Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 52: Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây – Trò chơi “chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”

I/. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Chạy vịng trịn trn địa hình tự nhin.

- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.

- Ôn các động tác tay, chân, lưng – bụng, toàn thân, nhảycủa bài TD.

II/. Phần cơ bản:.

1/ Bài tập RLTTCB:

Sau khi giới thiệu động tác mới, GV chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển tổ mình thực hiện, GV quan st sửa sai cho những HS cịn yếu.

a/ Học di chuyển tung v bắt bĩng:

- Chuẩn bị: Kẻ 2 vạch giới hạn cch nhau 1m ở giữa sn, cch 2 vạch giới hạn sang 2 bn 2- 2,5m kẻ 2 vạch chuẩn bị A v B. 2-4 quả bĩng. Mỗi tổ chia lm 2 nhĩm. Nhóm 1 đứng hàng dọc sau vạch chuẩn bị A, nhóm 2 đứng sau vạch chuẩn bị B. Em số 1 nhóm 2 cầm bóng.

- TTCB: Đứng chân trước, chân sau, 2 tay buông tự nhiên, mặt hướng theo hướng chạy. Riêng HS có bóng, cầm bóng bằng 2 tay.

- Động tác: Khi có lệnh, số 1 ở nhóm 2 cầm bóng chạy đến vạch giới hạn, tung bóng bằng 2 tay cho số 1 của nhóm 1, sau đó đi thường về tập hợp ở cuối hàng. Số 1 của nhóm 1 bắt bóng bằng 2 tay rồi chạy đến vạch giới hạn tung bóng bằng 2 tay cho số 2 ở nhóm 2. Cách tập cứ lần lượt như vậy cho đến hết.

b/ Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 người, 3 người.

 + GV nêu tên, làm mẫu động tác.

 + Mời vài em thực hiện tốt lên làm mẫu.

 + Tổ trưởng điều khiển tổ mình thực hiện.

c/ Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Tập theo nhóm hai người.

 2/ Trò chơi: “Chạy tiếp sức nm bĩng vo rỗ”.

+ GV nêu m/đ, nhắc lại cách chơi, luật chơi, cử trọng tài.

+ Cho chơi thử, sau đó chơi chính thức. GV nhận xét và tuyên dương

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 08/02/2020 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 4 - Bài 52: Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây – Trò chơi “chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 52: DI GHUYỂN TUNG, BẮT BĨNG, NHẢY DÂY –
TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC NÉM BĨNG VÀO RỖ”
I - MỤC TIÊU:
Nội Dung
Đ. lượng
PP Tổ Chức
I/. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy vịng trịn trên địa hình tự nhiên.
- Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Ôn các động tác tay, chân, lưng – bụng, toàn thân, nhảycủa bài TD.
II/. Phần cơ bản:.
1/ Bài tập RLTTCB:
Sau khi giới thiệu động tác mới, GV chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển tổ mình thực hiện, GV quan sát sửa sai cho những HS cịn yếu.
a/ Học di chuyển tung và bắt bĩng:
- Chuẩn bị: Kẻ 2 vạch giới hạn cách nhau 1m ở giữa sân, cách 2 vạch giới hạn sang 2 bên 2- 2,5m kẻ 2 vạch chuẩn bị A và B. 2-4 quả bĩng. Mỗi tổ chia làm 2 nhĩm. Nhĩm 1 đứng hàng dọc sau vạch chuẩn bị A, nhĩm 2 đứng sau vạch chuẩn bị B. Em số 1 nhĩm 2 cầm bĩng.
- TTCB: Đứng chân trước, chân sau, 2 tay buơng tự nhiên, mặt hướng theo hướng chạy. Riêng HS cĩ bĩng, cầm bĩng bằng 2 tay.
- Động tác: Khi cĩ lệnh, số 1 ở nhĩm 2 cầm bĩng chạy đến vạch giới hạn, tung bĩng bằng 2 tay cho số 1 của nhĩm 1, sau đĩ đi thường về tập hợp ở cuối hàng. Số 1 của nhĩm 1 bắt bĩng bằng 2 tay rồi chạy đến vạch giới hạn tung bĩng bằng 2 tay cho số 2 ở nhĩm 2. Cách tập cứ lần lượt như vậy cho đến hết.
b/ Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 người, 3 người.
	+ GV nêu tên, làm mẫu động tác.
	+ Mời vài em thực hiện tốt lên làm mẫu.
	+ Tổ trưởng điều khiển tổ mình thực hiện.
c/ Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Tập theo nhóm hai người.
 2/ Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bĩng vào rỗ”.
+ GV nêu m/đ, nhắc lại cách chơi, luật chơi, cử trọng tài. 
+ Cho chơi thử, sau đó chơi chính thức. GV nhận xét và tuyên dương.
III/. Phần kết thúc:
Thả lỏng và hít thở sâu. GV cùng HS hệ thống bài.
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
6-10 phút
1-2 phút
1-2 phút
2-3 phút
2-3 phút
18-22 phút
14-17 phút
5-6 phút
5-6 phút
4-5 phút
4-5 phút
4-6 phút
1-2 phút
2-3 phút
 €€€€€
 €€€€€ 
 €€€€€ 
 € €€€€€ 
 € 
€ €€€€
€ €
€ € €
€ €
 €€€€ €
 €€€€€
 €€€€€ 
 €€€€€ 
 € €€€€€ 
 € 
	- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người. Y/C biết cách tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người.
 	- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Y/c thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
	- Di chuyển tung và bắt bóng. Y/c bước đầu biết cách thực hiện đ/t di chuyển tung và bắt bóng (di chuyển và dùng sức tung bóng đi hoặc chọn điểm rơi để bắt bóng gọn).
	- Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bĩng vào rỗ”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được.
II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 - Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 2-4 quả bóng, dây nhảy. Kẻ sân.
III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

File đính kèm:

  • docGA 52.doc