Bài giảng Lớp 5 - Môn Toán - Tuần 19 - Tiết 4 - Luyện tập

YÊU CẦU

- HS đọc đúng, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ.

- Chọn được ý trả lời đỳng nhất

II/ĐỒ DÙNG

- Viết sẵn đoạn thơ và đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm vào bảng phụ.

 

doc5 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 5 - Môn Toán - Tuần 19 - Tiết 4 - Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19
 Thứ hai ngày 23 thỏng 12 năm 2013
Tiết 4 Luyện Toỏn
 LUYỆN TẬP
I/YấU CẦU
+ Cuỷng coỏ veà: vận dụng công thức tính diện tích hình thang (kể cả hình thang vuông) để giải toán.
II/CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
HDHS trong VBT Toaựn 5 taọp 2
Baứi 1 
- HS làm theo mẫu.
- HS tự làm bài, chữa bài
Baứi 2
- HS tự đọc đề rồi giải, chữa bài.
Baứi 3 HSKG
- HS tự đọc đề rồi giải, chữa bài.
* Đối tượng HSTB 
Cho HS làm bài 1,2.
2/Củng cố
- Nhận xột giờ học
- HS làm theo mẫu.
- HS tự làm bài, chữa bài
a, S = (14 + 6 ) 7 : 2 = 70 (cm2) 
b, S = ( + ) : 2 = (m2) 
 c, S = (2,8 + 1,8) 0,5 : 2 = 1,15(m2)
- HS tự đọc đề rồi giải, chữa bài.
Bài giải
Đáy bé của thửa ruộng hình thang là :
120 x 2 : 3 = 80 (m)
Chiều cao của thửa ruộng là :
80 - 5 = 75 (m)
Diện tích của thửa ruộng hình thang là :
(120 + 80) 75 : 2 = 7500 (m2)
Số ki-lô-gam thóc thu đợc là :
7500 : 100 64,5 = 4837,5 (kg)
Đáp số : 4837,5kg
- HS tự đọc đề rồi giải và chữa bài.
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
SABCD  = AD DC
Diện tích hình thang AMCD là :
 Thứ ba ngày 24 thỏng 12 năm 2013
Tiết 2 Luyện toỏn
 LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu
Giuựp HS cuỷng coỏ veà tớnh tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toỏn.
II/ Hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1, Luyện tập
- Yờu cầu HS làm bài 1, 2, 3, 4
- Gọi HS lờn bảng lần lượt sửa cỏc bài 
- GV nhận xột, sửa sai
Bài 1 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
Bài 2 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm 
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
-HS trung bỡnh làm bài 1.
- HS khỏ , giỏi làm bài 1,2
2, Củng cố dặn dũ
- GV nhận xột tiết học 
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
a, Diện tớch hỡnh tam gớac vuụng là : 8,75 cm
b, Diện tớch hỡnh thang vuụng là : 25 cm
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
Bài giải
Diện tích mãnh vườn là
( 44 + 65 ) 45 : 2 = 2452,5 ( cm)
Diện tích đất trồng rau là
2452,5 : 100 20 = 490,5 ( cm)
Diện tích đất trồng chuối là
2452,5 - 490,5 = 1962 ( cm)
Đỏp số : 1962 cm
Tiết 3 Luyện đọc
VỀ NGễI NHÀ ĐANG XÂY
THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN
I/ Yêu cầu
- HS đọc đỳng, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ.
- Chọn được ý trả lời đỳng nhất
II/ĐỒ DÙNG
- Viết sẵn đoạn thơ và đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm vào bảng phụ.
III/CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1/Luyện đọc đoạn thơ 
* Đối tượng HS đại trà 
- Hướng dẫn học sinh lluyện đọc.
- Gọi HS đọc bài
- Theo dừi HS đọc bài
- GV nhận xột
2, Tỡm hỡnh ảnh so sỏnh trong đoạn thơ trờn
- Yờu cầu HS đọc đoạn thơ và tỡm hỡnh ảnh so sỏnh trong đoạn thơ trờn
3/ Luyện đọc diễn cảm bài văn và chọn ý trả lời đỳng nhất
* Đối tượng HS khỏ giỏi
- Cho HS luyện đọc diễn cảm
- Gọi HS nhận xột
- Yờu cầu HS đọc đoạn văn và khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lời đỳng nhất
4/Củng cố nội dung
- Hướng dẫn HS củng cố lại nội dung cỏc bài tập
- Đọc cả đoạn văn.
- HS lắng nghe
- HS đọc bài
- HS nhận xột
- HS đọc đoạn thơ và tỡm hỡnh ảnh so sỏnh trong đoạn thơ trờn.
+ Giàn giỏo tựa cỏi lồng che chở
 Trụ bờ tụng nhỳ lờn như một mầm cõy
- HS luyện đọc diễn cảm
- HS nhận xột bầu bạn đọc hay.
- HS đọc đoạn văn và khoanh trũn chữ cỏi trước ý trả lơỡ đỳng nhất
* ý trả lơỡ đỳng nhất: d
- HS lắng nghe.
Thứ tư ngày 25 thỏng 12 năm 2013.
Tiết 4 Hoạt động tập thể
 Múa háT sân trường
I/ Mục đích yêu cầu
- Cho học sinh tiếp tục múa hát sân trường.
- GDHS biết vui chơi văn hoá văn nghệ.
II/Các bước tiến hành 
Hoạt Động của GV
Hoạt Động của HS
 1/ Tập trung HS
- GV tập trung HS cho HS xếp hàng theo đội hình vòng tròn 
- GV hướng dẫn HS tập từng câu một 
- GV hướng dẫn HS tập múa
+ Lưu ý :
- GV hướng dẫn múa từng câu một cho đến hết bài
- GV quan sát và hướng dẫn học sinh múa chưa được.
2/ Thực hiện
- Cho HS thực hiện múa hát.
- GV theo dõi nhắc nhở
3/Củng cố – dặn dò
- GV nhận xét giờ .
- HS lắng nghe.
- HS tập hát
- HS múa theo.
- HS lắng nghe
- HS thực hiện 
- HS lắng nghe
Thứ năm ngày 26 thỏng 12 năm 2013
Tiết 3 Luyện toỏn
 LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu
Giuựp HS cuỷng coỏ veà tớnh tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toỏn.
II/ Hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1, Luyện tập
- Yờu cầu HS làm bài 1, 2, 3
- Gọi HS lờn bảng lần lượt sửa cỏc bài 
- GV nhận xột, sửa sai
Bài 1 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm theo mẫu
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
Bài 2 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm 
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
Bài 3 
- Gọi HS đọc yờu cầu bài
- GV hướng dẫn HS làm 
- Gọi HS lờn bảng làm
 - GV nhận xột, sửa sai
-HS trung bỡnh làm bài 1,2
- HS khỏ , giỏi làm bài 1,2,3.
2, Củng cố dặn dũ
- GV nhận xột tiết học 
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
 a, 1,256 dm
 b, 1.57 m
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng làm
Bài giải
Chu vi của bánh xe đạp đó là
0,6 3,14 = 1,884 ( m )
Xe đạp đó đi được số mét là
1,884 100 = 188,4 ( m )
Đỏp số : 188,4 m
- HS đọc yờu cầu bài
- HS lờn bảng nêu miệng
 Đáp án đúng là : C 
Tiết 4 Luyện viết
I. Yêu cầu
- Viết đoạn văn ngắn tả 1 bạn học sinh đang tập thể dục
- Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hỡnh kết hợp tớnh nết 1 người thõn của em
II. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1, Viết đoạn văn ngắn tả 1 bạn học sinh đang tập thể dục
- Yờu cầu HS đọc đề bài
- Yờu cầu HS làm bài
- Gọi HS nờu miệng
- GV nhận xột
2, Viết đoạn văn ngắn tả ngoại hỡnh kết hợp tớnh nết 1 người thõn của em
- Yờu cầu HS đọc đề bài
- Gọi HS nờu miệng
- GV nhận xột
3.Củng cố dặn dũ
- Nhận xột giờ học
- HS đọc đề bài
- HS làm bài
- HS nờu miệng 
- HS đọc đề bài
- HS nờu miệng 
- HS lắng nghe
Nhận xột

File đính kèm:

  • docTUẦN 19chieu.doc
Giáo án liên quan