8 Đề ôn tập học sinh giỏi môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2019-2020

Đề 4:

Bài 1: ( 4 điểm ) Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 2: ( 4 điểm ) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?

Câu 3: ( 3 điểm ) Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?

 

docx10 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 8 Đề ôn tập học sinh giỏi môn Vật lý Lớp 8 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÝ 8 DÀNH CHO HS LỚP 8A , 8B VÀ 8C
 ( Các em làm vào luyện đề nhé)
Đề 1:
I.PHẦN GHI KẾT QUẢ ( Thí sinh chỉ cần ghi kết quả vào tờ giấy thi)
Câu 1: Mét xe chuyÓn ®éng trªn ®o¹n đường AB. Nữa thêi gian ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1= 30 km/h, nữa thêi gian sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V2= 40km/h. Tính vËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n đường AB? 
Câu 2: Mét vËt chuyÓn ®éng trªn ®o¹n AB chia lµm hai giai ®o¹n AC vµ CB víi AC = CB có vËn tèc tương øng lµ V1vµ V2. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n đường AB được tÝnh bëi c«ng thøc nµo sau ®©y? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ m×nh chän:
 A. Vtb=
 B. Vtb=
C. Vtb=
D. Vtb=
Câu 3: Trong trận đấu giữa Đức và Áo ở EURO 2008, Tiền vệ Mai-Cơn BaLack của đội tuyển Đức sút phạt cách khung thành của đội Áo 30m. Các chuyên gia tính được vận tốc trung bình của quả đá phạt đó lên tới 108km/h. Hỏi thời gian bóng bay?
Câu 4: Một vật có thể tích 0,5 dm3 được treo vào một lực kế và nhúng vật chìm trong nước
 ( Nước có trọng lượng riêng 10000N) . Lực kế chỉ 35N Tính trọng lượng của vật đó trong không khí ?
Câu 5: Năng lượng mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào?
Câu 6: Một vật có thể tích o,5 dm3 có khối lượng riêng 7900kg/m3 thì có trọng lượng là:... 
Câu 7: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?
Câu 8: Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên độ cao h cho ta lợi về gì?
Câu 9: Mai đi bộ tới trường với vận tốc 4km/h, thời gian để Mai đi từ nhà tới trường là 15 phút. Khoảng cách từ nhà Mai tới trường là bao nhiêu?
Câu 10: Người ta dùng một mặt phẳng ngiêng có chiều dài 3m để kéo một vật có khối lượng 300Kg với lực kéo 1200N . Hỏi vật có thể lên cao bao nhiêu? Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 80%.
II. Phần tự luận: ( thi sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi)
Câu 11: Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc V1= 50km/h. Lúc 7 giờ một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2= 75km/h.
a. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?
b. Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi: 
- Vận tốc của người đi xe đạp bao nhiêu? Người đó đi theo hướng nào?
- Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km?
Câu 12: Cho hệ thống như hình vẽ:
m1 là một vật đặc hình trụ có tiết diện S= 200cm2, chiều cao H = 50 cm, có trọng lượng riêng d1= 60 000N/ m2 được giữ ngập trong nước đến độ cao h = 40 cm bằng vật m2. Biết trọng lượng riêng của nước là d2 = 10 000N/ m2.
Tính lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật m1 .
Bỏ qua khối lượng dây treo , khối lượng các ròng rọc, bỏ qua mọi lực ma sát . Tính khối lượng m2.
Tính công tối thiểu kéc m2xuỗng để nhấc m1 ra khỏi nước. Bỏ qua sự thay đổi của mực nước trong bình.
Câu 13: Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
Câu 14:
Người ta cho vòi nước nóng 700C và vòi nước lạnh 100C đồng thời chảy vào bể đã có sẳn 100kg nước ở nhiệt độ 600C. Hỏi phải mở hai vòi trong bao lâu thì thu được nước trong bể có nhiệt độ 450C. Biết lưu lượng nước chảy của mỗi vòi là 20kg/phút. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bể và môi trường.
 Câu 15: Cho các dụng cụ: Một cân Rô béc van không đúng , một hộp quả cân, một túi cát khô. Hãy tìm cách cân một vật nặng cho trước mà không dùng thêm dụng cụ nào khác ( Biết khối lượng của vật nặng nằm trong giới hạn đo của cân). 
Đề 2:
I.PHẦN GHI KẾT QUẢ ( Thí sinh chỉ cần ghi kết quả vào tờ giấy thi)
Câu 1: Mét xe chuyÓn ®éng trªn ®o¹n đường AB. Nữa thêi gian ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1= 30 km/h, nữa thêi gian sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V2= 40km/h. Tính vËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n đường AB? 
Câu 2: Mét vËt chuyÓn ®éng trªn ®o¹n AB chia lµm hai giai ®o¹n AC vµ CB víi AC = CB có vËn tèc tương øng lµ V1vµ V2. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n đường AB được tÝnh bëi c«ng thøc nµo sau ®©y? H·y chän ®¸p ¸n ®óng vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ m×nh chän:
 A. Vtb=
 B. Vtb=
C. Vtb=
D. Vtb=
Câu 3: Trong trận đấu giữa Đức và Áo ở EURO 2008, Tiền vệ Mai-Cơn BaLack của đội tuyển Đức sút phạt cách khung thành của đội Áo 30m. Các chuyên gia tính được vận tốc trung bình của quả đá phạt đó lên tới 108km/h. Hỏi thời gian bóng bay?
Câu 4: Một vật có thể tích 0,5 dm3 được treo vào một lực kế và nhúng vật chìm trong nước
 ( Nước có trọng lượng riêng 10000N) . Lực kế chỉ 35N Tính trọng lượng của vật đó trong không khí ?
Câu 5: Năng lượng mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào?
Câu 6: Một vật có thể tích o,5 dm3 có khối lượng riêng 7900kg/m3 thì có trọng lượng là:... 
Câu 7: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 6m với lực kéo ở đầu dây tự do là 100N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu ?
Câu 8: Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên độ cao h cho ta lợi về gì?
Câu 9: Mai đi bộ tới trường với vận tốc 4km/h, thời gian để Mai đi từ nhà tới trường là 15 phút. Khoảng cách từ nhà Mai tới trường là bao nhiêu?
Câu 10: Người ta dùng một mặt phẳng ngiêng có chiều dài 3m để kéo một vật có khối lượng 300Kg với lực kéo 1200N . Hỏi vật có thể lên cao bao nhiêu? Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 80%.
II. Phần tự luận: ( thi sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi)
Câu 11: Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc V1= 50km/h. Lúc 7 giờ một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc V2= 75km/h.
a. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?
b. Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi: 
- Vận tốc của người đi xe đạp bao nhiêu? Người đó đi theo hướng nào?
- Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km?
Câu 12: Cho hệ thống như hình vẽ:
m1 là một vật đặc hình trụ có tiết diện S= 200cm2, chiều cao H = 50 cm, có trọng lượng riêng d1= 60 000N/ m2 được giữ ngập trong nước đến độ cao h = 40 cm bằng vật m2. Biết trọng lượng riêng của nước là d2 = 10 000N/ m2.
Tính lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật m1 .
Bỏ qua khối lượng dây treo , khối lượng các ròng rọc, bỏ qua mọi lực ma sát . Tính khối lượng m2.
Tính công tối thiểu kéc m2xuỗng để nhấc m1 ra khỏi nước. Bỏ qua sự thay đổi của mực nước trong bình.
Câu 13: Hai gương phẳng G1và G2 quay mặt phản xạ vào với nhau và hợp với nhau một góc 400 . Một điểm sáng S và một điểm B nằm trên tia phân giác của góc hợp bởi hai gương như hình vẽ : 
a) Hãy vẽ và trình bày cách vẽ một tia sáng xuất phát từ S
Phản xạ lần lượt trên G1, G2 rồi qua B
b) Giữ cố định G2 . Hỏi phải quay gươngG1 quanh O một
góc tối thiểu bao nhiêu, theo chiều nào để mọi tia sáng xuất 
phát từ S tới G1 phản xạ không cắt G2 (Điểm sáng S luôn 
nằm trên tia phân giác của góc hợp bởi hai gương).
Câu 14:
a. một ấm nhôm có khối lượng 500g chứa 1kg nước ở nhiệt độ 200c . Người ta đổ thêm vào ấm 2 kg nước ở nhiệt độ 600c . Tìm nhiệt độ cuối cùng của ấm khi cân bằng nhiệt xảy ra ( Coi nhiệt lượng tỏa ra môi trường là không đáng kể ), cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt là C1 = 4200J / kg .K và là C2 = 880 J/kg. K
b. Sau khi cân bằng nhiệt người ta dùng một dây đun điện có công suất 1000W để đun ấm nước trên ( Công suất dây đun 1000W điều đó có nghĩa là : Cứ 1 giây dây đun cung cấp cho ấm một nhiệt lượng là 1000J ). Hỏi bao lâu ấm nước sôi. Biết hiệu suất truyền nhiệt đạt 80%.
 Câu 15: Cho các dụng cụ: Một cân Rô béc van không đúng , một hộp quả cân, một túi cát khô. Hãy tìm cách cân một vật nặng cho trước mà không dùng thêm dụng cụ nào khác ( Biết khối lượng của vật nặng nằm trong giới hạn đo của cân). 
 Đề 3:
Bài 1: ( 4 điểm ) Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.
Câu 2: ( 4 điểm ) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
Câu 3: ( 3 điểm ) Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 4. ( 4,5 điểm ) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Bài 5: ( 4,5 điểm ) Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
Đề 4:
Bài 1: ( 4 điểm ) Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe.
Câu 2: ( 4 điểm ) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
Câu 3: ( 3 điểm ) Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 4. ( 4,5 điểm ) Hai gương phẳng G1 , G2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Bài 5: ( 4,5 điểm ) Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
Đề 5
 Bµi 1: (5®) 
Lóc 7h mét ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi theo mét ng­êi ®i bé c¸ch anh ta 10 km. c¶ hai chuyÓn ®éng ®Òu víi c¸c vËn tèc 12 km/h vµ 4 km/h
T×m vÞ trÝ vµ thêi gian ng­êi ®i xe ®¹p ®uæi kÞp ng­êi ®i bé
Bµi 2: (5®)
Mét toµ nhµ cao 10 tÇng mçi tÇng cao 3,4m, cã mét thang m¸y chë tèi ®a ®­îc 20 ng­êi, mçi ng­êi cã khèi l­îng trung b×nh 50 kg. Mçi chuyÕn lªn tÇng 10 nÕu kh«ng dõng ë c¸c tÇng kh¸c mÊt mét phót.
a. C«ng suÊt tèi thiÓu cña ®éng c¬ thang m¸y ph¶i lµ bao nhiªu?
b. §Ó ®¶m b¶o an toµn, ng­êi ta dïng mét ®éng c¬ cã c«ng suÊt gÊp ®«i møc tèi thiÓu trªn. BiÕt r»ng gi¸ 1 kw ®iÖn lµ 750 ®ång. Hái chi phÝ mçi lÇn lªn thang m¸y lµ bao nhiªu?
Bµi 3: (6®)
Ng­êi kª mét tÊm v¸n ®Ó kÐo mét c¸i hßm cã träng l­îng 600N lªn mét chiÕc xe t¶i. sµn xe cao 0,8m, tÊm v¸n dµi 2,5 m, lùc kÐo b»ng 300N.
a. TÝnh lùc ma s¸t gi÷a ®¸y hßm vµ mÆt v¸n?
b. TÝnh hiÖu suÊt cña mÆt ph¼ng nghiªng ?
Bµi 4: (4®)
Mét ®éng c¬ c«ng suÊt 20 kw. TÝnh l­îng x¨ng tiªu thô trong 1h. BiÕt hiÖu suÊt cña ®éng c¬ lµ 30% vµ n¨ng suÊt to¶ nhiÖt cña x¨ng lµ 46.106 J/kg.
Đề 6
C©u 1: (3 ®iÓm) Khi cä s¸t mét thanh ®ång, hoÆc mét thanh s¾t vµo mét miÕng len råi ®­a l¹i gÇn c¸c mÈu giÊy vôn th× ta thÊy c¸c mÈu giÊy vôn kh«ng bÞ hót. Nh­ vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng kim lo¹i kh«ngbÞ nhiÔm ®iÖn do cä s¸t kh«ng ? V× sao ?
C©u 2. (3 ®iÓm) §Æt mét bao g¹o khèi l­îng 50kg lªn mét c¸i ghÕ bèn ch©n cã khèi l­îng 4kg. DiÖn tÝch tiÕp xóc víi mÆt ®Êt cña mçi ch©n ghÕ lµ 8cm2. TÝnh ¸p suÊt c¸c ch©n ghÕ t¸c dông lªn mÆt ®Êt.
C©u 3. (5 ®iÓm) Hai g­¬ng ph¼ng G1, G2 quay mÆt ph¶n x¹ vµo nhau vµ t¹o víi nhau mét gãc 600. Mét ®iÓm S n»m trong kho¶ng hai g­¬ng.
 a. H·y nªu c¸ch vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng ph¸t ra tõ S ph¶n x¹ lÇn l­ît qua G1, G2 råi quay trë l¹i S.
 b. TÝnh gãc t¹o bëi tia tíi xuÊt ph¸t tõ S vµ tia ph¶n x¹ ®i qua S .
Bµi 4. (5 ®iÓm) 
Lóc 7 giê, hai « t« cïng khëi hµnh tõ 2 ®Þa ®iÓm A, B c¸ch nhau 180km vµ ®i ng­îc chiÒu nhau. VËn tèc cña xe ®i tõ A ®Õn B lµ 40km/h, vËn tèc cña xe ®i tõ B ®Õn A lµ 32km/h. 
a. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 xe vµo lóc 8 giê.
b. §Õn mÊy giê th× 2 xe gÆp nhau, vÞ trÝ hai xe lóc gÆp nhau c¸ch A bao nhiªu km?
C©u 5: (4 ®iÓm) Mét b×nh th«ng nhau cã chøa n­íc. Hai nh¸nh cña b×nh cã cïng kÝch th­íc. §æ vµo mét nh¸nh cña b×nh l­îng dÇu cã chiÒu cao lµ 18 cm. BiÕt träng l­îng riªng cña dÇu lµ 8000 N/m3, vµ träng l­îng riªng cña n­íc lµ 10 000 N/m3. H·y tÝnh ®é chªnh lÖch mùc chÊt láng trong hai nh¸nh cña b×nh ?
Đề 7
C©u 1: ( 5 ®iÓm) Lóc 6 giê s¸ng, mét ng­êi ®¹p xe tõ thµnh phè A vÒ phÝa thµnh phè B ë c¸ch thµnh phè A : 114 Km víi vËn tèc 18Km/h. Lóc 7h , mét xe m¸y ®i tõ thµnh phè B vÒ phÝa thµnh phè A víi vËn tèc 30Km/h . 
1. Hai xe gÆp nhau lóc mÊy giê vµ n¬i gÆp c¸ch A bao nhiªu Km ?
2. Trªn ®­êng cã mét ng­êi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ®Òu xe ®¹p vµ xe m¸y, biÕt r»ng ng­êi ®ã còng khëi hµnh tõ lóc 7h . Hái :
a. VËn tèc cña ng­êi ®ã .
b. Ng­êi ®ã ®i theo h­íng nµo ?
c. §iÓm khëi hµnh cña ng­êi ®ã c¸ch A bao nhiªu Km ?
C©u 2: (4 ®iÓm ) Mét thái hîp kim cã thÓ tÝch 1 dm3 vµ khèi l­îng 9,850kg t¹o bëi b¹c vµ thiÕc . X¸c ®Þnh khèi l­îng cña b¹c vµ thiÕc trong hîp kim ®ã , biÕt r»ng khèi l­îng riªng cña b¹c lµ 10500 kg/m3, cña thiÕc lµ 2700 kg/m3 . NÕu :
a. ThÓ tÝch cña hîp kim b»ng tæng thÓ tÝch cña b¹c vµ thiÕc
b. ThÓ tÝch cña hîp kim b»ng 95% tæng thÓ tÝch cña b¹c vµ thiÕc .
C©u 3. ( 6 ®iÓm) Mét b×nh th«ng nhau h×nh ch÷ U tiÕt diªn ®Òu S = 6 cm2 chøa n­íc cã träng l­îng riªng d0 =10 000 N/m3 ®Õn nöa chiÒu cao cña mçi nh¸nh .
a. Ng­êi ta ®æ vµo nh¸nh tr¸i mét l­îng dÇu cã träng l­îng riªng d = 8000 N/m3 sao cho ®é chªnh lÖch gi÷a hai mùc chÊt láng trong hai nh¸nh chªnh lÖch nhau mét ®o¹n 10 cm.T×m khèi l­îng dÇu ®· rãt vµo ?
b. NÕu rãt thªm vµo nh¸nh tr¸i mét chÊt láng cã träng l­îng riªng d1 víi chiÒu cao 5cm th× mùc chÊt láng trong nh¸nh tr¸i ngang b»ng miÖng èng . T×m chiÒu dµi mçi nh¸nh ch÷ U vµ träng l­îng riªng d1 BiÕt mùc chÊt láng ë nh¸nh ph¶i b»ng víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a dÇu vµ chÊt láng míi ®æ vµo ?
C©u 4. ( 5®iÓm ) Dïng mÆt ph¼ng nghiªng ®Èy mét bao xi m¨ng cã khèi l­îng 50Kg lªn sµn « t«. Sµn « t« c¸ch mÆt ®Êt 1,2 m.
a. TÝnh chiÒu dµi cña mÆt ph¼ng nghiªng sao cho ng­êi c«ng nh©n chØ cÇn t¹o lùc ®Èy b»ng 200N ®Ó ®­a b× xi m¨ng lªn « t« . Gi¶ sö ma s¸t gi÷a mÆt ph¼ng nghiªng vµ bao xi m¨ng kh«ng ®¸ng kÓ .
b. Nh­ng thùc tÕ kh«ng thªt bá qua ma s¸t nªn hiÖu suÊt cña mÆtph¼ng nghiªng lµ 75% . TÝnh lùc ma s¸t t¸c dông vµo bao xi m¨ng.
§Ò 8
Bài 1: (2,5 điểm) Hai chị em Trâm và Trang cùng đi học từ nhà tới trường. Trâm đi trước với vận tốc 10km/h. Trang xuất phát sau Trâm 6 phút với vận tốc 12,5 km/h và tới trường cùng lúc với Trâm. Hỏi quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu km? Thời gian Trang đi từ nhà đến trường là bao nhiêu?
Bài 2: (3,5 ñiểm) Cuøng moät luùc hai xe xuaát phaùt töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 60km, chuùng chuyeån ñoäng thaúng ñeàu vaø cuøng chieàu töø A ñeán B .Xe thöù nhaát khôûi haønh töø A vôùi vaän toác laø 30km/h, xe thöù hai chuyeån ñoäng töø B vôùi vaän toác 40km/h
a.Tìm khoaûng caùch giöõa hai xe sau 30 phút keå töø luùc xuaát phaùt 
b.Hai xe coù gaëp nhau khoâng? Taïi sao?
c.Sau khi xuaát phaùt ñöôïc 1h, xe thöù nhaát (töø A) taêng toác vaø ñaït tôùi vaän toác 50km/h .Haõy xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau vaø vò trí chuùng gaëp nhau cách B bao nhiêu km?
Bài 3: (2,0 điểm) Một vật đang chuyển động thẳng đều, chịu tác dụng của 2 lực F1 và F2. Biết F2=15N.
a. Các lực F1 và F2 có đặc điểm gì? Tìm độ lớn của lực F1.
b. Tại 1 thời điểm nào đó lực F1 bất ngờ mất đi, vật sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao? Biết rằng lực F1 ngược chiều chuyển động.
Bài 4: (2,0 điểm) Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên một vật treo dưới một sợi dây như hình. Biết vật có thể tích 50cm3 và làm bằng chất có khối lượng riêng là 104 kg/m3. Tỉ xích 1cm = 2,5N.

File đính kèm:

  • docx8_de_on_tap_hoc_sinh_gioi_mon_vat_ly_lop_8_nam_hoc_2019_2020.docx