏ tủ lạnh, sau vài giờ lấy ra.
-Nước trong khay như thế nào? Nhận xột nước ở thể này. Hiện tượng chuyển thể của nước trong khay gọi là gỡ?
-Sau khi mang nước đỏ ra ngoài hồi lõu, hiện tượng gỡ xảy ra? Gọi là gỡ?
Kết luận:
-Khi để nước ở chỗ nhiệt độ 0oC hoặc dưới 0oC, ta cú thể thấy nước ở thể rắn(đỏ, băng, tuyết) Hiện tượng nước từ thể lỏng biến thành rắn gọi là sự đụng đặc. Nước ở thể rắn cú hỡnh dạng nhất định.
-Nước đỏ bắt đầu tan chảy thành nước ở thể lỏng khi nhiệt độ bằng 0oC. Hiện tượng nước từ thể rắn biến thành thể lỏng gọi là sự núng chảy.
Hoạt động 3:Vẽ sơ đồ sự chuyển thể của nước 
-Nước tồn tại ở nững thể nào?
-Nờu tớnh chất chung của nước ở cỏc thể và tớnh chất riờng của nước ở từng thể.
-Túm lại cỏc ý chớnh:
+Nước ở thể lỏng, thể khớ và thể rắn.
+Ở cả 3 thể nước đều trong suốt, khụng màu, khụng mựi, khụng vị.
+Nước ở thể lỏng, thể khớ khụng cú hỡnh dạng nhất định. Riờng nước ở thể rắn cú hỡnh dạng nhất định.
-Yờu cầu hs vẽ sơ đồ chuyển nước vào vở.
4 / Củng co. Dặn dũ:
-Phỏt mỗi nhúm 1 tờ giấy to. Yờu cầu cỏc nhúm vẽ sơ đồ chuyển thể của nước.
-Hỏi cỏc nhúm về nhiệt độ của mỗi giai đoạn chuyển thể.
Chuẩn bị bài sau, nhận xột tiết học.
-Nờu vài VD :hồ, ao, sụng, suối…
-Lờn sờ vào mặt bảng.
-Thớ nghiệm như hỡnh 3 theo nhúm. Thảo luận những gỡ quan sỏt được.
-Đại diện cỏc nhúm bỏo cỏo kết quả và rỳt kết luận: 
-Nước bốc hơi bay đi.
-Cỏc nhúm thảo luận cỏc cõu hỏi. 
+Nước trong khay ở thể rắn.
+Cú hỡnh dạng nhất định.
+Gọi là sự đụng đặc.
-Nước đỏ chảy ra. Hiện tượng đú gọi là sự núng chảy.
-Đại diện cỏc nhúm bỏo cỏo, bổ sung cho nhúm khỏc.
-Trả lờivà bổ sung ý bạn.
----------------------------------
4 . TOÁN
TIẾT 51 : NHÂN VỚI 10, 1OO, 1OOO…
CHIA CHO 1O, 1OO, 1OOO…
(Giảm: BT1 cột 3; BT2 ba dũng sau)
I. MỤC TIấU:
Biết cỏch thực hiện phộp nhõn một số tự nhiờn với 10; 100; 1000;…và số trũn chục, trũn trăm, trũn nghỡn…cho 10; 100; 1000…
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
 1.Bài cũ: Tớnh chất kết hợp của phộp nhõn
 2.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động1: Hướng dẫn HS nhõn với 10 & chia số trũn chục cho 10
a.Hướng dẫn HS nhõn với 10
GV nờu phộp nhõn: 35 x 10 = ?
Yờu cầu HS trao đổi nhúm đụi về cỏch làm (trờn cơ sở kiến thức đó học)
Yờu cầu HS nhận xột để nhận ra: Khi nhõn 35 với 10 ta chỉ việc viết thờm vào bờn phải 35 một chữ số 0 (350)
Rỳt ra nhận xột chung: Khi nhõn một số tự nhiờn với 10, ta chỉ việc viết thờm một chữ số 0 vào bờn phải số đú.
b.Hướng dẫn HS chia cho 10:
GV ghi bảng: 35 x 10 = 350
 350 : 10 = ?
Y/c HS tỡm cỏch tớnh để rỳt ra nhận xột chung: Khi chia một số trũn trăm, trũn nghỡn … cho 10, ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bờn phải số đú.
GV cho HS làm một số bài tớnh nhẩm trong SGK.
c.Hướng dẫn HS nhõn nhẩm với 100, 1000…; chia số trũn trăm, trũn nghỡn… cho 100, 1000…
Hướng dẫn tương tự như trờn.
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1:
Bài tập 2: Viết số thớch hợp vào chỗ trống. 
35 x 10 = 10 x 35 = 1 chục x 35 = 35 chục = 350
Vài HS nhắc lại.
350 : 10 = 35 chục : 1 chục = 35
HS làm bài
Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
HS nờu lại mẫu
HS làm bài
	3.Củng cố - Dặn dũ: 
	Chuẩn bị bài: Tớnh chất kết hợp của phộp nhõn.
---------------------------------------------
BUỔI CHIỀU
1 . M NHẠC
ẹAẽO ẹệÙC 
TIEÁT 11: OÂN TAÄP VAỉ THệẽC HAỉNH Kể NAấNG GIệếA HKI
I. Mục Tiêu
 - Thực hành củng cố các kĩ năng về trung thực, vợt khó trong học tập, biết bày tỏ ý kiến, biết tiết kiệm tiền của và tiết kiệm thời giờ.
 - Có ý thức thực hiện các kĩ năng đạo đức đã học.
II. Các hoạt động dạy- học
 1. Bài cũ: HS đọc ghi nhớ SGK.
 GV nhận xét cho điểm.
 2. Bài mới:
 GV giới thiệu bài
 -Hớng dẫn HS thực hành
	 +Đã bao giờ em thiếu trung thực trong học tập cha? Nếu có bây giở nghĩ lại em thấy thế nào? Em sẽ làm gì nếu gặp những tình huống tơng tự nh vậy?
	 +Nêu một số khó khăn mà em có thể gặp phải trong học tập và những biện pháp để khắc phục những khó khăn đó theo mẫu dới đây:
Những khó khăn có thể gặp phải
Những biện pháp khắc phục
………………………………… ……
………………………………………
………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….
 +En hãy cùng các bạn trong nhón chơi trò phỏng vấn về các vấn đề trong trờng , lớp mà các em quan tâm.
 +Theo em để tiết kiệm tìên của , nên làm gì và không nên làm gì? Em hãy kẻ vào vở và ghi theo mẫu sau:
Nên làm
Không nên làm
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………
…………………………………………
 +Em hãy lập thời gian biểu và trao đổi với các bạn trong nhóm của mình về thời gian biểu đó.
 -HS các nhóm tiến hành thảo luận và thực hiện trình bày trớc lớp
 -Cả lớp vầ GV nhận xét
 3.Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học, ôn lại bài ở nhà.
------------------------------
3 .LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Đọc – Viết
I/ Mục tiu:
- Đọc rành mạch, trụi chảy cỏc bài tập đọc trong tuần: “ụng trạng thả diều, Cú chớ thỡ nn”
- Luyện viết một đoạn : ễng trạng thả diều
II/ Cc hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1/ Giới thiệu bi:
a/ Luyện đọc
Gv gọi hs đọc nối tiếp bài: ễng trạng thả diều
Gọi 1 hs nờu cỏch đọc
Gv nhận xột sửa sai cỏch đọc của hs
Gv gọi hs tiếp nối đọc : Cú chớ thỡ nn 
Gọi 1 hs nờu cỏch đọc
Cho hs đọc
Gv nhận xột, tuyờn dương
b/ Luyện viết:
Gv đọc đoạn viết ễng trạng thả diều
Cho hs viết từ khĩ
Gv đọc cho hs viết vở
Gv đọc lại 
Gv chấm 1/3 lớp nhận xột chung
c/ Củng cố, dăn dị:
Gv nhận xt tiết học
Gv dặn hs chuẩn bị bi sau
Hs đọc nối tiếp
Hs nờu cỏch đọc
Hs thi đọc diễn cảm
Lớp nhận xột bạn đọc
Hs đọc nối tiếp
Hs nờu cỏch đọc
Hs đọc 
Lớp nhận xột bàn đọc
2 Hs đọc lại nờu nội dung đoạn viết 
Hs viết từ khĩ
Hs nghe viết vở
Hs sốt lỗi
-------------------------------------
Thứ ba ngày 2 thỏng 11 năm 2010
1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TIẾT 21: LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ
I. MỤC TIấU.
- Nắm được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động tư (đó, đang, sắp).
- Nhận biết và sử dụng được cỏc từ đú qua cỏc BT thực hành (1, 2, 3) trong SGK
+ HS khỏ, giỏi biết đặt cõu cú sử dụng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. 
II. CHUẨN BỊ. 
 	Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1 – Bài cũ : 
2 – Bài mới 
a – Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 
- Trong tiệt học hụm nay em sẽ biết tớnh từ là từ như thế nào ? 
b – Hoạt động 2 : 
Bài 1 : Cỏc từ in nghiờng sau đõy bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Chỳng bổ sung ý nghĩa gỡ?
- Sắp, đó .
Bổ sung ý nghĩa về thời gian cho động từ .
 Bài 2 : Điền cỏc từ đó, đang, sắp vào chỗ trống 
 a . Đó
 b . Đó, đang, sắp .
 Bài 3 : Trong truyện vui sau cú nhiều từ chỉ thời gian dựng khụng đỳng. Em hóy chữa lại cho đỳng bằng cỏch thay đổi cỏc từ ấy hay bỏ bớt từ?
 - Đang, đó .
4 - Củng cố – dặn dũ 
- GV nhận xột tiết học. 
- Chuẩn bị : Tớnh từ
- 1 HS đọc yờu cầu bài .
- HS trả lời miệng .
- HS đọc yờu cầu bài .
- Cỏc nhúm làm việc, viết kết quả ra giấy 
------------------------------------
2 . ANH VĂN
3 . TOÁN
TIẾT 52 : TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHẫP NHÂN
(Giảm: BT1 b; BT2 b; BT3 )
I. MỤC TIấU:
- Nhận biết được tớnh chất kết hợp của phộp nhõn.
- Bước đầu biết vận dụng tớnh chất kết hợp của phộp nhõn trong thực hành tớnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bảng phụ kẻ bảng phần b trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
 1. Bài cũ: Cho hs nhắc lại tớnh chất kết hợp của php nhn
 2. Tực hành: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động1: So sỏnh giỏ trị hai biểu thức.
GV viết bảng hai biểu thức: (2 x 3) x 4 2 x ( 3 x 4)
Y/c 2 HS lờn bảng tớnh giỏ trị biểu thức đú, cỏc HS khỏc làm bảng con.
Yờu cầu HS so sỏnh kết quả của hai biểu thức từ đú rỳt ra: giỏ trị hai biểu thức bằng nhau.
Hoạt động 2: Điền cỏc giỏ trị của biểu thức vào ụ trống.
GV treo bảng phụ, giới thiệu bảng & cỏch làm.
Cho lần lượt cỏc giỏ trị của a, b, c rồi gọi HS tớnh giỏ trị của biểu thức (a x b) x c và a x (b x c), 
Y/c HS nhỡn vào bảng để so sỏnh kết quả của hai biểu thức rồi rỳt ra kết luận: (a x b) x c = a x (b x c)
 Khi nhõn một tớch hai số với số thứ ba, ta cú thể nhõn số thứ nhất với tớch của số thứ hai & số thứ ba.
Hoạt động 3: Thực hành
Bài tập 1:Y/c HS nờu những cỏch làm khỏc nhau & cho cỏc em chọn cỏch cỏc em cho là thuận tiện nhất.
Khụng nờn ỏp đặt cỏch làm mà chỉ nờn trao đổi để HS nhận thấy khi nhõn 2 số trong đú cú số chẵn chục thỡ dễ nhõn hơn. 
Bài tập 2: Tớnh bằng cỏch thuận tiện nhất. 
HS thực hiện
HS so sỏnh kết quả của hai biểu thức.
HS thực hiện.
HS so sỏnh
Vài HS nhắc lại
HS làm bài
Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
HS làm bài
HS sửa
 3.Củng cố - Dặn dũ: 
 Chuẩn bị bài: Nhõn cỏc số cú tận cựng là chữ số 0.
………………………………………………………………………
4 . KỂ CHUYỆN
Tiết 11: BÀN CHÂN Kè DIỆU
I. MỤC TIấU.
	- Nghe, quan sỏt tranh để kể lại được từng đoạn, kể nối tiếp được toàn bộ cõu chuyện Bàn chõn kỡ diệu (do GV kể).
- Hiểu được ý nghĩa cõu chuyện: Ca ngợi tấm gương Nguyễn Ngọc Ký giàu nghị lực, cú ý chớ vươn lờn trong học tập và rốn luyện.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
A – Bài cũ
B – Bài mới Giới thiệu bài
Hướng dẫn hs kể chuyện:
*Hoạt động 1:GV kể chuyện
Giọng kể thong thả, chậm rói. Chỳ ý nhấn giọng những từ gợi tả hỡnh ảnh, hành động, quyết tõm của Nguyễn Ngọc Ký (thập thũ, mềm nhũn, buụng thừng, bất động, nhoố ướt, quay ngoắt, co quắp…)
-Kể lần 1: Sau khi kể lần 1, GV giải nghĩa một số từ khú chỳ thớch sau truyện.
-Kể lần 2:Vừa kể vừa chỡ vào tranh minh hoạ phúng to trờn bảng.
-Kể lần 3(nếu cần)
*Hoạt động 2:Hướng dẫn hs kể truyện, trao đổi về ý nghĩa cõu chuyện
-Cho hs kể chuyện theo cặp.
-Cho hs thi kể chuyện trước lớp.
-Tổ chức cho hs bỡnh chọn hs kể tốt.
5. Củng cố, dặn dũ:
-Gv nhận xột tiết học
-Yờu cầu về nhà kể lại truyện cho người thõn, xem trước nội dung tiết sau.
-Lắng nghe.
-Hs nghe kết hợp nhỡn tranh minh hoạ, đọc phần lời dưới mỗi tranh trong SGK.
-Kể theo cặp.
-Kể thi trước lớp trả lời cỏc cõu hỏi của cỏc nhúm khỏc.
-------------------------------
BUỔI CHIỀU
1. LUYỆN TẬP TỐN
I. MỤC TIấU:
Củng cố cho học sinh
- Nhận biết được tớnh chất kết hợp của phộp nhõn.
- Bước đầu biết vận dụng tớnh chất kết hợp của phộp nhõn trong thực hành tớnh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bảng phụ kẻ bảng phần b trong SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
 1. Bài cũ: Nhõn với 10, 100, 1000… Chia cho 10, 100, 1000…
 2. thực hành
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
Bài 1:Cho hs đọc yờu cầu
GV hướng dẫn mẫu
Gọi 3 hs làm bảng, cho lớp làm VBT
GV nhận xột sửa sai
Bài 2: Cho hs đọc yờu cầu bài toỏn
GV hướng dẫn cỏch giải
Gọi 2 hs làm bảng, lớp làm vở nhận xột
GTV nhận xột sửa sai
Bài 3 :Cho hs nờu yờu cầu
GTV nhận xột sửa sai
Cho hs nờu yờu cầu
3 hs làm bảng, lớp VBT nhận xột
Cho hs nờu yờu cầu
2 hs làm bảng, lớp VBT nhận xột
Hs làm VBT nờu lết quả
Lớp nhận xột
III . Củng cố
 GV nhận xột tiết học
----------------------------------
2 . KHOA HỌC
TIẾT 22: MÂY ĐƯỢC HèNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
MƯA TỪ ĐÂU RA?
I. MỤC TIấU:
 Biết mõy, mưa là sự chuyển thể của nước trong tự nhiờn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Bài cũ: 
Nước cú những thể nào? Giải thớch sự chuyển thể ở từng giai đoạn?
2. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
Hoạt động 1:Tỡm hiểu sự chuyển thể của nước trong tự nhiờn 
-Hóy đọc cõu chuyện”Cuộc phiờu lưu của ba giọt nước” và kể với bạn bờn cạnh.
-Quan sỏt hỡnh vẽ và trả lời:
+Mõy được hỡnh thành như thế nao?
+Mưa từ đõu ra?
-Hỏi vài hs.
-Yờu cầu hs đọc mục “Bạn cần biết”
-Dựa trờn những kiến thức đó học, em hóy định nghĩa vũng tuần hoàn của nước trong tự nhiờn.
Hoạt động 2:Trũ chơi đúng vai”Tụi là giọt nước” 
-Chia lớp thành 4 nhúm.
-Mỗi nhúm tự phõn vai: giọt nước, hơi nước, mõy trắng, mõy đen, giọt mưa.
-Hướng dẫn cỏc nhúm làm việc và cho lời thoại cho cỏc vai.
-Nhận xột 
-Nghiờn cứu cõu chuyện. Kể với bạn bờn cạnh.
-Trả lời.
-Đọc.
-Nờu định nghĩa.
-Cỏc nhúm làm việc.
-Cỏc nhúm đúng vai. Nhúm khỏc gúp ý.
Củng cố - Dặn dũ
Mõy được hỡnh thành thế nào? Mưa từ đõu ra?
Chuẩn bị bài sau, nhận xột tiết học.
---------------------------------------
3 . THỂ DỤC
----------------------------------
Thứ tư ngày 3 thỏng 11 năm 2009
1 . TẬP LÀM VĂN 
TIẾT 21 : LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI í KIẾN VỚI
NGƯỜI THÂN .
I. MỤC TIấU.
 - Xỏc định được đề tài trao đổi, nội dung, hỡnh thức trao đổi ý kiến với người thõn theo đề bài trong SGK.
 - Bước đầu biết đúng vai trao đổi tự nhiờn, cố gắng đạt mục đớch đề ra.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 1. Bài cũ: 
 2. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
+ Hoạt động 1: Hướng dẫn HS phõn tớch đề bài. 
Đõy là cuộc trao đổi giữa em với người thõn trong gia đỡnh, do đú phải đúng vai khi trao đổi. 
Em và người thõn phải cựng đọc một truyện về một người cú nghị lực, cú ý chớ vươn lờn trong cuộ

File đính kèm:

  • docgiao an lop 4 tuan 11.doc